Potrubní upínací kleště: aplikační vlastnosti

Kleštinové kování - speciální skupina spojovacích prvků, různá spojovací technika. Kolena je pružné dělené pouzdro, které slouží k připojení prvků válcové formy. Vytváří tlak na vnitřní strukturu. Tudíž vnější povrch je připevněn k montážní patroně. Z tohoto důvodu má tento typ prvku druhé označení - upnutí.

Kovové upínací kování

Zvláštní funkce

Existují dva typy kleštinových kování: pro pevné a polotuhé konstrukce, pro měkké a polotuhé konstrukce. Jsou rozšířené. Prostřednictvím těchto prvků jsou připojeny trubky z různých materiálů. A to vše díky skutečnosti, že instalace s nimi je značně zjednodušená. Montážní práce nevyžadují zvláštní znalosti. Kromě toho při instalaci není potřeba drahých nástrojů.

Aby bylo možno zvolit kleštinové kování, je třeba se zaměřit na průměr trubek, se kterými se budou pracovat. Pokud se instalace provádí nástrojem na ořechy, měli byste si zakoupit prvky, na jejichž jednom konci bude kleština a na druhé straně nit nebo matice požadované velikosti. Vzhledem k tomu, že většina instalatérských konstrukcí je vyznačena typickým systémem rozměrů a vlastností, je docela snadné najít požadovaný prvek pro krimpování.

Plastové kleštinové armatury

Montážní technika

Při instalaci trubek s kleštinovým kováním je nutné upevnit upínací kleštinu na vnitřní stranu konstrukce. Vnější matice se přišroubuje pomocí nastavitelného klíče. Tím se dosáhne optimální úrovně těsnosti konstrukce. Stejné akce jsou prováděny s druhou částí konstrukce.

Je třeba si uvědomit, že tyto prvky vyvíjejí značný tlak na konstrukci. Z tohoto důvodu, pokud jsou instalovány plastové trubky, je třeba monitorovat hladinu upnutí. Při nadměrném používání síly může být konstrukce silně deformována. Z tohoto důvodu je nutné se pokusit regulovat jejich úsilí a zabránit vzniku prasklin na výrobku. Chcete-li se dozvědět více o funkcích těchto zařízení pro lisování a specifikách jejich instalace, můžete se vždy podívat na fotografie tohoto předmětu.

Výhody

Kolekce kleštin se objevila na trhu relativně nedávno, ale rychle získala pozornost spotřebitelského publika. A to není překvapující, protože se vyznačují řadou důležitých výhod:

 • Demokratická hodnota;
 • Schopnost najít položky v každém obchodě odpovídajícího profilu;
 • Snadná instalace;
 • Těsnost, kvalita a spolehlivost připojení;
 • Trvanlivost;
 • Možnost recyklace, která dovoluje použití prvků v strukturách, které jsou plánovány po určité době, rozebrané.

Kování má však také nevýhody. Zejména to postupně uvolňuje svorku. Z tohoto důvodu je třeba, aby takové spojení vyžadovalo pravidelné utahování. Při instalaci potrubí je důležité nezapomínat na zajištění neomezeného přístupu ke spojům. Důležité je také uvědomit si, že struktury s takovými spoji by neměly být umístěny ve stěnách. To snižuje jejich využití, ale ne výrazně.

Máte-li zájem o kleštinové kování pro trubky, na našich webových stránkách si můžete prohlédnout své fotografie, obrázky s hotovými spoji. To, zda chcete tyto spojovací prvky koupit nebo přemýšlet o jiných možnostech, závisí na vaší konkrétní situaci, specifikacích instalace systému a na vašich osobních preferencích. Pokud chcete instalovat sami sebe, oceníte jednoduchost práce s tímto typem prvků.

Vodárenské metody pro připojení trubek: přehled všech možných variant

Všechny známé způsoby připojení trubek lze přičíst dvěma třídám - odnímatelným a jednodílným. Odpojitelné přípojky jsou na přírubách a spoje.

K metodám vše v jednom patří takové sloučeniny jako zvonovité, kleštinové, tupé svařování, lepidlo.

Přehled odpojitelných vodovodních přípojek

Spojení, které lze v případě potřeby demontovat a pak vrátit na místo, výrazně zjednodušují údržbu a opravy potrubí. Tyto sloučeniny se používají hlavně při tvorbě interních komunikací.

Výhodou této metody je snadná realizace. Nepoužívá žádné chemické nebo tepelné účinky. Je možné snadno identifikovat a opravit poruchu potrubí spojenou touto metodou.

Hermetické zapojení s sanitárním připojením potrubí je zajištěno použitím speciálních dílů. Existují dva typy spojů, které se vztahují k dělenému typu: příruba a montáž. První je použita, když je potřeba připojit trubky s velkým průměrem a druhé jsou vhodnější pro domácí potrubí.

Specifičnost vybavení

Armatury používané v instalačních instalacích jsou instalovány v řídicích bodech, na řadách, vidlicích. Jsou to obsazení a komprese. Pokud jde o funkčnost, lze rozlišit následující typy armatur:

Sada příslušenství je vybrána v závislosti na specifikaci konkrétního potrubí. Podle způsobu jejich montáže na potrubní armatury jsou upínací, závitové, lisované, se závitem spojeny svařování a pájení.

Metoda šíření spojů

Hrdlo je rozšíření sestavy, které je navrženo pro vytvoření bezpečného připojení. Princip je založen na skutečnosti, že konec potrubí s menším průřezem je vložen do trubky o větším průměru. Kloub utěsněte pomocí těsnění, které je umístěno v objímce nebo je lepené vodě odolnou kompozicí.

V závislosti na materiálu trubek a jejich průměru si vyberte jednu z několika stávajících variant objímky: pomocí těsnicího kroužku, bez kroužku, svařování, lepení.

Bezkonečné spojení

Bez O-kroužku jsou nejčastěji spojeny litinové trubky. Zasunutá trubka je zkrácena, konec je obroben tak, aby neměl zátky a teskování. Chvost kloubové trubky je zasunutá do zásuvky.

Výsledná mezera je vyplněna lano z pramenů ošetřených olejem z konopí nebo z lněné pryskyřice. Nejprve je kompaktor umístěn s kroužkem a bodnut do zásuvky, klepáním kladivo na speciální dřevěné ostří nebo šroubovák. Je důležité zajistit, aby konce materiálu nespadaly do potrubí.

Balení těsnění vrstvy po vrstvě pokračuje, dokud se objímka nenaplní na 2/3 své hloubky. Pro poslední vrstvu je použito nespracované těsnění oleje nebo pryskyřice zhoršují přilnavost při vyplňování prostoru, který zůstává v zásuvce, pomocí cementu.

K získání roztoku jsou potřebné značky cementu 300-400 a voda pro jeho ředění. Komponenty jsou v poměru 9: 1. Cement se nalije do zásuvky a pokryje vlhkým hadříkem pro lepší nastavení.

Někdy místo cementu používáme azbestocementovou směs z cementu M400 a vysoce kvalitní azbestové vlákno v poměru 2: 1. Voda se přidává těsně před pokládkou v množství asi 11% hmotnostních suché směsi. Místo těsnicí hmoty na bázi cementu používají asfalt, silikonové tmely, jílu, jehož poslední vrstva je zpevněna použitím bitumenu nebo olejové barvy.

Připojení s těsnícím kroužkem

Tato metoda se nejčastěji používá při stavbě vlastního kanalizačního systému. Pružný prstenec, vložený mezi zásuvku a vloženou trubku, zajišťuje těsné spojení. Proto je metoda nejen jednoduchá, ale i spolehlivá.

Těsnicí kroužek poněkud vyhlazuje rozdíly v osách mezi dvěma připojenými trubkami, avšak pouze v případě, kdy jsou osy na každém metru kompozitního potrubí posunuty o množství, které nepřesahuje hranice tloušťky stěny potrubí. Pokud je tato podmínka porušena, zvyšuje se pravděpodobnost úniku v důsledku nerovnoměrné deformace těsnění.

Pro určení hloubky stlačení volné stopky trubky do zásuvky se těsnicí kroužek dočasně vyjme. Potom umístěte trubku do zásuvky, dokud se nezastaví, označte místo, kde je vložená část v kontaktu se zásuvkou. Při instalaci je trubka mírně prodloužena ve vztahu k značce - o 0,9 - 1,1 cm. Tato vzdálenost umožní vyrovnat vnitřní napětí, které se objeví v systému během kolísání teploty.

Odborníci doporučují před vložením kroužku namočenou do mýdlové vody a trochu stlačit. To výrazně zjednoduší jeho vložení do zásuvky zásuvky. Aby se minimalizovalo zkosení, začali jednotliví výrobci vyrábět tvarovky s úhlem 87 ° namísto 90 °. Trubka vstupuje do zásuvky pod svahem a kroužek se neroztrhne.

Když je potřeba připojit potrubí z materiálů různých druhů, používají se přechodové trubky. Velikost trysky jako vnitřní průměr musí odpovídat vnější části připojené trubky. V případě kloubů objímky polymerní trubky s potrubím z litiny na konci druhého uloží dvojité utěsnění a namontuje potrubí.

Potrubní spojení lepením

Způsob lepení spojit PVC trubku se zvonem. Pro lepší přilnavost je objímka uvnitř a ocas vložené trubky ošetřena šmouhami, takže povrch je drsný. Potom se zkosení odstraní, zpracované části se odmašťují za použití methylenchloridu jako primeru.

Před provedením připojení zkontrolujte kompatibilitu potrubí. Potrubí menšího průměru by mělo volně vstupovat do zásuvky, ale ne příliš. Linka dále označuje hranici pro aplikaci lepidla - to pomůže při ukotvení součástí bez chyb.

Na povrchu spojovaných prvků - 2/3 prohloubení hrdla, jakož i plně kalibrovaný konec potrubí jsou rovnoměrně naneseny tenkou vrstvou lepidla. Trubka je zasunuta do zásuvky a otočena o čtvrt otáčky, aby se zlepšil kontakt mezi spojovanými prvky. Dokovací části jsou drženy až do nastavení lepidla.

Trvá to jen ve vteřinách 20-30. Pokud se na kloubu objevuje rovnoměrná vrstva lepidla, okamžitě se vyjme čistým hadříkem. Od lepení k úplné stabilizaci spoje a testování potrubí na těsnost by měla trvat nejméně jeden den.

Pro opravu stávajících potrubí pomocí tvarových dílů ve formě opravných spojů nebo výrobků s prodlouženým zvonem. Část potrubí je vyříznutá, zkosení na koncích, na koncích je aplikováno speciální lepidlo. Spojka je umístěna na spodní straně potrubí.

Rukavici s dlouhým zvonem se na horní část potrubí zavěsí až na doraz, v případě potřeby je namontována armatura. Přesuňte spojku společně s tvarovanou částí dolů, dokud se nepřipojuje k dnu potrubí. Posuvná pouzdra se posouvá směrem vzhůru, takže uzavírá část spoje.

Pokud je i po tomto zjištění zjištěna netěsnost, je kloub naplněn silikonovým těsněním. Dno a vršek jsou určeny v závislosti na směru pohybu přepravované látky.

Spojení trubek pomocí odporového svařování

Chcete-li použít tento způsob připojení trubek, musíte mít svařovací stroj. Může být mechanická nebo ruční, ale nutně vybavena speciálním nástrojem, který ohřeje prvky na požadovanou teplotu.

Při použití zvonovité technologie se pro připojení trubek používá xiphoidní zařízení. Jedná se o sadu vyrobenou z kovu a sestávající z pouzdra určeného k ohřevu vnějšího povrchu trubky a trnu (čepu), který taví předmět zevnitř.

Významný bod - výběr soupravy. Její parametry musí odpovídat průměru sestavy. Technologie zvonovitého připojení trubek pomocí kontaktního svařování je jednoduchá:

 1. Na vloženou trubku vložte omezující svorku. Vzdálenost mezi okrajem potrubí a svorkou musí být rovna hloubce zásuvky plus dalších 2 mm. Rozdíl mezi průměrem objímky uvnitř a vnějším průměrem kloubové trubky by měl být 0,2 mm.
 2. Sada je předehřátá, předinstalovaná na zařízení.
 3. Vložte zvonek na trn a hladkou koncovku na rukávu, dokud se nezastaví.
 4. Proveďte ohřev zadaného času.
 5. Současně vyjměte součásti ze soupravy a připojte je tak, aby části zůstaly v pohybu, dokud se roztavený materiál nestvrdne.

Sváry kontrolují, zda mohou dojít k deformacím, prázdným prostorům, nerovnému švu. Na vnějším povrchu součástí by se neměly vyskytovat závady, které by se vyskytovaly v případě překročení přípustné teploty. Vizuálně by měla být vnější strana svaru ve tvaru symetrického válce o stejné šířce a rovnoměrně rozloženém po obvodu trubky.

Maximální výška válce na trubce o tloušťce stěny až 1 cm je maximálně 2,5 mm. U trubek, jejichž velikost přesahuje 1 cm, je výška válce 3 - 4 mm. Okraje svařovaného spoje mohou být navzájem přesazeny o více než 10% tloušťky stěny potrubí.

Připojení s upínacím šroubením

Pod pojmem spojení kleštinové trubky se rozumí použití upínacího nebo kleštinového kování. Díky tomu je možné realizovat variantu skládací spojky potrubních prvků vyrobených z odlišných materiálů. Upínací kování je vybrána na základě typu a průměru potrubí.

Dockovací algoritmus pro plastové trubky je následující:

 1. Kalibraci otvoru požadované délky potrubí pomocí kalibrátoru a odstranění vnitřní zkosení s použitím čtečky obličeje.
 2. Demontujte armaturu, otáčejte matice od konců a odstraňte kulaté těsnění z kování.
 3. Na konec potrubí namontujte svěrnou matici a potom kleštinu.
 4. Vložte stopku armatury do potrubí silou tak, aby zcela zapadla.
 5. Ruku utáhněte matici na tělese armatury.
 6. Opakujte stejné manipulace s druhým potrubím, poté spojte součásti, které chcete spojit, a dotáhněte matici pojistného šroubu bez utažení 1-2 otáčky.

Pečlivě utáhněte matici, aby nedošlo k poškození potrubí. Při tomto způsobu se upínací kroužek deformuje, čímž je konec trubky a boční část kazety s těsněním pevně přitlačeny proti sobě.

Zkušení inženýři doporučují, aby při utahování utahovací matice byly první otáčky provedeny ručně a pak by se měl použít klíč.

Závitové připojení vodovodu

Niť se nazývá spirála nebo šroubová plocha, se kterým se provádí závitové spojení. Použití trubkových spojů se závitem v sanitárních systémech je klasickým způsobem instalace. Používá se tam, kde je možné periodicky monitorovat klouby, protože vlákno má tendenci oslabovat pod vlivem různých faktorů.

Existují různé typy trubkových vláken. Každý z nich je charakterizován takovými parametry, jako je profil povrchu, na kterém jsou niti aplikovány, směr, umístění, počet závitů závitu. Seznam nejpopulárnějších typů trubkových vláken obsahuje:

 • válcovité nebo bílé;
 • kuželovitý;
 • kolo;
 • NPSM

První z nich je označena písmenem G, má 2 třídy přesnosti. Profil profilu vizuálně připomíná rovnoramenný trojúhelník. V horní části je úhel 55 °. Připojte palcové závity potrubí o průměru až 6 palců, které mají zvláštní požadavky na těsnost. Při použití většího průměru se používá svařování.

Kónická závitek se používá pro kuželové připojení a vytváří spoje kuželové nitě, vyrobené z vnější strany a válcové uvnitř trubky. Písmeno R označuje vnější závit, vnitřní - Rc, LH - směřující doleva. V roli těsnění slouží skutečný závit plus tmel.

Pro připojení často demontovaných sanitárních armatur: kohoutky - voda a toaleta, kohouty, ventily využívají především kruhové závity. Určené svými symboly Kr.

V tabulce jsou shrnuty hlavní parametry trubkových vláken. Důležitou hodnotou pro palcový závit je jeho rozteč. Toto je vzdálenost mezi přilehlými hřebeny nebo údolími. Jeho hodnota po celé délce zůstává nezměněna, jinak bude závit nefunkční

Profil závitu NPSM má tvar trojúhelníku a úhel 60 °. Rozsah velikostí v palcích je od 1/16 do 24. Tato americká standardní závit je typ válcového závitu. Odliší se od domácí pouze ve velikosti úhlu profilu.

Užitečné video k tématu

Autor se dozví o nuáních a problémech, které vznikají při spojování potrubí při instalaci odpadních vod:

Autor tohoto video materiálu sdílí způsob řešení jeho problému:

Správné připojení potrubí je velmi důležité. Spojení bylo vždy nejslabším bodem potrubí. Pokud je tato chyba doplněna o chyby, v důsledku toho dojde k netěsnosti, zablokování a někdy i přerušení potrubí. Proto před zahájením samostatné instalace sanitární komunikace je nutné přezkoumat všechny stávající způsoby připojení. Pokud se vám to zdá obtížné, vždy se můžete obrátit na profesionály.

Metody připojení potrubí: přehled aktuálních možností

Trubky PND pro trubkové švy

Zdravím, drahí čtenáři. V tomto přehledu se zaměříme na připojení různých trubek. Téma předmětu je relevantní, protože na trhu existuje široká škála trubek, které se navzájem liší nejen typem výrobních materiálů, ale také způsobem připojení. A výsledek instalace potrubí jako celku závisí na tom, jak správně je vybrán.

Metody klasifikace připojení

Všechny známé sloučeniny jsou běžně rozděleny do dvou obecných typů:

 • Nedělitelné - svařování, lepení, montáž lisovacích tvarovek, těsnících zásuvek apod.;
 • Odnímatelný - se závitem, upínací, přírubou, zvonovitým, bez utěsnění cementových malt atd.

To znamená, že komunikace shromážděné pomocí odpojitelných spojů lze v případě potřeby demontovat, což zjednodušuje opravy a údržbu potrubí. Naopak sestava jednodílného kusu neumožňuje demontáž a následné sestavení sestavy dokovací stanice.

Montáž svařováním

Topné svařování na topné trubce

Svařování se používá pro montáž potrubí z kovových a plastových trubek. V obou případech vykazuje sloučenina vysoký stupeň těsnosti a pevnosti.

Rozdíl při práci s kovovými a polymerními materiály spočívá v tom, že se v prvním případě používá vysokoteplotní svařování a ve druhém případě při nízkoteplotním svařování.

Svařované ukotvení polyetylénových trubek

Použité metody svařování jsou obvykle rozděleny do následujících skupin:

 • metoda tavení - okraje svařovaných dílů se ohřejí na teplotu tavení a jsou kombinovány s vytvořením oddělitelného hermetického švu
 • Tlaková metoda se provádí přemístěním konců částí pod vysokým tlakem, s ohřevem nebo bez něj.

Schéma uvádí aktuální typy svařování trubek.

Jaké metody uvedených v schématu lze používat s vlastními rukama v životních podmínkách?

Svařování plynem a elektrickým obloukem se používá k sestavování kovových potrubí vlastním rukama.

Před svařováním trubek se oblasti spojů omyjí roztokem hydroxidu sodného a vody, aby se odstranila mastná nečistota. Kromě toho je mechanické zpracování čelní plochy provedeno pomocí souboru, který odstraňuje otřepy a další nepravidelnosti okrajů.

Svařování spotřebitelnými elektrodami

Svařování elektrickým obloukem se provádí pomocí elektrod - tavení (wolfram) nebo nekonzumovatelných (uhlí). Při použití ne-spotřebitelných elektrod se používá přídavný plnicí materiál, který je tavený a vyplňuje dutinu kloubu.

Příklad svařování pájecího plynu

Plynové svařování se provádí pouze s výplňovým materiálem. To znamená, že montážní plochy jsou spojeny a mezera je vyplněna roztaveným materiálem.

Svařování plastových trubek se provádí v závislosti na konfiguraci potrubí v zásuvce (od konce k konci) nebo od konce ke konci.

Svařování objímky se provádí současným ohřevem vnějšího povrchu jednoho konce a vnitřním povrchem druhého konce. Poté, dokud nejsou ohřívané plochy studené, úzké zakončení se zasune do zásuvky. Tato technologie je známá pro pájení domácího potrubí z polypropylenu.

Svařování na tupo se provádí tavením okrajů konců, po kterých jsou spojeny silou. Tato a další metoda umožňují dosáhnout těsnosti připraveného provedení, ale svařování v zvonu zaručuje vyšší trvanlivost a trvanlivost.

Připojení bez svařování

Navzdory skutečnosti, že svařované ukotvení potrubí zajišťuje vysokou spolehlivost a trvanlivost spoje, jeho použití není vždy možné. V takovém případě použijte metody nepodporovaného připojení.

Zvažte nejběžnější způsoby spojování potrubí, které lze použít k výstavbě domácích potrubí.

Šroubové připojení

Závitové připojení potrubí je klasické řešení, které bylo efektivně používáno po několik staletí. Tato metoda spojování kovových trubek je dobrá, protože to může být provedeno od začátku do konce vlastním rukama pomocí jednoduchých nástrojů pro obrábění kovů, jejichž cena je nízká.

Podstatou závitového spojení je, že na konci trubky je vyříznut vnější závit. Na jiném konstrukčním prvku - kování, je vyříznut vnitřní závit. V důsledku toho se potrubí s vnějším závitem našroubuje do dílu s vnitřním závitem.

Vnější závitový nástroj

Pro závitování se používá speciální nástroj. Díky správnému výběru trysek je možné řezat závity o správném průměru a rozteči.

Tabulka parametrů metrický a palcový závit

Hlavní podmínkou těsnosti spojení je dodržení rozteče vnitřního a vnějšího závitu. Menší mikrokapacity jsou kompenzovány použitím speciálních těsnění, jako je tradiční vlek nebo moderní dmýchací páska a elastické těsnění.

Návod k instalaci potrubí pro řezání závitů je následující:

 • Snažíme se namontovat na konec potrubí a vytvořit značku, na kterou se vlákno dostane;
 • Namontujeme trubku do svěráku, aby nedošlo k deformacím při řezání závitů;
 • Namontujte razidla a otočte dva otáčky ve směru hodinových ručiček a jednu otáčku proti směru hodinových ručiček;
 • Po ukončení závitování vyčistíme konec ostružin a čipů a pokusíme se namontovat šroubení;
 • Pokud je spojení úspěšné, rozbočte uzel a znovu ho sestavte pomocí navíjení nebo odvíjení.

Vlákno ztenčení stěny trubky v blízkosti konce. Instalace trasy proto musí být provedena tak, aby závitové spojení nemělo mechanické zatížení.

American - typ připojení pomocí matice

Typy a zařízení "American"

Připojení potrubí American se používá při připojení potrubí do vodoměrů a vodovodních armatur. Obliba Američanů díky snadnému používání a spolehlivosti.

Americké zařízení je jednoduché:

 • ale jeden z dosedacích konců je oheňová matice s polymerem nebo pryžovým těsnicím kroužkem uvnitř;
 • druhý opěrný konec má vnější závit odpovídající matici;
 • když je jednotka ukotvena, matice je na konci zakončena vnějším závitem a čím více se utáhne, tím více konce stojí na těsnicím kroužku.

Spojení spadá do kategorie skládací, podmíněně, protože každá demontáž a opětovné sestavení činí těsnění tenčí, což negativně ovlivňuje těsnost.

Použití spojovacích kleštinových spojů

Sortiment kování pro závitové kleště

Při práci s kovovým povrchem se aplikuje spojení trubek. Navzdory skutečnosti, že metoda je moderní, použití kovových plastových trubek s takovým kování je postupně nahrazováno praktičtějšími nedělitelnými tvarovkami.

Na obrázku je znázorněno upevnění se závitem na přírubě zařízení

Montáž kleštiny se skládá z následujících částí:

 • Grip - kovová stopka s gumovými o-kroužky;
 • Kroužkový kroužek, který je utažen na trubce a tím zajišťuje pevnost spojení;
 • Spojovací matice, která utáhne objímku.

Díky gumovým těsnicím kroužkům na kleštině je při správné montáži kování zajištěna optimální těsnost, aniž by bylo zapotřebí použít spodku nebo patu.

Tee připojení pomocí odpaliska

Pokyny k montáži potrubí pomocí kleštinového kování jsou následující:

 • Trubka je oříznuta speciálním řezačem;
 • Na potrubí je nasazena matice s otevřenou stranou ve směru konce a za ní je kompresní kroužek;
 • Potrubí je umístěno na stopce, dokud se nezastaví;
 • Lisovací kroužek je zatlačen na konec potrubí;
 • Očka se přišroubuje k montáži.

Předpokládá se, že spojení kleštiny je sklápěcí, ale to není zcela pravdivé. Z každé následné demontáže a instalace těsnicích pryžových kroužků jsou zničeny, což nepříznivě ovlivňuje těsnost. Proto je vhodné provádět instalaci kleštinových kování bez možnosti následné demontáže.

Lisovací armatury pro polyetylénové trubky

Pro připojení HDPE trubek se používá samostatný typ kování s maticí. Během montáže se polyetylénová trubka vloží do těla plastové armatury, přičemž kompresní kroužek a matice uzávěru utahují celou konstrukci a zajišťují tak těsnost spojení.

Krimpovací lisovací armatury

Lisovací armatury slouží k instalaci kovových trubek. Použití lisovací armatury je řádově jednodušší než použití analogu s maticí, ale existuje několik bodů, které je třeba věnovat pozornost.

Za prvé, lisovací tvarování po zvlnění tvoří nedělitelný spoj, který lze znovu vyříznout potrubím a použitím nové části.

Zadruhé, abyste provedli zalomení, potřebujete speciální kleště, které rovnoměrně zakrývají objímku kolem obvodu. Protože speciální kleště jsou zařazeny jako profesionální nástroje, jejich cena je vysoká. Takže nákup klíšťat pro jednorázové použití při výstavbě potrubí v bytě není ziskový.

Obrázek sortiment klempířských kování

Návrh lisovací armatury se skládá z následujících prvků:

 • Mosazné tělo;
 • Gumové těsnící kroužky;
 • Krimpovací pouzdro z nerezové oceli.

Lisovací armatury se speciálními kleštěmi

Návod k připojení potrubí je následující:

 • Potrubí je řezáno na požadovanou velikost pomocí speciální řezačky;
 • Zadek s námahou je vložen do pouzdra, dokud se nezastaví;
 • Objímka je přelepena.

Použití škrtící klapky

Schéma zapojení sytiče

Trubková spojka je sklopná a následná demontáž a montáž armatury neovlivňuje těsnost spojení. Sestava se skládá z tvarovky - pouzdra s omezujícím límcem a závitem, matice uzávěru a těsnicího kroužku.

Montážní návod k montáži:

 • převlečná matice a těsnící kroužek se umístí na armaturu;
 • kování je instalováno v blízkosti trubky se závitem;
 • matice uzávěru, oblečená na armatuře, se našroubuje na ukotvenou trubku.

Mobilní připojení

Závěsy se závitem

Někdy použití konvenčních tvarovek neumožňuje spojení trubek v požadovaném úhlu. Řešením problému je otočný kloub potrubí, pomocí něhož je možné nejen uspořádat trubky v pravém úhlu, ale také změnit tento úhel, pokud je to nutné.

Závěs s přístrojem pro ukotvení příruby

Pro otáčení jsou použity speciální kování, z nichž jedna polovina zůstává pevná po instalaci, zatímco druhá polovina může změnit polohu v ohraničujícím závěsu. Pohyblivá část kování se pohybuje ze strany na stranu o 50-90 stupňů a pohybuje se v kruhových pohybech podél poloměru omezovače.

Přes mobilitu má sloučenina určitý zdroj. Proto byste neměli příliš často a bez zvláštních potřeb změnit úhel upevnění potrubí.

Spojení se svorkami

Upevnění částí potrubí svorkou

Gruvlochnoe svařované potrubní spojení se používá v případě, že potřebujete rychle připojit kovové trubky o velkém průměru.

Při montáži potrubí se používá speciální vybavení - drážkovací talíř, který profiluje zakotvené konce. Utahovací svorka se drží na drážkách vytvořených na konci a tím zajišťuje požadovanou těsnost jednotky.

Použití vysokotlakých hadic (HPH)

Rozsah vysokotlakých ohebných hadic

V určitých situacích je konstrukce tuhých potrubí nepraktická. V tomto případě se používají flexibilní vysokotlaké hadicové konektory.

Tímto způsobem jsou vysokotlaké potrubní spoje prováděny prostřednictvím kovového odpaliště.

Vysokotlaká hadice je vícevrstvá hadice s kovovým drátem. Na koncích hadice jsou použity koncové kování, které jsou určeny pro závitové spoje pomocí matice. Konečné armatury jsou namontovány na hadici zalisováním kovových pouzder.

Provoz vysokotlakých hadic umožňuje pravidelné změny směru potrubí bez narušení integrity hadice a tvarovek.

Závěr

Nyní máte obecnou představu o tom, jaké metody lze použít při montáži potrubí. Jak je obvyklé, podrobnosti o zájmech lze nalézt sledováním videa v tomto článku.

Mimochodem, pokud víte jiné způsoby dokování potrubí, které jsem v článku nezmiňoval, řekněte nám o nich ve svých komentářích ke čtení.

Oblíbené způsoby připojení trubek - podrobný přehled

Při instalaci topného systému, kanalizace a zásobování vodou je nutné vyřešit problém spojovacích trubek. V takovém případě je třeba vzít v úvahu materiál, ze kterého se potrubí vyrábí, podmínky systému a mnoho dalších parametrů. Při studiu různých stávajících způsobů připojení by nebylo zbytečné zvažovat nejoblíbenější možnosti.

Typy připojení potrubí

Klasifikace připojení potrubí

Pro pohodlí jsou všechny typy připojení potrubí rozděleny do 2 velkých skupin:

 • odnímatelný - můžete bez narušení integrity materiálu rozebrat spoj s vlastními rukama. Závitové spojení lze považovat za klasický příklad v této skupině, na konci potrubí se řeže nit, a pokud je to nezbytné, spojení může být snadno rozmontováno;
 • Jeden kus - demontáž je možná, ale materiál potrubí bude trpět. V tomto případě může sloužit svařovaný spoj. Svařování kovu nedovolí v budoucnu rozebírat potrubí, ale může být rozřezáno pouze na kusy.

Svařování je klasickým příkladem jednodílného připojení.

Navrhovaná klasifikace je příliš obecná. A pokud v případě trvalého spoje není tolik možností (svařování, lepení nebo socketingu), pak v kategorii oddělitelných spár existuje několik zajímavých způsobů.

Populární typy připojení potrubí

Kromě praktického využití musí výběr typu doku také zohlednit vlastnosti materiálu a způsob provozu potrubí. Například odpadní voda v soukromém domě pracuje v beztlakovém režimu, takže se přizpůsobí obvyklým doku.

Ale v případě instalace topného systému bude vyžadovat něco spolehlivější. Následující jsou nejběžnější metody.

Závit

To může být považováno za klasickou metodu, která byla používána před desetiletími.

Pokyn se od té doby vůbec nezměnil, musíte jednat v následujícím pořadí:

 • je provedeno namontování a na potrubí je provedena značka, na kterou bude nutné řez nit;

Sada trysek pro závitování

 • Ve skutečnosti vyřezávané. Pro usnadnění je potřeba potrubí upevněno na svěráku, nejmenší zkreslení desky při řezání závitů může v budoucnu způsobit netěsnost;
 • provádí se zkosení - niťová nit nebo jakýkoliv syntetický tmel se prostě navíjí na nit. Jeho cena je minimální a těsnost kloubu se výrazně zvyšuje;

Doporučuje se navinout kabel na závitu pro větší těsnost spoje

 • závit se přišroubuje na kování. Závitové připojení potrubí patří do kategorie zástrčky, což usnadňuje demontáž a čištění potrubí.

Dávejte pozor! Závit mírně oslabuje průřez. Proto je nutné co nejvíce vyloučit mechanické účinky na kloub.

Použití upevnění kleštiny (upnutí)

Použití takového kování vám umožňuje dokonce připojit potrubí z různých materiálů. Spojení je dosaženo oddělitelným, což lze také připsat výhodám použití kleštinových kování.

Schéma zapojení

Při použití kleštinového spojení potrubí pro spojování různých materiálů je na jedné straně dosaženo těsnosti spojů pomocí matice a kompresního kroužku a na druhé straně pomocí kleštiny.

Dokování se provádí v následujícím pořadí:

 • na potrubí (v tomto pořadí) se vloží potrubní matice a kompresní kroužek;
 • pak je matice utažena, kroužek je deformován a pevně přitlačuje konec potrubí na konec armatury;
 • na druhé straně je trubka jednoduše zasunuta do kleštiny a zasunutá, dokud se nezastaví. Konstrukce na něm vytváří dostatečný tlak, takže je zaručena pevnost spoje.

Díky ocelovým zubům jsou trubky pevně uchyceny na svém místě

Mobilní připojení

Někdy standardní vybavení neumožňuje ukotvení v požadovaném úhlu. V tomto případě můžete použít otočné potrubí. Tato metoda spojování bude užitečná i tím, že úhel sklonu může být snadno měněn bez demontáže části potrubí.

Ve fototlačí

Takové spojovací prvky se prodávají již sestavené a pohyblivost je dosažena díky neobvyklé konstrukci zásuvky. Samotný zvonek je poměrně široký a část trubky, která je v něm umístěna, má sférický tvar. Prostor mezi koncem potrubí a vnitřním povrchem hrdla je vyplněn gumovými vložkami a vrstvou maziva.

Takže otočný pohled na sekci

Dávejte pozor! Zdroj tohoto typu ukotvení je omezen (výrobce udává zaručený počet otáček), takže byste zbytečně neměli ohýbat nebo odpojovat potrubí.

Pokud jde o úhel natočení, je obvykle v rozsahu 40-50 °. Velké úhly otáčení komplikují konstrukci otočné části a ohrožují těsnost spáry. Přeprava korozních kapalin výrazně zkracuje životnost závěsu.

Vysokotlaké potrubí

Sotva je nutné pracovat s vysokým tlakem doma (tlak ve vodovodním systému nelze považovat za takový). Avšak v průmyslu se často tekutiny přepravují pod značným tlakem, čímž jsou kladeny přísnější požadavky na klouby.

Vysokotlaké hadice různých průměrů

Potrubní tvarovky s vysokým tlakem s velkým počtem otáček a tvarovek instalované v těchto místech budou mít nízkou míru spolehlivosti ve srovnání s potrubím s minimálním počtem otáček.

K vyřešení tohoto problému se často používají tlakové hadice - hadice s vysokým tlakem. Vnější pouzdro vypadá jako obyčejná gumová hadice s kovovými kování na obou stranách.

Navzdory jeho vzhledu je návrh RVD komplikovaný. Rukáv se skládá z vnitřní vrstvy speciálního kaučuku a pevnost je dosažena silovým rámem z kovových nití. Často existuje několik takových silových rámců.

Hlavní výhodou takových rukávů je, že obrat je hladký a odolnost proti proudění kapaliny je minimální. Konce hadic jsou připojeny k potrubí pomocí kovových armatur.

Američan - jednoduchost a spolehlivost

Všechny druhy potrubních přípojek by měly být spolehlivé a pokud možno umožnit demontáž úseku potrubí co nejdříve bez demontáže zbytku potrubí. Pro tyto parametry platí, že Američan nemá konkurenci.

Mosazné prvky pro připojení americké

Tímto způsobem budete potřebovat 2 úseky potrubí, budete potřebovat 2 závitové kování (jeden s omezujícím límcem), gumové těsnění a matici. Na konci potrubí by měl být vnitřní závit.

Americká potrubní armatura se provádí v následujícím pořadí:

 • část s vnějším závitem je přišroubována k potrubí s vnitřním závitem;
 • po tom, co přichází obrazec dílu s objímkou, musíte na ni položit těsnicí a uzávěrovou matici, po níž je šroubení nasazen také na potrubí;
 • po tom zůstane pouze utažením oheňové matice k vnějšímu závitu vratné armatury.

Dávejte pozor! Na rozdíl od většiny ostatních typů dokování, pro demontáž části potrubí, není nutné úplně rozebrat. Celý proces montáže / demontáže se provádí pouze jednou maticí.

Tavrovské spojení

T-trubkové spoje mohou být buď v pravém úhlu, nebo v ostrém úhlu, je nutné, když je potřeba přidat další potrubí do stávajícího potrubí. Příkladem je přípojka kanalizačního potrubí vedoucí z bytu ke stoupači. Vázání můžete provést dvěma způsoby - pomocí speciálního kování nebo svařování (pokud jsou trubky kovové).

Pokud jde o armatury, proto používáme odpaliště a kříže, tyto prvky vám umožňují vytvořit komplexní uzel. Takové spojení s odporem může být provedeno některou z popsaných metod. Lze použít lisovací kování, svařování PP (u polypropylenové trubky), zásuvkové spojení (pokud mluvíme o kanalizaci), atd.

T-kusy umožňují připojení bez svařování v jakémkoli úhlu

Vložení kovových trubek pomocí svařování je vzácné a poměrně obtížné pro začátečníka instalatéra. Hlavním problémem je správně označit výřez na potrubí, do něhož je třeba havarovat a na konci potrubí, které se připojí.

Při vkládání do potrubí je důležité správné značení.

Chcete-li vyřešit tento problém, můžete použít speciální šablony, v nichž jsou v závislosti na průměru křivky, které označují obrys výřezu, můžete také použít speciální programy pro značení.

Šablona závitování trubek

Dávejte pozor! Pokud se řezy neodpovídají perfektně, trhliny budou muset být pečeny kusy kovu, což nepříznivě ovlivní těsnost. Značka by se proto měla zaměřit.

Vsuvka spojky

Připojení bradavek trubky patří do třídy odnímatelných a sestává ze skutečné montáže (obvyklé závitové pouzdro a omezující rameno), těsnicího kroužku a krycí matice.

Pořadí spojování částí potrubí se tímto způsobem poněkud podobá americkému:

 • Na kování (závitové pouzdro) je třeba nasadit těsnicí kroužek a matici pojistky;
 • poté se šroubení našroubuje na závitovou trubku;
 • k dokončení připojení zůstává pouze šroubovací spojovací matice na spojku nebo na konci jiného potrubí.

Schéma připojení vnějších závitů

Tato metoda se často používá, když potřebujete vložit měřicí přístroj do stávajícího systému. Montáž je vhodná, protože téměř neexistují žádná omezení pro průměry prvků, které se mají spojit, aby bylo zajištěno těsnost, stačí jednoduše vybrat požadovaný průměr šoupátka.

Připojování na injektáž

Tento typ spojení lze považovat za jeden z nejjednodušších. Drážkové připojení potrubí patří do kategorie svařovaných odnímatelných typů ukotvení potrubí.

Gruvlok - obvyklá svorka, která vám umožní rychle se spojit do jednoho celého 2 trubek. Konstrukce tohoto prvku je poměrně jednoduchá - plastové pouzdro, uvnitř které je gumové těsnění a šrouby na obou stranách. Utažení šroubů vytváří potřebný tlak, gumová manžeta se těsně deformuje proti povrchu potrubí, čímž se zajistí těsnost spáry.

Schéma připojení Gruvlochny

Volné připojení potrubí je nejlepší z hlediska údržby potrubí. Kdykoliv se mohou uvolnit šrouby, svorka se odstraní a poškozený úsek potrubí lze vyčistit nebo vyměnit.

Konstrukce některých drážek je trochu komplikovaná a má výstupek po celém obvodu. V potrubí v určité vzdálenosti od spoje by měla existovat drážka, přičemž při ukotvení vstupuje výstupek do drážky tuto drážku a zajišťuje tak další pevnost spáry.

Na konci

Žádné potrubí nelze položit, aniž by došlo k problému spojování jednotlivých částí. Budete muset vybrat mezi různými možnostmi, z nichž každá má své vlastní výhody a nevýhody. Článek poskytuje stručný přehled o populárních způsobech dokování potrubí.

Začátečník instalátor s pomocí těchto informací bude moci určit nejlepší možnost instalace. Video v tomto článku popisuje některé typy odpojitelných připojení.

Připojení kleštiny

Upínací svorky pro spojovací trubky: různé tvarovky a jejich vlastnosti

Každý rok se plastové trubky stávají stále oblíbenějšími, aktivně se používají k organizaci sítí jak studené, tak horké vody, tak i pro instalaci topných systémů. Pro připojení takových trubek do systémů a jejich připojení k sanitárním zařízením se používají různé spojovací prvky, které zahrnují upínací upínací kleštinu. Kování, která nevyžaduje speciální nástroje a složité vybavení, může poskytnout spolehlivé a trvanlivé připojení komponentů potrubí pro různé účely. Tyto klipy lze použít jak pro instalaci potrubí, tak pro připojení vodovodních zařízení k nejnovějším.

Přímé a rohové kleště

Jaká je kleština a montáž

Abychom porozuměli principu kleštinového kování, je třeba především pochopit, jaká je kleština a kování. Kolena, jejíž konstrukce je nejvhodnější pro připojení částí válcového tvaru, je kovová pouzdra, na jejímž straně se nacházejí speciální řezy, které tvoří několik jarních okvětních lístků. Vzhledem k přítomnosti takových okvětních plátků působí kleštinový tlak na vnitřní stěny potrubí, čímž tlačí svůj vnější povrch proti stěnám montážní patrony. Kování s kleštinou, která funguje podle výše popsaného principu, se často nazývá upínání.

Schéma připojení potrubí s montáží kleštin

Pokud jde o montáž, tento termín odkazuje na spojovací prvek používaný k vytvoření potrubních systémů pro různé účely. Příslušenství odpovídajících konstrukcí se používají k řešení různých problémů, které zahrnují zejména:

 • připojení potrubí stejného a jiného průměru;
 • vytvoření rohových spojů v potrubních systémech;
 • připojení potrubí s různými sanitárními zařízeními a zařízením (kohouty, filtry, měřiče, čerpadla atd.).

Hlavní typy upínacích kleštin

Vysoká spolehlivost, která rozlišuje upínací svorku pro trubky, je zajištěna nejen kleštinou, která působí tlak na vnitřní stěny, ale také vnější upevňovací maticí. Potrubí vytvořené takovými spoji se vyznačuje vysokou spolehlivostí, trvanlivostí a především těsností.

Typy kleštinových tvarovek

Upínací svorky jsou rozděleny do tří hlavních kategorií v závislosti na jejich účelu:

 • pro trubky z pevných materiálů;
 • pro trubkové konstrukce polotuhých materiálů;
 • pro potrubí z měkkého plastu.

Tato klasifikace kleštinových svorek umožňuje optimální výběr pro připojení trubek různých typů. Spojení kleštinových trubek se tedy může provádět na výrobcích vyrobených z tvrdého kovu, měkčího kovového plastu a polypropylenu, HDPE. Důležité je také, aby svorky kleštinových trubek byly snadno použitelné i pro neprofesionální uživatele.

Pro nekovové trubky nebo hadice lze použít plastové kování s kleštinovými spáry bez matice se závitem.

Funkce aplikace

Při volbě upínacích svorek pro instalaci potrubí byste měli nejprve zvážit průměr trubky. Jak přesně průměr kování odpovídá příčné velikosti trubek, závisí nejen na spolehlivosti, ale také na těsnosti vytvořeného spojení.

Pro určení počtu spojovacích prvků a případů, kdy se v potrubí použije příchytka kleštiny a který roh bude použit, je nutné připravit detailní výkres budoucího potrubního systému. Po přípravě výkresu, v němž by mělo být jasné, jak budou umístěny všechny části budoucího systému, je válcování trubky pro jeho instalaci řezáno do segmentů požadované velikosti. Je samozřejmé, že pro každý z kloubů budoucího potrubí je nutné zvednout příslušnou svorku.

Namontujte klešťovou trubku s trubkovými spojkami

Samotná instalace, pro kterou jsou použity kleštinové kování, se provádí v následujícím pořadí:

 1. Nejprve je kleště umístěna ve vnitřní části potrubí.
 2. Na vnější část spojovacího prvku je našroubována speciální matice. Kolektor tak začíná působit následovně: jeho vnitřní část rozšiřuje trubku zevnitř a vnější část je zvlněná maticí.
 3. Při druhé trubce, která se používá ve vytvořeném spojení, jsou prováděny přesně stejné akce.

Příklad montáže kleštiny

Je třeba mít na paměti, že upínací svorky upínají značný tlak na spojované prvky, proto je třeba je velmi opatrně používat. Po utažení upevňovací matice je možné čelit skutečnosti, že plastová trubka právě praskne. To je důvod, proč připojením plastových výrobků pomocí klipů tohoto typu (zejména těch vyrobených z HDPE) je nutné regulovat sílu působící při utažení upevňovací matice.

Hlavní výhody a nevýhody

Svěrky používané pro spojování trubek, jejichž design je kleštinou, se začaly používat relativně nedávno, ale již se staly populární mezi profesionálními specialisty a domácími řemeslníky. Důvodem této popularity spočívají výhody těchto spojovacích prvků přes konvenční tvarovky.

Tento parametr tvoří jak cena samotných klipsů, tak náklady na jejich instalaci, jejichž výkon není nutné používat drahé vybavení a speciální nástroje. Důležité je také, že nahrazení takových spojovacích prvků, pokud je to nutné, nebude spojeno s vážnými finančními náklady.

Koupit kleštinové kování pro trubky téměř jakéhokoliv průměru dnes nepředstavuje žádné zvláštní problémy. Navíc na moderním trhu najdete klipsy jakýchkoliv rozměrů, stejně jako potrubí z různých materiálů.

Chcete-li se dozvědět, jak správně připojit trubky s klipskami, trvá velmi málo času a minimální sada použitých nástrojů.

Trvanlivost vytvořeného připojení

Za normálních provozních podmínek potrubí může svorka kleštinového typu sloužit více než dvanáct let. Pouze významné mechanické zatížení a korozní procesy v potrubí mohou být odstaveny z provozu.

Tato výhoda kleštinových svorek poskytuje jak mechanické vlastnosti tvarovaného spoje, tak mimořádnou těsnost.

Opakovaně použitelné

Na rozdíl od svařovaných spojů a tvarovek, které jsou pomocí tepla připojeny k plastovým trubkám, je možné opakovaně použít upínací kleštiny. Taková důležitá kvalita upínacích úchytek může výrazně zjednodušit proces opravy potrubí, u kterých byla instalována. Navíc opětovná použitelnost kleštinových kování umožňuje výměnu jednotlivých částí potrubí bez demontáže celého systému.

Odpojitelné spojení kov-plastové trubky s kleštinou

Pokud hovoříme o nevýhodách upínacích svorek, nejvýznamnější z nich je skutečnost, že tyto spojovací prvky se časem zhoršují. To vede k úniku v potrubních systémech. Zatím je docela snadné odstranit únik způsobený tímto důvodem: stačí utěsnit kleštinovou kování pro tento účel.

Je to kvůli nedostatku upínacích svorek, které by měly být umístěny v těch částech potrubí, kde mají přímý přístup. Montážní prvky, jejichž základem je kleština, nelze použít uvnitř zdí a jiných stavebních konstrukcí. Utahování kleštinových kování pro zlepšení jejich těsnosti se zpravidla provádí nejvýše jednou za rok.

Abychom shrnuli všechny výše uvedené skutečnosti, lze říci, že kování, které jsou založeny na kleštině, jsou hodnou alternativou k jiným typům spojovacích prvků. Použití takových svorek umožňuje rychle a bez výrazného úsilí vytvořit spojení, které bude charakterizováno vysokou spolehlivostí, těsností a trvanlivostí. Poměr cena / kvalita kleštinových kování je optimální. Také je výhodné, že dnes ve většině obchodů prodávajícím zboží pro stavbu a opravu můžete zakoupit klipsy pro trubky téměř jakéhokoliv průměru.

Vzhledem k tomu, že kování s kleštinou by měla být umístěna pouze na přístupných místech potrubí, důležitým požadavkem takových spojovacích prvků je jejich estetická přitažlivost. V tomto ohledu neexistují žádné stížnosti na upínací svorky: dokonce i na fotografii vypadají dobře a nezpůsobují nesoulad s interiérem.

Příklady připojení trubek na upínacích svorkách

Důležitou kvalitou upínacích svorek je fakt, že pro instalaci potrubí s jejich použitím nemůžete pozvat tým kvalifikovaných odborníků. Za účelem správné instalace takovýchto tvarovek stačí mít možnost držet nastavitelný klíč v ruce a mít alespoň počáteční dovednosti při práci s různými technickými zařízeními. Tato kvalita, která odlišuje tvar kleštiny, nejen zjednodušuje, ale také snižuje náklady na instalaci potrubí s jejich použitím.

Současně při výběru upínacích svorek pro upevnění potrubního systému je třeba nezapomínat na jejich nejvýznamnější nevýhodu, kterou je, že musí být periodicky utaženy, aby se obnovila jejich těsnost. To, jak bylo uvedeno výše, představuje vážné omezení použití těchto zařízení pro instalaci potrubí umístěných v obtížně přístupných místech (například ve stěnách nebo jiných stavebních konstrukcích). V těch případech, kdy není možné zajistit přístup ke spojovacím místům potrubí, je lepší použít jiné typy armatur k vytvoření spojů nebo spojování trubek svařováním.

Obecně řečeno, pokud mluvíme o svorkách, jejichž základem je design kleštiny, je jejich použití v mnoha případech ospravedlněno a ekonomicky životaschopnější než použití spojovacích prvků jiných konstrukcí.