Řezání trubek pod úhlem: výhody a nevýhody různých metod + příklad provedení práce

Trubky - rozšířený stavební materiál. Používají se při instalaci různých systémů. Obvyklá věc v procesu instalace je situace, kdy musí být potrubí ukotveno pod úhlem. Technologie výroby takových děl však není zcela obvyklá.

Chcete-li vytvořit podobnou konfiguraci spoje, je nutné řezání trubek pod úhlem. Zvažte, jak jsou tyto operace prováděny a jak existují metody řezání.

Techniky úhlového řezání trubek

Vzhledem k metodám práce - řezání přímo nebo v úhlu - je třeba brát v úvahu různé materiály zpracovávaných výrobků. Takže rukávy z polypropylenu nebo tenké mědi jsou jednodušší a snadněji řezné než hrubostenné ocelové trubky.

Plastové výrobky malých průměrů jsou řezány v pravém úhlu pomocí speciálních nůžek. Současně můžete řídit úhel běžným úhloměrem.

Nejčastější potřebou instalace je řezání vody nebo jiných trubek pod úhlem 45 °. Zjistěte, jaké nástroje lze použít k řezání v tomto a jiném úhlu.

Papírové formy pro trubky

Chcete-li provést poměrně přesný řez, můžete použít nekomplikovanou techniku, kde pravidelný list papíru slouží jako druh vzorku. Například je vhodný pro vytváření papírových papírů A4. Představa je označena pod čtvercem pravítkem. Velikost úhlopříčky náměstí by měla odpovídat délce obvodu potrubí, které je třeba řezat. Přebytečné části listu jsou oříznuté.

Další akce:

 1. Otočte arch diagonálně a vyrovnejte protilehlé rohy.
 2. Výsledný trojúhelník otočte tak, aby čára hypotenze byla kolmá na osu potrubí.
 3. V této poloze obalte povrch trubky papírem a vyrovnejte extrémní body hypotenze dohromady.
 4. Označte značku řezu značkou podél linie libovolné nohy trojúhelníku.
 5. Ořízněte potrubí podél zamýšlené linky.

Tímto způsobem je vhodné označit a řezat trubky v úhlu 45 ° v rozsahu průměrů od 32 do 63 mm. Pro větší pohodlí se doporučuje, aby se značka dostala do tlustého, ale měkkého papíru. Můžete také použít paronit a podobné materiály.

Programy pro výpočet řezných úhlů

Řezací technologie umožňuje získat různé úhly řezu. Ale k vytvoření křivky pro úhly jiné než 45 ° je již nutné provést matematické výpočty a vyříznout vzorek z papíru nebo podobných materiálů z vypočítaných dat. Je pravda, že počítačové programy jsou navrženy tak, aby zachránily velitele před výpočtem. Vzory pro řezání takových programů se tisknou na tiskárně.

Jednoduchý výpočetní program vytvořený na základě programu MS Excel umožňuje vypočítat a vytvořit šablonu pro téměř libovolné hodnoty průměrů trubek a požadované úhly řezu. Všichni uživatelé potřebují udělat odpovídající hodnoty do buněk "Vnější průměr" a "Úhel řezu". Podle těchto parametrů vytvoří kus, který lze odeslat do tisku.

Nevýhodou programu je to, že nezohledňuje tloušťku listu kusu, což vede k nepatrným nepřesnostem.

Řezací lišta pro trubky

Existuje jednoduchý nástroj, často používaný v každodenním životě, především pro práci s dřevem. Voláno - šedá. Takže toto zařízení je vhodné pro řezání trubek a z různých úhlů. Tělo je komerčně dostupné, ale pokud si přejete, vždy to můžete udělat sám a nastavit strukturu na požadovaný průměr trubky:

 1. Vezměte dřevěnou desku o šířce rovnající se průměru trubky, délce 400-500 mm.
 2. Vezměte další dvě desky stejné velikosti, ale šířka se zvyšuje o tloušťku první desky.
 3. Ze tří desek sestavte konstrukci ve tvaru obráceného "P", kde je jako základna instalována první deska.
 4. Ve středové části konstrukce označte obdélník, jehož dvě strany běží podél vnitřních okrajů bočních desek.
 5. Oddělíme obdélník diagonály a podél linií získaných na horních okrajích bočních desek dělíme na základnu.

Tímto způsobem se vytvoří šablona pro řezání pod úhlem 45 °. Ale pomocí úhloměru můžete označit téměř jakýkoli úhel a dělat řezy pod řezem trubky pro určitý úhel. Výhoda měkkýše - nástroj je vhodný pro opakované použití. Práce s nástrojem je přípustná na takový stupeň opotřebení stěn štěrbin, pokud mohou zajistit vysokou přesnost řezání. Doporučuje se dělat stěny nástroje z materiálu s vyšší pevností než dřevo.

Výhody metody jsou zřejmé - jednoduchost, snadnost výroby nástroje (stusla), efektivita nákladů, všestrannost. Nevýhodou práce s touto volbou je nutnost přizpůsobit rozměry nádoby průměru trubky za předpokladu, že je proveden přesný řez. To znamená, že pro každou trubku musíte vytvořit svůj vlastní nástroj.

Také s pomocí plechovky lze trubku řezat pouze pilou pro kov nebo stuner (pro plastové výrobky). Chcete-li pracovat s hrubými kovovými trubkami pod brusky, tento nástroj nebude fungovat.

Jednoduché zařízení pro řezání

Kovové výrobky s kulatými a obdélníkovými tvary, které mají poměrně silné stěny, jsou vhodně řezány pod úhlem pomocí jednoduchého elektromechanického nástroje. Řezným prvkem takového nástroje je řezací kotouč nebo kotoučová pila upevněná na hřídeli motoru. Elektromotor s řezačkou je součástí celého zařízení, který zahrnuje plochu, kyvadlovou oporu, svorku.

Při instalaci trubky v pravém úhlu s následným upevněním se používá běžná svorka a dva kovové rohy. Jeden roh (krátký) je připojen k základně otočného mechanismu - kyvadla. Druhý roh (dlouhý) je ve volném stavu.

Postup při pokládání a řezání trubek:

 1. Otočný mechanismus nastavuje požadovaný úhel řezu (například pomocí pravítka a úhloměru).
 2. Zjištěná poloha je upevněna upínacími šrouby.
 3. Mezi krátkým a dlouhým rohem se položí potrubí a přitiskne se k upínacímu šroubu.
 4. Napětí je aplikováno na motor.
 5. Nanášením nízkotlaké síly na kotouč hořáku se trubka řeže na správném místě.

Výhodou této techniky je rychlá práce, čistý řez, schopnost zpracovat velké množství trubek za krátkou dobu. Nevýhody: omezení pro domácí použití, zvýšený hluk, práce pouze s trubkami malých a středních průměrů. Kromě toho se řezání provádí ve vzdálenosti od místa instalace, což není vždy přijatelné.

Nuance práce s obdélníkovou částí

Pro provádění řezání výrobků obdélníkového průřezu se doporučuje předem připravit šablony rohů. Jsou snadno vyrobeny z kovového rohu, který předběžně označuje stejný úhloměr.

Označení lze provádět v různých úhlech. Pro použití v šabloně stačí na správné místo připevnit obdélníkovou trubku a označit čáru řezu. Poté použijte jakýkoliv vhodný nástroj k řezání po zamýšlené linii.

Přesné řezací stroje

Mezi značkovými zařízeními, která mohou být použita v každodenním životě pro řezání pod úhlem, můžete věnovat pozornost italskému vybavení. Pásová pila Mini Cut od firmy "MASS" - malé zařízení s ruční svorkou, pracující nejen s trubkami, ale také s úhly, pruty, profilovými prvky.

Stroj podporuje nastavení úhlu řezu od 0 do 45 °. Postup se provádí pomocí pásu pásu rychlostí 45 vratných pohybů za minutu. Přístroj je vybaven elektromotorem o výkonu 370 W, který je napájen ze sítě domácností. Maximální povolený průměr oříznuté kulaté trubice je 65 mm.

Průmyslové modely (například BSM)

Existují speciální průmyslové stroje pro provádění přesných řezacích operací pod úhlem. Dobrým příkladem: zařízení prodávaná pod značkou "BSM". Výrobce strojů je německá společnost Rexinger. Řada strojů BSM je však určena výhradně pro práce s polypropylenovými trubkami o dostatečně velkém průměru. Je podporováno zpracování výrobků jako PP, PVC, PE, PVDF.

Řezným nástrojem stroje je pásová pila, díky níž se řezání provádí v úhlu od 0 do 67,5 °. Přesnost procesu je zajištěna detektorem řezání laserem. Přes konfiguraci zařízení pro výrobky s velkými průměry lze použít speciální stůl, pomocí něhož jsou také potrubí malých průměrů (50-200 mm) úspěšně vyříznuty. K dispozici je široká škála zařízení BSM.

Použití tepelných metod

Kromě mechanických metod se často používají tepelné metody, kde svařovací nebo řezací stroje pracují jako nástroje. Například autogenní řezací hořák nebo konvenční svařovací stroj (DC / AC). Pomocí takových řezacích strojů jsou k dispozici hrubostenné kovové trubky. Je však velmi obtížné dosáhnout dokonale hladkého, vysoce kvalitního řezu metodou elektrického svařování nebo plynového autogenu.

Po tepelném řezání se obvykle produkty podrobí dalšímu zpracování. Řezná čára je vyrovnána, nastaveny hodnoty požadovaného úhlu. Tento přístup je ekonomicky nevýhodný, protože je doprovázen dodatečnými náklady na mechanické zpracování. Zpravidla se používá tepelná technika řezání v podmínkách průmyslové výroby. Pravda, bydlení a komunální služby také často využívají této metody.

Tepelný řez se používá také pro práci s plastovým materiálem. Jsou zde zařízení - tepelná gilotina. Ostré tenké nože takových zařízení se ohřívají na vysokou teplotu, po které se provede řez.

Tepelné gilotiny podporují řezání pod úhlem, což je jejich výhoda. Při práci s pevnějšími materiály, než je polyvinylchlorid, dřevo, dřevotřísková deska, se však tato zařízení nemohou používat.

Užitečné video k tématu

Video ukazuje výpočty a ukazuje workshop o tom, jak řezat trubku v úhlech 45 a 90:

Pro každý případ instalace můžete zvolit nejvhodnější a levnější způsob řezání. Konkrétní volba závisí na materiálu potrubí, jeho průměru a tloušťce stěny. Použitím jednoduchých způsobů značení můžete dosáhnout poměrně přesného úhlu, při kterém chcete řezat obrobek. Současně se obracíme na komplexní metodu výpočtu, je možné řezat v nestandardních úhlech s vysokou přesností.

Jak řezat trubku na 45 stupňů: odborná rada

Instalace systémů často vyžaduje obtížnou přípravu. Zejména je nutné řezat potrubí požadované velikosti. Někdy je nutné je řezat pod úhlem. Úhel by měl být přesný, protože jinak by nebylo možné správně nainstalovat systém. Svařovací vedení se rozbije, což sníží kvalitu konstrukce. V tomto článku se podíváme na to, jak řezat trubku pod 45 stupňů.

Naučte se řezat trubku o 45 stupních

Nástroje a materiály

Chcete-li řezat konstrukci pod 45 stupňů, musíte si zakoupit následující nástroje a materiály:

 • Papír;
 • Tara s vodou;
 • Mel;
 • Konstrukční páska;
 • Běžná scotchová páska;
 • Kerno;
 • Nůžky;
 • PC a program, který vám umožní vytvářet strukturu zametání;
 • Otočná jednotka;
 • Nástroj na plameni;
 • Nástroj pro řezání konstrukcí;
 • Svařovací nástroj;
 • Pila na kovové povrchy;
 • Bulharština

Pracovní výkon

Co dělat, pokud chcete trubku vystřihnout na 45 stupňů? Nejprve potřebujete čtvercový list. Skládá se diagonálně. Pak je v ní položena konstrukce. Okraje diagonálů v tomto případě by měly být v kontaktu. Na menší straně listu je jasné, kde je čára umístěna na 45 stupňů. Je třeba kreslit křídou nebo jádrem.

Co když je průměr potrubí malý? Chcete-li to provést, zaveďte hluboký kontejner s vodou. Potrubí je umístěno pod požadovaným sklonem (vypočte se před zahájením práce). Linka na hranici suché části konstrukce nám umožňuje pochopit, kde má být konstrukce rozřezána na 45 stupňů. Linka, stejně jako v prvním případě, by měla být kreslena křídou nebo jádrem.

Pro tyto účely můžete také použít maskovací pásku. Je lepší, pokud je úzká. Metoda je dobrá v případech, kdy je návrh velký a musí být rozdělen do poloviny. Maskovací páska se aplikuje pod nezbytným sklonem. Pokud byla vložena nesprávně, lze ji snadno lepit. Pro kvalitu práce se doporučuje lepit pásku na trubku ve 2-3 vrstvách.

Můžete vyzkoušet složitější metodu, která zaručuje nejpřesnější výsledky. Vyžaduje počítač a nainstalovaný program k provádění skenů nebo kreslení. Začněte s výkresem. Šablona označuje rozměry obvodu konstrukce a sklonu. Skenování lze provést bez zvláštního programu pomocí OST 38-43-81. Potom se šablona na tiskárně vytiskne. Počet listů použitých v tomto případě je určen podle potřeby. Výkres je řezán a nalepen. Pak je přiveden do struktury a mezery pro řez jsou vykresleny po liniích.

Poté, co je čára vytažena podle kteréhokoli z výše uvedených postupů, je možné trubku vystřihnout na 45 stupňů. Doporučujeme pro tento účel použít otočný nástroj. Umožňuje vám hladký a přesný řez. Pokud se používají nástroje s plamenem nebo svařováním, vyžaduje se pro kvalitní práci zkušenosti. V opačném případě bude řez nerovnoměrný. Pokud je práce prováděna s velkým počtem konstrukcí, je lepší použít brusku nebo nástroje pro řezání trubek. Pokud nemáte žádné profesionální nástroje, můžete použít pilu na kovové povrchy.

Než odříznete trubku o 45 stupních, doporučujeme zobrazit užitečné informační materiály: fotografie a videa.

Jak řezat trubku na 45 stupňů s vysokou přesností doma

Při práci na instalaci plynové nebo vodovodní sítě je často nutné změnit směr vedení, zatímco potrubí je odříznuto a pak svařeno v pravém úhlu. Nejčastěji se směr změní o 90 stupňů, což vyvolává otázku, jak řezat trubku o 45 stupních, aby se přesně spojily spoje během svařování.

Řešení problému v rohu trimovaného okraje 45 nebo 90 stupňů je možné s vlastnictvím příslušných znalostí a technik, které pomohou ušetřit nejen čas, ale i materiály během práce. V jiných koutcích obratu není možné problém vyřešit pravítkem a list papíru - budete muset volat počítačové vybavení, které vám pomůže.

Obr.1 Jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů

45 stupňové řezání

Obvykle pro otáčení potrubí o 45 stupňů se používají kování, ohyby s úhlem natočení 45 stupňů, vyrobené ze stejného materiálu jako samotné potrubí, pokud jsou trubky z oceli, pak jsou otáčky svařeny z oceli. U trubek z HDPE existují elektrofuze nebo lakované kolena o 45 stupních (všimněte si, že je téměř nemožné nalézt kompresní armatury s takovým úhlem natočení v Rusku).

Pokud však ještě potřebujete řezat trubku s kruhovým průřezem z oceli nebo různých druhů plastů, budete potřebovat formu pro řezání trubek pod úhlem, jehož tvar se vypočítá ručně nebo strojem. Úloha je značně zjednodušená, pokud je v úhlu čtyřicet pěti stupňů nutné odříznout kovový profil čtvercového průřezu.

Pro rychlé řezání můžete použít běžný list papíru skládaný diagonálně, abyste označili povrch pro další řezy. Při použití skládaného papíru postupujte následovně:

 • strávit na rovném povrchu profilu v místě, kde se provádí řez, přísně kolmá čára;
 • aplikujte na boční plochu skládaný papír s diagonálním úhlem s ostrým koncem na čáru tak, aby horní okraj papírového trojúhelníku byl vyrovnaný s horní stranou kovového profilu.

Obr. 2 Domácí šablona pro řezání trubek o 45 stupních

 • nakreslete čáru tužky na straně listu pod úhlem 45 stupňů, po kterém je úhel papíru přiložen na druhou stranu a obepíná se tužkou (je lepší použít tenký marker).

Při řezání můžete použít broušení s kovovým kotoučem, nakreslit tenkou čarou podél značení na začátku a poté je postupně prohloubit, dokud nejsou okraje zcela odděleny.

Při práci s mlýnem je třeba zvážit následující faktory - pokud jsou okraje zcela odříznuty, může být disk poškozen ostrým úhlem, což povede k jejich selhání a při absenci ochrany na brusce dokonce i k poranění zaměstnanců. Proto se doporučuje neříznout rohové hrany na konci, ale ponechat úzkou drážku a poté se odlomit a později brousit výčnělek.

Vytváření šablony pro řezání kovového profilu

Pokud potřebujete řezat velké množství trubek, můžete vytvořit šablonu z kovového profilu s větším průměrem na papírovém archu způsobem popsaným výše. Úhel sklonu se kontroluje pomocí úhloměru nebo konstrukčního čtverce - v tomto případě jsou spojeny dva okraje řezných částí šablony.

Při práci na součásti, která je řezána na správném místě, je šablona zapnutá a pevně přitlačená, značka se aplikuje s ostře zaostřeným řezačkem při vykreslení obrysu šablony. Část je řezána v několika průchodech s postupným prohloubením drážky.

Obr. 3 Řezání kovových profilů s tělem

Nástroje pro řezání trubek vlastním rukama

Použití šablony není velice výhodné - musíte provést řez podél linie, udržet mlecí zařízení na hmotnosti, což vede k velkým chybám. Pokud máte svařovací stroj, můžete vytvořit jednoduchý blok - vodítka pro brusný kotouč, který mu nedovolí, aby šel k boku.

Chcete-li to provést, použijte dříve vytvořenou šablonu, na jejíž straně je vyvrtána díra a matice je svařena. Při práci je na profil nasazen domácí blok, šroub je přišroubován do matice a zařízení je přitlačeno k povrchu profilu. Brúska s kotoučem na kovu je řezána, mírně stlačuje disk na boční plochu zařízení. Je zřejmé, že během dlouhodobé práce se hrany v látce postupně odrážejí a přestože se proces děje současně na všech okrajích, objeví se v průběhu času některé chyby. Proto je lepší nechat přístroj z tvrdého kovu odolného proti opotřebení, aby se prodloužila jeho životnost a získal přesnější nástroj.

Obr.4 Příklad řezu v úhlu 90 stupňů

90 stupňové řezání

Pro hladké řezání kruhového potrubí nebo kovového profilu obdélníkového průřezu se používá list obyčejného papíru. Omotávají obrobek tak, aby odpovídaly okraje papírového archu, po kterém je nalepen na lepící pásku nebo lepidlo. Mlýn se provádí v blízkosti okraje papírového archu tenkou čarou, po níž se postupně prohloubí k dokončení řezání.

Kovový profil nebo kulaté potrubí je možné řezat šablonou a přesně nařezat prvek s velkým vnitřním průměrem.

Rámeček obojek

Pro získání větví kovových potrubí ve formě odpališť je aplikována objímková vložka, pro kterou je nutné okraje kruhové trubky přilehlé k stěnám druhého v pravém úhlu. K provedení metody postupujte následovně:

 • řezte okraje obrobku v pravém úhlu výše popsaným způsobem.
 • Na kulatém konci jsou čtyři rovnoběžné body označeny značkou umístěnou v úhlu 90 ° a 180 ° vůči sobě.
 • Měří se velikost kruhu, průměr se dělí na 3. Výsledná vzdálenost je uložena ze dvou diametrálně umístěných bodů, po nichž jsou tyto body spojeny s dalšími dvěma hladkými oblouky, přičemž se vykresluje čára se značkou.

Obr.5 Příklad průřezové trubkové části

 • Podle označení je brouska řezána a jsou od sebe odděleny polokruhové segmenty, po které je část připravena k svařování. S malými nepřesnostmi v párování může být utěsněn kladivem, který je položí na kruhový povrch jiného prvku.

Tipy pro řezání trubek pod úhlem kruhového průřezu

Kruhové trubky různých průměrů jsou při změně směru potrubí řezány pod úhlem, je třeba poznamenat, že přímý řez v pravém úhlu, na rozdíl od pravoúhlého průřezu, nepovede k těsnému spojení okrajů. Proto se používají speciální vzory, ve kterých má značkovací hrana zakřivený tvar, což umožňuje získat vysokou hustotu spoje.

Papírové formy pro trubky

Jedním z běžných způsobů, jak vyrobit potrubí s kulatým povrchem formy, je způsob, pro který potřebujete leštěný list papíru, pravítko a tužku. Chcete-li získat vzor papíru, postupujte následujícím způsobem:

 1. Nakreslete kruh na list papíru s průměrem potrubí, který je řezán, rozdělte kružnici na 16 stejných segmentů, při každém rozdělení velkých segmentů na dva stejné segmenty.

Obr. 6 Jak řezat trubku na 45 stupňů - kus papíru

 1. Obvod se měří vynásobením jeho průměru číslem Pi rovným 3.14. Tato velikost je umístěna na obou stranách osy kružnice ve stejných segmentech, z nichž každá je rozdělena na 8 rovnoměrných částí.
 2. Svislá čára je vytažena z přímých segmentů a vodorovných čar z bodů nastavených na kružnici.
 3. Místa jejich křižovatky jsou propojena hladkou čarou a výsledkem je vzorek aplikovaný na papír, který je řezán a nalepen na řezaný povrch. Pro ořezávání je lepší použít brusku s kotoučem s malým průměrem - povrch bude zakřivený a při použití velkého disku se zvýší chyba.

Použité nástroje

Existuje několik způsobů, jak řezat trubku, pro tento účel používají stavební a průmyslové nástroje pro zpracování kovů. Ze všech typů umožňuje pouze bulharské získávat zakřivené plochy bez dalšího zpracování s nejbližším uspořádáním hran.

Pro individuální použití

Následující nástroj se používá pro řezání ocelových trubek v domácnosti:

Ruční řezačky trubek. Nechte brousit části, abyste dosáhli hladkého úhlu v pravém úhlu řeznými hranami válečků. Existuje několik druhů výrobků tohoto typu, které se skládají z jednotlivých válečků nebo jejich sérií, namontovaných na řetězu. V každodenním životě jsou tato zařízení poměrně vzácná a vhodnější pro profesionální výkon práce.

Bulharština Jedná se o univerzální nástroj pro řezání všech kovových dílů s různými úhly, pro práci jsou používány speciální kovové kotouče, které jsou během provozu poměrně rychle utřeny. Díky tomu je možné přesně řezat zakřivenou čáru s kotoučem o malém průměru.

Obr. 7 Jednotlivý nástroj pro řezání trubek

Plynový hořák. Rychlý a účinný způsob řezání kovových povrchů horkým proudem plamene, nevýhody zahrnují roztavené hrany, které komplikují další svařování. Je obtížné řezat výrobek pomocí plynového hořáku s plynovým hořákem, který hoří a pokud je čára nakreslena, bude prakticky neviditelná v proudu plamene.

Elektrické řezačky trubek. Pro práci s potrubími o malých průměrech lze použít kompaktní elektrické trubky, v zásadě se podobají bulharskému. Přístroj se nazývá válečkový stroj, když je práce na rámu instalována a zapne se vedení válečků, je nahoře jeho povrchu řezán elektrickým zařízením. Hlavní rozdíl řezačky trubek spočívá v kovovém kotouči, který má speciální odolný povlak pro řezání kovů.

Pro průmyslové použití

V průmyslu se potrubí s velkým průměrem používá k přepravě kapalin a plynů, a proto mají řezací stroje trubky velkou hmotnost a celkové rozměry. K dispozici jsou také ruční řezačky rotoru rotoru a homutny princip provozu. V prvním případě se řezací válečky otáčejí na kulatém povrchu s nastavitelnou rukojetí, ve druhém případě se řezání provádí obloukovými deskami, které se při otáčení postupně posunou.

Obr. 8 Průmyslové řezačky trubek

Jak řezat trubku pod 45 stupňů velkého průměru

Odstraňování velkého rozměru výrobku v životních podmínkách je lepší díky velkému mlýnu nebo plynovému hořáku - stěny s velkými průměry jsou obvykle silné. Řezání se nejlépe provádí se segmenty, přičemž zůstávají úzké přechody, které jsou na konci odstraněny.

Jak řezat litinovou trubku

Hlavní rozdíl mezi litinou a obyčejnou ocelí je vysoká křehkost a velká tloušťka stěny, její přesné řezání musí být provedeno v následujícím pořadí:

 • Označovací úhel je vykreslen pomocí písma, pro

podpírají pod detaily dřevěný štít nebo desku.

 • Proveďte mletí mělký řez povrch kolem obvodu.
 • Dále se drážka prohloubí po několik průchodů, dokud nedojde k úplnému oddělení obou částí.

Některé tipy pro řezání trubek

Někdy se v domácnosti vyžaduje řezání k připojení potrubí v různých úhlech nebo podél osy. Hlavním nástrojem pro provádění těchto prací jsou univerzální brusky a kovové disky.

Obr. 9 Podélné řezání potrubí

Podélný řez

Pro kvalitní provedení hladkého podélného řezu můžete použít jednoduché zařízení ve formě kovového úhlu. Je pevně uchycena na plochém dřevěném povrchu pomocí šroubů a potrubí je zatlačeno těžkým zatížením. Úhlová bruska vytváří podélný řez vrchní částí trubky a mírně položí disk na roh.

Roh lze připevnit k trubce pomocí svorek a podobně řešit také horní stěnu rohu.

Šikmý řez

Když se směr potrubí mění o úhel větší než 90 stupňů, ruční způsoby vytváření šablon jsou příliš komplikované. Použití speciálního programu pro výpočet a vytváření vzorků v počítači pro libovolný úhel může pomoci. Metoda je dobrá, protože má vysokou přesnost při vytváření papírových šablon a je snadno implementována pomocí tiskárny.

K získání části papíru jsou do programu zadány potřebné údaje o úhlu ohybu a průměru trubky, po němž je získána šablona, ​​která je vytištěna na tiskárně v plné velikosti. Zůstane pouze řezat, přilepit na ořezaný prvek a označit jeho obrys.

Další řezání se provádí pomocí mlecího stroje standardním způsobem. Důležitou výhodou šablon strojů je schopnost řezat je v neomezeném množství se stejnou přesností.

Obr. 10 Program pro výpočet vzorku

Pro vysoce kvalitní připojení válcových prvků potrubí je nutné jejich přesné řezání v úhlu 45 ° a 90 °. K provedení těchto prací se používají speciální vzory, jejichž tvary jsou vypočteny ručně nebo vytvořeny počítačem. Jsou vyříznuty na papíře a nalepeny na povrch trubky, pak je prvek pořezán podél obrysu papíru pomocí brusky s malým kotoučem. Proto je možné získat velmi přesný rohový spoj s co možná nejblíže hranami.

Novinky

Jak přesně řezat bruska na trubky?

Při práci se stavebními nebo vodovodními úkoly musíte vědět, jak přesně řezat trubkovou brusku. V článku budeme uvažovat o rychlých a snadných způsobech, jak správně řezat trubku pomocí brusky, aby výsledek byl dokonalý.

Sekce potrubí pod úhlem 45 ° a 90 °

Pokud potřebujete řezat trubku pod úhlem 45 stupňů, což je často nutné při položení vody, topení potrubí. Často používaná ocel, litinové trubky, které mají válcový tvar. Při montážních pracích se používají obdélníkové nebo tvarované trubky. Měli byste však řádně řezat trubku pomocí brusky, abyste ji mohli snadno připojit. Proto byste měli pečlivě označit trubku.

Někteří mistři se pokusí označit místo řezu pomocí rulety, ale upozorňujeme vás, že výsledek bude s největší pravděpodobností negativní. A pro pozitivní výsledek zvažte následující doporučení odborníků.

Vezměte list papíru nebo lepenky, nejlépe A4, sklopte jej diagonálně a obtékajte potrubí, kde plánujete rovnoměrně řezat. Okraje papíru se musí navzájem zcela shodovat. A strana papíru, která je blíže ke konci trubky, byla kolmá na osu. Poté ohraničte čáru řezu v kruhu.

Pokud chcete řezat přesně pod úhlem 90 stupňů, vyřešte problém rychle pomocí papíru nebo maskování. Zatlačte potrubí tak, aby odpovídalo koncům. Proveďte hladké značení a vypněte.

Jak přesně řezat profilovou trubku?

Při řezání profilového potrubí se doporučuje, aby majitelé používali čtvereček. Chcete-li to provést, vložte čtverec za sebou po stranách a s hladkými pohyby otočte a označte. Po akci fixujte trubku a vysekněte. Připravte si šablonu, která bude v budoucnu užitečná a šetří čas. Je lepší vyrobit akční brusku, takže řez bude hladší.

Jak řezat litinovou trubku?

Při práci s litinovou trubkou mějte na paměti, že je to křehký materiál. Proto budeme indukovat metodu, kterou bude možné takový kov řezat bez poškození.

Před zahájením práce si dbejte na řez, jako při práci s ocelovými trubkami. Položte dřevěnou tyč pro podporu. Projděte brusič kolem trubky a dělejte malé řezy. Potom vezměte dláta, vložte do drážky a použijte silné ránu s kladivem. Mějte na paměti, že řezací kotouče z bakelitů se používají pro řezání litinových trubek.

Pokud není ruční bruska na řezání litinové odpadní trubky nebo pro jiné účely, použijte pilou, dláta nebo speciální řezačky trubek.

Jak řezat plynové potrubí?

Řezání plynového potrubí je nebezpečné, takže je nejlepší věřit odborníkům. Ale pokud jste přesvědčeni o síle, pak pro řezání kovu, vezměte broušení, svařování, pilové pily, svařování plynem.

 • Před provozem vypněte stoupačku plynu. Potom uvolněte zbytky plynu z potrubí. Chcete-li to provést, zapálte plyn v hořáku a počkejte, až zhasne.
 • Po akci odstřihněte. Při použití metody svařování kovová základna hoří při vystavení vysokým teplotám. Výsledek je rychlý a efektivní. Nezapomínejme však, že pro řezání nebo zakroucení plynových trubek je potřeba zkušenosti.

Způsoby řezání trubek s velkým průměrem

Pro řezání trubek s velkým průměrem, jako jsou kanály, existuje řada spolehlivých nástrojů. Dále zvažte některé z nich podrobně:

 • Bulharština je levná a cenově dostupná možnost, ale není považována za nejbezpečnější při práci s takovými materiály. Jakmile se rozhodnete použít tuto metodu, buďte opatrní a používejte ochranné prostředky.
 • Válečkový stroj (řezačka trubek) - takový nástroj vhodný pro takové manipulace. Přístroj je připojen a začne se odstraňovat materiál. Upínací síla se nastavuje mechanicky. Je důležité si uvědomit, že modely strojů se liší tvarem, a proto před použitím zvažte poměr velikostí s trubkou.
 • Řezání plynem je nejoblíbenější možností řezání trubek o větším průměru plechu. Řez je způsoben účinkem plamene s vysokou intenzitou, kov se taví a opouští oblast řezu proudem plynu. Tato metoda je pohodlná a efektivní.

Jak správně řezat trubku?

Rychlý způsob, jak řezat délku potrubí pomocí brusky:

 • Zaměřte se na značku.
 • Použijte v tomto případě barvu nitě, která při označování stěn našla rozložení.
 • Před zahájením práce upevněte potrubí a při malých pohybech pečlivě odřízněte trubku.
 • Nespěchejte, ale jemně a pomalu ošetřete části potrubí, takže řezací kotouč nevyskočí z čáry značení. Nezapomeňte na bezpečnost.

Jak řezat tenkostěnné trubky?

Tenké trubky jsou vyrobeny z neželezných kovů: hliník, měď. Podobné práce by se mělo provádět jemně, protože existuje vysoká pravděpodobnost materiálních deformací. Pro řezání použijte plniva, například písek. Akce lze provádět pomocí brusky, speciálního stroje.

V souhrnu zdůrazňujeme, že řezání kovových trubek je obtížné, ale každý, kdo je ochoten zvládnout, jej může posílit. Pomocí radu odborníků můžete snadno řešit řez trubek různých velikostí a materiálů. Také nezapomeňte zpracovat okraje trubek po řezání pomocí souboru nebo brusného papíru. A nejdůležitější věcí, která by měla být zapomenuta při zahájení takových akcí, jsou bezpečnostní opatření. Začínáte nosit speciální oblek (plášť), masku nebo ochranné brýle uzavřeného typu. Ruce by měly být také chráněny před jiskrami, proto používejte těžké rukavice.

Jak řezat trubku pod úhlem - možnosti značení kruhové a tvarované trubky

Při instalaci potrubí je často nutné potrubí řezat na určitém sklonu. Při plnění tohoto úkolu hraje velká přesnost přesnost. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak řezat trubku pod úhlem.

Špatný řez potrubí vede k nemožnosti montáže struktury původně určeného tvaru. Například, pokud plánujete otočit systém o 45 stupňů, musíte potrubí řezat 45 stupňů. K provedení úkolu potřebujete nástroje pro značení a broušení (lze jej nahradit pilou).

Rohový značkovací papír

Rozložení listu papíru je jedním z nejjednodušších způsobů, jak dokončit úkol. Požadovaný čtverec. Skládá se přesně diagonálně. Výsledná šablona pro řezání trubek musí být obalena kolem výrobku tak, aby dlouhá strana probíhala rovnoběžně s průřezem.

Pak se na menší straně vytvoří úhel 45 stupňů. Zůstává označit čáru řezu papírovou tužkou nebo značkou na listu papíru.

Doporučuje se obalovat značkovací oblast úzkou páskou tak, aby nebyla náhodně vymazána. Tato metoda je vynikající pro dlouhé, velké potrubí s výřezem přibližně ve středu výrobku.

Způsob označení pomocí kontejneru s vodou namísto kusu

Tato metoda značení je vhodná pro trubky o malém průměru, které mají být řešeny v určitém úhlu u okraje. Nejprve musíte připravit hluboký kontejner s vodou. Označuje plánovaný úhel sklonu. Nyní musíte opatrně ponořit konec produktu do kapaliny, naklonit jej k štítku a potom ji vytáhnout.

V důsledku těchto akcí se na ní objeví jasná linie kontaktu s vodou, je třeba jej zdůraznit. Trubka je řezána pod úhlem pod úhlem. Tato metoda je nejvhodnější pro práci, pokud je vyžadováno více značek.

Použití počítačového programu

Pro provedení této metody značení trubek pro řezání potřebujete počítač se speciálními programy. Nejprve je třeba vytvořit výkres, který zobrazuje příčné rozměry výrobku, stejně jako plánovaný úhel řezu. Potřebujete získat virtuální šablonu.

Vytiskněte jej na tiskárnu. A zde by mělo být zřejmé, že čím větší je průměr potrubí, tím více archů bude vyžadováno pro jeho tisk. Pak je třeba pečlivě vyříznout detaily výkresu ze všech stran a lepidlo, nejlépe je použít pro tuto papírovou pásku. Zůstává připojit šablonu k potrubí a použít značku.

Tato metoda řešení tohoto problému je velmi přesná. Všechny potřebné programy je možné stáhnout na internetu, mohou je zdarma stáhnout a používat. Tam také najdete křivku pro řezání trubek pod úhlem. Zbývá to pouze tisknout a vyříznout. Chcete-li provést rozvržení, kus jednoduše obtéká trubku.

Jak řešit profilové trubky pod úhlem

Označení profilových trubek se liší od kruhového. Jeho ruční provádění může vést k významným chybám. Nejlepší způsob, jak vyřešit problém, je vytvořit vzorek pro řezání ze stejného profilu, ale většího průměru.

Bude to trvat malý kus profilového potrubí. Na něm použijte úhloměr 45 stupňů. Nyní s pomocí brusky je nutné odříznout část obrobku podél vyznačené čáry. Okraje řezu je třeba brousit, aby se odstranily vady. Zůstává prostě vložit do šablony pro řezání trubek pod úhlem původního výrobku. Poté musíte použít značku podél řezu většího profilu. A už je na něm trubka řezána.

Text popisuje, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů. Po dokončení označení doporučujeme použít brusku. Díky tomu můžete vydělat rovnoměrně. Může být nahrazen pilou. Výrobek můžete také svázat svařováním, ale potřebujete zkušenost s manipulací s nástrojem, jinak by došlo k nesrovnalostem. Viz také: "Jak přesně řezat potrubí - nástroje a způsoby řezání."

Nyní v obchodě s hardwarem najdete speciální nástroje pro řezání trubek. Je však snadnější a levnější vytvořit si šablonu sami.

Jak provést skenování trubek v libovolném úhlu. Řezání trubek na čtyřicet pět stupňů nebo jiný úhel

Trubky - rozšířený stavební materiál. Používají se při instalaci různých systémů. Obvyklá věc v procesu instalace je situace, kdy musí být potrubí ukotveno pod úhlem. Technologie výroby takových děl však není zcela obvyklá. Chcete-li vytvořit podobnou konfiguraci spoje, je nutné řezání trubek pod úhlem. Zvažte, jak jsou tyto operace prováděny a jak existují metody řezání.

Vzhledem k metodám práce - řezání přímo nebo v úhlu - je třeba brát v úvahu různé materiály zpracovávaných výrobků. Takže rukávy z polypropylenu nebo tenké mědi jsou jednodušší a snadněji řezné než hrubostenné ocelové trubky.

Plastové výrobky malých průměrů jsou řezány v pravém úhlu pomocí speciálních nůžek. Současně můžete řídit úhel běžným úhloměrem.

Řezání trubek v průběhu práce s těmito prvky instalace je velmi běžné. Populární nástroj pro takové případy je takzvaný bulharský. S tímto nástrojem vystřihněte rovně a pod úhlem

Nejčastější potřebou instalace je řezání vody nebo jiných trubek pod úhlem 45 °. Zjistěte, jaké nástroje lze použít k řezání v tomto a jiném úhlu.

Papírové formy pro trubky

Chcete-li provést poměrně přesný řez, můžete použít nekomplikovanou techniku, kde pravidelný list papíru slouží jako druh vzorku. Například je vhodný pro vytváření papírových papírů A4. Představa je označena pod čtvercem pravítkem. Velikost úhlopříčky náměstí by měla odpovídat délce obvodu potrubí, které je třeba řezat. Přebytečné části listu jsou oříznuté.

Nejjednodušší způsob, jak dostat značku na trubku pro výrobu řezu pod úhlem 45 stupňů. Používá se obyčejný list papíru, který je umístěn na těle trubky v oblasti řezu

 1. Otočte arch diagonálně a vyrovnejte protilehlé rohy.
 2. Výsledný trojúhelník otočte tak, aby čára hypotenze byla kolmá na osu potrubí.
 3. V této poloze obalte povrch trubky papírem a vyrovnejte extrémní body hypotenze dohromady.
 4. Označte značku řezu značkou podél linie libovolné nohy trojúhelníku.
 5. Ořízněte potrubí podél zamýšlené linky.

Tímto způsobem je vhodné označit a řezat trubky v úhlu 45 ° v rozsahu průměrů od 32 do 63 mm. Pro větší pohodlí se doporučuje, aby se značka dostala do tlustého, ale měkkého papíru. Můžete také použít paronit a podobné materiály.

Programy pro výpočet řezných úhlů

Řezací technologie umožňuje získat různé úhly řezu. Ale k vytvoření křivky pro úhly jiné než 45 ° je již nutné provést matematické výpočty a vyříznout vzorek z papíru nebo podobných materiálů z vypočítaných dat. Je pravda, že počítačové programy jsou navrženy tak, aby zachránily velitele před výpočtem. Vzory pro řezání takových programů se tisknou na tiskárně.

Toto je okno počítačového programu, který provádí výpočet úhlu řezu pro kruhový průřez. Podle výsledků výpočtu je vykreslen vzorek, který může tiskárna vytisknout. Šablona je řezána šablonou

Jednoduchý výpočetní program vytvořený na základě programu MS Excel umožňuje vypočítat a vytvořit šablonu pro téměř libovolné hodnoty průměrů trubek a požadované úhly řezu. Všichni uživatelé potřebují udělat odpovídající hodnoty do buněk "Vnější průměr" a "Úhel řezu". Podle těchto parametrů vytvoří kus, který lze odeslat do tisku.

Příklad dílu získaného metodou výpočtů v populárním programu Excel. Výpočet bodů průchodu křivky se provádí pouze na základě dvou specifikovaných parametrů - průměru potrubí a požadovaného úhlu řezu

Nevýhodou programu je to, že nezohledňuje tloušťku listu kusu, což vede k nepatrným nepřesnostem.

Řezací lišta pro trubky

Existuje jednoduchý nástroj, často používaný v každodenním životě, především pro práci s dřevem. Voláno - šedá. Takže toto zařízení je vhodné pro řezání trubek a z různých úhlů. Tělo je komerčně dostupné, ale pokud si přejete, vždy to můžete udělat sám a nastavit strukturu na požadovaný průměr trubky:

 1. Vezměte dřevěnou desku o šířce rovnající se průměru trubky, délce 400-500 mm.
 2. Vezměte další dvě desky stejné velikosti, ale šířka se zvyšuje o tloušťku první desky.
 3. Ze tří desek sestavte konstrukci ve tvaru obráceného "P", kde je jako základna instalována první deska.
 4. Ve středové části konstrukce označte obdélník, jehož dvě strany běží podél vnitřních okrajů bočních desek.
 5. Oddělíme obdélník diagonály a podél linií získaných na horních okrajích bočních desek dělíme na základnu.

Tímto způsobem se vytvoří šablona pro řezání pod úhlem 45 °. Ale pomocí úhloměru můžete označit téměř jakýkoli úhel a dělat řezy pod řezem trubky pro určitý úhel. Výhoda měkkýše - nástroj je vhodný pro opakované použití. Práce s nástrojem je přípustná na takový stupeň opotřebení stěn štěrbin, pokud mohou zajistit vysokou přesnost řezání. Doporučuje se dělat stěny nástroje z materiálu s vyšší pevností než dřevo.

To vypadá jako možná konstrukce pokosové skříně - zařízení, díky níž je také možné řezat trubky pod různými úhly. Tělo je však obvykle vhodné pro řezání trubek malých průměrů as malou tloušťkou stěny.

Výhody metody jsou zřejmé - jednoduchost, snadnost výroby nástroje (stusla), efektivita nákladů, všestrannost. Nevýhodou práce s touto volbou je nutnost přizpůsobit rozměry nádoby průměru trubky za předpokladu, že je proveden přesný řez. To znamená, že pro každou trubku musíte vytvořit svůj vlastní nástroj.

Také s pomocí plechovky lze trubku řezat pouze pilou pro kov nebo stuner (pro plastové výrobky). Chcete-li pracovat s hrubými kovovými trubkami pod brusky, tento nástroj nebude fungovat.

Jednoduché zařízení pro řezání

Kovové výrobky s kulatými a obdélníkovými tvary, které mají poměrně silné stěny, jsou vhodně řezány pod úhlem pomocí jednoduchého elektromechanického nástroje. Řezným prvkem takového nástroje je řezací kotouč nebo kotoučová pila upevněná na hřídeli motoru. Elektromotor s řezačkou je součástí celého zařízení, který zahrnuje plochu, kyvadlovou oporu, svorku.

Elektromechanické zařízení pro řezání potrubních prvků, včetně různých úhlů. Používají se řezací kotouče a jednoduchý mechanický spojovací systém v různých polohách.

Při instalaci trubky v pravém úhlu s následným upevněním se používá běžná svorka a dva kovové rohy. Jeden roh (krátký) je připojen k základně otočného mechanismu - kyvadla. Druhý roh (dlouhý) je ve volném stavu.

Postup při pokládání a řezání trubek:

 1. Otočný mechanismus nastavuje požadovaný úhel řezu (například pomocí pravítka a úhloměru).
 2. Zjištěná poloha je upevněna upínacími šrouby.
 3. Mezi krátkým a dlouhým rohem se položí potrubí a přitiskne se k upínacímu šroubu.
 4. Napětí je aplikováno na motor.
 5. Nanášením nízkotlaké síly na kotouč hořáku se trubka řeže na správném místě.

Výhodou této techniky je rychlá práce, čistý řez, schopnost zpracovat velké množství trubek za krátkou dobu. Nevýhody: omezení pro domácí použití, zvýšený hluk, práce pouze s trubkami malých a středních průměrů. Kromě toho se řezání provádí ve vzdálenosti od místa instalace, což není vždy přijatelné.

Nuance práce s obdélníkovou částí

Pro provádění řezání výrobků obdélníkového průřezu se doporučuje předem připravit šablony rohů. Jsou snadno vyrobeny z kovového rohu, který předběžně označuje stejný úhloměr.

Řezání obdélníkových trubek (profilových prvků) v pravých úhlech se obvykle provádí pomocí šablon. Takové šablony jsou vyrobeny z kovových rohů různých velikostí.

Označení lze provádět v různých úhlech. Pro použití v šabloně stačí na správné místo připevnit obdélníkovou trubku a označit čáru řezu. Poté použijte jakýkoliv vhodný nástroj k řezání po zamýšlené linii.

Přesné řezací stroje

Mezi značkovými zařízeními, která mohou být použita v každodenním životě pro řezání pod úhlem, můžete věnovat pozornost italskému vybavení. Pásová pila Mini Cut od firmy "MASS" - malé zařízení s ruční svorkou, pracující nejen s trubkami, ale také s úhly, pruty, profilovými prvky.

Pohodlné a produktivní zařízení pro řezání trubek malých a průměrných průměrů. Fréza je vyrobena na základě ocelového pásu, který lze instalovat tak, aby provedl řez pod úhlem

Stroj podporuje nastavení úhlu řezu od 0 do 45 °. Postup se provádí pomocí pásu pásu rychlostí 45 vratných pohybů za minutu. Přístroj je vybaven elektromotorem o výkonu 370 W, který je napájen ze sítě domácností. Maximální povolený průměr oříznuté kulaté trubice je 65 mm.

Průmyslové modely (například BSM)

Existují speciální průmyslové stroje pro provádění přesných řezacích operací pod úhlem. Dobrým příkladem: zařízení prodávaná pod značkou "BSM". Výrobce strojů je německá společnost Rexinger. Řada strojů BSM je však určena výhradně pro práce s polypropylenovými trubkami o dostatečně velkém průměru. Je podporováno zpracování výrobků jako PP, PVC, PE, PVDF.

Průmyslový stroj pro řezání trubek z polymerů. Navrženo pro práci s výrobky s velkými průměry, ale má zářez pro zpracování trubek od 50 mm. Stroj poskytuje řez v širokém rozsahu úhlů.

Řezným nástrojem stroje je pásová pila, díky níž se řezání provádí v úhlu od 0 do 67,5 °. Přesnost procesu je zajištěna detektorem řezání laserem. Přes konfiguraci zařízení pro výrobky s velkými průměry lze použít speciální stůl, pomocí něhož jsou také potrubí malých průměrů (50-200 mm) úspěšně vyříznuty. K dispozici je široká škála zařízení BSM.

Použití tepelných metod

Kromě mechanických metod se často používají tepelné metody, kde svařovací nebo řezací stroje pracují jako nástroje. Například autogenní řezací hořák nebo konvenční svařovací stroj (DC / AC). Pomocí takových řezacích strojů jsou k dispozici hrubostenné kovové trubky. Je však velmi obtížné dosáhnout dokonale hladkého, vysoce kvalitního řezu metodou elektrického svařování nebo plynového autogenu.

Technologie řezání pomocí elektrického svařování a autogenu je rozšířená. Tato technika neposkytuje vysokou přesnost řezu, ale při instalaci potrubí není tento faktor často rozhodující.

Po tepelném řezání se obvykle produkty podrobí dalšímu zpracování. Řezná čára je vyrovnána, nastaveny hodnoty požadovaného úhlu. Tento přístup je ekonomicky nevýhodný, protože je doprovázen dodatečnými náklady na mechanické zpracování. Zpravidla se používá tepelná technika řezání v podmínkách průmyslové výroby. Pravda, bydlení a komunální služby také často využívají této metody.

Tepelný řez se používá také pro práci s plastovým materiálem. Jsou zde zařízení - tepelná gilotina. Ostré tenké nože takových zařízení se ohřívají na vysokou teplotu, po které se provede řez.

Tepelné gilotiny podporují řezání pod úhlem, což je jejich výhoda. Při práci s pevnějšími materiály, než je polyvinylchlorid, dřevo, dřevotřísková deska, se však tato zařízení nemohou používat.

Video: jak řezat trubku

Video ukazuje výpočty a ukazuje workshop o tom, jak řezat trubku v úhlech 45 a 90:

Pro každý případ instalace můžete zvolit nejvhodnější a levnější způsob řezání. Konkrétní volba závisí na materiálu potrubí, jeho průměru a tloušťce stěny. Použitím jednoduchých způsobů značení můžete dosáhnout poměrně přesného úhlu, při kterém chcete řezat obrobek. Současně se obracíme na komplexní metodu výpočtu, je možné řezat v nestandardních úhlech s vysokou přesností.

Při instalaci potrubí je často nutné potrubí řezat na určitém sklonu. Při plnění tohoto úkolu hraje velká přesnost přesnost. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak řezat trubku pod úhlem.

Špatný řez potrubí vede k nemožnosti montáže struktury původně určeného tvaru. Například, pokud plánujete otočit systém o 45 stupňů, musíte potrubí řezat 45 stupňů. K provedení úkolu potřebujete nástroje pro značení a broušení (lze jej nahradit pilou).

Rohový značkovací papír

Rozložení listu papíru je jedním z nejjednodušších způsobů, jak dokončit úkol. Požadovaný čtverec. Skládá se přesně diagonálně. Výsledná šablona pro řezání trubek musí být obalena kolem výrobku tak, aby dlouhá strana probíhala rovnoběžně s průřezem.

Pak se na menší straně vytvoří úhel 45 stupňů. Zůstává označit čáru řezu papírovou tužkou nebo značkou na listu papíru.

Způsob označení pomocí kontejneru s vodou namísto kusu

Tato metoda značení je vhodná pro trubky o malém průměru, které mají být řešeny v určitém úhlu u okraje. Nejprve musíte připravit hluboký kontejner s vodou. Označuje plánovaný úhel sklonu. Nyní musíte opatrně ponořit konec produktu do kapaliny, naklonit jej k štítku a potom ji vytáhnout.

V důsledku těchto akcí se na ní objeví jasná linie kontaktu s vodou, je třeba jej zdůraznit. Trubka je řezána pod úhlem pod úhlem. Tato metoda je nejvhodnější pro práci, pokud je vyžadováno více značek.

Použití počítačového programu

Pro provedení této metody značení trubek pro řezání potřebujete počítač se speciálními programy. Nejprve je třeba vytvořit výkres, který zobrazuje příčné rozměry výrobku, stejně jako plánovaný úhel řezu. Potřebujete získat virtuální šablonu.

Vytiskněte jej na tiskárnu. A zde by mělo být zřejmé, že čím větší je průměr potrubí, tím více archů bude vyžadováno pro jeho tisk. Pak je třeba pečlivě vyříznout detaily výkresu ze všech stran a lepidlo, nejlépe je použít pro tuto papírovou pásku. Zůstává připojit šablonu k potrubí a použít značku.

Tato metoda řešení tohoto problému je velmi přesná. Všechny potřebné programy je možné stáhnout na internetu, mohou je zdarma stáhnout a používat. Tam také najdete křivku pro řezání trubek pod úhlem. Zbývá to pouze tisknout a vyříznout. Chcete-li provést rozvržení, kus jednoduše obtéká trubku.

Jak řešit profilové trubky pod úhlem

Označení profilových trubek se liší od kruhového. Jeho ruční provádění může vést k významným chybám. Nejlepší způsob, jak vyřešit problém, je vytvořit vzorek pro řezání ze stejného profilu, ale většího průměru.

Bude to trvat malý kus profilového potrubí. Na něm použijte úhloměr 45 stupňů. Nyní s pomocí brusky je nutné odříznout část obrobku podél vyznačené čáry. Okraje řezu je třeba brousit, aby se odstranily vady. Zůstává prostě vložit do šablony pro řezání trubek pod úhlem původního výrobku. Poté musíte použít značku podél řezu většího profilu. A už je na něm trubka řezána.

Text popisuje, jak řezat trubku pod úhlem 45 stupňů. Po dokončení označení doporučujeme použít brusku. Díky tomu můžete vydělat rovnoměrně. Může být nahrazen pilou. Výrobek můžete také svázat svařováním, ale potřebujete zkušenost s manipulací s nástrojem, jinak by došlo k nesrovnalostem.

Nyní v obchodě s hardwarem najdete speciální nástroje pro řezání trubek. Je však snadnější a levnější vytvořit si šablonu sami.

Často se při provádění různých stavebních nebo opravárenských prací stává nutné potrubí vyříznout. Může to být instalatérství, pokládka potrubí nebo instalace topných systémů, ale v každém případě musíte vědět, jak rovnoměrně řezat potrubí. Na některých aspektech tohoto úkolu se bude diskutovat dále.

45 stupňové řezání

Jedním z konkrétních příkladů této situace je potřeba řezat kovovou trubku pod úhlem 45 stupňů. Takové řezání materiálu je často nutné při pokládce vodovodních nebo topných systémů. V tomto případě se musíte zabývat ocelovými trubkami. Pro tyto účely se obvykle používají konvenční válcové trubky. Pokud mluvíme o instalaci některých kovových konstrukcí, často se používají tvarované trubky obdélníkové nebo čtvercové části. Hlavní problém spočívá v tom, že k tomu, aby se prvky spojily, musí být řez co nejjemnější, což znamená, že je třeba věnovat zvláštní pozornost uspořádání materiálu.

V případě, že je požadováno řezání pod úhlem, může být jako štítka pro značení použit jednoduchý čtverečný list papíru. Musí se skládat přísně diagonálně a pak obalovat šablonu trubky. Je nutné pečlivě zajistit, aby strana listu, která je umístěna blíže ke konci trubky, byla kolmá na její středovou osu. Dále se pomocí značkovacího materiálu vytvoří řada přerušovaných čar a poté, co je značení provedeno po celém obvodu, může být vzorek odstraněn.

Pokud je třeba řezat profilovou trubku, je vhodné vytvořit speciální šablonu ze stejné trubky, ale s větším průřezem. V tomto případě musí být měřicí zařízení používána pouze jednou. Pro kreslení označení bude vyžadováno použití úhloměru nebo konstrukčního čtverce. Po odříznutí šablony mohou být trubky, které mají být řezány, jednoduše zasunuty a označeny. Tento přístup výrazně ušetří čas práce a bude vhodné snížit profilovou trubku o 45 stupňů.

Pokud jde o to, co používat při práci, zde stojí za výběr nejvhodnější a nejznámější. To může být jednoduché a bulharský se zavedeným odnímatelným diskem.

90 stupňové řezání

Když je nutné snížit na 90 stupňů, situace je ještě jednodušší. V případě válcových prvků jako šablony můžete použít stejný list papíru, který potrubí obtéká. Je důležité zajistit, aby okraj listu byl hladký a shodoval se s celým obvodem. Po vykreslení označení je řezný prvek fixován a řez je proveden.

Video zobrazuje proces řezání trubky o 90 stupňů.

Jak přesně řezat profilovou trubku

Můžete řezat profilovou trubku přibližně stejným způsobem, ale zde bude snazší použít čtverec. Zařízení se střídavě aplikuje na každou stranu, pro kterou musí být řezaný prvek otočen a jsou umístěny značky. Poté musí být potrubí fixováno a můžete začít pracovat.

Pro řezání je možné použít jakýkoliv vhodný nástroj. Pokud budete muset ořezat spoustu trubek, doporučuje se vytvořit plnohodnotné šablony odřezků. V tomto případě musí být měření a značení provedeny pouze jednou.

Řezání trubek s velkým průměrem

Pokud je potřeba řezat trubku o velkém průměru, můžete použít řadu speciálních nástrojů a nástrojů. To může být nutné například v případě, že potrubí musí být opraveno.

 • Bulharština Použití brusky je opodstatněné z hlediska dostupnosti nástroje a srovnatelné levosti díla. Neměli byste však v tomto případě spoléhat na vyšší produktivitu, kromě toho práce tímto způsobem souvisí se značným rizikem.
 • Válečkový stroj. Taková zařízení jsou také často nazývána trubkovací frézy. Takové zařízení je ve skutečnosti stejné brusky, ale více přizpůsobené tomuto typu práce. Stroj obsahuje speciální rám, kde je fixovaný prvek, stejně jako držák s oddělovacími válečky, který provádí přímou práci. Je důležité si uvědomit, že každý stroj musí být zakoupen pro určité úkoly, tedy pod rozměry trubek.
 • Řezání plynu. Tato možnost se nejčastěji používá při práci s velkými průměry. Řezání se provádí díky plameni s vysokou intenzitou a odpad vzniklý během tohoto procesu je vyfukován tlakem plynu. Metoda může být považována za nejpraktičtější a nejúčinnější.

Existují i ​​další možnosti implementace problému, jako je použití plazmatu, vodního paprsku nebo řezání laserem, ale v soukromém použití se téměř nikdy nepoužívají.

Jak řezat litinovou trubku

Je-li potrubí vyrobeno z litiny, pak jej řezte rovně, budete muset použít určité znalosti. Faktem je, že tento materiál je charakterizován vysokou křehkostí, což znamená, že před odříznutím takové trubky je nutné určit algoritmus akcí.

 • Označujeme to jako ocelové trubky.
 • Na místě řezu je třeba položit dřevěný nosník jako podpěru.
 • Poté musíte provést řez v několika milimetrech po celém obvodu.
 • Poté se do drážky vloží dláta a je třeba použít ostré a silné rány s kladivem.

Výsledkem bude, že bude trčet podél linie, čímž vznikne poměrně vyrovnaný mezní bod, který může být v případě potřeby dále zpracován.

Jak řešit

Dalším často se zajímá, jak rovnoměrně řezat trubku podél brusky. Zde bude algoritmus akcí přibližně stejný jako v příčném řezu. Je důležité věnovat pozornost značkování. Můžete například použít malířskou nit, která se obvykle používá při označování stěn. Současně je potřeba pevně připevnit potrubí. Samotný řezný proces musí být prováděn pečlivě a bez zrychlení, jako při řezání dlouhých prvků, pravděpodobnost, že řezací kotouč klouzá od značky značek je vysoký.

Jak řezat tenkostěnné trubky

Jiným typem potrubí jsou tenkostěnné výrobky. Obvykle se vyrábějí z neželezných kovů, jako je hliník nebo měď. Řezné tenkostěnné trubky se vyznačují větší složitostí, protože pravděpodobnost deformace prvků je vysoká. V takovém případě můžete použít jakýkoliv druh plniva, jako je například prošedlý písek. Jako nástroj můžete použít broušení, pila na kov nebo speciální stroj. Vše závisí na konkrétní situaci.

Řezání kovových trubek je poměrně časově náročné, ale je to docela děsný proces. Současně se práce s kulatými trubkami zásadně liší od řezání tvarované trubky. Nejdůležitější je zapamatovat si, že při práci musíte dodržovat bezpečnostní předpisy.

S různými pracovními úkoly, někteří domácí řemeslníci někdy čelí potřebě značení a řezání trubek ve čtyřiceti pěti stupních.

Existuje velké množství zařízení pro průmyslovou výrobu řezných trubek z různých úhlů, ale náklady na tato zařízení jsou poměrně vysoké. Článek bude zvažovat způsoby označování potrubí pro střih 45 stupňů doma bez použití drahých svítidel.

Označení a řezání profilové trubky

Umístění profilového potrubí na první pohled se zdá být docela jednoduché. Avšak zaoblené rohy s ručním označením způsobí vážnou chybu. Z tohoto důvodu bude výhodnější vytvořit nejjednodušší zařízení pro označování tvarované trubky. Řezání trubek z kovu pod 45 ° při použití tohoto zařízení je mnohokrát zjednodušeno.

Zařízení pro řezání trubek se čtyřicí pět stupňů je kus ocelového profilu ve tvaru písmene U, řezaného pod úhlem 45 stupňů. Rozměry profilu jsou voleny tak, aby značená trubka mohla být volně umístěna. Pro výrobu tohoto zařízení budou potřebné následující nástroje:

 • Úhloměr;
 • Scriber na kov;
 • Úhlová bruska (bulharština);
 • Řezací kotouč;
 • Soubor

Takové zařízení pro řezání trubek je vyrobeno zcela jednoduše. Je vhodný pro řezání velkého počtu trubek, například pro svařování rámů.

Z profilu je řezaná prázdná délka cca 20-30 cm. Použití úhloměru na jednom z konců segmentu označuje úhel 45 stupňů. Po označení se profil odřízne pomocí brusky. Na výsledném vzoru je třeba zkontrolovat přesnost úhlu. V případě potřeby se šablona dokončí se souborem.

Řezání trubek v pětadvaceti stupních pomocí takové šablony je velmi zjednodušeno. Polotovar potrubí je vložen do šablony a rozložen pomocí psacího stroje. Při označování je nutné ovládat délku obrobku. Poté je potrubí řezané na označených značkách pomocí brusky.

Potrubí je vyříznuto podél diagonálních čar z obou stran, po kterém jsou řezány přímky. Takové zařízení pro řezání trubek v úhlu výrazně šetří čas a peníze.

Označení a řezání trubek v úhlu kruhového průřezu

Je-li potřeba vyříznout kulaté potrubí pod úhlem 45 °, výše popsané zařízení nemusí být vhodné. Řezné trubky v tomto případě se provádějí na papírových vzorcích obalených kolem obrobku. Rozložení lze stáhnout.

Takové vzory jsou vytištěny ze speciálních počítačových programů. Také na internetu můžete najít a vytisknout připravené vzory pro nejběžnější velikosti trubek. Bez ohledu na způsob řezání trubek je nutné sledovat přesnost označení. Z toho závisí přesnost řezu.