Kde najít typický projekt studny s vodním uzávěrem?

Vyvíjíme studnu, ale potřebujeme standardní průvan studny s hydraulickým zámkem. Kde najít takový projekt?

Studny jsou různé, pro akumulaci vody nebo kanalizace. S největší pravděpodobností vás zajímá schéma zařízení kanalizační studny s hydrolockem. Musím poznamenat, že praktické využití těchto vrtů se nachází na místech, kde mohou do kanalizace proniknout nebezpečné materiály s nebezpečím výbuchu (např. Odpadní oleje nebo paliva a mazadla na čerpacích stanicích), aby se zabránilo požáru vniknutí do objektu v případě požáru. Stále studny mohou být vybaveny vodním uzávěrem, aby se zabránilo vnikání kanalizačních pachů a plynů do objektu.

Na obrázku je typický schéma takové studny, ale mohou existovat další schémata.

dobře s vodní past

OBJEDNAT BĚHEM

Vodní studna (jamky) je polyethylenová jímka používaná v různých plavitelných systémech: průmyslovou nebo dešťovou vodu - tam, kde je pravděpodobnost, že do kanalizací vstupují hořlavé kapaliny.

Funkčním účelem studny je potlačit šíření spalování různých ropných produktů, které se mohou na povrchu hromadit.

Studna s vodním zámkem je navržena tak, aby zabránila šíření plamene z hoření a rozlitých ropných produktů potrubím podle SNiP 2.04.03-85 str.4.44:. " - To se týká především průmyslových odpadních vod.

V závislosti na navrhovaném objektu, povaze výtoku a místech možného proniknutí hořlavých kapalin mohou být studny dodávány s hydraulickými zámky jak na vstupní trysce, tak i na výstupu nebo vůbec. Rozhodnutí o tomto je přijato v návrhu.

Výhody plastových vrtů MPM

Svařované konstrukce

Jímka pro vodní zámek je vyrobena ve zcela dokončené konstrukci, s výškami, úhly a plně předinstalovaným zařízením. Kvůli tomu je možné instalovat více vodních zámků do jedné šachty.

RYCHLÉ INSTALACE

Díky tomu je studna instalována snadno a rychle bez použití těžkého zařízení nejen v suchých půdách, ale také při vysokých hladinách podzemních vod.

TESTNESS

Vzhledem k tomu, že všechny části studny: dno, odbočná trubka atd. Jsou spojeny extruzním svařováním *, je možné dosáhnout vysoké úrovně těsnosti.

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ

polyethylenové vrty vyrobené na profesionálním vytlačovacím zařízení nevyžadují každoroční údržbu obdobně jako u vrtů pro betonové výrobky: utěsnění švů, zpracování tmelů atd., což výrazně snižuje provozní náklady.

* Extruzní svařování je způsob spojování dvou částí polymerů, ve kterých jsou předběžné vytápění na teplotu tavení, následované spojením do jediné konstrukce pomocí roztavené hmoty. Správně provedené svařování na profesionálních zařízeních vytváří švů, u nichž není možné s průřezem vizuálně rozdělit na původní části.

Popis vrtů MPM

Hydraulické uzávěry jsou speciální studny určené k zabránění šíření spalování v potrubí, kdy se do nich dostanou hořlavé, hořlavé a výbušné látky.

Jímky jsou vyráběny s průměrem, který je vybrán v závislosti na hlavním potrubí, počtu a tvaru hydraulických zámků atd. Studna se vyrábí s usazovací komorou.

Vyrobeno v souladu s normami GOST 16971-71, 16310-80 a TU 4859-001-67426748-2010 a má certifikát shody. Doba provozu svařované studny MPM je minimálně 50 let při správném provozu a instalaci.

Návrh studní KGZ-MPM

KATALOG

Studny jsou označeny účelem systému, kde jsou instalovány: KKGZ-MPM - kanalizace, KGZ-MPM - zbytek.

Volba velikosti úst

V závislosti na účelu a umístění mohou mít jamky krk o průměru (OD) 630, 800 nebo 1000 mm. Pro velké studny s instalací litinového poklopu doporučujeme krk o průměru 630 nebo 800. Kromě toho výška krku v tomto případě není větší než 500 mm. U jamek umístěných v zelené zóně je možné předem nastavit svařovaný polymerový poklop typ A15 nebo kryt polymeru. Pro studny o velké výšce a velkém průměru doporučujeme dvojitý hrdlo, jehož hlavní část je z trubky OD1000 a horní část OD800 (630). Při navrhování žebříku, včetně odnímatelného, ​​doporučujeme excentrický krk.

Vyberte průměr jamky

Výpočty průměru studny jsou založeny na odhadovaném objemu odpadních vod a průměru potrubí, stejně jako na dalších faktorech zohledňovaných v návrhu. Širší a flexibilní rozsah: 630, 800, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200 a 2400 mm. - umožňuje zvolit velikost přesněji než tři standardní velikosti pro nomenklaturu zboží v 1000, 1500 a 2000 mm. V tomto případě je možné v závislosti na zatížení půdy položit jinou tuhost nádoby. Pevnost kroužku jímky není stejná jako tuhost prstence použitého potrubí.

Posilování dna studny a výpočet výstupu

Vyztužení dna studny se doporučuje provádět s průměrem vrtů nad 1200 mm, nebo když hladina podzemní vody (GWL) je nad úrovní dne nebo vysokou studní.

Výpočty pro vzestup studny a vzorce jsou k dispozici v části "Pro konstruktéry". Abychom čelili vzestupu vrtu při vysokém GWL, je třeba zajistit buď betonážní komoru, nebo rozšíření na dno pro spojení s kotvami na betonovou desku.

V závislosti na úkolu mohou být spojovacími místy potrubí: HDPE ohyby, vlnité ohyby, svařované zásuvky. Při výběru připojení doporučujeme vzít v úvahu skutečné průměry potrubí. Není-li možné v projektu předem určit výrobce trubky, bude optimální označení hladkých trubek.

Příklady jamek: v závislosti na projektu je možné vytvořit vodní ucpávku jak na vstupu, tak i na výstupu nebo tam i tam. Protože horní část zástrčky může být použita k instalaci slepé příruby a různých dalších zástrček, včetně hluchých.

V případě požadavků na projekty poskytujeme doporučení ohledně velikosti, návrhových řešení, předběžných cen atd.

Každému produktu je vydán certifikát kvality, certifikáty, pokyny k instalaci.

Náklady a záruka

Již více než 10 let vyrábíme studny a jiné svařované výrobky. Zkušenosti svářečů nejméně 5 let. Pečlivě sledujeme kvalitu výrobku ve všech fázích jeho výroby, od výběru surovin až po technickou přijatelnost v podniku. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti. Inženýrské a konstrukční oddělení neustále vylepšuje zařízení, která vyrábíme, abychom prodloužili dobu bezproblémového provozu a zároveň snížili výrobní náklady.

Výroba využívá pouze profesionální extrudéry firmy Leister - záruka spolehlivosti a trvanlivosti.

Podle jednotlivých náčrtků jsou všechny vrty vyrobeny v souladu s výkresy zákazníka. Náklady na studny závisí na velikosti a složitosti návrhu a jsou vypočteny pro každou objednávku.

Proč si vybrat nás:

- vyrábíme sami sebe, a ne jen psát na místě;
- všechny ceny jsou na skladě v Petrohradě;
- nabízíme slevy pro velké objemy a složité struktury;
- slevy jsou také poskytovány běžným zákazníkům;
- Pouze vysoce kvalitní suroviny se používají k výrobě.
- v případě potřeby provádíme službu;
- bez doporučení pro instalaci;
- Naše kancelář se nachází v Petrohradě a můžete se podívat na vzorky;
- rozsáhlé zkušenosti s výrobou komplexních konstrukcí pro různé účely.

No s vodní pastí

Kanalizační systémy, i relativně malé (například v předměstských oblastech), mají poměrně složitou strukturu. Nezbytnými prvky systému jsou nejen potrubí, ale také různé typy kanalizačních šachet. Jejich účel může být jiný:

 • vizuální kontrola systému;
 • zajištění bezpečného otáčení potrubí;
 • čištění odpadních vod;
 • akumulace (akumulace) odpadu;
 • kompenzace pro výškové rozdíly potrubí.

Kompenzace výškových rozdílů zajišťuje diferenciální studna. Dropové kanály na kanalizační síti jsou uspořádány na přípojkách k hlubinným kanálem v křižovatce s podzemními konstrukcemi a na zaplavených výpustich v poslední studni před jezírkem. Kromě toho jsou spokojeni s nutností potlačit nepřijatelné rychlosti pohybu odpadních tekutin.

Obecně platí, že zařízení splaškové kanalizace je poměrně jednoduché: samotná studna je betonová nebo plastová trubka o velkém průměru, stejně jako vstupní a výstupní potrubí umístěné v různých výškách.

Dropové vrty jsou určeny pro:

 • snížit hloubku potrubí; umožňují připojit kanál na značku nad zásobníkem studny;
 • zabránit překročení maximálního přípustného sklonu úseků potrubí a v důsledku rychlosti pohybu odpadních vod (nebo prudké změny této rychlosti);
 • instalace v křižovatce s podzemními stavbami nebo při zaplavených výpustich v poslední studni před jezírkem.

Navíc kapací jamky uspořádají v případě potřeby kalení nepřijatelných průtoků odpadní kapaliny.

Díky poklesu jsou řešeny následující problémy:

 • vyrovnání potrubí v oblasti s obtížným terénem;
 • příliš vysoký průtok v oblastech se silným sklonem;
 • potřeba kompenzovat rozdíl mezi hloubkou potrubí;
 • vyrovnání kanalizačního potrubí s hladinou vody v kanalizačním jezírku.

Drop studny se používají v oblasti bydlení a průmyslu. Vzhledem k jednoduchosti konstrukce (můžete si koupit kompletně dokončené plastové vrty, které budete muset pouze vykopat do země, přivést potrubí k nim), tento typ vrtů je široce používán v individuální bytové výstavbě. Konkrétně pro uspořádání kanalizace v venkovských a venkovských domech.

Nejpopulárnějším v tomto směru jsou překlápěcí studny, které představují nejjednodušší strukturální řešení. Používají se pouze tehdy, když rozdíl v výšce nepřesahuje 1 metr.

Je-li výška diferenciálu vážnější, používají se jamky s některými dalšími strukturálními řešeními. Například lze použít:

 1. Klapky s vnitřním klapkou - trubkové. Mluvíme o montáži do potrubí (stoupačky) z přívodního kanalizačního potrubí. Voda ztrácí rychlost, protože je omezena rámem stoupací trubky.
 2. Klapky s vnitřním klapkou - voda. Zde se předpokládá instalace speciálních pohlcovacích rovin. Padající z přívodního potrubí v těchto rovinách ztrácí vodu rychlost.

Měli bychom také pozorovat studny s hydraulickým zámkem, ve kterém byly vytvořeny protilehlé podmínky: přívodní potrubí je umístěno níže a výtok zhora, to znamená, že hladina potrubí se nezmenšuje, ale zvyšuje se. Zařízení těchto vrtů je charakterizováno větší složitostí a v soukromé stavbě se zřídka používají pouze kvůli přímé nutnosti kvůli zvláštnostem reliéfu.

Z materiálového hlediska mohou být kapky z betonu (betonové prstence) nebo plastové. V poslední době jsou možnosti plastů stále častější díky většímu pohodlí, a to jak během instalace, tak i během provozu.

Zvažte podmínky výpočtu a výběr typů vrtů pro kanalizační systémy.

Na potrubí o průměru až 600 mm mohou být kapky s výškou až 0,3 m prováděny bez průtokového zařízení pomocí hladkého odtoku v šachtě.

Diferenciály o výšce až 6 m na potrubí o průměru do 500 mm zahrnují i ​​jamky ve formě vertikálních stoupaček s vodní nádrží umístěnými v pracovní komoře průzkumné studny. Hydraulický výpočet vrtů nevyrábí, jejich konstrukční rozměry. Ve výšce nad stoupačkou je uspořádána nálevka a pod stoupačkou - vodní nádrž s kovovou deskou na základně.

S průměrem stoupacího ramene do 300 mm je místo vodní nádrže instalováno vodicí koleno. Průměr stoupacího potrubí by neměl být menší než průměr přívodního potrubí. Na potrubí o průměru 600 mm a více jsou kapky až do výšky 3 m uspořádány ve formě přehrady praktického profilu se závitem na zalévání, který vytváří zaplavený skok, který je nutný k uhasení destrukčního průtoku.

Při výšce větší než 3 m je podle individuálních projektů přijímána konstrukce studní ve formě hlubinných diferenciálních komor s odvodňovacími zařízeními, stupňovitými přechody, spirálovými jezy atd.

Příklady jamek

Příklad 1. Diferenční vrstva s průměrem (ID) 1600 mm, výška hřídele 5750 mm, vstupy / výstupy jsou vyrobeny z vlnitého potrubí o průměru 1200 mm, uvnitř je umístěno potrubí pro potlačení průtoku, aby se tlumila rychlost transportované tekutiny, která také působí jako pozorovací plošina a žebřík ). Je také možné vyrábět kapkové jímky podle alba č. 5 "Komory a dešťové kanalizační studny. Typické materiály pro konstrukci 902-09-46,88 ".

Studna s hydraulickým zámkem

Odstraňování vody je komplexní technický systém, který zahrnuje potrubí, speciální komory pro vypouštění vody. Voda je také součástí této sítě.

Odvodňovací systém slouží také ke sběru a odstraňování srážek - kanalizace. Připojuje se ke společné síti prostřednictvím trenažéru, který je vybaven hydraulickou bránou.

Instalace takových zařízení by měla být prováděna podle projektu a pouze odbornou organizací, aby nedošlo k problémům s povodněmi během provozu systému. Rozhodnutí stanovená v projektové dokumentaci jsou zpracovávána tak, aby přesměrovávala přebytečný tok na nejvhodnější místa pro jeho využití nebo vytvářely akumulační rezervy v případě požáru nebo pro jiné účely.

Studny s hydraulickými zámky, které jsou umístěny v nich, umožňují účinně řídit likvidaci vody, včetně odvodňovacích trubek, což zvyšuje kapacitu systému.

Jaký typ zařízení je to?

Dobře po dlouhou dobu získala několik aplikací. Ve svém jádru je to dutý povrch země - důlní cvičení, ve kterém může být umístěno cokoliv a rozměry jsou přizpůsobeny účelu.

V tomto konkrétním případě je vodní uzávěr kanalizace umístěn do studny, která pomocí vodní zátky zabraňuje šíření pachů, hořlavých plynů, požárů při vypouštění oleje do systému a šíření tlakových šoků.

Jak je zřejmé z popisu, má zařízení velký význam pro zajištění bezpečnosti potrubí a ochrany životního prostředí, a proto jsou stanoveny předpisy, v jakých množstvích a místech instalace. Dokument se nazývá SNiP - stavební předpisy a předpisy. Podle tohoto nařízení může být určení studní následující:

 1. Vyhlídky. Jsou instalovány pro provádění některých činností na vodovodním potrubí: pozorování, prevence a opravy, čištění blokád.
 2. Přímý tok. Může být lineární, ovládání a vyluhování.
 3. Rotary a uzlové. Umístěny na místech, kde se mění směr potrubí a body jejich konvergence.
 4. Delta.

Ten bude podrobněji zvážen, protože právě tento typ vrtů zahrnuje použití konstrukcí s hydraulickým zámkem. Materiál použitý pro jejich výrobu je zděný, železobetonový nebo plastový zvlněný prsten.

Drop zařízení

Jejich účelem je změna a regulace průtoku odpadních vod a úrovně plnění potrubí. Namontujte jamky v následujících případech:

 1. Aby se snížilo pronikání přicházejícího potrubí do půdy.
 2. Pokud existuje možnost výrazné změny průtoku.
 3. Při průchodu kanálem podzemní překážky.
 4. Pokud je studna poslední, když vypouští odpadní vodu do přijímací struktury nebo zásobníku a uvolní se pod úroveň zrcadla.

V závislosti na úkolech, které mají být vyřešeny, jsou tato zařízení vybavena: rozdíly mohou být trubkové s vertikálním uspořádáním, doplněny bariérou pro odvodnění vody, vícestupňové (kaskádovité), s velkým sklonem pro zrychlení průtoku. Ve stejném řadě zařízení pro spuštění jsou také studny vybavené hydraulickým zámkem.

Zařízení s hydraulickým uzávěrem

Zvláštnost diferenciálního vývoje, vybaveného uzávěrem, spočívá v tom, že povrch toku neklesá, ale stoupá. To se provádí pomocí speciálních nádrží nebo komor, ve kterých dochází k počáteční akumulaci odpadu. Použití takového schématu vám umožňuje chránit oblasti kanalizační sítě, ve kterých existuje možnost výbuchu nebo vznícení látek, které tvoří odpadní vodu. Zátka z nahromaděné vody zabraňuje zpětnému pohybu požáru v případě nouze.

SNiP naznačuje, že při vypouštění odpadních vod obsahujících hořlavé látky a ropné produkty by měly být instalovány studny nebo komory s vodním těsněním. Tato zařízení mají odpalovací otvory s otvorem zasunutým na horní straně přívodní trubky. No, pokud a na vodní trubce. Často jsou umístěny na bouřkové kanály, čerpací stanice, sklady ropy, kde je možnost rozlití tekutin a jejich zapálení.

Konstrukce studny s hydraulickým zámkem může být zvážena na příkladu komerčně dostupného plastu. Těleso je vyrobeno z dvouvrstvého polyetylénového potrubí se zvýšenou pevností v následujících variantách uspořádání T a:

 • u vchodu do komory;
 • při opuštění;
 • v obou potrubních kamerách s fotoaparátem.

Komory - studny mohou být navrženy pro údržbu s přímým pobytem člověka uvnitř nebo na dálku. V prvním případě jsou vybaveny hrdlem 650 nebo 800 mm.

Konstrukce jamek může být upravena pro specifické vlastnosti půdy: pro výrobu s dvojitým dnem nebo pro upevnění kotevních spojů na betonové desce.

dobře s vodní past

OBJEDNAT BĚHEM

Vodní studna (jamky) je polyethylenová jímka používaná v různých plavitelných systémech: průmyslovou nebo dešťovou vodu - tam, kde je pravděpodobnost, že do kanalizací vstupují hořlavé kapaliny.

Funkčním účelem studny je potlačit šíření spalování různých ropných produktů, které se mohou na povrchu hromadit.

Studna s vodním zámkem je navržena tak, aby zabránila šíření plamene z hoření a rozlitých ropných produktů potrubím podle SNiP 2.04.03-85 str.4.44:. " - To se týká především průmyslových odpadních vod.

V závislosti na navrhovaném objektu, povaze výtoku a místech možného proniknutí hořlavých kapalin mohou být studny dodávány s hydraulickými zámky jak na vstupní trysce, tak i na výstupu nebo vůbec. Rozhodnutí o tomto je přijato v návrhu.

Výhody plastových vrtů MPM

Svařované konstrukce

Jímka pro vodní zámek je vyrobena ve zcela dokončené konstrukci, s výškami, úhly a plně předinstalovaným zařízením. Kvůli tomu je možné instalovat více vodních zámků do jedné šachty.

RYCHLÉ INSTALACE

Díky tomu je studna instalována snadno a rychle bez použití těžkého zařízení nejen v suchých půdách, ale také při vysokých hladinách podzemních vod.

TESTNESS

Vzhledem k tomu, že všechny části studny: dno, odbočná trubka atd. Jsou spojeny extruzním svařováním *, je možné dosáhnout vysoké úrovně těsnosti.

NÍZKÉ NÁKLADY NA PROVOZ

polyethylenové vrty vyrobené na profesionálním vytlačovacím zařízení nevyžadují každoroční údržbu obdobně jako u vrtů pro betonové výrobky: utěsnění švů, zpracování tmelů atd., což výrazně snižuje provozní náklady.

* Extruzní svařování je způsob spojování dvou částí polymerů, ve kterých jsou předběžné vytápění na teplotu tavení, následované spojením do jediné konstrukce pomocí roztavené hmoty. Správně provedené svařování na profesionálních zařízeních vytváří švů, u nichž není možné s průřezem vizuálně rozdělit na původní části.

Popis vrtů MPM

Hydraulické uzávěry jsou speciální studny určené k zabránění šíření spalování v potrubí, kdy se do nich dostanou hořlavé, hořlavé a výbušné látky.

Jímky jsou vyráběny s průměrem, který je vybrán v závislosti na hlavním potrubí, počtu a tvaru hydraulických zámků atd. Studna se vyrábí s usazovací komorou.

Vyrobeno v souladu s normami GOST 16971-71, 16310-80 a TU 4859-001-67426748-2010 a má certifikát shody. Doba provozu svařované studny MPM je minimálně 50 let při správném provozu a instalaci.

Návrh studní KGZ-MPM

KATALOG

Studny jsou označeny účelem systému, kde jsou instalovány: KKGZ-MPM - kanalizace, KGZ-MPM - zbytek.

Volba velikosti úst

V závislosti na účelu a umístění mohou mít jamky krk o průměru (OD) 630, 800 nebo 1000 mm. Pro velké studny s instalací litinového poklopu doporučujeme krk o průměru 630 nebo 800. Kromě toho výška krku v tomto případě není větší než 500 mm. U jamek umístěných v zelené zóně je možné předem nastavit svařovaný polymerový poklop typ A15 nebo kryt polymeru. Pro studny o velké výšce a velkém průměru doporučujeme dvojitý hrdlo, jehož hlavní část je z trubky OD1000 a horní část OD800 (630). Při navrhování žebříku, včetně odnímatelného, ​​doporučujeme excentrický krk.

Vyberte průměr jamky

Výpočty průměru studny jsou založeny na odhadovaném objemu odpadních vod a průměru potrubí, stejně jako na dalších faktorech zohledňovaných v návrhu. Širší a flexibilní rozsah: 630, 800, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200 a 2400 mm. - umožňuje zvolit velikost přesněji než tři standardní velikosti pro nomenklaturu zboží v 1000, 1500 a 2000 mm. V tomto případě je možné v závislosti na zatížení půdy položit jinou tuhost nádoby. Pevnost kroužku jímky není stejná jako tuhost prstence použitého potrubí.

Posilování dna studny a výpočet výstupu

Vyztužení dna studny se doporučuje provádět s průměrem vrtů nad 1200 mm, nebo když hladina podzemní vody (GWL) je nad úrovní dne nebo vysokou studní.

Výpočty pro vzestup studny a vzorce jsou k dispozici v části "Pro konstruktéry". Abychom čelili vzestupu vrtu při vysokém GWL, je třeba zajistit buď betonážní komoru, nebo rozšíření na dno pro spojení s kotvami na betonovou desku.

V závislosti na úkolu mohou být spojovacími místy potrubí: HDPE ohyby, vlnité ohyby, svařované zásuvky. Při výběru připojení doporučujeme vzít v úvahu skutečné průměry potrubí. Není-li možné v projektu předem určit výrobce trubky, bude optimální označení hladkých trubek.

Příklady jamek: v závislosti na projektu je možné vytvořit vodní ucpávku jak na vstupu, tak i na výstupu nebo tam i tam. Protože horní část zástrčky může být použita k instalaci slepé příruby a různých dalších zástrček, včetně hluchých.

V případě požadavků na projekty poskytujeme doporučení ohledně velikosti, návrhových řešení, předběžných cen atd.

Každému produktu je vydán certifikát kvality, certifikáty, pokyny k instalaci.

Náklady a záruka

Již více než 10 let vyrábíme studny a jiné svařované výrobky. Zkušenosti svářečů nejméně 5 let. Pečlivě sledujeme kvalitu výrobku ve všech fázích jeho výroby, od výběru surovin až po technickou přijatelnost v podniku. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti. Inženýrské a konstrukční oddělení neustále vylepšuje zařízení, která vyrábíme, abychom prodloužili dobu bezproblémového provozu a zároveň snížili výrobní náklady.

Výroba využívá pouze profesionální extrudéry firmy Leister - záruka spolehlivosti a trvanlivosti.

Podle jednotlivých náčrtků jsou všechny vrty vyrobeny v souladu s výkresy zákazníka. Náklady na studny závisí na velikosti a složitosti návrhu a jsou vypočteny pro každou objednávku.

Proč si vybrat nás:

- vyrábíme sami sebe, a ne jen psát na místě;
- všechny ceny jsou na skladě v Petrohradě;
- nabízíme slevy pro velké objemy a složité struktury;
- slevy jsou také poskytovány běžným zákazníkům;
- Pouze vysoce kvalitní suroviny se používají k výrobě.
- v případě potřeby provádíme službu;
- bez doporučení pro instalaci;
- Naše kancelář se nachází v Petrohradě a můžete se podívat na vzorky;
- rozsáhlé zkušenosti s výrobou komplexních konstrukcí pro různé účely.

Kresba studny - různé možnosti pro různé účely

Vodní studny jsou dost zvláštní, ale jedná se o celou rodinu hydraulických konstrukcí, které plní zcela jiné úkoly. Značný arzenál vybavení - od ponorných čerpadel a filtrů až po tlumící systémy s přetlakem.

Přidejte k tomu, že nejrůznější inovativní technologie založené na velmi odolných polymerních materiálech přispívají také k stále se rozšiřujícímu rozsahu předmětů, které jsou předmětem analýzy. Jinými slovy, ten, který se bude zabývat vodními studny, musí nejprve rozhodnout o svém konkrétním účelu a pak si určitě vytvoří výkres budoucího využití.

Výkres vrtu studny pro studnu nebo dokonce výkres studny s vodním těsněním vám poskytne výrobce, pokud si zvolíte plast jako hlavní materiál.

A opět se musíte zabývat podmínkami

Plastové studny mají plný potenciál známého železobetonu a kovu

Dvě nejdůležitější oblasti použití těchto zařízení:

 • v kanalizaci a zásobování vodou v městském prostředí;
 • a ve vodovodním systému venkovského domu, kde studna slouží jako zdroj vody a je zahrnut jako počáteční spojení v celém systému.

Plastové

Instalace studny v každém případě vyžaduje značné výkopové práce a na záchranu se dostává plast, který se v poslední době velmi často děje ve výstavbě.

Použití plastů je:

 • použití materiálu, který je velmi odolný vůči jakýmkoli nárazům - od mechanického k chemickému;

Takové vedení není často vidět, ale moderní spolehlivé typy těsných spojů umožňují zvýšení počtu kohoutků bez strachu

 • možnost zabývat se stále se rozšiřujícím rozsahem částí, které mohou uspokojit jakékoli přání a zajistit jakoukoli situaci použití;
 • schopnost vytvářet komplexní systémy potrubí doslova za pár hodin bez jakýchkoli svařovacích a pomocných zařízení při dokončení práce na zemi, což je jasně demonstrováno fotografií "A":

Zároveň plast poskytuje maximální pohodlí při sestavování vlastním rukama, není to těžší než designérka pro děti bez ohrožení spolehlivosti celé struktury (foto "A")

 • A - zde, dokud všechny prvky v rozloženém stavu;
 • B - a to je plně sestavená studna.

Představujeme všechny prvky takových plastových sestav, věnujeme jen pozornost skutečnosti, že rozsah a rozsah dílů může být mnohem větší:

 • A - kryt;
 • B - teleskopická trubice - to je přímo z neuvěřitelných příležitostí nabízených novými technologiemi; v podstatě dalekohled úplně odstraní otázku péče o horečnaté nastavení výšky studny na hloubku vodonosné vrstvy nebo na ukotvené potrubí;

Izomerismus přijímacího vrtu se skládá z pěti prvků (viz popis v textu)

 • C - teleskopická manžeta;
 • D - hlavní trubka z polyvinylchloridu (PVC);
 • Tvorba E - dna studny, která významně závisí na jeho účelu.

Dobrá rada!
Není náhodou, že se technologie PVC označují jako revoluční v oblasti instalace vodovodů.
Ale jejich jednoduchost a mnoho nabídek na trhu může někdy hrát nešťastný vtip.
Doporučujeme vám, abyste se v této oblasti zabývali pouze renomovanými organizacemi, které mají dobré zkušenosti s výstavbou komunikací pomocí PVC.
Navíc ujistěte se, že prozkoumáte všechny dostupné nabídky z hlediska nákladů - cena stejných komponent se může lišit o 1,5-2 krát.

Ale blíže k diagramům a výkresům

Pokračujeme v tématu PVC, nabízíme jako první schéma konstrukci přesně tohoto materiálu, který jasně demonstruje všechny nové vlastnosti.

PVC dobře

Schéma takové studny je velmi pohyblivé při vývoji a přestavbě zařízení v závislosti na měnících se podmínkách použití:

 • A je krk;
 • B - potrubí o průměru 1-1,2 m pro hřídel;
 • C - těsnící manžeta; při použití takových prostředků utěsnění, plast dá "100 bodů dopředu" k jakémukoliv jinému materiálu, konečně porušuje toto nešťastné tvrzení: instalace - věda kloubů a konektorů - byly vždy opravdovou bolestí pro instalátory;

Složitější schéma, ve kterém je prostor a odvodnění do vodovodního systému domu (viz popis v textu)

 • D - těsnicí kroužek;
 • E - zásobník;
 • F - těsnící manžeta.

Proto na základě této sestavy můžete vytvořit následující výkres čistírny odpadní vody:

Ideální variantou "civilizovaného" městského studna pro venkovské podmínky je prakticky ztělesnění sloganu "Vše, co bylo pro službu obce"

 • další výztuhy se používají k posílení polohy špičky;
 • systém má vnitřní schodiště, které odstraňuje otázku servisu horního oblouku široké spodní části;
 • Používají se dva potrubní systémy - hlavní a pomocné pro potírání nadměrného tlaku.

První kompletní výkres

Jako první možnost nabízíme se skrytým víkem:

 • A - betonová základna;
 • B - základní deska - taková organizace je dobrá, pokud se studna používá k čištění odpadních vod, přívod vody vyžaduje vážnější postoj a použití nejméně křemene;
 • C - jílový hrad - pokud je studna v zemi a mimo pozemek, hrad bude muset být vyroben shora;
 • D - žebříky;

Podrobný návrh výkresu studny všech velikostí se skrytým víkem (viz popis v textu)

 • E - železobetonové nebo plastové prstence, tvořící skeletové konstrukce;
 • F - kuželový kroužek;
 • G - kroužek menšího průměru;
 • H - opěrný prstenec a železobeton a plast umožňují vybrat různé průměry pro vytvoření takových konstrukcí;
 • I - zdivo může být použito k přesnějšímu nastavení výšky;
 • J - betonová roleta;
 • K - poklop - dokonalé řešení, pokud chcete skrýt studnu na místě.

Druhá možnost

Tato možnost je charakterizována důkladnou a vzácnou metodou tvorby dna studny:

 • A - příprava písku;
 • B - vrstvy štěrku;
 • C - děrovaná drenážní trubka;
 • D - geotextilie jako prostředek ochrany před vlhkostí;
 • E - písková náplň potrubí;
 • F - odbočné trubky;
 • G - pískové zásypy podél jádra studny;

Dávejte pozor na to, jak dobře je v této kresbě vypracována organizace dolní části studny (viz popis v textu)

 • H - přídavné kroužky;
 • I - tip;
 • J - litinový poklop.

Třetí možnost

Třetí možnost platí již pro studny, které jsou zabudovány do vodovodního systému domu:

Dobrá rada!
Doporučujeme použít odstředivá čerpadla jako ponorná čerpadla.
Jsou mnohem efektivnější při práci ve srovnání s vibračními a, což je důležité pro zvažované konstrukce, jsou opatrnější s okolní konstrukcí studny.

 • C - zpětný ventil;
 • D - ohebná hadice;
 • Elektrický kabel s ochranou proti zamrznutí a ochranou proti vlhkosti;
 • F - kabel; navrhovaný režim vyžaduje použití tohoto bezpečnostního prvku, ačkoli může existovat několik možností řešení tohoto problému;
 • G - potrubí musí být umístěno pod úrovní zmrazování půdy;
 • H - elektrokor - systém elektrické ochrany proti zamrznutí (podrobnosti viz schéma níže);
 • I - pružná spojka;
 • J - ochranné pouzdro, isoproflex doporučeno;
 • K - hloubka výkopu ve schématu 1,8 m;

Výkres studny - jehož tlaková klapka je zabudována do samotného vodovodního systému (viz popis v textu)

 • L - automatická řídicí a monitorovací jednotka;
 • M - síť 220/50.

Několik pomocných obvodů

Pokud jde o systémy jako vodní studny, nelze vyhnout specifikaci některých velmi důležitých uzlů:

 • Za prvé, elektrický systém vytápění potrubí je velmi užitečný, sestávající z následujících prvků:
  • A - ochranné pouzdro;
  • B - instalační drát;

Pokročilá verze izolace potrubí od studny - pomocí elektrického kabelu (viz popis v textu)

  • C - tepelná izolace;
  • D - topení;
  • E - samotné vytápěné potrubí.
 • Za druhé, pro ochranu proti akumulaci vlhkosti podél bočních stěn vrtu je užitečné uspořádat vložky cementových filtračních prvků, které tvoří tři typy:
  • A - přímky (šipky ukazují směr průniku vlhkosti uvnitř vrtu);

Filtry na cement v rámu - pokročilá možnost ochrany, i když není často používána (viz popis v textu)

  • B - šikmý, poznamenat vzestup ve směru vnitřní dutiny studny, což je zásadně důležité;
  • C - kuželovitý.
 • Za třetí, různé metody a prostředky mohou být použity k čištění vnitřní dutiny studny. Nakonec je vždy škrabka, vápno a žebřík, ale u velkých děl to může být velmi užitečné.
  • 1 - pár kbelíků;
  • 2 - válec pro navíjení kabelu;
  • 3 - váleček;
  • 4 - kabel;
  • 5 a 7 - šrouby M8, například 6 na výkresu;
  • 6 - tah v konstrukci jejich 4 kusů;

Výkresy studny pro čištění studny jsou velmi rozmanité - jedná se o jednu z nejobtížnějších možností (viz popis v textu)

 • 8 - kroužek pro upevnění polohy lopaty;
 • 9 - traverz;
 • 10 - tlačná pružina;
 • 11 - zámek tyče;
 • 12 - oko;
 • 13 - poluprosin;
 • 14 - tenký kabel.
 • Za čtvrté, takzvaný habešský může být jednodušší verzí studny, která spíše připomíná studnu a kvůli své "nenáročné" je často postavena přímo v suterénu domu.
  Výkresy habešské studny jsou velmi jednoduché:
  • A - zpětný ventil, bez kterého nemůže dělat jediná jímka;

Extrémní jednoduchost je rozdíl mezi výkresy habešské studny (viz popis v textu)

  • B - sítko přivařeno k potrubí;
  • C - točivý kužel - to není schopen vyřešit problém s vodou ve velkých hloubkách vodních nádrží, ale s povrchovou vodou (až 4 metry) to dokáže dokonale zvládnout).

Závěry

Pokyny pro vytvoření studny a typ výkresu jsou silně závislé na účelu této struktury. Samozřejmě různými způsoby můžete najít spoustu společných rysů. Ale existují významné rozdíly, především v organizaci dna.

Abyste se nezměnili v možných řešeních, nezapomeňte se podívat na další video v tomto článku, které vám pomůže systematizovat všechny znalosti.

Kanalizační šachty s hydraulickým uzávěrem

Doporučuje se položit kanály a doporučujeme položit kanály společnou prací a poté je naplnit arzamitem.

Připojení samovolně se rozkládajících vnitřních kanalizačních potrubí k vnějším sítím, přes které jsou vypouštěny průmyslové odpadní vody obsahující škodlivé plyny a hořlavé kapaliny, se provádí instalací hydraulických ventilů na výpustich z dílny. Hydraulická clona je vyrobena ve formě studny s neúplnou přepážkou nebo koncem potrubí ponořeného pod hladinu kapaliny do hloubky nejméně 10 cm. Jeden z typů takových vrtů používaných v ropném průmyslu je znázorněn na obr. 5.10.

Obr. 5.10. Kanalizační vrty s hydraulickým uzávěrem (rozměry studny, cm)

K lokalizaci výbuchů a doprovázejícího plamene v potrubí jsou instalovány sifony na rovných úsecích kanalizační sítě každých 250 m.

Umístění kanalizační sítě na území průmyslových podniků v důsledku přítomnosti velkého množství podzemních a nadzemních staveb na něm je někdy velmi náročný úkol. Nejčastěji je kanalizační síť položena podél příjezdových cest v určité vzdálenosti od osy silnice, s přihlédnutím k umístění podzemních sítí pro jiné účely.

Vzdálenost v plánu mezi kanalizačními potrubími a paralelními budovami a stavbami, jakož i mezi dalšími sítěmi v průmyslovém areálu by měla být stanovena v závislosti na konstrukci základů budov a hloubce jejich výstavby, druhu silnic, průměru potrubí a jejich materiálu, jakož i účelu sítí a hloubku jejich počátku.

Inženýrské sítě (kanalizace, zásobování vodou, kanalizace, odvodnění apod.) By měly být navrženy jako jediné komplexní podzemní hospodářství s přihlédnutím k celkovým plánovacím rozhodnutím průmyslového místa a propojení sítí. Za účelem racionálnějšího umístění všech podzemních struktur je spojen plán komunikace a sítí.

Na kanalizačních potrubích obsahujících nerozpuštěné lehké nebo těžké hořlavé kapaliny by měly být uspořádány záchytné komory (lapače). Konstrukce lapačů by měla umožňovat pravidelné čerpání hořlavých kapalin ve speciálních stacionárních nebo mobilních nádržích. Při nasazování lapačů pro uvolněný cín a možnost oddělení výbušných nebo toxických výparů a plynů z odpadních vod musí být lapače opatřeny odsávací ventilací.

Studna: schéma a schéma

Problémy centralizovaného zásobování vodou řeší autonomní instalace systému.

Jaký je rozdíl mezi moderní osobou a jejími předky, můžete se na fotku podívat a nehádat. Rozdíl spočívá ve zvyku výhod civilizace a zaznamenává, jak těžce může jejich nepřítomnost tolerovat.
Když se rozhodnete koupit i malý dům, první zajímavostí je cena, přítomnost vody v domě, topení, nikoli pec, světlo. Pokud nejsou k dispozici žádné potřebné nástroje pro vodu, je dodáváno několika způsoby. Jedním z nich je systém zásobování vodou v domě ze studny.
Výkres studny představuje potřebné komponenty pro automatizaci dodávky vody v zemi. Pokud nabízíte libovolnému majiteli možnost volby nosit vědra, staromódní cestu na jho nebo nainstalovat a připojit čerpací stanici, pak je řešení nepochybné.
Rozmanitý sortiment těchto modelů umožňuje zvolit optimální produkt pro jakoukoli strukturu a jednotlivý pozemek.

Schéma zásobování vodou a její hlavní prvky

V samém srdci autonomní instalace je studna nebo studna. Mnozí dávají přednost studně, jejíž vysvětlení je díky mnoha výhodám.
Takže:

 • Malé hotovostní investice pro výstavbu studny a její uspořádání.
 • Studna může trvat déle než studna jakéhokoli druhu.
 • Žijící vodní žíly jsou méně často zašpiněné, když se takový problém objeví, řeší se vlastními rukama, lopatou a lopatou.

Pozor: Je důležité pamatovat na dodržování základní bezpečnosti při sestupu Při uspořádání studny zanechte připomenutí pro sebe v podobě žlutého proužku, jako prvek výzdoby, který může být pod plynem a je strašidelný.

 • Tento typ přívodu vody se vyznačuje velkým pohodlím při údržbě a provozu.
 • Proces zachování systému nezpůsobuje problémy.
 • Pokud je třeba vyměnit čerpadlo nebo solenoidový ventil, není nutné demontovat celou konstrukci.
 • Pokud zvážíme systém zásobování vodou, každý z nich obsahuje několik základních prvků a vše ostatní patří do fantazie majitelů.
 • Čerpadlo je vybráno z ponorného typu nebo povrchu, pracuje ve velkých hloubkách, má nízkou hladinu šumu a vyznačuje se účinností.
 • Značka zařízení a jejich kapacity jsou vybírány individuálně pro každou strukturu a závisí na hloubce, ve které budou muset pracovat.
 • Hydraulický akumulátor pro stabilizaci tlaku v instalačním systému a jeho ochranu před vodním kladivkem.
 • Instrukce předepisuje, že má hydraulický zásobník s membránou, která akumuluje vstup v případě výpadku elektrické energie a přerušení dodávky vody.
 • Potřeby majitelů určují typ systému a lze jej montovat v letní nebo zimní verzi.
 • Letní verze zajišťuje sezónní provoz a teprve v teplé sezóně, zpravidla se jedná o duben až září, zimní verze zajišťuje práci po celý rok.
 • Zvláštností zimní varianty je, že i když neustále žijí ve venkovském domku, ale přicházejí jen o víkend, autonomní systém zásobování vodou závisí pouze na dostupnosti elektrické energie.

Typ konstrukce a její zařízení

Informace o složitosti provádění různých mechanismů obsažených ve vodovodním systému nevadí pro kupujícího. Je důležité vědět, že obsahuje všechny součásti obsažené v tomto zařízení a u všech modelů není schéma připojení zásadně odlišné.
Video v tomto článku pomůže získat znalosti a porozumění druhům a struktuře staveb, které jsou prostě nezbytné pro majitele, kteří se rozhodli vytvořit takovou strukturu ve své oblasti.
Takže:

 • Jeden z běžných druhů nalezených na dachových pozemcích se nazývá struktura dolů.
 • Do zařízení tohoto typu je zahrnut přívod vody, kufr hlavního zásobníku, kryt pro výkresy studny a schéma jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Čísla označují: 1) špičku a její základnu; 2) štít; 3) stát; 4) hřeben střechy; 5) brána; 6) štítek štítu; 7, 8) sklon střechy.

 • Začátek stavby označuje výběr vzhledu budoucího domu a čerpané schéma.
 • Práce se provádí buď samostatně, nebo existuje vhodná volba v různých zdrojích.
 • Účelem špičky je ochrana před srážením počasí, létáním nečistot a prachu, náhodným kontaktem se zvířaty a dětmi ve studně, z mrazu v zimním období.
 • Hlavní kmen se rozkládá v různých tvarech, ale zůstává přednost pro okrouhlou geometrii.
 • Přijímač vody je zásobník vody, jeho hloubka je regulována v mezích stanovených denní spotřebou a není větší než jeden metr.

Pozor: Standardní rozměry hloubky studny, které přímo závisí na hydrogeologických přírodních podmínkách, se pohybují od 2 m do 40 m a vnitřní průměr je 100 cm v průměru betonového kroužku.

Dobrá klasifikace

Existuje několik znaků, podle kterých je studna klasifikována:

 • Podle způsobu náboru vody může být automatický nebo mechanický.
 • Studna je dřevěná, kamenná, železobetonová, to znamená podle materiálů, které byly použity k dokončení hlavního kmene.
 • Samozřejmě, srub, habešská studna, výkresy, které ukazují, že tato malá nákladná technická struktura pomůže vyřešit problém zásobování vodou většinou obyvatel v létě.

Hlavním úkolem je zvolit vodonosnou vrstvu, na které bude studna instalována.

 • Voda může být získána bez velkých problémů z vodonosné vrstvy sestávající ze směsí písku a štěrku, písek středního zlomku, ale nikoliv skály a velké kameny, kamenné usazeniny a hrubá sůl, které nejsou propíchnuty jehlou, to vyžaduje speciální vrtací zařízení.
 • Habešská studna je středem segmentu, na jehož konci je studna a trubkovitá studna.
 • Přijímačem takové konstrukce je vrtačka s filtrem, ale pro svou atraktivitu a zdánlivou jednoduchost je její funkce omezená.
 • O měkké půdě, která je zaměřena na vrtání vrtu, je již jasná a další důležitý požadavek spočívá v tom, že ukládání vody není větší než 6-7 m. Hloubka.
 • Nejjednodušší typy studní jsou klíčové, protože slouží jako dekorativní doplněk k pramenijícímu prameni ze země, zbývá jen vybavit ji.
 • Technická realizace klíčového vrtu není složitá, nejčastěji se používá zdiva nebo srub s vypouštěcím otvorem.
 • Trubičkový vrt má složitější vzhled. Vyžaduje speciální vybavení pro vrtání vrtů.
 • Potrubí pro čerpadlo a vodní filtr je spuštěno do studny.
 • Tento typ konstrukce může být velmi hluboký a umožňuje získávat vysoce kvalitní vodu z nízkých horizontů.
 • Konstrukce trubkové konstrukce se provádí v kratší době, jedinou nevýhodou je připojení elektrické sítě pro provozní čerpadlo.
 • Nejpopulárnější a nejoblíbenější zůstává šachta s různými povrchovými úpravami, dnes se staly vůdčími železobetonovými prstenci.
 • Obyvatelé vesnic a vesnic představují všechny obtíže života bez vody. Špatně, kde se těžba provádí v otevřených jámách, jejich prohlubování vede k tomu, že voda opouští studny.
 • Sjíždění dolů do hloubky 20 metrů je velmi nebezpečné. Racionalizátoři vynalezli pándu pro čištění výkresů, které se hodí na jeden malý obrázek, ale výhody tohoto vynálezu nepotřebují reklamu.

Všechno geniální je jednoduché

 • Nejdůležitější před čištěním je vybrat ze studny veškerou vodu a okamžitě provést čištění.

Upozornění: Každé jaro po sněžení je žádoucí provést hygienickou úpravu vody se speciálním roztokem. Čajová lžička manganistanu draselného v kbelíku s vodou, která se nalévá do studny a hodinu později je voda odčerpána z dolu.

Odvodňovací systémy

Veškeré kanalizační systémy obsahují studny a speciální nádrže (komory), kde je voda vypuštěna:

 • Problém odstranění atmosférických srážek je řešen speciálními dunami, které jsou připojeny přes studnu s hydraulickým zámkem, výkres zahrnuje společný kanalizační systém, ke kterému je připojeno.
 • Takové systémy musí být vybaveny blokovacími zařízeními.
 • Funkce hydraulických zámků jsou rozděleny podle značek, některé slouží pouze k uzavírání potrubí s různými průměry, jiné jsou používány k vypínání, čištění bloků, tlakové potrubí a slouží k vypouštění vody přes jádro během opravy.
 • Studny s hydrolockem jsou montovány odborníky, jinak jsou závady v odvodňovací síti nevyhnutelné, což vede k přilákání řemeslníků a dodatečným nákladům.
 • Odvodňovací systém obsahující studnu s uzávěrem je speciálně vytvořen pro bezpečný směr vlhkosti na vhodné místo. Tato akvizice se navíc vyrovnává s podtlakem odvodňovacích trubek, aby se zvýšila jejich výkonnost.
 • Výkres tlumiče studny hlavy jasně ukazuje, že je určena k uhasení energie proudu, který je vytvořen odpadní vodou předtím, než je přiveden do čistícího zařízení.
 • Je instalován na tlakovém potrubí po čerpací stanici (SPS), aby zajistil jejich práci v nouzovém režimu.
 • Jeho rozměry závisí na parametrech průměru výtlačného potrubí. K dispozici ve dvou konfiguracích - se stěnou přepážky a klapkou.
 • Nikdo si nemyslí, když používá vodu, kam jít a jak funguje systém? Rodina o čtyřech osobách v jeden den mimo den používá přibližně 800 litrů vody.
 • Výkres tlumičů kanalizace je určen ke snížení tlaku v odtoku kanalizačního systému a dalšímu vypouštění do pracovního prostředí potrubí.
 • V pracovním prostředí se rozumí průmyslová odpadní voda, domovní odpadní voda, odpadní voda z dešťové vody.

Návrh budoucích zařízení pro zásobování vodou a kanalizace se provádí s ohledem na velikost studny a prostor volného okolního prostoru. Základní prvky musí nutně být součástí projektové dokumentace a formy a materiál výroby závisí na vašich preferencích.