Výpočet objemu

Pomocí kalkulačky zjistíte nejen objem studny, ale i náklady na veškerou práci. K tomu je třeba zachovat předpokládanou velikost a kalkulačka automaticky zobrazí výsledek. Samozřejmě, výpočty lze provádět nezávisle pomocí vzorců, ale bude to trvat déle.

Jak víte, pro výpočet objemu je nutné znásobit, délku, šířku a výšku, respektive vzorec se používá:
Objem = L * W * H
Pokud potřebujete znát objem formuláře ve formě válce, budete muset použít vzorec:

Například potřebujete najít objem studny, kde:
Průměr - 1,5 m;
Hloubka - 10 m.
Hledáme poloměr, proč dělíme průměr o 2, tedy poloměr je 0,75 m (1,5 / 2).
Dále pomocí vzorce použijeme výpočty:
(3.14) * 0.75 ² * 10 = (3.14) * 0.5625 * 10 = 17.66 Z toho vyplývá, že objem jamky bude rovný 17,66 m³.

Objem betonových vrtů kanalizační železobeton

Železobetonové konstrukce pro studny

Železobetonové konstrukce pro studny podle GOST 8020-90.

Železobetonové konstrukce z těžkého betonu určené k instalaci kulatých vrtů podzemních kanalizačních potrubí, vodovodních a plynovodů.

KS - nástěnný kroužek pracovní komory nebo ústí; KO - podpěrný kroužek, ON - základní deska, PD - silniční deska, MO - spodní deska, PP - podlahová deska.

Designy mohou mít vestavěné produkty, stejně jako výklenky a výřezy, které se liší v umístění a velikosti od těch, které byly přijaty v pracovních výkresech série.

V případech uvedených v pracovních nákresech jamek by měly být do stěnových kroužků umístěny běžné konzoly umístěné podél výšky kroužku po 300 mm a vyčnívajícími 120 mm od vnitřního povrchu kroužků. Po dohodě s výrobcem a spotřebitelem mohou být stěnové kroužky vyrobeny bez použití držáků za předpokladu, že jsou instalovány na staveništi.

FORMULACE A HLAVNÍ ROZMĚRY DESIGNŮ WELLS

Nástěnný kroužek pracovního prostoru nebo ústí.

Deskové dna pro studny kanalizace, vody a plynovodů

Podlahová deska pro kanalizace, vodovodní a plynovodní sítě

Žlabové jímky z jímky z železobetonových šachet umístěných v oblastech zeleně, které nejsou určeny pro průchod vozidel.

Navíc naše společnost zvládla výrobu nových typů výrobků.

 • kroužky se spodkem;
 • kroužky s víkem;
 • 1,8 m vysoké kroužky;
 • kroužky 1,8 metru vysoké se spodkem.

Žlabové kanalizační jámy: výběr a montáž výrobků zb pro domácnost a kanalizaci

Při sestavování usazovacích nádrží, inspekcí, drenážních nádrží odvodňovacích komunikací se používají přijímací nádrže: plastové a železobetonové vrty pro odpadní vody. Výběr materiálu pro výrobu konstrukcí závisí na:

 • Plánované zatížení konstrukce.
 • Typ složení půdy.
 • Hloubka instalace, schopnost používat technologie.
 • Potřeba vybudovat nádrž nestandardní velikosti.

Kanalizační studna: zásobník železobetonových prstenců

Typy výrobků a materiálů pro výrobu kanalizačních konstrukcí z železobetonu ↑

Železobetonové studny pro odpadní vody se používají při uspořádání soukromých domácích odvodňovacích a čističských stanic, bouřlivých kanalizací. Betonové výrobky se používají při práci v tvrdých, kamenitých, volných a mokrých půdách: materiál odolává těžké hmotnosti, odolává deformacím. Pro montáž nádrží na odpadní vody se používají části vyrobené ze speciálních vodotěsných značek betonu.

Prefabrikovaná betonová konstrukce

Klasifikace 2 typů propustnosti pro složení:

 1. Výrobky z roztoku normální propustnosti. Tyto kroužky se používají při uspořádání kontrolních a kontrolních nádrží, odvodňovacích a přijímacích nádrží. Používá se pro instalaci v lehce agresivní půdě.
 2. Nízká a zejména nízká propustnost. Výrobky z roztoku s přídavkem těsnicích hmot pro montáž betonových vrtů do vrtů: septiky, septiky, filtrační nádrže.

Prstence pro domácí a bouřkové kanály: velikosti a typy ↑

Hlavní železobetonové výrobky pro montáž kanalizačních studní - kroužky. Výrobky vyrobené z nepropustné kompozice metodou vibračního lisování. Tento způsob výroby poskytuje pevnost a trvanlivost. Pro posílení konstrukce pomocí kovové výztuže.

Prsteny s hladkým okrajem: dodatečné a stěny

Standardní kroužky mají hladký okraj. Ve svislém spojení dvou prvků pro upevnění použijte řešení a kovové spojovací konzoly. Takové sloučeniny vyžadují další utěsnění.

U kanalizačních vrtů se vybírají kroužky s pojistnými spoji. Na horním okraji výrobku je vytvořen výstupek, který je spojen s drážkou podél spodního okraje dalšího kroužku. Použití zámku snižuje riziko instalace s posunutím a horizontálním poškozením během zvedání podzemní vody. Výrobky jsou pevně upevněny, protože pro připojení není nutné používat vyztužené konzoly.

Výrobky připravené k instalaci: s žebříkem, zámkem, kompaktorem

RC vrtáky pro kanalizaci vybavují kovové háky na horním okraji pro zvedání a přepravu. Vnitřní namontované výčnělky ventilu pro sestup z hlavního válce. Místa vstupu a výstupu potrubí z kruhu jsou vybaveny otvory při plnění. Průměr otvoru továrny může být až 600 mm - to stačí k pokládání jakéhokoli průměru kanalizačních trubek.

Standardní průměr továrny na kanalizaci z betonových kroužků je 100 cm. Pro různé typy kanalizačních konstrukcí jsou k dispozici výrobky o průměru od 60 cm do 200 cm.

Vyrábíme hotové výrobky různých výšek

Konstrukce hlubokých kanalizačních vrtů vyžaduje vertikální spojení několika prvků a přídavných zařízení dolních desek a podlah. Použití kroužků:

 • Stěna. Kulaté výrobky se zámkem bez dna a překrytí.
 • Doborny. Produkty pro zvýšení výšky hloubky vrtu. K dispozici ve stejném průměru se stěnou, ale s různou výškou.
 • Prsteny se spodní částí. Používá se jako základ pro utěsněnou kanalizační konstrukci. Kroužek je opatřen vzduchotěsným dnem.

Uzavřené dno a stěny auditorské kapacity

Kromě standardních kroužků se k montáži šachtových šachet používají betonové a železobetonové výrobní stavby:

 1. Podlahové desky. Používá se k vytvoření propojky mezi prvky.
 2. Pokrývá. Vyrábí pevné betonové výrobky, které jsou instalovány na horním kroužku. Pro kontrolní vrty použijte kryty s továrním otvorem poklopu. Průměr nastaveného krku nebo krytu: jsou zde beton, litina, polymerní výrobky.

Kryt s polymerovým poklopem

Kryt s krkem

 • Dno. Podle průměru stěnových kroužků je vybrána základna - spodní část prvního prvku v dolu.
 • Žlaby. K dispozici v různých velikostech. Používají se k vypouštění vody v otevřených bouřích. Hluboké žlaby se používají k posílení příkopů a kladení potrubí.

Zásobníky na ochlazování chrání komunikaci

Výhody a nevýhody produktů zhb ↑

Výhody prefabrikovaných betonových vrtů z prefabrikovaného betonu:

 • Vysoká konstrukční rychlost instalace: při výběru továrních prvků s připojením se instalace kroužků provádí během několika minut.
 • Velký výběr kompatibilních součástí: můžete nezávisle vypočítat a namontovat hřídel požadovaného průměru a výšky.
 • Trvanlivost a pevnost: betonové kroužky nepodléhají mechanickému poškození nárazem kamene a tlaku půdy. Zesílené studny s pravidelnou prohlídkou a opravou mohou sloužit po dobu 20 let.
 • Udržitelnost: železobetonová stěna je utěsněna, když se objeví praskliny. Materiál se regeneruje obvyklým roztokem s hydroizolačními přísadami.

Hlavním nedostatkem betonových dílů je příliš váha. Pro dopravu bude nutné najmout kamiony a ruční instalace je obtížný a časově náročný proces. Pro rychlou instalaci studny použijte mobilní stavební jeřáb nebo použijte naviják.

Použití železobetonových vrtů v uspořádání komunikací ↑

Železobetonové jámy se používají při stavbě septiků, jako nádrží pro tlakové kanalizační sítě, přijímačů v potrubí pro dešťovou vodu.

Při uspořádání domovní kanalizace železobetonových prstenců tvoří:

 • Audit. Jsou instalovány na dlouhých úsecích přímého potrubí - jako místo přístupu do odpaliště pro preventivní praní a kontrolu stavu potrubí. Inspekční kontejnery jsou také umístěny na místech, kde jsou připojena několik větví, která monitorují těsnost a integritu spojení.
 • Recepce. Nádrže kroužků se používají pro konstrukci vzduchotěsné usazovací nádrže a filtračních komor pro autonomní septik. Aplikujte výrobky s nízkou propustností, abyste zabránili vnikání odpadních vod do půdy a zaplavili studnu spodními vodami.

Příjem a filtrace nádrže

 • Filtrace. Před vypuštěním do země je voda přiváděna do filtrační studny. Pro instalaci použijte kroužky bez spodku a v základně vytvořte filtr pro štěrk a písek. Toto je konečné čištění odpadních vod vyjasněných ve filtračních komorách.

Bouřlivé kanalizační systémy budou vybaveny dvěma typy betonových bloků pro studny: adoptivní a diferenciální. Přijímače mohou být použity jako přijímací nádrž pro dešťovou vodu s následným přenosem tekutiny k naplnění krajinných nádrží. Pokud je potrubní bouřka připojena k městské síti, je voda odváděna z jímky na společnou linku.

Perforované stěny pro odvádění tekutiny na zem

V místech náhlých změn ve výšce pokládky potrubí jsou instalovány spádové jímky. Voda z napájecího potrubí je přiváděna do jímky a přes výstup v dolní části kroužku je odtok do další části potrubí umístěné pod úrovní napájecího potrubí.

Montáž a instalace studní: instalační prvky ↑

Po přesném stanovení požadovaného objemu je projektován kanalizační vrt z hotových betonových kroužků. Pro montáž je lepší použít kompatibilní produkty jednoho výrobce, které jsou kompatibilní s výrobkem: existuje menší šanci na problémy při připojení dílů a úniku na kloubech.

Varianty navrhování nádrže z betonových výrobků

Výpočet objemu a velikosti studny pro soukromé splašky

Objem přijímače - železobetonová studna - se vypočítává v závislosti na zvoleném typu filtrace v čistícím systému. Je-li instalována samostatná stanice, měla by primární komora obsahovat 3 denní objemy odpadu. Předpovídat průměrný denní objem, vynásobením počtu rodinných příslušníků rychlostí spotřeby vody na osobu a den. Přidejte dalších 30% - v případě neočekávaného zvýšení spotřeby vody.

Na základě předpokládaného objemu zvolte železobetonové výrobky. Standardní průměr prstence pro odpadní vodu je 1 m. Taková velikost je pro práci jednoho velitele postačující při čištění, opravě nebo kontrole nádrže.

Objem a hloubka nádrží na odpadní vody

Jímky jsou prohloubeny tak, aby vstupní bod přívodní trubky byl v horní třetině kroužku. Zohledněte tedy plánovanou hloubku potrubí a bod mrazu. Převážná část kapaliny v jímce by měla být pod úrovní mrazu. Pokud vyberete autonomní systém s potřebou pravidelného čerpání odpadních vod, pak maximální hloubka by neměla přesáhnout 3 m, z větší hloubky nebude assenovací stroj vypouštět sediment. Konstrukce je prohloubena, takže na povrchu místa je až 10 - 15 cm horního prvku s víkem a poklopem.

Objem při stavbě přijímacího betonového vrtu pro bouřkové kanály se vypočítá z hodnoty maximálního průměrného denního objemu srážek. Je-li to možné, zdvojnásobte hlasitost, aby nedošlo k přetečení.

Instalujte vlastní kanalizaci ze železobetonových kroužků

Zařízení železobetonových kanalizačních studní začíná až po koordinaci projektu soukromé kanalizace. Po výběru místa se budují zákopy a drážky pro nádrže. Podle projektu samostatné stanice, s přihlédnutím k počtu pracovních komor, provádí označení místa. Pokud je plánována instalace 2 - 3 kamer, vytvoří se společná deprese s výškovým rozdílem.

Schéma dvoukomorového systému

Každá další vrata by měla být vykopaná o 17 až 20 cm nižší než předchozí, aby správně naklonila přetečení. Vykopat díru s hloubkou. Půda na dně pečlivě opatrně. Nezapomeňte zkontrolovat vodorovnou polohu. Nesrovnalosti musí být odstraněny.

Rozšiřte ústa pro přístup do vnitřku studny

Je-li pravděpodobnost pravidelného zaplavení podzemní vody, vytvoří se v dolní části vrstva štěrkového a štěrkového odkapávání. Zkontrolujte správnost výběru hloubky a zhodnoťte výšku vstupu příkopu pro kanalizační trubku do jámy pro studnu.

Namontujte hotovou nádrž nebo proveďte montáž dalších prvků. Ve spodní části desky nebo kulatého dna připojené k nástěnnému kroužku. Další díly zvyšují výšku plánované výšky.

Namontujte kroužky a zkontrolujte vertikální instalaci

Klouby jsou utěsněny roztokem a ošetřeny vodou ředitelným základním nátěrem. Vnější stěny konstrukce musí být izolovány. Pro ošetření kanalizačních studní používejte několik druhů izolace: povlak na asfaltové bázi, cemento-polymerní kompozice, navíjecí materiál se stočeným povrchem.

Švy, klouby - utěsněny roztokem

Při instalaci studny v mělké hloubce se položí další tepelná izolace: pěna z polystyrenu, minerální vlna, film. Pokud nejsou kroužky vybaveny otvory pro továrny, jsou ručně děrovány na místech vstupu a výstupu potrubí.

Těsnění švů a vnějšího povlaku

Uvnitř otvorů jsou umístěny speciální vlnité trubky nebo kusy azbestových trubek. Zásobování se provádí pouze po kontrole a připojení kanalizačních trubek k nádrži. Horní část studny je spojena s krkem.

Instalace kontrolních kanalizačních vrtů ↑

Pro materiály pro výrobu kontrolních nádob nejsou žádné přísné požadavky na propustnost. Jímky nejsou naplněny vodou, lze je ukládat instalací produktů kategorie 1 (s normální propustností). Stojí za to platit za tovární žebřík kovových svorek na vnitřní stěně - nebude tam žádný problém s přístupem ke dnu.

Volba konstrukce, průměru a hloubka studny závisí na vzdálenosti od povrchu výkopu pro potrubí. Instalace šachet se provádí ve všech problémových oblastech potrubí:

 • V místech ohýbání kanálu.
 • Na dlouhých přímých úsecích.

Příprava na instalaci potrubí

 • Na křižovatce několika větví.

Kroužky jsou prohlubovány tak, aby nedocházelo k narušení sklonu trubek instalovaných v místě instalace. Doporučuje se zvolit místo pro inspekční nádrž tak, aby spojovací jednotka nebo odpal pro opravu nebyl blízko vnitřní stěny.

Izolace stěn kontrolních plavidel

Na místech, kde vstupují trubky, jsou vytvořeny otvory o průměru. Izolace je umístěna na vázacích bodech, aby byla chráněna trubka před prasknutím během komprese. Vnější stěny jsou izolovány proti vlhkosti nepropustnými materiály pro utěsnění. Spodní část je vyplněna cementovou směsí nebo pokrytá vrstvou štěrku.

Video: uspořádání autonomních odpadních vod z kruhů ↑

Ve videu - úplná zpráva o tom, jak vyrobit studnu z kroužků. Pokyny pro instalaci tříkomorové septiky.

Je třeba ušetřit na profesionální instalaci? Obtíže vznikají v každé fázi: při výpočtu hlasitosti, při stanovení hloubky a při výběru místa. Kromě instalace nádrží bude muset položit trubku, pozorovat s přesností milimetrů úhlu.

Kanalizace je komplexní systém, jehož uspořádání by mělo být řešeno odborníky. Masteři pomohou s výběrem betonových výrobků, zajistí dodávku a zabývají se instalací. Bude to trvat několik měsíců, než se auto-sestaví a položí potrubí, pokud není možné objednat zařízení. A pokud v průběhu práce dojde k chybám, bude nutné znovu provést celý systém odvodnění.

Železobetonová studna

V dnešní době jsou železobetonové studny velmi oblíbené a jsou velmi oblíbené vzhledem k jejich snadnému použití. Oni jsou známí svou trvanlivostí, mohou sloužit po mnoho desetiletí, za předpokladu řádné údržby.

Prefabrikované betonové vrty jsou jedním z nejoblíbenějších výrobků z železobetonových konstrukcí. Kulaté prefabrikované betonové vrty se velmi snadno instalují.

Jaká je standardní betonová studna?

Jak jsme již řekli, uspořádání těchto konstrukcí je docela jednoduché. Ale v práci je nutné dodržovat požadavky na státní normy, sanitární normy. Tyto požadavky a normy předpokládají přesné rozměry a také popisují, jak je řádně vybavit.

Hygienické normy upravují, co správné zařízení zaokrouhluje prefabrikované šachtové šachty. Státní normy udávají správné parametry.

Dobrá montáž zahrnuje použití některých povinných prvků, které musí být přítomny. Jsou navrženy tak, aby plně splňovaly všechny požadavky. Zpevněná betonová vrata se skládá z následujících částí:

 • železobetonové prstence, které tvoří stěny;
 • poklop pro ochranu proti zasažení cizích předmětů, dešťové vody a sněhu a rovněž za účelem dodržování bezpečnostních opatření;
 • zapuštěné dno a otvor;
 • betonové kroužky pro nastavení objemu a výšky konstrukce.

Požadavky na uspořádání studní

Státní a hygienické normy zajišťují plnění dna betonem. To je nezbytné pro vytvoření loterie nebo lůžka. Kroužky a poklop mají velmi jednoduchou konfiguraci, v tomto případě se zámek nepoužívá. Standardy navíc poskytují okamžiky, za kterých se kroužky a poklop nepohybují. Toho lze dosáhnout použitím železných držáků, které drží kroužky dohromady. Proto se musíte ujistit, že kroužky mají otvory pro konzoly.

Kulaté a obdélníkové jamky mohou být vyrobeny z různých materiálů. Průměr průlezů musí odpovídat průlezu a musí být kulatý. Beton se používá pro poklop, stejně jako kov a plast. V současné době ztrácejí úplně všechny železné poklopy.

Zařízení kanalizace z betonových kroužků má některé funkce. Jedním z hlavních požadavků státních norem a hygienických norem je přítomnost hydroizolace. Musí být přítomna na nosných stěnách a na dně, které jsou klíčové pro celou konstrukci. Pokud jsou železobetonové kanalizační vrty umístěny na hliněné půdě, měla by být provedena hydroizolace tak, aby byla dodržena maximální orientace na úroveň kapiláry podzemní vody.

Izolace asfaltu a barvy by měla být prováděna v souladu s platnými normami GOST a SNiP. Ukazují také, jak správně zajistit vodotěsnost pomocí obyčejné omítky uvnitř konstrukce. Toto by mělo být provedeno maltou, která není tlustší než 10 mm.

Pokud používáte zkapalněný asfalt pro vodotěsnost, vnitřní vrstva by měla být pokryta vrstvou nejvýše 7 mm. Čistírny odpadních vod by tedy měly být pokryty hydroizolačními materiály, přičemž by měly být zohledněny charakteristiky půdy, na které se nacházejí, a také, co se týče jejich čerpání.

Rozměry betonových instalací

Státní a hygienické normy také stanoví, že prefabrikované železobetonové jámy jsou povinné pro výstavbu venkovních kanalizačních systémů. Současně je nutné, aby objem kapaliny vstupující do studny nebyl omezen příjmovými schopnostmi konstrukce. Studna musí být nutně v některých částech potrubního systému. Pravidla a předpisy také stanoví, že velikost odtokových otvorů, které patří do typů kanalizačních vrtů, může být větší než 10 m2.

Musí splňovat všechny požadavky a předpisy. Jsou prezentovány s:

 • hygienické požadavky;
 • provozních podmínek;
 • umístění by nemělo být bližší než stanovené normy pro místa pro pitnou vodu;
 • by měla být vhodná vzdálenost od areálu.

Při uspořádání je třeba vzít v úvahu, že je třeba je instalovat s takovou hloubkou, aby odpovídala možnému množství kapaliny, která projde, stejně jako s přihlédnutím k úrovni vnějšího kanalizačního systému.

Kanalizační vrty používané v septických nádržích, pokud jsou používány při konstrukci železobetonových výrobků, musí vyhovovat vysokým standardům utěsnění. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou drenážní studny.

Prefabrikovaná studna je sjednocená, což přispívá k rychlé konstrukci, hlavně je nutné před zahájením výstavby nastavit správné parametry. Parametry zahrnují odhadovanou hloubku a objem.

Zařízení zhb studny

Jak vyplývá již ze samotného jména, železobetonové vrty se vyrábějí z betonu. Státní normy a hygienické normy umožňují použití betonu s nízkou odolností proti vlhkosti a normálním. Při výběru betonu je důležité vzít v úvahu zvláštnosti klimatu, které ji silně ovlivňují. Proto existuje několik druhů betonu určených pro výstavbu kanalizačních studní v oblastech s chladnými a měkčími zimami.

Velkou výhodou železobetonových vrtů je jejich odolnost vůči nízkým teplotám. To je zajištěno přítomností silných vazeb mezi betonem a kovem. K dosažení tak silného spojení je možné pouze tehdy, když beton uschne. Kromě toho nejsou prakticky vystaveny nebezpečným procesům koroze v podmínkách vysoké vlhkosti. Vysoká úroveň a vystavení vysokým teplotám a spálení. Kvůli takovým vynikajícím charakteristikám je možné takové zařízení provozovat po mnoho desetiletí, bez ohledu na klimatické podmínky.

Mají vynikající odolnost vůči vysokým zatížením a mechanickému namáhání. Každý ví, že i s časem si beton zachovává své vlastnosti. Výhody železobetonových vrtů spočívají v jednoduchosti jejich péče. Cena služby je v rozumných mezích.

Hlavní nevýhodou je velká hmotnost, takže pro přepravu a instalaci je nutné používat vozidla a speciální zařízení pro nakládání, vykládání a instalaci na místo.

Proces montáže

První úkolem je provést výkopové práce - vykopat jámu pro budoucí studnu. Musí mít odpovídající rozměry. Je důležité vyčistit a odstranit půdu z jámy, aby nedošlo k budoucímu srážení. Stěny jámy jsou upevněny železobetonovými prstenci. Zpravidla jamka neruší hloubku více než 1,5 m.

Poté můžete nainstalovat vyzvánění. Princip jejich instalace je stejný jako při uspořádání studny pro pitnou vodu. Klesají pod svou váhu. Souběžně s instalací kroužků je třeba pokračovat ve spodní části jámy. Ale to musí být provedeno velmi pečlivě, protože vodonosné vrstvy mohou projít kolem. Aby nedošlo k vniknutí vody, musí být v prvním kroužku provedeny otvory. Ve spodní části usínají drcený kámen určený k hrubé filtraci vody z vodních toků.

Hloubka musí být provedena tak, aby odpovídala místnímu úlevu, hloubce podzemní vody. Po vykopnutí do vody musíte vykopat nejméně o 10 cm více, což vede k tomu, že voda neustále vstupuje do studny i během chladné sezóny.

Při kopání otvorů a při instalaci kroužků je nutné dosáhnout co nejvyšší vertikály.

Kde a proč jsou instalovány železobetonové kanalizace

Stejně jako před mnoha lety jsou nejpopulárnější konstrukce na různých podzemních komunikacích, určených pro jejich údržbu, pracovní komory. U kanalizačních sítí jsou to zpravidla kanalizační studny.

Jejich pořadí zařízení a zařízení je jasně upraveno SNiP 2.04.03-85 "Kanalizace. Externí sítě a zařízení.

Jaká je podstata požadavků stanovených pro tato zařízení a jak správně instalovat kanalizaci - později v tomto článku.

Prstence pro studny

Podle specifikovaného SNiP jsou na všech typech drenážních sítí instalovány železobetonové kanalizační studny: pro domácí, průmyslové kanalizace, pro odstraňování sedimentů a odvodnění.

V tomto případě jsou možné dva hlavní typy takových konstrukcí: šachty a diferenciální vrty.

První jsou navrženy tak, aby řídily a udržovaly potrubí, změnily jejich směry nebo připojovaly další větve.

Padající zařízení mění výšku toku odpadních vod, rychlost jejího pohybu.

SNiP reguluje velikost jamek, zatímco pro normální údržbu se předpokládá průměr konstrukce nejméně 700 mm.

V tabulkové podobě jsou požadavky v mm:

Hmotnost a objem betonových kroužků

Pokud chcete vědět váhu betonových kroužků - podívejte se na stůl. V něm najdete nejen potřebné informace, ale také můžete vypočítat celkovou hmotnost betonových kroužků podle vašeho specifikace. Zadejte požadovaný počet kroužků a oproti číslu uvidíte konečnou hmotnost.

Také v tabulce najdete objem betonových kroužků. Podle objemu se rozumí množství betonu vynaložené na výrobu. Pokud chcete znát objem kapaliny, která se vejde dovnitř, použijte vzorec pro výpočet. Objem = 3,14 * poloměr čtverečný * výška studny. (3,14 * R * R * h).

Kalkulačka tabulky hmotnosti a objemu železobetonových kroužků

Všechny rozměry v tabulce jsou uvedeny v milimetrech. Pomocí grafu vypočítejte celkovou hmotnost a celkový objem betonových kroužků. Služba bude užitečná a vhodná pro osoby, jejichž činnost souvisí s výstavbou nebo přípravou související dokumentace. Zadejte požadované množství pro každý produkt - a výsledek bude okamžitě vypočítán

Železobetonové vrty

Hlavním účelem železobetonových vrtů jsou prvky zakopaných konstrukcí, které jsou provozovány nad nebo pod hladinou podzemní vody v neagresivním nebo mírně agresivním prostředí. Betonové vrty se používají v průmyslových, obytných a silničních stavbách, pro organizaci inženýrských a tepelných sítí, kanalizačních potrubí.

Železobetonové jímky nebo prvky studní jsou typické betonové výrobky vyráběné firmou GC "BLOCK" v přísném souladu s normou GOST 8020-90. Jako materiál vrtů se používal těžký železobeton.

Železobetonové prefabrikované vrty - to jsou speciální prvky zakopaných konstrukcí, které se používají pro výstavbu různých druhů komunikací: kanalizace, voda, plynovody a šachty. V závislosti na rozsahu provozu pro konstrukci prefabrikovaných vrtů pomocí železobetonových prstenců různých průměrů.

Železobetonové jamky jsou vertikální dutá konstrukce, která se skládá z vyztužených stěnových kroužků, dna a víka, na kterých je poklop instalován. Spravidla jsou studny téměř nebo úplně ponořeny do země a jsou umístěny nad nebo pod hladinou podzemní vody v neagresivním a mírně agresivním prostředí.

Podle účelu jsou železobetonové studny rozděleny do několika typů:


 • Instalatérství. Jedná se o prvky vodovodní sítě, tepla a vody a jsou navrženy tak, aby instalovaly ventily (tzv. Uzavírací ventily) pro regulaci toku různých kapalin, požárních hydrantů, měřících zařízení apod.;
 • Kanalizace (odvodnění, úprava). Navrženy tak, aby vytvářely kanalizační systémy na rotacích, v místech potrubí kapky atd. Slouží k potlačení podzemních vod, které ničí základ;
 • Plynovody. Podávat jako prvky plynovodů.

Pokud jde o funkčnost, studny jsou rozděleny do několika typů:


 • Inspekce - slouží k monitorování práce celého systému;
 • Diferenciál - potřebný v místech se silnými potrubními kapkami, když otáčí síť nebo pokles hladiny sítě kvůli zvláštnostem krajiny. Používá se při kombinování potrubí různých hloubek do jedné sítě;
 • Otočit. Tyto vrty se používají v místech, kde jsou potrubí otočeny, aby nedošlo k zablokování. Také často používán jako rozhled;
 • Filtrační vrty - nezbytné pro čištění odpadních vod. Instalován nad hladinu podzemní vody;
 • Kumulativní. Používají se k akumulaci odpadních vod a obvykle se instalují v nejnižším místě místa, aby se zajistil optimální úhel sklonu kanalizačního potrubí.

Výhody použití železobetonu jako materiálu pro výrobu studní:


 1. Trvanlivost výrobků. Železobeton umožňuje jamkám odolat zatížení, ke kterému dochází kvůli tlaku půdy, a její hustá struktura není podzemní vodou rozmazána;
 2. Betonové vrty jsou použitelné ve většině půd;
 3. Hladký povrch betonových vrtů nedovoluje, aby se nečistoty držely na stěnách a vytvářely blokování. Kromě toho je beton dokonale vyčištěn a speciální vybavení a kvalifikovaní odborníci nejsou pro čištění vyžadováni;
 4. Neomezená životnost. Betonové výrobky jsou proslulé svou trvanlivostí i v agresivních prostředích a místech s relativně vysokou vlhkostí.
 5. Jednoduchost a snadnost instalace a opravy. Prvky studny se snadno montují na sebe. Díky tomu opravy nevyžadují úplnou výměnu konstrukce - stačí vyměnit nebo opravit opotřebovaný prvek;
 6. Inertnost betonu - nemá vliv na kvalitu vody.

Jemné železobetonové jámy se skládají z několika prvků: stěnové kroužky, dna, kryty a poklopy. Silniční stavba zahrnuje použití v některých případech studní vybavených podlahovými deskami. Přítomnost určitých prvků v konstrukci závisí na účelu prefabrikovaného vrtu. Technicky jsou tyto prvky rozděleny:


 • Betonové kroužky. Jedná se o tenkostěnné duté válcové prvky, které slouží přímo pro tvorbu a pokládku studny;
 • Kryty studní nebo, jak se také nazývají, podlahové desky. Tyto desky poskytují nejen ochranu vod před znečištěním, ale také zabraňují nebezpečí, že osoba spadne do studny. Mají ve svém designu speciální otvor pro instalaci poklopu;
 • Desky dolní (dolní). Monolitické železobetonové desky, které slouží jako dno a vykonávají funkci hydroizolačních vrtů;
 • Podpěrné kroužky. Jsou to další prvky, které jsou určeny pro nestandardní výškové konstrukce pro stavbu silnic. Jsou stejné jako standardní kroužky, ale mají výrazně menší výšky;
 • Podpěrné desky. Mají obdélníkový tvar s výstupem uprostřed kulatého nebo obdélníkového, následně uzavřeného železného poklopu se zaobleným tvarem nebo obdélníkového roštu pro odpadní vodu. Pravoúhlý základní deska vám umožňuje chránit studnu před ničením. Díky této formě je zatížení rovnoměrně nasměrováno po celém obvodu desky a stěny jímky dostávají minimální zatížení, což pomáhá zachovat dlouhou funkčnost samotné struktury;
 • Prsteny s víky. Nachází se na vrcholu stavby a zajišťuje bezpečný provoz studní. Otvor ve víku, na kterém je instalován litinový poklop, je nezbytný pro zajištění volného přístupu do vnitřku vrtu;
 • Kanalizace Wells - sjednocené válcové betonové konstrukce, které jsou navrženy tak, aby vytvářely podzemní kanalizační systémy, zásobování plynem a vodou. U kanálu je kovová mřížka o tloušťce 0,6 - 1 mm;
 • Litinové poklopy. Zavírají studny a nedovolují, aby do systému vstoupily velké cizí předměty, stejně jako ochrana proti nehodám.

Při výběru železobetonových vrtů je třeba vzít v úvahu charakteristiky stavěné konstrukce. Například betonové kroužky pro studny, které se nacházejí na silnicích, jsou vždy vybaveny podlahovými deskami a poklopy a v případě potřeby k zajištění vodotěsnosti konstrukce se používají betonové kroužky se spodkem.

Prefabrikované betonové vrty jsou vyráběny v souladu s požadavky GOST 8020-90 a série 3.900.1-14. "Železobetonové výrobky pro kulaté vrty vodovodních a kanalizačních systémů", číslo 1 "Pokyny pro použití a pracovní výkresy" těžkého betonu s třídou pevnosti v tlaku B15. Nosné desky jsou vyrobeny z těžkého betonu B20. Stupeň betonu pro mrazuvzdornost pro pracovní komory vrtů je přijat přinejmenším F75, pro jiné produkty - přinejmenším F100. Značková hydroizolace by neměla být pod značkou W6.

Zpevnění pracovních komor železobetonových vrtů se provádí pomocí volumetrických vyztužovacích klecí na speciálních strojích, podle typu nosné konstrukce pro vyztužení kulatých železobetonových trubek. Silniční konstrukce také umožňuje výrobu rámy ohýbáním konvenčních výztužných ok. Zpevnění spodní části vrtů je provedeno sítí vyříznutými z volných rámů v místech s otvory, s výjimkou vodních a plynových vrtů, jejichž zpevnění se provádí pomocí speciálních výstužných sítí. Pro vyztužování konstrukcí se používají výztužné oceli typů a tříd: termomechanicky zatvrdlé třídy jader At-IIIC a At-IVC podle GOST 10884; tyče válcované za tepla A-I, A-II a A-III podle GOST 5781; třída výztuže BP-I dle GOST 6727.

Prefabrikované betonové jamky a prvky jsou označeny alfanumerickým označením, kde:


 • CL - pracovní komora kanalizace;
 • BC - pracovní komora odvodňovací studny;
 • KFK - pracovní komora studny domácí kanalizace;
 • KDK, DK - pracovní komora studny vnitrozemských sítí;
 • CLA - pracovní komora kanalizačního kanálu;
 • KLV, VD - pracovní komora kanálu pro odvod stokové vody;
 • KVG - pracovní komora studny vodovodních a plynovodů;
 • KS - nástěnný kroužek pracovní komory nebo ústí;
 • KO - podpěrný kroužek;
 • ON - základní deska;
 • PD - silniční talíř;
 • PN - spodní deska (spodní část);
 • PP - podlahová deska;
 • PC - nástěnný prstenec s víkem;

Čísla po písmenech udávají průměr v desítkách pracovního prostoru, hrdlo nebo poklop železobetonové jímky, se kterým se spojuje. Čísla po bodě v označení obvodů stěn jsou výškou prstence v decimetrech. Malé písmená po číslech ve značce nástěnných kroužků označují kroužky s dalšími konstrukčními znaky: a - s dvěma otvory pro průchod potrubí, b - se čtyřmi. Číslice za pomlčkou ve značce podlahových desek představují typ únosnosti desek.

Označení výrobků v souladu s albem sjednocených výrobků RK 2201-82 na alfanumerickém systému, kde:


 • Sluneční pracovní komory odvodňovacích studní,
 • VD - pracovní komory pro přívod vody (dešťová voda)
 • VG - pracovní komory vrtů instalovaných na vodních a plynárenských sítích,
 • PC - kulatá deska vrtů s otvorem na okraji desky,
 • PVG - kulatá deska překrývající jamky s otvorem ve středu desky,
 • K - kroužky pro krk.

Čísla na konci raznic označují vnitřní průměr pracovních komor vrtů a hrdel v decimetrech.

Na GC "BLOCK" si můžete objednat prvky železobetonových vrtů, konzultovat s našimi specialisty, vybrat požadované konstrukce betonových výrobků. V našem obchodním oddělení můžete předem zjistit cenu vrtů a vypočítat celkové náklady na objednávku. Můžete koupit studny a konzultovat o obecných otázkách nákupu a doručení tím, že zavolá následující společnosti: GK BLOCK: Petrohrad: (812) 309-22-09, Moskva: (495) 646-38-32, Krasnodar: (861) 279- 36-00. Způsob fungování společnosti: Po-Pá od 9-00 do 18-00. Společnost GC BLOCK dodává železobetonové studny v celém Rusku přímo na místě zákazníka nebo na staveništi, pokud to dovolí infrastruktura.

Byla dokončena reforma cen ve stavebnictví

objem prací na zařízení z prefabrikovaných železobetonových vrtů pro sběr 23 jde na m3. Vždy jsem počítala - objem železobetonových výrobků + objem betonu (na zásobník) = množství práce. Zákazník mi nyní zaujal množství betonu (na podnos) z celkového množství práce. Kdo z nás má pravdu?

Sbírka PM 23 p.2.2 Objem konstrukcí vrtů by měl být vypočten podle projektů, včetně objemu dna, zásobníku (bez přípravy), stěn, nátěrů, otvorů

Olga62, vpravo Veroinka, pokusí se zacházet se zařízením ze zásobníků samostatně, může to být dražší a pak díky zákazníkovi

Tváří v tvář podobnému požadavku, odstraňte objem zásobníku z objemu železobetonu. Jak se vaše situace vyřešila?

Veroinka, Lazarena, zařízení betonového podnosu je součástí díla. přidat soubor

Děkuji, ale. Obecně se jedná o to, zda je množství betonu v zásobníku zahrnuto do počítaných materiálů? a jak to dokázat, nebo jak dokázat opak. Skutečnost, že práce je brána v úvahu při tvorbě cen, je známa.

Také my zákazník odstraní objem zásobníku z celkového množství práce.

Natali, no, zákazník je špatný. V PM na FER - s.2 23.2

včetně TER: 2.22.3 Záložka Ceny. 22-04-1 na zařízení kulatých vrtů z prefabrikovaného betonu obsahují studny sestávající z kroužků, desek, povlaků a dna, krčních kroužků a podpěrných kroužků. ____________ výpočet se provádí na objemu železobetonových konstrukcí vrtů a nikoliv na objemu studní.

Enkare, přečtěte si pozorně: a co to musí dělat tady

prosím, řekněte mi, jak správně vypočítat objem studny z železobetonových desek? díky

tonyadoma, značkové talíře tam? Existují nějaké velikosti? objem zhb je považován za elementární

veronika-2, ano, je to PN 15 -1sht. KS 15.9-1sht. KS 15.9b - 1ks.1PP15 - 1 ks KO6 - 1ks.

otevřeme sérii, uvažujeme. ve standardní řadě je ve všech konstrukcích objem betonu

Veronika-2, můžeme vzít geometrický objem do vlastností materiálu?

kde to je, odkud je a odkud je to všechno?

to je na internetu v produktových specifikacích

tonyadoma, najděte tyto materiály v FSSC - stále je stanoven objem železobetonu

tonyadoma na pomoc

Waliko999, a co dávají vaše tablety autorovi otázky?

Veronika-2, ano, vím, co je naznačeno, jsou podle mého odhadu, ale nepotřebuji objem železobetonu, ale objem studny, abych zjistil, kolik z rozvinutých pozemků odečtou a vyplní dutiny, pokud je objemem válce, pak objem 3,478 m3 podle prstenců, kdybychom se domnívali, že geometrický objem se bude zabývat charakteristikami výrobků na internetu, pak bude to 4,695 m3

veronika-2, vložte správné množství, oproti pravým prvkům. objem a vůle)

Zablokuji svůj počet a výsledné svazky se mohou přidat? bude to moje dobře?

delirium, delirium a opět delirium. a duplikace zpráv v různých tématech je porušení pravidel fóra.

objem konstrukce vrtu NELZE být menší než objem železobetonu v konstrukci. a dostanete to tak

veronika-2, mám objem w / b0,380,40,320,270,02th 1.39m3a Potřebuji objem studny, no, poprvé to udělám

Veronika-2, myslím, že jste autorovi nerozuměli, jak jinak může tonyadoma, podívejte se na modelový projekt pro vaši studnu.

No, geometrie je. konstrukce studny. objem válce v kroužcích, s ohledem na podlahové desky a objem spodní desky

Den795, z tohoto místa podrobněji, prosím. je to prakticky nemožné. teoreticky může být objem železobetonu rovný objemu stavby studny, ale ne více)))

Veronika-2, Geometrická velikost studny a objem betonu v konstrukci studny jsou dvě odlišné věci. Autor potřebuje počítat zemní práce a nefunguje dobře na zařízení.

den795, je to jasné. mluvili jsme o tom. Zpočátku byla položena otázka ohledně objemu zařízení dobře. a teprve následovalo vysvětlení. ale i tak autor dělal, že objem železobetonu v studně je větší než konstrukční objem studny (což je zapotřebí k výpočtu výkopových prací), což je nemožné, protože jsem začal odporovat)))

prosím, někdo vysvětlí, kolik se odnese z rozvinuté půdy, aby zjistil zásyp, prosím vás

tonyadoma, od vrcholu studny ke dnu plus objemu spodní desky. viz výkres studny

tonyadoma, jaké jsou vaše studny? Vypočtěte zhruba objemovou kapacitu obrysu a odečtěte jej. + - 0,5 kostek nebudete dělat počasí.

Otázka není. Google pomůže, přesně ví, kolik dat z těchto desek a kroužků. Veronica. a co se stalo vaší avatorku, nebo jste se zlobili moderně?

tady se otázka něčeho jiného ukázala být))), takže Google nebude pomoct))) ne))) jen trochu trik na avatar - krásné, budeš souhlasit? No, stejně jako já))) a ocasem, ocasem.

a co je počítáno? COP 15,9 - 1500 mm v průměru. Kruh = πr2 = 3,14 * 0,750 * 0,750 = 1,768 m2 a stále je třeba vynásobit hloubkou studny + samostatně vypočítat hrdlo, pokud je. Je pod vrt asi 2,5 * 2,5 * hloubky. Veronica, chladný ďábel

Proč měl COP 15,9 1500 v průměru? A jamka SNiP minimálně 3000x3000 Zde chceme mluvit nesmysly. Přidáno (10. listopadu 2015, 17.20 hod.) ---------------------------------------- ----- tonyadoma, Vše je jednoduché - Průměr základové desky. Minimální vzdálenost na každé straně desky je 0,6 ve spodní části. Plus příprava pod kamny. A pak s nebo bez svahů

Creogen, potřebuji zásypový objem, ne úplné vykopávky pro studny)) Vzpomínám si, že se jednalo o velmi dobrý program) Objem zásypu se rovná objemu vysídlených půd a ty a Vera nezohlednil přípravu ani správné množství jámy, ani skutečný průměr prstenců ani množství písku. A co jste vlastně vzali v úvahu? Publikováno (11.10.2015, 17:34) -------------------------------- ------------- den795, vypadal exelkas - je nesprávně vypočítán, a to z toho, že nezohledňuje vnější průměr kroužků

Souhlasím, napsal jsem to interně, ale ukázal jsem, jak se má počítat. nebo je třeba žvýkat jako prvního srovnávače? nebo dokonce vypočítat vše. Obecně platí, že tato otázka hovoří o úrovni odborníka. A klikněte na položku v SNIP pro 3000x3000, chci vidět.

4eIIIupokuKoT, SNiP 3.02.01-87 str. 3.2

KS 15,9 1680 mm + 600 * 2 = 2880 mm, pokud je přesná, pak 2880x2880 mm

4eIIIupckuuKoT plus zaokrouhlení na odchylku od tabulky 4, odstavce 1 téhož SNiP

ke stěnám není žádný vztah

4eIIIupckuuKoT, uh. příliš líní, než hádat. pouze spodní část je nejen odvrácena do hloubky, ale také v šířce i délce. V zákopech je výslovně uvedeno, že šířka by měla být vypočítána pro lžíce + 0,15

Betonové vrty

Konstrukce kanalizačních systémů vyžaduje použití vysoce kvalitního a trvanlivého materiálu, který odolává vysokému zatížení. V této oblasti jsou široce používány železobetonové vrty. Jejich konstrukce jsou vysoce odolné vůči deformacím, negativním účinkům podzemních vod a půdy. Spolehlivost betonové studny pro odpadní vody zajišťuje dlouhou funkci celého systému.

Zvláštní funkce

Nádrže z železobetonu neabsorbují pachy a toxické chemikálie. Výrobky nepodléhají korozi a jsou velmi praktické. Prvky tvořící tyto struktury jsou:

 • dno;
 • kroužky;
 • podlahové desky;
 • krk;
 • další kroužky;
 • horní deska.

Všechny díly jsou vyráběny průmyslově a jsou navrženy tak, aby vytvářely podzemní a povrchovou komunikaci. Všechny komponenty studny jsou vyráběny v plném souladu se zavedenými státními normami. To vám umožní dodržovat nezbytné hygienické normy při stavbě zařízení.

Prvky se snadno sestavují a mohou být použity po několik desetiletí. Konstrukce studny využívá také vyztuženou výztuž, která se nalívá s trvanlivým betonovým roztokem. RC kroužky jsou vyráběny pod určitým označením a mají různé výšky. Standardní struktura domácnosti může obsahovat prstence o průměru od 1000 do 2000 mm. Ve výšce se standardní vrstva může dostat na různé úrovně. Objem železobetonového kroužku se vypočítá jednotlivě podle určitého vzorce. Vynásobí výšku, objem a poloměr čtverce. Typické studny betonových výrobků jsou vyráběny podle GOST N 8020-80 a 8020-90. Tyto projekty jsou navrženy speciálně pro kanalizační systémy.

Betonové prstence tvoří hlavní rám konstrukce. Dodatečné kroužky se používají k doplnění velikosti konstrukce. Mohou dosáhnout výšky 10-30 cm. Zpevněný betonový podklad důlní hmoty je vystaven značným mechanickým zatížením. Technické charakteristiky tohoto prvku musí být dostatečně vysoké, aby konstrukce odolala možným deformacím před účinky negativních vnějších faktorů. Střešní železobeton Wells má ústí s poklopem. Pro jeho konstrukci jsou použity kroužky o výšce dva metry. Nahoře je železobetonová jímka pokrytá deskou, ve které je poklop.

Typy nádrží

Moderní studny RC jsou instalovány na různých místech. K dispozici jsou revizní, filtrační a přijímací nádrže. Revizní struktury se používají pro uspořádání rovného dlouhého potrubí. Zásobník zajišťuje přístup k odpalům a je potřebný k provádění preventivní údržby a čištění v případě potřeby. Kontejner je dobře uzavřen v přípojkách.

Přijímač produktů je nutný, aby se zabránilo pronikání odpadních vod do půdy. Jímka může být vybavena speciálními filtry. Kromě kruhového, použitého čtvercového designu. Je lepší použít díly s nízkou propustností jako jímka, aby se zabránilo zaplavení železobetonové nádrže. Kumulativní produkty jsou instalovány v nízkých svazích.

Filtrační produkty se používají k čištění odpadních vod. Otočné konstrukce jsou postaveny v oblastech se závity. Vykonávají zvláštní roli - jsou zvyklí na kontrolu celého systému.

Požadavky na konfiguraci

V zařízení kanalizace z betonových kroužků je důležité dodržovat přijaté normy. Spodní část jímky se nalije betonovým roztokem tak, aby kanál mohl být vytvořen správně. S jednoduchou formou produktů na poklopu se nepoužívá zámek.

Konstrukce kulatých prefabrikovaných betonových vrtů vyžaduje zvláštní pozornost. Prefabrikované železobetonové konstrukce by se během výstavby neměly přemísťovat. Prvky jsou upevněny silnými kovovými konzolami, které zabraňují posunutí kroužků. Použité prvky musí mít otvory pro konzoly. Kulaté prefabrikované betonové jamky musí mít uzavírací poklop stejného průměru. Továrny vyrábějí všechny části budov podle stávajících norem. V konstrukci mohou být také použity plastové nebo kovové poklopy, ale jsou méně relevantní při konstrukci kanalizačních systémů.

Hlavní pravidlo ve výstavbě šachty z betonových prstenců - přítomnost povinné hydroizolace. Na stěny výrobku a na dno je třeba aplikovat vodotěsný materiál. Chcete-li provádět hydroizolaci, musíte respektovat přesnou úroveň kapilár podzemních vod. To je zvláště důležité, pokud se betonová jímka zhotovuje na jílovité půdě. Izolační práce se provádějí podle norem GOST - vnitřek kanalizace z betonových kroužků musí pokrývat vrstvu asfaltu 7 mm.

Požadované konstrukční parametry jsou předem vypočteny. Technické parametry, výška a šířka betonových kroužků pro odpadní vody, průtok vody jsou vzaty v úvahu. Materiály jsou vybrány na základě charakteristik půdy. Ve vodovodním systému mohou být železobetonové jímky pro instalaci. Pokud existuje příležitost - je lepší svěřit zařízení kanálu z betonových kroužků odborníkům.

Výhody

Železobeton - high-tech a cenově dostupný materiál. Z ní můžete postavit nejen kulaté, ale i obdélníkové studny. V tomto případě není kroužek, ale používá se deska. Integrované prvky betonu jsou namontovány podle norem. Ústa, krytí je vytvořeno, je provedena vodotěsnost. V uspořádání je velmi důležité dobré utěsnění celé konstrukce. Vypustit použitý betonový žlab. Trvanlivost tohoto návrhu plně odůvodňuje náklady na konstrukci.

Železobetonové jámy mají následující výhody:

 • dobrá odolnost proti nízkým teplotám;
 • velký výběr tvarů a velikostí dílů;
 • snadná rychlá instalace;
 • výborná kompatibilita všech částí;
 • schopnost předběžně vypočítat parametry celé dolu;
 • nepodléhá mechanickému poškození a nárazům;
 • rychlé řešení pro obnovu materiálu;
 • dlouhá doba provozu (více než 20 let);
 • odolnost vůči tlaku půdy;
 • vysoká těsnost.

Při instalaci konstrukcí je možné aplikovat příslušenství a další prvky z jiných materiálů. Nejvíce těžké a odolné konstrukce jsou instalovány pod dálnicemi. Světelné struktury jsou umístěny pod chodníky pro chodce a na místě.

Betonové nádrže se snadno čistí a mohou mít dodatečný odtokový otvor. Inertní vlastnosti železobetonu zajišťují bezpečnost složení vody a nekvalifikují kapalinu. To je obzvláště důležité při zvážení stavby vodovodního systému.

Beton má hladký povrch a nedovolí, aby na stěnách nádrže zůstalo odpad. Konstrukce prakticky nepodléhá znečištění. U úklidových prací nebude zapotřebí ani speciální zařízení, ani odborné znalosti odborníků. Nádrž je velmi snadná k opravě a čištění.

Monolitické dno poskytuje zvláštní spolehlivost a ochranu celé konstrukce. Obvykle jsou opěrné kroužky stejné jako u standardních. Odolné desky zabraňují znečištění vody a zničení konstrukcí. Vnitřní síť (výztuž) zajišťuje dodatečnou pevnost celého výrobku.

Závěr

Kombinované formy studní mohou být velmi odlišné. Výběr požadovaného typu výrobku závisí na cílech, účelu, funkcích struktury. Betonový monolit bude trvat velmi dlouho bez problémů. Spolehlivá nádrž zajišťuje potřebné odvodnění odpadních vod a chrání půdu před jejich negativním dopadem.

Při výběru konstrukce je důležité věnovat pozornost výhodám betonového rámu a třídě pevnosti materiálu. Správná péče o celý kanalizační systém zajišťuje jeho trvanlivost a hladký provoz.