Oprava misky WC IDO: typické poruchy a jejich odstranění

Tento výrobce sanitární keramiky se velmi dobře usadil na ruském trhu: nádrže se zřídka nezdaří. Nic však netrvá navždy: dříve či později je třeba opravit nejspolehlivější mechaniku.

Předmětem našeho článku je opravy toaletních misek IDO.

Bohužel, dříve nebo později se vše rozpadne. Dokonce i nejsilnější toalety IDO.

Okamžitě provést rezervaci: operace jsou prováděny na vlastní nebezpečí. Ideální volbou je obrátit se na autorizovaného zástupce společnosti. Pokud chcete problém vyřešit sami - zkuste to zkusit.

Otevřete a zavřete víko

 1. Vytáhli jsme tlačítko. Za tímto účelem je nutné jej zašroubovat tenkým šroubovákem Ujistěte se, že pod šroubovákem položíte něco měkkého, aby se plošina knoflíků nezatlačila.
 2. Odšroubujte pojistnou matici. Je to plastová, bílá. Často má na sobě žlutý klíč, který stačí jen otočit se; ale není vždy součástí. Pokud není k dispozici žádný klíč, provede se šestiúhelník odpovídající velikosti.
 3. Lehce od sebe oddělujte prvky vypouštěcího mechanismu toaletní soustavy (dvě jsou pro plné a částečné odtoky), vyjměte základnu tlačítek.
 4. Odstraňte víčko toaletní nádoby vlastním rukama. V tomto okamžiku není fixní.
 5. Uzavřete víko a zopakujte všechny operace v opačném pořadí.

Jemné a jemné odstíny

 • Když utáhněte matici, hlavním kritériem, které nepotřebujete zpřísnit, je to, že plošina s tlačítky již není volně procházet otvorem víka. Dalším mezníkem je, že víko by se nemělo snadno pohybovat.
 • Pokud utáhnete matici - nádrž se dostane rovně. Těsnění nebudou plné. Pokud tak neučiníte, zabrání částečné vypouštění.
 • Pokud po sestavení odtoku nefunguje - vycentrojte tlačítko a přesuňte ho směrem ke středu. Nejčastěji - do zadní části nádrže.

Upozornění: přesné zarovnání může trvat poměrně dlouho.
Trvá až 15 minut, než profesionálové naleznou správnou pozici tlačítka.

 • Výměna tlačítka je možná, ale pouze na původní, objednané prostřednictvím servisního střediska. Exkluzivita komponent - platba za spolehlivost.
 • V matici je rohatka a podle pokynů by měla být utažena na charakteristické kliknutí. Nicméně je lepší nechat si to trochu zabrat: s věkem se plast stává křehkým a může se s velkým úsilím zlomit.

Diagram dává obecnou představu o práci ventilů. Čísla - počet náhradních dílů v katalogu výrobce.

Nastavení ventilu

Jedná se o nastavení dvou parametrů:

 1. Délky plastové tlakové tyče, na které jsou tlačeny tlačítka malého a úplného odtoku;
 2. Výšky plavou. Záleží na množství vody, která bude vypuštěna do toalety při stisknutí malého nebo velkého odtoku.

Jemné a jemné odstíny

 • Neumisťujte plováky do krajních poloh. Pro částečné vybití není horní značka vyšší než 2,5. V opačném případě se voda po vypuštění nezačne. Chcete-li úplně vypustit nejnižší polohu na 5, nikoli nižší.
 • Pokud jsou tlačné tyče pod požadovanou úrovní, odtok bude slabý a tlačítko bude muset být drženo. Jsou-li nastaveny příliš vysoko, po instalaci podstavce budou tlačné tlačítka částečně zapuštěny a miska toalety unikne.

Na obrázku je dolní část obou plunžerů vytažených z nádrže.

Výměna drenáže

V případě IDO, oprava toaletní mísy často přichází dolů k nahrazení tlačných tyčí.

Důvod je jednoduchý: v průběhu času se plast stává křehkým.

 1. Vytáhneme šoupátko.
 2. Odšroubujte bílou matici a vyjměte spodní část tlačítka.
 3. Odstraňte kryt.
 4. Vypouštíme odtokový mechanismus pod tlačítkem.
 5. Odlomte horní část staré trakce;
 6. Vyjmeme ji.
 7. Znovu uspořádat plavec z pěny s výbuchem tahu na nový.
 8. Nové stání jsme namontovali na místo starého a přitiskli ho nahoru a dolů.
 9. Zbraně shromažďujeme v opačném pořadí.

Jemné a jemné odstíny

 • Buďte připraveni na skutečnost, že po sestavení švestek nebude fungovat správně: nevyžadované posunutí přidaných dílů. Potřeba znovu nastavit zatížení.
 • Bude to dobrý nápad okamžitě vyčistit dostupné odtokové prvky z vápenných usazenin.

Horní část tahu se při výměně odtrhne, po níž se tah snadno odpojí.

Čištění vodního ventilu

V IDO se opravy toaletních mísiček často týkají čištění filtru, který je instalován výrobcem na přívodu vody do nádrže, nebo demontáže a čištění samotného ventilu, který je zodpovědný za přívod vody.

 1. Vypněte vodu na nádrži a odpojte pružné oční linky.
 2. Na místě spojení je snadné detekovat filtr v plastovém pouzdře. Je určen k ochraně armatur nádrže před pískem a měřítkem; sám však je hlavním místem zablokování. Stačí stahovat a opláchnout pod kohoutkem.

Tip: Obecně je lepší tento filtr zcela odstranit.
Nejjednodušší hrubý filtr instalovaný před cisternou nebo u vchodu do bytu je mnohem jednodušší a lépe funguje.
Kromě toho bude muset být vyčištěn méně často.

 1. Pokud po čištění nebo demontáži filtru voda stále neteče do nádrže, bude nutné, bohužel, úplně odšroubovat, rozebrat a vyčistit celý ventil. Jak to chápe - bude to jasné po odstranění z toalety; Před demontáží však zkontrolujte, zda je plovák volný.

Je možné, že příčina zablokování je jednodušší, než se zdá. Části polystyrenu často spadají mezi plovák a vodítko.

Jemné a jemné odstíny

 • Pokud je plovákový ventil vyjmut z nádrže, nebuďte líní, abyste jej úplně rozebírali, a pokud je to možné, vyčistěte jej od usazenin z vápna. To významně zpozdí datum příštího čištění.
 • Vložte ventil na své místo, nepřehánějte jej a utáhněte matici. Nadměrná síla roztrhne plastový ventil.
 • Pokud je voda tryskem uvnitř nádrže někde uprostřed plovákové armatury - bohužel, znamená to zničení jejího těla. To je vzácné, ale stane se to. Změnit celý ventil a pouze na originál.

Pružné plastové ventily, bohužel, jejich nahrazení.

Závěr

Zastavte spolehlivou, ale exkluzivní a nákladnou opravu dováženého zařízení nebo zvolte možnost snadnější - vaši firmu.

Pokud opravy způsobí potíže - neváhejte kontaktovat odborníky. Je žádoucí - od dodavatele servisu instalatérství. Často to bude nejvhodnější a nejlevnější oprava pro vás.

WC toaletní potřeby

Oprava misky WC IDO: typické poruchy a jejich odstranění

Tento výrobce sanitární keramiky se velmi dobře usadil na ruském trhu: nádrže se zřídka nezdaří. Nic však netrvá navždy: dříve či později je třeba opravit nejspolehlivější mechaniku.

Tématem našeho článku je # 8212; Oprava misky WC IDO.

Bohužel, dříve nebo později se vše rozpadne. Dokonce i nejsilnější toalety IDO.

Okamžitě provést rezervaci: operace jsou prováděny na vlastní nebezpečí. Ideální # 8212; kontaktujte autorizovaného zástupce společnosti. Pokud chcete problém vyřešit sami # 8212; zkusme to zkusit.

Otevřete a zavřete víko

 1. Vytáhli jsme tlačítko. Za tímto účelem je nutné jej zašroubovat tenkým šroubovákem Ujistěte se, že pod šroubovákem položíte něco měkkého, aby se plošina knoflíků nezatlačila.
 2. Odšroubujte pojistnou matici. Je plastová. bílé barvy. Často má na sobě žlutý klíč, který stačí jen otočit se; ale není vždy součástí. Pokud není k dispozici klíč # 8212; Jakýkoliv šestiúhelník odpovídající velikosti bude dělat.
 3. Lehce od sebe oddělujte prvky vypouštěcího mechanismu toaletní soustavy (dvě jsou pro plné a částečné odtoky), vyjměte základnu tlačítek.
 4. Odstraňte víčko toaletní nádoby vlastním rukama. V tomto okamžiku není fixní.
 5. Uzavřete víko a zopakujte všechny operace v opačném pořadí.

Jemné a jemné odstíny

 • Když utáhněte matici, hlavní kritérium, které nepotřebujete utáhnout více # 8212; plošina s tlačítky přestala volně chodit v otvoru víka. Dalším mezníkem je # 8212; kryt by se neměl snadno pohybovat.
 • Pokud utáhnete matici # 8212; nádrž půjde napřed. Těsnění nebudou plné. Pokud nevydržíte # 8212; zabrání částečné vypouštění.
 • Pokud po montáži odtok nefunguje # 8212; stlačte tlačítko ve středu. Nejčastěji # 8212; na zadní stěnu nádrže.

Upozornění: přesné zarovnání může trvat poměrně dlouho.
Trvá až 15 minut, než profesionálové naleznou správnou pozici tlačítka.

 • Výměna tlačítka je možná, ale pouze na původní, objednané prostřednictvím servisního střediska. Exkluzivita součástí # 8212; poplatku za spolehlivost.
 • V matici je rohatka a podle pokynů by měla být utažena na charakteristické kliknutí. Nicméně je lepší nechat si to trochu zabrat: s věkem se plast stává křehkým a může se s velkým úsilím zlomit.

Diagram dává obecnou představu o práci ventilů. Čísla # 8212; čísla dílů v katalogu výrobce.

Nastavení ventilu

Jedná se o nastavení dvou parametrů:

 1. Délky plastové tlakové tyče, na které jsou tlačeny tlačítka malého a úplného odtoku;
 2. Výšky plavou. Záleží na množství vody, která bude vypuštěna do toalety při stisknutí malého nebo velkého odtoku.

Jemné a jemné odstíny

 • Neumisťujte plováky do krajních poloh. Pro částečné vybití je horní značka # 8212; ne vyšší než 2,5. V opačném případě se voda po vypuštění nezačne. Chcete-li úplně vypustit nejnižší polohu na 5, nikoli nižší.
 • Pokud jsou tlačné tyče pod požadovanou úrovní # 8212; vypouštění bude slabé, kromě toho musí tlačítko držet. Pokud jsou nastaveny příliš vysoko, # 8212; po instalaci podstavce budou tlačné tlačítka částečně zapuštěny a toaletní mísa bude vytékající.

Na obrázku je dolní část obou plunžerů vytažených z nádrže.

Výměna drenáže

V případě IDO, oprava toaletní mísy často přichází dolů k nahrazení tlačných tyčí.

Důvod je jednoduchý: v průběhu času se plast stává křehkým.

 1. Vytáhneme šoupátko.
 2. Odšroubujte bílou matici a vyjměte spodní část tlačítka.
 3. Odstraňte kryt.
 4. Vypouštíme odtokový mechanismus pod tlačítkem.
 5. Odlomte horní část staré trakce;
 6. Vyjmeme ji.
 7. Znovu uspořádat plavec z pěny s výbuchem tahu na nový.
 8. Nové stání jsme namontovali na místo starého a přitiskli ho nahoru a dolů.
 9. Zbraně shromažďujeme v opačném pořadí.

Jemné a jemné odstíny

 • Buďte připraveni na skutečnost, že po sestavení švestek nebude fungovat správně: nevyžadované posunutí přidaných dílů. Potřeba znovu nastavit zatížení.
 • Bude to dobrý nápad okamžitě vyčistit dostupné odtokové prvky z vápenných usazenin.

Horní část tahu se při výměně odtrhne, po níž se tah snadno odpojí.

Čištění vodního ventilu

V IDO se opravy toaletních mísiček často týkají čištění filtru, který je instalován výrobcem na přívodu vody do nádrže, nebo demontáže a čištění samotného ventilu, který je zodpovědný za přívod vody.

 1. Vypněte vodu na nádrži a odpojte pružné oční linky.
 2. Na místě spojení je snadné detekovat filtr v plastovém pouzdře. Je určen k ochraně armatur nádrže před pískem a měřítkem; sám však je hlavním místem zablokování. Stačí stahovat a opláchnout pod kohoutkem.

Tip: Obecně je lepší tento filtr zcela odstranit.
Nejjednodušší hrubý filtr instalovaný před cisternou nebo u vchodu do bytu je mnohem jednodušší a lépe funguje.
Kromě toho bude muset být vyčištěn méně často.

 1. Pokud po čištění nebo demontáži filtru voda stále neteče do nádrže # 8212; bude nutné, bohužel, úplně odšroubovat, rozebrat a vyčistit celý ventil. Jak rozumí # 8212; bude to po odstranění z toalety jasné; Před demontáží však zkontrolujte, zda je plovák volný.

Je možné, že příčina zablokování je jednodušší, než se zdá. Části polystyrenu často spadají mezi plovák a vodítko.

Jemné a jemné odstíny

 • Pokud je plovoucí ventil vyjmut z nádrže # 8212; Nebuďte líní, abyste jej úplně rozdělili a pokud je to možné, vyčistěte ji z vápenných usazenin. To významně zpozdí datum příštího čištění.
 • Vložte ventil na své místo, nepřehánějte jej a utáhněte matici. Nadměrná síla roztrhne plastový ventil.
 • Pokud voda proudí uvnitř nádrže někde uprostřed plovákového ventilu # 8212; Bohužel to znamená zničení jeho těla. To je vzácné, ale stane se to. Změnit celý ventil a pouze na originál.

Pružné plastové ventily, bohužel, jejich nahrazení.

Závěr

Zastavte spolehlivou, ale exkluzivní a nákladnou opravu dováženého zařízení nebo zvolte možnost snadnější # 8212; vaše podnikání.

Pokud opravy způsobují potíže # 8212; Neváhejte kontaktovat profesionály. Výhodně číslo # 8212; od služby výrobce klempířství. Často to bude nejvhodnější a nejlevnější oprava pro vás.

Získejte podrobný výukový program pro video zdarma
instalace odpadních vod proveďte sami!

Armatura idő

Ido. 5590 r. V košíku. Umyvadlo Miniara. Příslušenství pro nádrže IDO. Aromatická jádra pro značku IFO, IDO Seven D. 94670.
Wow Jsem chladný instalatér. -) Hrnce je úspěšně otevřen, tam je zábava. -)
Uživatel Lesorub napsal:
IDO hrnce jsou zpravidla v záruce až 10 let.
Co se týče záruky, nejsem si jistý - nebudou věřit bez papírování? A všechny dokumenty už dávno procházely dovnitř přístroje. Uvnitř funguje všechno, ale trochu se ventil nezavře. Pak se plovák úplně nevysune, pak něco s ventilem. Stačí zvednout plovák prstem a všechno je v pořádku. Myslím, že můžu zkontrolovat hladinu - mohl by dostat nějakou vodu? A plovák škrábá podél stěny jeho studny - je to normální, nebo by se mělo léčit?
Zde najdete příslušenství pro toalety takových výrobců jako jsou: Gustavsberg, Grohe, Cersanit, IDO, IFO, Porta, Ideal Standart, Alcaplast, Incoer a mnoho dalších.
IDO toalety jsou považovány za jednu z nejspolehlivějších, ve věku 12-15 let pracují správně, ale existuje jedna, ale významná mínus. V těchto záchodových místech je zcela originální vybavení, tedy není zaměnitelné. a cena nového uzamykacího zařízení se zvýší na téměř polovinu ceny toaletní mísy. Co se týče oficiálních servisních středisek, posledních šest měsíců je nemožné dostat telefonní čísla na záručních kartách vůbec, a pokud jste na telefonu, vám dám pár stejných telefonů a sdělí vám, že jde o začarovaný kruh.

Vnitřní vybavení IDO Seven D. Zoom. Náhradní díly IDO. Číslo výrobku: 6-00-001. 5 500 rub.

Sprchové kabiny Ido. Nábytek do koupelny (123). Příslušenství pro toaletu Oliveira spodní vodovodní přípojka, 2 tlačítka.

Armatury pro toaletní misky IDO (IDO). dva režimy odtoku, vhodné pro následující modely: IDO - Trevi E (Trevi E), Mosaik (Mosaic).

Město: Moskva. 2200 rub. Vypouštěcí ventil (uzávěry) pro opravu toaletních cisteren IDO Trevi, IDO Mosaic, dva režimy odtoku. Vhodné pro: IDO Trevi E, Mosaik (Evita, Viva). Výrobce: IDO (Finsko).

Pokyny pro instalaci a nastavení příslušenství nádrží Ido Trevi E a Mosaik. Výrobce: IDO (IDO, Finsko).

Jiné zboží z oblasti Ido (Finsko): Sanitární výrobky. Sprchy (102). Ostendorf (Německo). Ventily a příslušenství. Kulové kohouty.

Kování pro toaletní misku IDO (IDO) 64441. Kování pro toaletní misky IDO (IDO). dva režimy vybíjení se blíží k následujícím modelům.

Oprava toaletní cisterny IDO (Ido). Náhradní kování. Náklady na opravu toaletní misky IDO jsou 2000 rublů.

Vypouštěcí armatury pro výměnu v cisterně v toaletní toaletě IDO Seven D. Přívodní ventil pro toaletní vodu ido (Ido).

Montáž náhradního ventilu IDO 64441 (uzavírací ventil pro nádrž) Vhodné pro: modely IDO Mosaik.

Ohřáté tyče na ručníky. Příslušenství pro připojení. Voda. Elektrické. Domů »Sanitární technika» Záchodové mísy »Nádrže, sedadla, armatura» Ido.

Příslušenství IDO 64441, které jsou součástí modelů Mosaik a Trevi E. Dvojitý nastavitelný systém pro spláchnutí vody (velký a malý), plnící ventil

Datum nástupu: 01/05/2010 Organizace: Korolyevsky Metal Center Město: Korolev Kontaktní osoba: Igor Bulasov Email: Zaslat žádost o toaletní vybavení ido.

V důsledku toho dochází každých 6-10 let k výměně příslušenství IDO a nahrazení ventilu IDO jednou za 2-3 roky v závislosti na množství nečistot.

Opravy toaletní misky IDO a IFO po záruce. Naléhavá oprava toaletních misek IDO, IFO (Ido, IFO) V Moskvě a v Moskvě. Servis pro výměnu ventilů, těsnění, mechanismů. Služba bez prázdnin a prázdnin! Opravte toalety IDO, vyměňte těsnění nebo mechanismus. Moderní servis a servis toaletních misek IDO nebo IFO, záruční opravy záchodové mísy specialisty společnosti Agat.

Služby pro mytí a mazání speciální kompozice toaletního kování zvyšují životnost mechanismů zajišťovacího mechanismu nádrže toaletní misky IDO (Ido) IFO (IFO).

Buďte pozorní! Stalo se to! Tam byly falešné značkové podložky pro mechanismy toalety! Na spodním ventilu je nutně nápis výrobce (číslo z katalogu náhradních dílů). Levné takové díly stojí prostě nemůže. Tyto ventily fungují od jednoho do tří měsíců.

Vlastnosti a oprava švédské a finské toalety.

Vypusťte ventil pomocí jemného stisknutí spouštěcího klíče. Neměl by existovat jiný způsob - pouze měkké a pohodlné používání. Hladina odtoku je nastavena pro různé typy provozu toaletní mísy ido ifo a nastavení plavebního mechanismu by mělo odpovídat místu provozu toaletní misky v závislosti na potřebách pro plnění nádrže podle umístění toaletní mísy.

Správné nastavení šetří spotřebu vody a ušetří, když je spotřebováno, ale to není vždy opodstatněné. Mechanismus citlivý na nastavení je velmi nákladný. Náklady na mechanismus jsou více než polovina ceny toalety jako celku. Nemusíte zakoupit celý mechanismus. Při diagnostice a identifikaci problémů v toaletní misce, při provozu mechanismu plnění nebo vypouštění vody, můžete měnit jednotlivé části odtokového zařízení.

Je důležité vědět, že oddělení protipovodňové ochrany a odtoku v modelech jako IDO Trevi, Mosaik a IFO jsou kombinovány. Nevěřte práci náhodných instalatérů. Bez zvláštních znalostí a zkušeností je téměř nemožné. Dokonce i když máte manuál nebo instrukce, váš zásah pravděpodobně ublíží více a povede k poškození ventilů nebo tlačítek ventilů.

Spodní klapka toaletních misek IDO a IFO je jediným slabým bodem, který musí být opraven a nahrazen.

Spodní ventil nejčastěji selhává a voda se neustále roztáčí do mísy toaletní misky, což způsobuje nepříjemné zvuky a přispívá k tvorbě žluté vápence na keramice. Ventil nebo takzvané těsnění je vyrobeno ze speciálního kaučuku a má originální tvar (obrázek v levém horním rohu), proto se pro opravu používají pouze originální náhradní díly. Pokud budete muset opravit celý systém, musíte to udělat velmi opatrně, aniž byste poškodili spojení mezi nádrží a miskou. Takové ventily se používají na WC místech v modelech TREVI, TREV I (MOSAIK), SEVEN, ARIA. Stejně jako švédské IFO. To je způsobeno jedním výrobcem odtokového mechanismu.

Když spodní ventil začne selhat, mnozí se pokusí stlačit vypouštěcí tlačítko, což způsobí zlomení nebo poruchu nastavovací tyče v nádrži.

Plnicí mechanismus je o něco méně ucpaný nebo těsnící kroužek mechanismu selže, při práci hnacích tyčí, těsnicích kroužků a filtrační síti dojde k poruše. Někdy se vyskytují přísady stříkající vody z víka nádrže a výskyt bočních zvuků. Nezaplachujte vodu k propláchnutí. Všechny tyto problémy lze vyřešit pomocí služeb našich mistrů při opravě záchodových skříní skandinávských výrobců.

Cena náhradních dílů, potíže s obsluhou vede k rozhodnutí volat instalatéra na dům a ne trpět. Není nutné hradit náklady na získání celého mechanismu, nejčastěji potřebujete kvalifikovaného pána, který upraví plováky, sedadla, uzavírače, vložky, zkontroluje spojení s kanalizačním systémem pro únik, aplikuje opravnou soupravu sestávající z těsnění, kroužků, membrán a plunžru. Opatrné a přesné ovládání přístroje vám poskytne pohodlí při jeho používání. Nechte drahé části, ale stojí za to.

Dobré finské nebo švédské WC vyžaduje dobré opravy, údržbu a servis.

Při opravě toaletní misky a nastavovacích mechanismů můžete provádět plné splachování celého vypouštěcího mechanismu.

Voda má zpravidla mnoho nečistot, což vytváří určitou desku, která zabraňuje normálnímu pohybu pohyblivých částí a jejich rušení během provozu. Vyplachování zajistí nejlepší interakci a měkkost práce, prodlouží životnost toalety.

Znalosti a zkušenosti našich odborníků pomohou opravit odtokový systém a nastavit mechanismus. Specialisté znají nastavení pro různé potřeby a úsporu vody. Při opravách jsou instalovány pouze originální díly. Je možné použít opravné soupravy a samostatné části vnitřku toaletní cisterny, což zajišťuje nízké náklady na opravy ve srovnání s úplnou výměnou všech dílů. Zajišťujeme opravy pro instalaci vestavěných systémů, namontovaných bidetů a toalet.

Servis na nejvyšší úrovni! Víme, jak správně udržovat, opravovat toalety IFO a IDO!

Svůj odborník můžete zavolat od 8:00 do 22:00 voláním:

Můžete také objednat zpětné volání vyplněním formuláře kdykoli.

Armatura splachovací nádrž WC IDO (Ido) Z6444100001

Sledoval jsi to

Armatura splachovací nádrž WC IDO (Ido) Z6444100001

Sada originálních armatur cisterny pro toaletní misky IDO (IDO) pro modely:
Trevi - E / Mosaik / Trevi - E / Mozaika
Starý č. Položky: 64441
Má dvojitý režim nastavitelného splachování.
Výrobce země hygienických výrobků IDO (IDO) Finsko.

Obrazová záchytná nádrž WC IDO (Ido) Z6444100001 z online klempířské instalace | Elit-santech

Armatura splachovací nádrž WC IDO (Ido) Z6444100001

Odvodňovací mechanismy (ventily) toaletní cisterna IDO

Odvodňovací mechanismus pro toaletu IDO Seven-D

Odvodňovací mechanismus pro toaletu IDO Seven-D Z6201300001 Plovoucí ventil pro splachování toaletní nádrže IDO Seven-D. Dva režimy vymývání (úsporné) Vhodné pro modely Seven - D (Sedm - D) Staré číslo dílu :.

Odvodňovací mechanismus WC toalet IDO (IDO) Trevi E a Mosaik

Výstupní ventil pro armatury IDO toaletní nádrž Trevi E a Mosaic s duálním režimem odvodu vody.

Vývod pro montáž toaletní armatury IDO Seven D Slim Z6202600001

Dvě režimy vypouštění vody. Zkrácený model.

Vypusťte jednopólový mechanismus pro toaletní misky IDO Z6409300001

Singlemode splachovací mechanismus pro toaletní mísy IDO Old Item: 64093

Odvodňovací mechanismus toaletní IDO Seven D Slim Z6204300001

Odvodňovací mechanismus toaletní IDO Seven D Slim Z6204300001

Odvodňovací armatury sestavené IDO Seven D Slim Z6204400001

Jeden režim vypouští vodu.

Zadní nádrž pro WC IDO (Ido) Seven D

Původní cisterny pro toalety IDO (Ido) Seven D. Vypouštěcí mechanismus se dvěma režimy splachování vody (velké a malé).

Odvzdušnění ventilů (vysoký model) instalace IDO (IDO) 69035

Splachovací mechanismus 69035 je vhodný pro (vysoké) instalační modely 91341, 91343, 91349, 91351.

IDO toaletní splachovací ventil

Sada originálních armatur pro nádrž pro toaletní misky IDO (IDO) pro modely: Trevi - E (Trevi - E) a Mosaik (Mosaic) Používá se pro: Výměnu kování pro toaletní mísu.

Nabízíme k nákupu odvodňovacích mechanismů (ventilů) pro toaletní misku IDO v našem internetovém obchodě za ceny od 799 rublů. Provádíme dodávky po celé Moskvě, v Moskvě, a také v jakémkoli regionu v Rusku. Zaplacení odvodňovacích mechanismů (ventilů) toaletních cisteren IDO můžete v hotovosti, kreditní kartou nebo bankovním převodem na běžný účet.

V této části katalogu jsou uvedeny: odtokové mechanismy, povodňové mechanismy, 1 - 9 z 9 jednotek zboží značky IDO. Náš sortiment je neustále aktualizován a pokud jste náhle nenalezli tu část, kterou potřebujete na této stránce, jednoduše nás kontaktujte a my ji vybereme pro Vás.

Kování pro toaletní jádro

Opravte toaletní nádrž

Oprava toalety není tak obtížná, jak se zdá na první pohled. Je třeba pouze pochopit některé nuance a práce bude provedena co nejlépe. Také stojí za zmínku, že volání instalatéra bude stát značné množství peněz. Proto je účelnější pochopit tuto záležitost nezávisle.

Důležité je znát hlavní technické vlastnosti různých typů toaletních mís. Opravte toaletní cisterna vlastními rukama, je k dispozici každému muži. Hlavním úkolem je přesnost a přesnost při provádění některých oprav.

Vlastnosti opravy toaletních misek Ido a Ifo

Toalety Ido vyžadují nejčastěji náhradní podložky. Jeho životnost je přibližně 3-12 let, vše závisí na kvalitě vody. Postup sám o sobě není komplikovaný. Důležitým bodem je, že vyměnitelná část je stejný výrobce a kvalita je vysoká. Hlavní věc není upřednostnit čínské výrobce.

Hlavním důvodem poruchy je přítomnost rzi a kovových hoblin ve vodě. Proto je nutné pečovat o dokonale čistou vodu. K tomu musíte nainstalovat filtr. Jedná se o dva druhy: hrubé a jemné čištění. Výhodou jemného filtru je, že může být propláchnuta sama. Je nutné pouze otevřít kohout, který je umístěn ve spodní části filtru, a vypouštět vodu do kanalizace.

Také poměrně často se musíme zabývat potřebou výměny ventilu v toaletě. Jedná se o poměrně komplikovaný proces. Faktem je, že nebude možné dodat levné příslušenství. Protože na víku nádrže je tlačítko, které má určitý tvar. Co je charakteristické pouze pro výrobce tohoto typu toalety.

Navíc všechny ostatní komponenty mají značné náklady, které si každý nemůže dovolit. A také vyžaduje velkou přesnost a přesnost. To naznačuje, že tak drahé podnikání, je lepší svěřit odborníky. Takové řešení ušetří možné důsledky nezávislé práce.

Opravte toaletu Gustavsberg

U tohoto toaletu také vyžadují pouze původní části. Stojí za zmínku, že existují modely, které nevyžadují speciální součásti, jsou ideálním standardem. Hlavní nevýhodou toaletních misek gustavsberg je tok vody, který vzniká vlivem sebemenší deformace hrušky.

Chcete-li vyměnit těsnění, musíte vyndat tlačítko z nádrže. Je obtížné tento proces provést tlačítky, které nejsou standardní a obtížně ovladatelné. Dokonce i profesionálové s rozsáhlými zkušenostmi někdy nemohou tento úkol zvládnout. Tento problém je typický pro předchozí toalety.

Opravte toaletní misku Cersanit vlastním rukama

Jedná se o dobře známé toaletní toaletu. Mnozí ji upřednostňují před tímto výrobcem, protože to považují za spolehlivý a vysokou kvalitu. Ale jsou tu chyby. Nejčastěji se opravy provádějí na místě, kde je toaleta připojena k kanalizaci. Protože tam proudí voda. Za tímto účelem jsou mezery uzavřeny olejem a poté fixovány cementem.

Potřebujete vědět a postup při výměně manžety na toaletní nádrži. Tato situace může nastat, pokud je nádrž spojena s hrdlem toalety gumovou manžetou. Nakonec se otírá a praskne. Proto je naléhavé jej nahradit novým. V první řadě se voda překrývá a víčko hlaveň je odstraněno. Také ventil a šrouby, které spojily bok s toaletou, jsou odpojeny.

Nyní musíte odtrhnout manžetu a pokud možno posunout dolů. Pro utažení nového je nutné otočit nádrž obráceně. Ale potah na trubku není úplně, ale jen třetina délky. Potom proveďte širokou stranu dílu. Jakmile je procedura dokončena, můžete připevnit nádrž na toaletu pomocí ventilu a šroubů. Je důležité, aby se matice neotáčela, ale vytáhněte širokou část manžety na hrdlo toaletní misky.

Pokud je potřeba opravit po určitou dobu, můžete použít gumovou bandáž z lékárny. Tím, že ji předem roztahuje. Okraj obvazu se vtahuje do poslední vrstvy pomocí běžného šroubováku. Ale tato možnost je krátkodobá, proto musíte vyměnit odtok a zapomenout na nepříjemný problém.

Jak opravit kompaktní záchod?

Zvláštnost takové toaletní misky ve vypouštěcí nádrži, která je připojena k misce. Nejoblíbenější v prodeji na trhu, toalety. Před nákupem je důležité prozkoumat všechny základní informace o opravách. Do jisté míry se podobá modelu sovětské éry.

V zásadě je opravou vlastních rukou vyžadováno přesně jeho vypouštěcí nádrž. Chcete-li se dostat k toaletnímu mechanismu, musíte odstranit tlačítko na nádrži a potom víko. Je to docela jednoduché, protože knoflíky jsou vyrobeny z plastu a lze je rychle odšroubovat. V takovém případě ani nepotřebujete pomoc se zvláštním nástrojem.

Dále byste měli stlačit poniklovaný rámeček a provést kruhové pohyby proti směru hodinových ručiček. Pro snadné odstranění výztuže je klíč klíčový. Nejdůležitější je nezapomenout před zahájením práce, vypnout vodu a odstranit hadici, kterou voda přímo proudí.

Současně stojí za to držet výztuž, aby nedošlo k poškození. Poslední stupeň - odšroubujte upínací matici. Tento proces nevyžaduje mnoho úsilí a času. Je vyroben z plastu. V této práci se práce dělá.

Nevýhody v kompaktním toaletu jsou takové:

Stojatá voda na toaletě

První nevýhoda pochází ze stoupačky, která může být ucpaná. Volitelně bylo kanalizační potrubí instalováno nesprávně. Vyřešíte problém, který potřebujete s pomocí instalatérů. Mají více zkušeností v této oblasti a kvalitativní práci udělají. V situaci, kdy se musíte zbavit blokády, můžete je sami vyčistit pomocí plunžru nebo speciálních chemikálií.

Přítomnost kondenzátu na vypouštěcí nádrži

Druhým problémem je kondenzace. Vzniká kvůli teplotnímu rozdílu vzduchu a vody v nádrži. Chcete-li se tomu zbavit, musíte nainstalovat odvlhčovač, vyměnit vypouštěcí ventil a správně jej upravit. Po dokončení těchto kroků bude problém vyčerpán.

Špatné plnění hlavně vodou

Další nuance, nádrž není naplněna. Důvod - posunutí ventilu nebo plováku. Musíte je vrátit zpět na své původní místo. Tím se zbavíme této nevýhody.

Konstantní odtok vody z nádrže

Poslední poruchou je konstantní proud vody z nádrže. Podávejte to může změnit funkci ventilových membránových ventilů nebo narušení odtokového ventilu. Chcete-li tento problém vyřešit, musíte si zakoupit nový těsnicí nebo vypouštěcí mechanismus. Poté stačí nainstalovat. A opravte záchodovou mísu vlastními rukama.

Po přezkoumání užitečných informací se můžete bezpečně dostat k podnikání s vlastními rukama a vynaložit peníze na instalatérské služby. Koneckonců, tato práce nevyžaduje víc než přirozené znalosti. Hlavní věcí není ušetřit na vysoce kvalitních součástech, které mohou zhoršit problém a zpozdit jeho implementaci.

Armatura idő

Ido. 5590 r. V košíku. Umyvadlo Miniara. Příslušenství pro nádrže IDO. Aromatická jádra pro značku IFO, IDO Seven D. 94670.
Wow Jsem chladný instalatér. -) Hrnce je úspěšně otevřen, tam je zábava. -)
Uživatel Lesorub napsal:
IDO hrnce jsou zpravidla v záruce až 10 let.
Co se týče záruky, nejsem si jistý - nebudou věřit bez papírování? A všechny dokumenty už dávno procházely dovnitř přístroje. Uvnitř funguje všechno, ale trochu se ventil nezavře. Pak se plovák úplně nevysune, pak něco s ventilem. Stačí zvednout plovák prstem a všechno je v pořádku. Myslím, že můžu zkontrolovat hladinu - mohl by dostat nějakou vodu? A plovák škrábá podél stěny jeho studny - je to normální, nebo by se mělo léčit?
Zde najdete příslušenství pro toalety takových výrobců jako jsou: Gustavsberg, Grohe, Cersanit, IDO, IFO, Porta, Ideal Standart, Alcaplast, Incoer a mnoho dalších.
IDO toalety jsou považovány za jednu z nejspolehlivějších, ve věku 12-15 let pracují správně, ale existuje jedna, ale významná mínus. V těchto záchodových místech je zcela originální vybavení, tedy není zaměnitelné. a cena nového uzamykacího zařízení se zvýší na téměř polovinu ceny toaletní mísy. Co se týče oficiálních servisních středisek, posledních šest měsíců je nemožné dostat telefonní čísla na záručních kartách vůbec, a pokud jste na telefonu, vám dám pár stejných telefonů a sdělí vám, že jde o začarovaný kruh.

Vnitřní vybavení IDO Seven D. Zoom. Náhradní díly IDO. Číslo výrobku: 6-00-001. 5 500 rub.

Sprchové kabiny Ido. Nábytek do koupelny (123). Příslušenství pro toaletu Oliveira spodní vodovodní přípojka, 2 tlačítka.

Armatury pro toaletní misky IDO (IDO). dva režimy odtoku, vhodné pro následující modely: IDO - Trevi E (Trevi E), Mosaik (Mosaic).

Město: Moskva. 2200 rub. Vypouštěcí ventil (uzávěry) pro opravu toaletních cisteren IDO Trevi, IDO Mosaic, dva režimy odtoku. Vhodné pro: IDO Trevi E, Mosaik (Evita, Viva). Výrobce: IDO (Finsko).

Pokyny pro instalaci a nastavení příslušenství nádrží Ido Trevi E a Mosaik. Výrobce: IDO (IDO, Finsko).

Jiné zboží z oblasti Ido (Finsko): Sanitární výrobky. Sprchy (102). Ostendorf (Německo). Ventily a příslušenství. Kulové kohouty.

Kování pro toaletní misku IDO (IDO) 64441. Kování pro toaletní misky IDO (IDO). dva režimy vybíjení se blíží k následujícím modelům.

Oprava toaletní cisterny IDO (Ido). Náhradní kování. Náklady na opravu toaletní misky IDO jsou 2000 rublů.

Vypouštěcí armatury pro výměnu v cisterně v toaletní toaletě IDO Seven D. Přívodní ventil pro toaletní vodu ido (Ido).

Montáž náhradního ventilu IDO 64441 (uzavírací ventil pro nádrž) Vhodné pro: modely IDO Mosaik.

Ohřáté tyče na ručníky. Příslušenství pro připojení. Voda. Elektrické. Domů »Sanitární technika» Záchodové mísy »Nádrže, sedadla, armatura» Ido.

Příslušenství IDO 64441, které jsou součástí modelů Mosaik a Trevi E. Dvojitý nastavitelný systém pro spláchnutí vody (velký a malý), plnící ventil

Datum nástupu: 01/05/2010 Organizace: Korolyevsky Metal Center Město: Korolev Kontaktní osoba: Igor Bulasov Email: Zaslat žádost o toaletní vybavení ido.

V důsledku toho dochází každých 6-10 let k výměně příslušenství IDO a nahrazení ventilu IDO jednou za 2-3 roky v závislosti na množství nečistot.

Domácí toalety IDO a IFO

Toalety IDO a IFO

Servisní údržba - opravy toaletní mísy IDO, stejně jako IFO.

Oprava finských klempířských prací a údržba toaletních misí IDO a IFO. Postwarová opravná práce s instalatérskou IDO, pořadí náhradních dílů pro zákazníka od výrobců finských a švédských instalatérských zařízení. Pokud jste se nerozpadli sami, komplikovaný mechanismus toaletní mísy neudělal na klíče příliš velký tlak, pak nejspíš spodní ventil výstupního mechanismu sloužil jako služba, vstupní ventil byl špinavý nebo byla narušena nastavení plavebního zařízení, případně vypouštěcí tlačítko. Méně často dochází k selhání těsnicích kroužků z pryžových kroužků.

Těsnění (spodní ventil) nemá na něm horkou vodu. Zdálo by se, odkud? Takové případy se však vyskytují v praxi. Výměna se provádí skrze víko toaletních cisteren IDO nebo IFO. Po demontáži je odsávací mechanismus odstraněn a spodní ventil je vyměněn. V opačném pořadí je vše zavedeno, regulace plováků a příchytky jsou řízeny, kontrola spolehlivosti spojení.

V zařízení nožního ventilu je použito nestandardní řešení typu ventilu. U tradičních uvolňovacích mechanismů se používají ventily ve tvaru hrušky. Firm IFO, šel nekonvenčním způsobem a učinil zařízení na opačném principu. Těsnění má tvar pohárku, protože pokrývá kouli, čímž zabraňuje uvolnění vody. IDO společnosti se těmto technologiím moc líbily, že po podpisu dohody o spolupráci začaly instalovat tyto ventily na své modely.

Mistr společnosti provádí všechny, včetně komplexních, vyžadujících znalosti a dovednosti, které se týkají instalatérské instalace IDO. Můžete opravit mechanismus jedním tlačítkem a dvojitým režimem s výměnou těsnění a celého mechanismu.

Máme vše pro opravu a údržbu instalatérských zařízení. Dokonce taková spolehlivá, krásná, pohodlná a velmi oblíbená instalace. Vyžaduje zvláštní pozornost a péči. Potřebuje nějaké vylepšení v průběhu času.

Naši odborníci odstraní úniky u dřezu, bidetů, podlahových toalet, závěsných zařízení, sprchových koutů z celé řady výrobců. Majitelé služeb absolvují důkladný výběr a školení pro údržbu této oblíbené finské značky.

Upravte odtokové a výplňové toalety,

v případě potřeby vyměňte celý mechanismus.

Je důležité mít na paměti! - naši pánové změní obsluhu

Termín jednotlivých částí a nepožádat klienta, aby zaplatil

náklady na celý mechanismus toalety, protože to je docela

drahé a odpovídá ceně domácích

Stojí za to myslet? Mohu změnit složité zařízení na jednodušší? Jednoznačná odpověď na otázku ne! Kvalita toalety na nejvyšší úrovni! Všechno je promyšleno do nejmenších detailů. Proč se obtěžovat nákupem a instalací jiného. Nestříkejte své oblíbené věrně obslužené WC. Pomozte mu, uzdravte. Budete zodpovězeni vděčností, jemnou tichou prací a brilantností toaletní misky. Servisní telefon: (495) 227-45-84.

Dokonce i zkušený instalatér to nemůže udělat!

Komplexní mechanismus je drahý a vyžaduje zvláštní

dovednosti, znalost specifik montáže a demontáže armatury a pečlivý, milující postoj k věci, odborník sloužící IDO nebo IFO.

Dávejte pozor na prodej se objevil falešný spodní ventil. Nevěřte rogům a nekvalifikovaným řemeslníkům. Pokud je údržba nákladná, změňte celou toaletu.

Naše servisní asociace se zaměřuje na opravy a údržbu instalatérských zařízení v bytech, kancelářských budovách, chalupách. Při opravě toaletní misky IDO poskytujeme záruční povinnosti a nahrazujeme toaletní mísu! Nezadali jsme falešné. V objednávce zákazníka je možné zakoupit určitou náhradní část Zavolejte instalatéra, aplikace je zde!

Pro lepší výkon odtokových a výplňových prvků je často nutné vyprázdnit celý mechanismus a vyčistit ho z plaku. Tím se vdechne nový život do armatury a prodlužuje se doba provozu a má pozitivní vliv na provoz toaletní misky.

Oprava všech standardů a důkladná diagnostika vnitřní náplně nádrže IDO, IFO, aby se zajistila nepřerušená obsluha a vypouštění záchodové mísy.

Při plánovaných a havarijních opravách a údržbě se stala požadavek na splachování celého mechanismu toaletní mísy, což má pozitivní vliv na jeho plynulý provoz a provoz. Tok vody obsahující různé nečistoty negativně ovlivňuje funkčnost dlouhodobé práce. Doporučujeme umístit filtr na přívod vody do nádrže. Tyto drobné náklady pomohou prodloužit hladký chod záchodové mísy.

Objednejte opravu Ido Trevi, Ido Mosaik se dvěma klíči pro odvod vody v nádrži. Toaleta bude stále sloužit vám dlouho a spolehlivě.

15
12.15 Odstranění zablokování kanálu! Odstraňte a odstraňte blokování!

Odstraňování zablokování čištění odpadních vod v bytě se zvláštním nástrojem. Čištění kanalizačních potrubí, zablokování záchodové mísy a umyvadla. Obtížné zablokování potrubí a čištění celého kanalizačního systému.

15
12.15 Rozložení potrubí v bytě. Výměna vodovodních a kanalizačních trubek.

Distribuce a výměna potrubí kanalizace a zásobování vodou. Naléhavé práce na výměně trubek v bytě. Svařovací trubky. Upnutí, upnutí, matice, zalomení. Pracujte se všemi trubkami.

15
12.15 Opravy skříně - oddělení! Výměna válců. Posílení návrhu kabinetu.

Naléhavá oprava šatníku! Stanley, Commander, Ronikon, Versailles a další. Opravy skříní, změna celého systému posuvných dveří a nahrazení moderními a spolehlivými běžci a válečky. Záruka na práci na opravě skříňového prostoru doma.

15
12.15 Instalatérské práce v Moskvě. Všechny práce na opravách, instalaci, instalaci instalatérských zařízení!

Ido kování pro toaletní cisternu

Materiál - ocelVýrobce země - Finsko..

Souprava pro opravy Trevi Ido (64021 + 64020 + 64009) Z100014001

Země původu - Finsko..

Odpojte klíč IDO Z6200600001

Materiál - plast Country producer - Finsko..

Šrouby montážní nádrž IDO Z6409200001

Vhodné pro modely: MosaikTrevi ECountry manufacturer - Finsko..

Držák ventilu Trevi E Ido pro spodní ventil Z6340200001

Materiál - plast Country producer - Finsko..

Držák vstupního ventilu Oliveira IDO Z690370000

Země původu - Finsko..

Ido náhradní ventil sestavy umění. Z6444100001

Vhodné pro modely: IDO MosaikIDO Trevi výrobce země - Finsko..

Uzavírací ventil Trevi E Ido Z6444600001

Používá se k opravě plnicího mechanismu toaletní cisterny IDO Trevi, Mosaik. Výrobce země - F..

Uzavírací ventil pro záchodové mísy Mosaik, Trevi, Aniar Ido Z6404900001

Používá se k výměně kulového ventilu WC Ido toilet Země původu - Finsko..

Spouštěcí klíč pro instalaci IDO matný chromový článek Z6902500001

Tlačítko pro proplachování toaletní cisterny IDO dva režimy spláchnutí, matný chrom Staré články: 69025-00-0..

Výfukový ventil 4 / 6l Trevi a Aniara Ido Z6409300001

Vhodné pro modely Trevi, Aniara, Porsgrund, Aria, Arábie Výrobce země - Finsko..

Ventil plnění sestaveného Ido Z6904300001

Plnicí ventil pro kompletní instalaci je vhodný pro všechny instalační modely Ido. Doporučené..

Plnicí ventil s krytem Ido Z6444500001

Plnicí mechanismus (plnění ventilu) IDO Trevi E / Mosaik pro opravu záchodové toalety se dvěma dveřmi.

Vypouštěcí ventil (plovákový) Ido Trevi E art. Z100009001

Stará položka Ido 64443 Výrobce zemí - Finsko..

Oprava finských toaletních mís z Ida ve Voroněži

Opravy toaletních misek Ido je vhodné objednat prostřednictvím služby Uda. Chcete-li to provést, zanechte požadavek a získejte nejlepší nabídky od interpretů. Průvodci jsou registrováni na webu, kteří mohou rychle a levně opravit všechny modely toaletních misek značky Ido. Moderní nástroje a originální komponenty jim umožňují vyrovnat se s každou složitostí.

Jak se toaleta opravuje ve Voroněži?

Oprava záchodových misek Ido ve Voroněži probíhá v plném souladu s požadavky výrobce. Účinci registrovaní v Uda používají pouze originální díly - nádrže, splachovací knoflíky apod.

Oprava finského toaleta Ido se provádí podle následujícího algoritmu:

 • řešení problémů při diagnostice
 • výběr potřebných nástrojů a příslušenství k jejich odstranění
 • Finské vodovodní baterie
 • diagnostiku po opravě

Pokud objednáváte službu prostřednictvím služby Ud servis, můžete si být jisti, že opravy jakéhokoli toalerového modelu Ido budou prováděny v souladu s požadavky výrobce a vlastnostmi finské značky.

Podle typu a typu toaletní misky lze opravit různé části. Proto se náklady, algoritmy a termíny mohou značně lišit. Přesný plán údržby toalety Ido budete informovat odborníka po prohlídce.

Jaký časový rámec lze provést?

Podmínky poskytování služeb se mohou lišit. Následující funkce objednávky ovlivňují časový interval:

 • typ poruchy - únik, rozbití tlačítka, trhliny v odtokové nádrži nebo selhání vypouštěcího mechanismu
 • dostupnost potřebných součástí pro výměnu ventilu
 • Ido Trevi toaletní cisternový mechanismus
 • vzdálenost adresy od metra nebo MKAD

Přesné načasování opravy vašeho toaletu Ido naleznete v průvodci, který jste najali. Bude diagnostikovat instalační zařízení, určí, jaké součásti jsou potřebné, a oznámí, jak dlouho bude trvat na řešení problémů.

Proč byste měli zavolat soukromé vlastníky

Opravy toalet mohou soukromí odborníci i zástupci značkových servisních středisek. První možnost je vhodnější, jelikož soukromí obchodníci nabízejí řadu výhod:

 • nízké ceny - instalatéři registrovaní v Udu mohou pracovat levněji než zástupci velkých společností
 • zaručená kvalita - opravy WC toalet značky Ido budou prováděny v souladu s požadavky výrobce
 • flexibilní plán - instalatér může přijít v okamžiku, kdy potřebujete pomoc
 • schopnost okamžitě opravit škody

Při práci se soukromým mistry máte v každé fázi více možností ovládání.

Kolik je dílo "na klíč" ve Voroněži

Cena opravy každé záchodové mísy se může značně lišit v závislosti na řadě ukazatelů. Ceny jsou ovlivněny následujícími faktory:

 • naléhavost opravy toaletní mísy
 • selhání složitosti
 • potřebu objednat náhradní díly pro model Ido
 • kde je váš dům - odlehlost adresy
 • denní čas, který vám umožní opravit toaletu

Můžete si prohlédnout ceny za údržbu záchodové mísy přímo s velitelem, který si najmete. Náklady na opravy na toaletě budou záviset na složitosti poruchy. Slevu můžete také prodiskutovat s najatým velitelem.

Kde je lepší najmout mistra

Můžete zavolat průvodce, abyste odstranili únik do toalety značky Ido Trevi prostřednictvím služby Yuda. Majitelé registrovaní zde nabízejí širokou škálu služeb, poskytují cesty v době, která je pro vás výhodná, mají oprávnění k opravě jakéhokoli modelu Ido a poskytují záruky pro součásti a jejich práci. Při objednávání služeb pro společnost Yudu můžete očekávat, že opravy toaletních mísiček Ido budou prováděny s vysokou kvalitou a zárukami od umělců.

Kování pro toaletní nádrž - pohledy, zařízení, instalace

Bez ohledu na to, jak jsou tvarovky určeny pro toaletní nádrž s bočním a spodním připojením (Santek, IDO, Alcaplast, Geberit, Ideal atd.), Mělo by to být regulovat množství příchozí vody a následně zajistit její vypuštění.

Správnost provozu zařízení závisí na tom, jak správně jsou toaletní kování vybrány pro toaletní misku, a jak přesně se provádí nastavení náplně splachovací nádrže. Je snadné změnit nebo upravit odtokový mechanismus toaletní misky, ale pro to musíte pochopit, jak to funguje.

Typy a vybavení zařízení

Uzavírací ventily se liší v zařízení a principu fungování mechanismu pro vypouštění vody z nádrže do záchodové mísy. Nejběžnější typy struktur jsou:

schéma výfuku (tyče) pro provádění odtokového mechanismu. Navzdory skutečnosti, že toto zařízení je starého typu, zůstává stále spolehlivým a stále běžným designem. Splachovací systém se spouští zvednutím stonku, který blokuje vypouštěcí otvor;

Tank s výfukovým mechanismem

tlačítkový systém, vyráběný ve třech verzích:

 • modely, které vypouštějí veškerou vodu v nádrži;
 • dvou-tlačítkové ventily pro vypouštění vody, poskytuje odměřenou spotřebu vody;
 • úpravy umožňující regulaci dávkování jedním tlačítkem.

Všimněte si, že design tlačítka je nejběžnější, například je nainstalován na modelech Vidima Sirius Comfort, Roca, Wirquín, Oliveira, Cersanit, Jika, Iddis, Hybner

Smart Tlačítkové armatury

Mechanismus je vybaven pneumatickým pohonem, kterým se vypouští. Obecně platí, že všechny části takového zařízení jsou vyrobeny z anti-vandalového materiálu, takže instalace může být instalována nejen v domácnostech, ale také ve veřejných institucích.

Ventily s pneumatickým pohonem

Zvláštnost takového mechanismu spočívá v tom, že nevyžaduje značné úsilí. Proto ani dítě nebude těžké jej používat, často jsou podobné modely vybaveny kompaktním dětským sedákem.

Podívejme se podrobněji na to, jak je uspořádán jednoduchý vypouštěcí mechanismus znázorněný na obrázku.

Schéma zařízení pro jednoduché odtokové armatury instalované na toaletní misce s bočním připojením

Označení uvedená ve schématu:

 • A - přívod vody;
 • In-ball ventil kulového typu (u některých modelů je to mosazná konstrukce, ale ve většině případů je instalován plastový mechanismus);
 • C - membránová páka;
 • D - spojovací kroužek;
 • E - sifon;
 • F - páka regulující proud;
 • G - plastová membrána;
 • H - deska pod membránou;
 • J - odtoková trubka pro přivádění vody do záchodové mísy;
 • K-těsné těsnění;
 • L - jehla pod plovákem;
 • M - plovák, regulující hladinu plnění nádrže;
 • N - nouzová drenáž (přepad).

Přístroj funguje podle následujícího principu:

Jak se hladina vody zvyšuje, plovák (M) se po dosažení limitu zvedá, plováková jehla (L) působí na kulový kohout (B), který blokuje vodu. Po stisknutí páky (F) se voda vypustí, hladina vody klesne a plovák otevře ventil přívodu vody z vodovodu.

Nouzové vypouštění (přetečení) N zabraňuje přetečení, v mnoha moderních konstrukcích je zabudováno do vypouštěcího ventilu.

Sifon (E) těsně uzavírá vypouštěcí otvor a zabraňuje vytečení vody.

Jak si vybrat

Většina výrobců sanitárních zařízení, jako jsou Gustavsberg (Gustavberg), Sanita (Sanita), Porta (Port), Standart (Standard), Fluidmaster, Hatria, Gala, Swell atd. zpočátku dokončují své výrobky s příslušenstvím. V případě, že jeho neúspěch koupit náhradní nebude těžké, zejména pokud jedete do velkého prodejního místa.

Je třeba poznamenat, že s nástupem velkého množství padělaných výrobků a přísných padělků, než si koupíte armatury nebo náhradní díly pro instalaci do nádrže na toaletní misku, měli byste se ujistit, že výměna bude adekvátní. Konstrukce neznámého výrobce pravděpodobně nebude trvat dlouho, kromě toho mohou při instalaci vzniknout problémy.

Chcete-li vyměnit potřebný ventil od stejného výrobce nebo podobného typu a provedení, věnujte pozornost tomu, jak je zásobování vodou uspořádáno v toaletní misce. Může se provádět zespodu, jako většina importovaných modelů (např. Ifo, Lab, Siamp, Trevi) nebo vyšší, což je typické pro domácí hygienické potřeby (Incoer, Keramin atd.). Všimněte si, že prodej je univerzální model, který může pracovat jak s dolním, tak s horním přívodem.

Při nákupu náhradních dílů k opravě nebo výměně armatur zkontrolujte jejich bezvadnost za to, že nedošlo k viditelným deformacím a poškození, a teprve pak je možné je instalovat do záchodové mísy. Instalační sada vždy obsahuje instalační příručku, která popisuje postup při instalaci armatury.

Nebojte se ceny, za kterou se prodávají vysoce kvalitní dovážené přeprava nebo sypké příslušenství, tato robustní konstrukce bude trvat déle než jeden rok.

Technická instalace a výměna ventilů

K instalaci armatury budete potřebovat následující materiály a nástroje:

 • Přívodní kování, správně zvolená pro rozměry nádrže, by měla odpovídat také rozměrům vstupního i výstupního otvoru. V případě, že nádrž má dvě místa pro napájení vody, jsou kování doplněny ozdobnou čepičkou, která umožňuje uzavření přebytečného otvoru;
 • sada instalatérských nástrojů, které musí obsahovat klíče (včetně nastavitelných) a kleště;

Instalatérské nářadí

 • spotřební materiál (vodotěsná páska FUM, hadice pro připojení přívodu vody na toaletu, vhodná velikost těsnění atd.).
 • Pokud je toaleta instalována na stacionární ploše a zařízení je připojeno k kanalizaci, můžete pokračovat v instalaci odvodňovacích zařízení.

  Související videa:
  [relatedYouTubeVideos max = "3"]

  Zvažte pořadí, v jakém se instalace kování v toaletní misce:

  • instalace pryžového těsnění na vhodném místě odtokového mechanismu;
  • po instalaci těsnění je výztuž umístěna v nádrži a upevněna v ní maticí, obvykle vyrobenou z plastu;
  • ostatní šrouby jsou přišroubovány, jestliže jsou šrouby opatřeny gumovými těsněními, musí být nasazeny před vložením do otvoru. Na zadní stranu držáku je umístěna plastová podložka a připojení je upevněno maticí;
  • Předtím, než utáhněte plastovou matici, musíte pod její těsnící kroužek položit kroužek, pokud ještě nebyl použit, nebudete muset utěsnit spojení. V opačném případě (tj. Když již byl použit pryžový těsnicí kroužek), je třeba použít těsnicí materiál;
  • nádrž je instalována a upevněna na toaletě;
  • horní část mechanismu je instalována (plnící armatury) a pomocí hadice je z vodovodu dodávána voda;
  • v závěrečné fázi je nádrž uzavřena víkem, a poté sešroubuje tlačítko, které spouští vypouštěcí mechanismus, a kontroluje provoz zařízení.
  Zkontrolujte pracovní švestky

  Zpravidla se instalují příslušenství pro toaletní cisternu bez problémů, avšak v některých případech je nutná úprava. Chcete-li například zvýšit nebo snížit maximální hladinu vody v nádrži. Doporučuje se, abyste si před instalací pečlivě přečetli pokyny, aby se tak předešlo mnoha problémům.