Výpočet objemu

Pomocí kalkulačky zjistíte nejen objem studny, ale i náklady na veškerou práci. K tomu je třeba zachovat předpokládanou velikost a kalkulačka automaticky zobrazí výsledek. Samozřejmě, výpočty lze provádět nezávisle pomocí vzorců, ale bude to trvat déle.

Jak víte, pro výpočet objemu je nutné znásobit, délku, šířku a výšku, respektive vzorec se používá:
Objem = L * W * H
Pokud potřebujete znát objem formuláře ve formě válce, budete muset použít vzorec:

Například potřebujete najít objem studny, kde:
Průměr - 1,5 m;
Hloubka - 10 m.
Hledáme poloměr, proč dělíme průměr o 2, tedy poloměr je 0,75 m (1,5 / 2).
Dále pomocí vzorce použijeme výpočty:
(3.14) * 0.75 ² * 10 = (3.14) * 0.5625 * 10 = 17.66 Z toho vyplývá, že objem jamky bude rovný 17,66 m³.

Byla dokončena reforma cen ve stavebnictví

objem prací na zařízení z prefabrikovaných železobetonových vrtů pro sběr 23 jde na m3. Vždy jsem počítala - objem železobetonových výrobků + objem betonu (na zásobník) = množství práce. Zákazník mi nyní zaujal množství betonu (na podnos) z celkového množství práce. Kdo z nás má pravdu?

Sbírka PM 23 p.2.2 Objem konstrukcí vrtů by měl být vypočten podle projektů, včetně objemu dna, zásobníku (bez přípravy), stěn, nátěrů, otvorů

Olga62, vpravo Veroinka, pokusí se zacházet se zařízením ze zásobníků samostatně, může to být dražší a pak díky zákazníkovi

Tváří v tvář podobnému požadavku, odstraňte objem zásobníku z objemu železobetonu. Jak se vaše situace vyřešila?

Veroinka, Lazarena, zařízení betonového podnosu je součástí díla. přidat soubor

Děkuji, ale. Obecně se jedná o to, zda je množství betonu v zásobníku zahrnuto do počítaných materiálů? a jak to dokázat, nebo jak dokázat opak. Skutečnost, že práce je brána v úvahu při tvorbě cen, je známa.

Také my zákazník odstraní objem zásobníku z celkového množství práce.

Natali, no, zákazník je špatný. V PM na FER - s.2 23.2

včetně TER: 2.22.3 Záložka Ceny. 22-04-1 na zařízení kulatých vrtů z prefabrikovaného betonu obsahují studny sestávající z kroužků, desek, povlaků a dna, krčních kroužků a podpěrných kroužků. ____________ výpočet se provádí na objemu železobetonových konstrukcí vrtů a nikoliv na objemu studní.

Enkare, přečtěte si pozorně: a co to musí dělat tady

prosím, řekněte mi, jak správně vypočítat objem studny z železobetonových desek? díky

tonyadoma, značkové talíře tam? Existují nějaké velikosti? objem zhb je považován za elementární

veronika-2, ano, je to PN 15 -1sht. KS 15.9-1sht. KS 15.9b - 1ks.1PP15 - 1 ks KO6 - 1ks.

otevřeme sérii, uvažujeme. ve standardní řadě je ve všech konstrukcích objem betonu

Veronika-2, můžeme vzít geometrický objem do vlastností materiálu?

kde to je, odkud je a odkud je to všechno?

to je na internetu v produktových specifikacích

tonyadoma, najděte tyto materiály v FSSC - stále je stanoven objem železobetonu

tonyadoma na pomoc

Waliko999, a co dávají vaše tablety autorovi otázky?

Veronika-2, ano, vím, co je naznačeno, jsou podle mého odhadu, ale nepotřebuji objem železobetonu, ale objem studny, abych zjistil, kolik z rozvinutých pozemků odečtou a vyplní dutiny, pokud je objemem válce, pak objem 3,478 m3 podle prstenců, kdybychom se domnívali, že geometrický objem se bude zabývat charakteristikami výrobků na internetu, pak bude to 4,695 m3

veronika-2, vložte správné množství, oproti pravým prvkům. objem a vůle)

Zablokuji svůj počet a výsledné svazky se mohou přidat? bude to moje dobře?

delirium, delirium a opět delirium. a duplikace zpráv v různých tématech je porušení pravidel fóra.

objem konstrukce vrtu NELZE být menší než objem železobetonu v konstrukci. a dostanete to tak

veronika-2, mám objem w / b0,380,40,320,270,02th 1.39m3a Potřebuji objem studny, no, poprvé to udělám

Veronika-2, myslím, že jste autorovi nerozuměli, jak jinak může tonyadoma, podívejte se na modelový projekt pro vaši studnu.

No, geometrie je. konstrukce studny. objem válce v kroužcích, s ohledem na podlahové desky a objem spodní desky

Den795, z tohoto místa podrobněji, prosím. je to prakticky nemožné. teoreticky může být objem železobetonu rovný objemu stavby studny, ale ne více)))

Veronika-2, Geometrická velikost studny a objem betonu v konstrukci studny jsou dvě odlišné věci. Autor potřebuje počítat zemní práce a nefunguje dobře na zařízení.

den795, je to jasné. mluvili jsme o tom. Zpočátku byla položena otázka ohledně objemu zařízení dobře. a teprve následovalo vysvětlení. ale i tak autor dělal, že objem železobetonu v studně je větší než konstrukční objem studny (což je zapotřebí k výpočtu výkopových prací), což je nemožné, protože jsem začal odporovat)))

prosím, někdo vysvětlí, kolik se odnese z rozvinuté půdy, aby zjistil zásyp, prosím vás

tonyadoma, od vrcholu studny ke dnu plus objemu spodní desky. viz výkres studny

tonyadoma, jaké jsou vaše studny? Vypočtěte zhruba objemovou kapacitu obrysu a odečtěte jej. + - 0,5 kostek nebudete dělat počasí.

Otázka není. Google pomůže, přesně ví, kolik dat z těchto desek a kroužků. Veronica. a co se stalo vaší avatorku, nebo jste se zlobili moderně?

tady se otázka něčeho jiného ukázala být))), takže Google nebude pomoct))) ne))) jen trochu trik na avatar - krásné, budeš souhlasit? No, stejně jako já))) a ocasem, ocasem.

a co je počítáno? COP 15,9 - 1500 mm v průměru. Kruh = πr2 = 3,14 * 0,750 * 0,750 = 1,768 m2 a stále je třeba vynásobit hloubkou studny + samostatně vypočítat hrdlo, pokud je. Je pod vrt asi 2,5 * 2,5 * hloubky. Veronica, chladný ďábel

Proč měl COP 15,9 1500 v průměru? A jamka SNiP minimálně 3000x3000 Zde chceme mluvit nesmysly. Přidáno (10. listopadu 2015, 17.20 hod.) ---------------------------------------- ----- tonyadoma, Vše je jednoduché - Průměr základové desky. Minimální vzdálenost na každé straně desky je 0,6 ve spodní části. Plus příprava pod kamny. A pak s nebo bez svahů

Creogen, potřebuji zásypový objem, ne úplné vykopávky pro studny)) Vzpomínám si, že se jednalo o velmi dobrý program) Objem zásypu se rovná objemu vysídlených půd a ty a Vera nezohlednil přípravu ani správné množství jámy, ani skutečný průměr prstenců ani množství písku. A co jste vlastně vzali v úvahu? Publikováno (11.10.2015, 17:34) -------------------------------- ------------- den795, vypadal exelkas - je nesprávně vypočítán, a to z toho, že nezohledňuje vnější průměr kroužků

Souhlasím, napsal jsem to interně, ale ukázal jsem, jak se má počítat. nebo je třeba žvýkat jako prvního srovnávače? nebo dokonce vypočítat vše. Obecně platí, že tato otázka hovoří o úrovni odborníka. A klikněte na položku v SNIP pro 3000x3000, chci vidět.

4eIIIupokuKoT, SNiP 3.02.01-87 str. 3.2

KS 15,9 1680 mm + 600 * 2 = 2880 mm, pokud je přesná, pak 2880x2880 mm

4eIIIupckuuKoT plus zaokrouhlení na odchylku od tabulky 4, odstavce 1 téhož SNiP

ke stěnám není žádný vztah

4eIIIupckuuKoT, uh. příliš líní, než hádat. pouze spodní část je nejen odvrácena do hloubky, ale také v šířce i délce. V zákopech je výslovně uvedeno, že šířka by měla být vypočítána pro lžíce + 0,15

Instalace vrtů, Jak počítat hlasitost?

 • Zprávy: 214
 • Reputace: 1
 • Díky obdržel: 2

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • pars
 • Offline
 • Vývojář
 • Příspěvky: 1402
 • Reputace: 10
 • Díky přijatých: 1

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • Tiché
 • Spouštěč témat
 • Offline
 • 5. ročník
 • Zprávy: 214
 • Reputace: 1
 • Díky obdržel: 2

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • sw
 • Offline
 • Velitel
 • Zprávy: 2073
 • Díky obdržel: 0

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • Vitiai
 • Offline
 • Vývojář
 • Zprávy: 2156
 • Reputace: 5
 • Díky obdržel: 16

2.3. Tabulka cen. 04-001 na zařízení kulatých vrtů z prefabrikovaného betonu obsahují jamky, skládající se z kroužků, krycích desek a dna, krčních kroužků a podpěrných kroužků.
Tabulka cen. 04-002 na zařízení z cihelných vrtů zohledňují studny, které se skládají z monolitického železobetonu nebo betonového dna, cihelných stěn a hrdla, desek povlaků a dna prefabrikovaného železobetonu a tabulky sazeb. 04-003 na zařízeních betonových vrtů s monolitickými stěnami a povlaky z prefabrikovaného betonu berou v úvahu studny, které se skládají z železobetonu a betonových dna, stěn, desek povlaků a dna a krček.
Konstrukce betonových otvorů, zařízení pro zastavení a podepření pro instalaci potrubních armatur, jakož i množství přípravku na beton ve vlhkých půdách jsou brány v úvahu a nejsou zahrnuty do objemu hlavních konstrukcí vodních studní.

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • Vitiai
 • Offline
 • Vývojář
 • Zprávy: 2156
 • Reputace: 5
 • Díky obdržel: 16

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • Tiché
 • Spouštěč témat
 • Offline
 • 5. ročník
 • Zprávy: 214
 • Reputace: 1
 • Díky obdržel: 2

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • Vitiai
 • Offline
 • Vývojář
 • Zprávy: 2156
 • Reputace: 5
 • Díky obdržel: 16

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • Turbo odhad
 • Offline
 • Vývojář
 • Zprávy: 1838
 • Reputace: 14
 • Díky obdržel: 26

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

 • Tiché
 • Spouštěč témat
 • Offline
 • 5. ročník
 • Zprávy: 214
 • Reputace: 1
 • Díky obdržel: 2

Přihlaste se nebo se zaregistrujte a připojte se ke konverzaci.

Výpočet objemu studny v odhadu

[email protected] Út 19.4.2011 21:19

Vaše reklama

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

Alekseeva st 20. dubna 2011 08:18

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

[email protected] st 20.4.2011 10:44

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

VESNA st 20.4.2011 11:33

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

[email protected] st úno 20, 2011 13:18

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

Alekseeva st 20.4.2011 13:50

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

VESNA st 20.4.2011 14:41

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

Pavelsom Čtv. 21, 2011 9:28

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

Natalya S. Thu 21.4.2011 9:42

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

Natalya S. Čtv. 21.4.2011 9:45

Re: Stanovení objemu kanalizačních / zásobovacích vrtů.

VESNA Čt 21.4.2011 10:13

Výpočet objemu zemních prací

# 1. Příkop s vertikálními stěnami na plánovaném terénu

Objem příkopu (V) = m3

Plocha průřezu (F) = m2

# 2. Příkop s vertikálními stěnami s výškovým rozdílem

Objem příkopu (V) = m3

Plocha průřezu (F1) = m2

Plocha průřezu (F2) = m2

# 3. Příkop se svahy na plánovaném terénu

Objem příkopu (V) = m3

Plocha průřezu (F) = m2

Pozor: pokud zadáte typ půdy, program sám vypočítá velikost a2 (na koeficientu m od tabulky na konci stránky). Pokud potřebujete zadat vlastní velikost a2, pak vyberte typ půdy "výpočet podle velikosti a2".

# 4. Sklon příkopu s výškovým rozdílem

Objem příkopu (V) = m3

Plocha průřezu (F1) = m2

Plocha průřezu (F2) = m2

Pozor: pokud zadáte typ půdy, program sám vypočítá velikost a2 (na koeficientu m od tabulky na konci stránky). Pokud potřebujete zadat vlastní velikost a2, pak vyberte typ půdy "výpočet podle velikosti a2".

Sklon svahů v tomto výpočtu byl stejný po celé délce výkopu.

# 5. Příkop s vertikálními stěnami na plánovaném terénu

Objem nádrže (V) = m3

Plocha v plánu (F) = m2

# 6. Příkop s vertikálními stěnami, s různými vrcholy vrcholů

Objem nádrže (V) = m3

Plocha v plánu (F) = m2

# 7. Pit s svahy v plánované oblasti

Objem nádrže (V) = m3

Šířka vrcholu jámy (L3) = m2

Délka vrcholu jámy (L4) = m2

# 8. Kulatá studna se svahy

Objem nádrže (V) = m3

Popis

Výkop je otevřený výkop v zemi určeném pro instalaci pásových patek, pokládání komunikací (vodovody, kanalizace, elektrické kabely, komunikační sítě).

Při uspořádání základové lišty se doporučuje, aby šířka výkopu byla o 600 mm větší než šířka základové základny bf (umožňující instalační práce, procházet lidi).

Výkop s vertikálními stěnami na plánované ploše je nejjednodušší formou výkopu. Používá se hlavně s nízkou výškou příkopu a při výrobě stavebních prací v zimních podmínkách, kdy jsou svahy výkopu zmrazené a neexistuje nebezpečí půdního kolapsu, používá se také pro mechanickou instalaci bagrovacích stěn (distanční konzolové konzoly, konzolové rozvaděče).

Sklon svahu v závislosti na typu půdy a hloubce výkopu

Výkonná dokumentace

Jak zjistit objem zemních prací při instalaci studny

Tabulka objemu výkopů v zařízení dobře.

1 Objem výkopů, zásypů a přepravy půdy se vypočítává pro půdu v ​​hustém těle.

2 Objem výkopových prací je určen pro zákopy s uzávěry, s výjimkou výkopů malých krabic.

3 Při uspořádání vložky pro rohové a rozvětvovací vrty přidejte do jedné vložky následující práce: výkop - 0,5 m3, zásyp - 0,3 m3, odběr 0,2 m3.

Stáhněte si tabulku objemů výkopů při stavbě studní na části pro chodce v části "Pomocné materiály".

Výstavba kanalizace

Dodávka vody a odpadní vody

Jedním z povinných stadií stavebních prací je zajištění dodávky vody v domě a odvodnění odpadních vod z domu. Voda vstupující do domu po použití je zobrazena jako odpadní voda. Kanálové systémy se liší podle materiálů, počtu vrtů a toho, co se v systému děje s odpadními vodami. Odtok je buď shromážděn ve sbírce a po nějaké době je čerpán ze speciálního stroje, po němž je odstraněn do septiků nebo absorbován do studny sám.

Předpokladem pro stavbu domu je výstavba kanalizačního vrtu.

Každý domácí majitel se samozřejmě pokusí uspořádat výstavbu kanalizačních studní tak, aby jeho kanalizační systém během dalšího použití nevyžadoval další pozornost. Taková kanalizační jamka se nazývá absorpční nebo absorbovatelná. Je dokonce možné postavit systém sestávající z několika septiků. Vypadají jako zakořeněné sudy, kde se kanalizace postupně vyčistí před resorpcí v půdě.

Požadavky na kanalizační vrty

Existuje několik požadavků na studny.

Absorbující vrata musí být umístěna tak, aby nedošlo k znečištění odtoku podzemní vody.

Kanálová jímka musí být umístěna 50 m od jara nebo pitné studny.

V oblastech, kde voda proudí vysoko, takové kolektory nevytvářejí. Přibližná bezpečná hloubka toku půdy je 4 metry a hlouběji. Vzdálenost mezi nejvyššími půdními vodami na jaře a spodku vypouštěcí jámy by měla být větší než jeden metr. Pokud je v blízkosti pramen nebo studna, minimální vzdálenost od kanalizace k jamce / studni by měla být 50 metrů. Vzdálenost od absorpční jámy až po obytnou budovu doporučujeme udržet alespoň deset metrů.

Jak je zřejmé z obrázků, je zapotřebí vytvořit konstrukci rozpouštěcí drenážní jámy.

Pokud je lokalita omezená nebo když jsou přírodní vody vysoké, je nutné vybudovat vyčerpanou kanalizační studnu. Provádí se těsně a snaží se zvolit místo pro jeho umístění blíže k vnějšímu plotu tak, aby čerpací stroj mohl snadno vyvézt a zneškodňovat odpadní vody z odtokové jámy.

Výpočet objemu kanalizace

Stavba vrtů začíná volbou místa a výpočtem objemu studny. A nejspíše musíte nejprve vypočítat požadovaný objem a potom vybrat místo pro objem odpadu.

Objem kanalizace dobře závisí na počtu lidí žijících v domě a stávajících sociálních zařízeních.

Objem studny určené pro kanalizaci přímo závisí na potřebách toku vody. Průměrná dávka odpadní vody na osobu je 150-170 litrů vody denně bez vany a 230-250 litrů vody denně s vanou. Pro průměrnou rodinu (dvě dospělé a dvě děti) spotřeba vody za den může být od 600 do 1000 litrů (jeden kubický metr). Předpokládá se, že absorpční drenážní jamka se spodní plochou 1 čtvereční. m je schopen odebírat a absorbovat až jeden kubický metr vody denně (za předpokladu, že půda je nehlučná). Aby byla zajištěna určitá rezerva, pracovní objem jámy se vypočítá jako trojnásobná denní sazba, tj. Pro naši průměrnou čtyřčlennou rodinu je nutné postavit tříkubickou jámu. Mělo by být zřejmé, že potrubí, přes které odpadní voda vstupuje do jámy, by mělo být umístěno v hloubce asi 70 cm a pracovní objem kanalizace je umístěn pod odtokovou trubkou. Je také možné přivést stávající drenážní systém do kanalizační jámy. Hloubka jejího výskytu také nepřesahuje 70 cm.

Nyní, když známe požadovaný objem odpadních vod, můžeme odhadnout jeho velikost. Hloubka studny se obvykle děje od 2,5 do 3 metrů. Odčítáme 70 cm, ležící nad odtokovou trubkou, získáme maximální pracovní hloubku 2,3 ​​metru.

Vzpomeňte si na kurz geometrie školy, že objem je oblast dolní vynásobená výškou.

Nejběžnější jsou kulaté studny, protože jsou pohodlnější při instalaci, opravách a údržbě.

Spodní část studny může být kulatá (bubny) nebo ve formě čtyřúhelníku (čtverce nebo obdélníku). Samozřejmě, že je možné vytvořit kanalizační jámu oválnou nebo pyramidovou, ale to je již se zvláštním zájmem o tuto konstrukci. Budeme zvažovat nejjednodušší a nejběžnější formy.

Plocha kruhu se vypočte podle vzorce S = πR2. Zjistíme, že požadovaný objem jamky 3 se rovná výšce produktu (2.3 m) číslem π (3.14) a čtvercem poloměru (R 2).

3 m 3 = 2,3 m * 3,14 * r 2

Po výpočtech zjistíme, že hodnota R je 0,65 metru nebo 65 cm, což znamená, že průměr jámy by měl být 1,3 metru s hloubkou 3 metry.

Pokud se studna nemá kopat, ale je čtvercová nebo obdélníková, pak si vzpomínáme, že plocha obdélníku je délka vynásobená šířkou. Hloubka vrtu je hloubka násobená dolní oblastí. To znamená, že spodní plocha 3 m 3 = 2,3 m *.

Spodní plocha = 1,3 metru čtverečních. To znamená, že buď dno je čtvercové se stranou čtverce 1 m 15 cm, nebo dno je obdélníkové se stranou 1,5 m a 0,9 m. S hloubkou vrtu 3 m.

Když vykopáváte díru pod studnu, nezapomeňte, že na dně bude 30-40 cm. Polštář písku a trosek.

Kanalizace provádí kopání s ohledem na dodatečnou šířku, délku a hloubku, které budou obsazeny zpevněnými stěnami, které chrání zemi před pádem. Stěny uvnitř studny jsou postaveny jako bednění a mohou být vyrobeny z cihel, betonu nebo železobetonových prstenců. Na dně jámy bude nutné nalít vrstvu písku a vrstvu drceného kamene s celkovou výškou 30-40 cm, aby se odfiltroval absorbovaný odpad. Pokud vezmeme v úvahu velikost cihly v položení 12 cm, pak se ukazuje, že musíte vykopat otvor o širší o 25 cm (12 cm široké cihly na každé straně) a hlouběji o 40 cm (vrstva písku, vrstva sutiny).

Výpočty objemu kanalizačního vrtu a jámy pro něj umožňují přibližnou hodnotu, zde je možné zaokrouhlit hodnoty do většího směru. Podle principu "nechte dobře být s malou rezervou lepší než jeho objem bude chybět".

Kromě toho je třeba vědět, že železobetonové prstence jsou k dispozici ve standardních velikostech (0,7, 1, 1,5 a 2 metry - průměr prstence). Proto po provedení výpočtů a zjištění, jaký průměr studny potřebujete, porovnáme ji s hotovými standardními rozměry betonového kroužku. Po obdržení vypočteného průměru 1,3 metru zvolíme kruhy o průměru 1,5 metru, protože průmysl nevytváří prstence o průměru 1,3 metru.

Materiály pro výstavbu kanalizačních vrtů

Objem kanalizace a průměr kroužku je určen, místo je vybráno a jámka je vykopaná, nyní je nutné postavit bednění. To je vnitřní část studny, která chrání hliněné stěny před pádem. Tradiční stěny bednění jsou z červených cihel, u stěny jsou mezi těchami ponechány otvory, které dělají zeď jako "plné díry". Cihlový bednění je cenově dostupné, navíc nevyžaduje použití zdvihacího zařízení. Cihly jsou do studny spuštěny ručně.

Trvalá odpadní voda může být vybavena bez cihel, zatímco železobetonové prstence budou potřebné k posílení hliněných stěn. Jedná se o dražší variantu. Během montáže je nutný jeřáb pro umístění každého kroužku do otvoru a příležitost k pohonu zvedacího otvoru na stavbu kanalizačního otvoru.

Kanalizace v nedávné době často postavena pomocí hotových plastových nádob. Tyto cisterny - sudy jsou instalovány ve vykopaných jámách, v nich jsou zesíleny, plněny zeminou a pracují jako kumulativní kanalizace, vyžadující pravidelné čerpání. Také plastové cisterny-sudy mohou být použity jako meziprodukty septiků, kde odpad, kapaliny a jiné tuhé odpady jsou uloženy z odpadních kapalin. Je dokonce možné úplné vykopání v sudových jímkách, hlavním úkolem je udržet výškový rozdíl mezi kanalizační trubkou v domě a přívodním potrubím v odtokovém válci.

A ještě jedna věc: pokud je práce prováděna najímáním pracovníků, pokud stavíte několik studní ve formě filtračního absorpčního systému, požádejte je, aby sestavili popis struktury pro vás ve formě tabulky kanalizačních studní. Tento program vám může být v budoucnu užitečný.

Výstavba kanalizace

Dodávka vody a odpadní vody

Jedním z povinných stadií stavebních prací je zajištění dodávky vody v domě a odvodnění odpadních vod z domu. Voda vstupující do domu po použití je zobrazena jako odpadní voda. Kanálové systémy se liší podle materiálů, počtu vrtů a toho, co se v systému děje s odpadními vodami. Odtok je buď shromážděn ve sbírce a po nějaké době je čerpán ze speciálního stroje, po němž je odstraněn do septiků nebo absorbován do studny sám.

Předpokladem pro stavbu domu je výstavba kanalizačního vrtu.

Každý domácí majitel se samozřejmě pokusí uspořádat výstavbu kanalizačních studní tak, aby jeho kanalizační systém během dalšího použití nevyžadoval další pozornost. Taková kanalizační jamka se nazývá absorpční nebo absorbovatelná. Je dokonce možné postavit systém sestávající z několika septiků. Vypadají jako zakořeněné sudy, kde se kanalizace postupně vyčistí před resorpcí v půdě.

Požadavky na kanalizační vrty

Existuje několik požadavků na studny.

Absorbující vrata musí být umístěna tak, aby nedošlo k znečištění odtoku podzemní vody.

Kanálová jímka musí být umístěna 50 m od jara nebo pitné studny.

V oblastech, kde voda proudí vysoko, takové kolektory nevytvářejí. Přibližná bezpečná hloubka toku půdy je 4 metry a hlouběji. Vzdálenost mezi nejvyššími půdními vodami na jaře a spodku vypouštěcí jámy by měla být větší než jeden metr. Pokud je v blízkosti pramen nebo studna, minimální vzdálenost od kanalizace k jamce / studni by měla být 50 metrů. Vzdálenost od absorpční jámy až po obytnou budovu doporučujeme udržet alespoň deset metrů.

Jak je zřejmé z obrázků, je zapotřebí vytvořit konstrukci rozpouštěcí drenážní jámy.

Pokud je lokalita omezená nebo když jsou přírodní vody vysoké, je nutné vybudovat vyčerpanou kanalizační studnu. Provádí se těsně a snaží se zvolit místo pro jeho umístění blíže k vnějšímu plotu tak, aby čerpací stroj mohl snadno vyvézt a zneškodňovat odpadní vody z odtokové jámy.

Výpočet objemu kanalizace

Stavba vrtů začíná volbou místa a výpočtem objemu studny. A nejspíše musíte nejprve vypočítat požadovaný objem a potom vybrat místo pro objem odpadu.

Objem kanalizace dobře závisí na počtu lidí žijících v domě a stávajících sociálních zařízeních.

Objem studny určené pro kanalizaci přímo závisí na potřebách toku vody. Průměrná dávka odpadní vody na osobu je 150-170 litrů vody denně bez vany a 230-250 litrů vody denně s vanou. Pro průměrnou rodinu (dvě dospělé a dvě děti) spotřeba vody za den může být od 600 do 1000 litrů (jeden kubický metr). Předpokládá se, že absorpční drenážní jamka se spodní plochou 1 čtvereční. m je schopen odebírat a absorbovat až jeden kubický metr vody denně (za předpokladu, že půda je nehlučná). Aby byla zajištěna určitá rezerva, pracovní objem jámy se vypočítá jako trojnásobná denní sazba, tj. Pro naši průměrnou čtyřčlennou rodinu je nutné postavit tříkubickou jámu. Mělo by být zřejmé, že potrubí, přes které odpadní voda vstupuje do jámy, by mělo být umístěno v hloubce asi 70 cm a pracovní objem kanalizace je umístěn pod odtokovou trubkou. Je také možné přivést stávající drenážní systém do kanalizační jámy. Hloubka jejího výskytu také nepřesahuje 70 cm.

Nyní, když známe požadovaný objem odpadních vod, můžeme odhadnout jeho velikost. Hloubka studny se obvykle děje od 2,5 do 3 metrů. Odčítáme 70 cm, ležící nad odtokovou trubkou, získáme maximální pracovní hloubku 2,3 ​​metru.

Vzpomeňte si na kurz geometrie školy, že objem je oblast dolní vynásobená výškou.

Nejběžnější jsou kulaté studny, protože jsou pohodlnější při instalaci, opravách a údržbě.

Spodní část studny může být kulatá (bubny) nebo ve formě čtyřúhelníku (čtverce nebo obdélníku). Samozřejmě, že je možné vytvořit kanalizační jámu oválnou nebo pyramidovou, ale to je již se zvláštním zájmem o tuto konstrukci. Budeme zvažovat nejjednodušší a nejběžnější formy.

Plocha kruhu se vypočte podle vzorce S = πR2. Zjistíme, že požadovaný objem jamky 3 se rovná výšce produktu (2.3 m) číslem π (3.14) a čtvercem poloměru (R 2).

3 m 3 = 2,3 m * 3,14 * r 2

Po výpočtech zjistíme, že hodnota R je 0,65 metru nebo 65 cm, což znamená, že průměr jámy by měl být 1,3 metru s hloubkou 3 metry.

Pokud se studna nemá kopat, ale je čtvercová nebo obdélníková, pak si vzpomínáme, že plocha obdélníku je délka vynásobená šířkou. Hloubka vrtu je hloubka násobená dolní oblastí. To znamená, že spodní plocha 3 m 3 = 2,3 m *.

Spodní plocha = 1,3 metru čtverečních. To znamená, že buď dno je čtvercové se stranou čtverce 1 m 15 cm, nebo dno je obdélníkové se stranou 1,5 m a 0,9 m. S hloubkou vrtu 3 m.

Když vykopáváte díru pod studnu, nezapomeňte, že na dně bude 30-40 cm. Polštář písku a trosek.

Kanalizace provádí kopání s ohledem na dodatečnou šířku, délku a hloubku, které budou obsazeny zpevněnými stěnami, které chrání zemi před pádem. Stěny uvnitř studny jsou postaveny jako bednění a mohou být vyrobeny z cihel, betonu nebo železobetonových prstenců. Na dně jámy bude nutné nalít vrstvu písku a vrstvu drceného kamene s celkovou výškou 30-40 cm, aby se odfiltroval absorbovaný odpad. Pokud vezmeme v úvahu velikost cihly v položení 12 cm, pak se ukazuje, že musíte vykopat otvor o širší o 25 cm (12 cm široké cihly na každé straně) a hlouběji o 40 cm (vrstva písku, vrstva sutiny).

Výpočty objemu kanalizačního vrtu a jámy pro něj umožňují přibližnou hodnotu, zde je možné zaokrouhlit hodnoty do většího směru. Podle principu "nechte dobře být s malou rezervou lepší než jeho objem bude chybět".

Kromě toho je třeba vědět, že železobetonové prstence jsou k dispozici ve standardních velikostech (0,7, 1, 1,5 a 2 metry - průměr prstence). Proto po provedení výpočtů a zjištění, jaký průměr studny potřebujete, porovnáme ji s hotovými standardními rozměry betonového kroužku. Po obdržení vypočteného průměru 1,3 metru zvolíme kruhy o průměru 1,5 metru, protože průmysl nevytváří prstence o průměru 1,3 metru.

Materiály pro výstavbu kanalizačních vrtů

Objem kanalizace a průměr kroužku je určen, místo je vybráno a jámka je vykopaná, nyní je nutné postavit bednění. To je vnitřní část studny, která chrání hliněné stěny před pádem. Tradiční stěny bednění jsou z červených cihel, u stěny jsou mezi těchami ponechány otvory, které dělají zeď jako "plné díry". Cihlový bednění je cenově dostupné, navíc nevyžaduje použití zdvihacího zařízení. Cihly jsou do studny spuštěny ručně.

Trvalá odpadní voda může být vybavena bez cihel, zatímco železobetonové prstence budou potřebné k posílení hliněných stěn. Jedná se o dražší variantu. Během montáže je nutný jeřáb pro umístění každého kroužku do otvoru a příležitost k pohonu zvedacího otvoru na stavbu kanalizačního otvoru.

Kanalizace v nedávné době často postavena pomocí hotových plastových nádob. Tyto cisterny - sudy jsou instalovány ve vykopaných jámách, v nich jsou zesíleny, plněny zeminou a pracují jako kumulativní kanalizace, vyžadující pravidelné čerpání. Také plastové cisterny-sudy mohou být použity jako meziprodukty septiků, kde odpad, kapaliny a jiné tuhé odpady jsou uloženy z odpadních kapalin. Je dokonce možné úplné vykopání v sudových jímkách, hlavním úkolem je udržet výškový rozdíl mezi kanalizační trubkou v domě a přívodním potrubím v odtokovém válci.

A ještě jedna věc: pokud je práce prováděna najímáním pracovníků, pokud stavíte několik studní ve formě filtračního absorpčního systému, požádejte je, aby sestavili popis struktury pro vás ve formě tabulky kanalizačních studní. Tento program vám může být v budoucnu užitečný.

Výpočet objemu

Dobrá - rozpočet možnost zajistit dodávky vody v předměstské oblasti od centrální dálnice. Ve srovnání s studnou má několik výhod:

 • bez kovové chuti a zápachu;
 • nízké náklady na stavební materiály a čerpadla pro čerpání vody;
 • snadná dezinfekce a každoroční úklid;
 • trvanlivost (životnost až 50 let a více);
 • univerzálnost (nezávisí na rozdílech v elektřině);
 • stavba studny nevyžaduje zvláštní povolení.

Druhy studní

V závislosti na oblasti můžete nainstalovat studnu několika typů:

 • (hloubka dosahuje 4-10 m a zcela závisí na klíčích, které vystupují ze země. Obvykle jsou tyto nádrže naplněny velmi dlouho - od 5 do 10 dnů);
 • (nejoblíbenější studny, jejichž hloubka je 2 až 3 m.), plněné v rozmezí od několika hodin až několika dní, které se neodlišují vysokou ekologickou příhodností, protože voda je shromažďována z nejbližší podzemní vody - 2-3 vodní formace);
 • řeka (její hloubka může dosahovat 30 m, ale její plnění není větší než 1,5 m. Na rozdíl od jiných druhů se voda v říčních studních neklesá, bez ohledu na to, jak často ji používáte);
 • artesian (voda se získává ve vápencových formacích na úrovni 20 až 200 m. Taková studna není populární, protože vyžaduje spoustu peněz).

Podle typu stavebních materiálů jsou studny rozděleny do:

 • dřevěná (nízkonákladová, ale krátkodobá - v provozním stavu může trvat pouhých 15 let, jámka se neztuhne, takže se může kdykoli zhroutit, navíc kontaminovaná voda může proniknout do půdy);
 • cihlová konstrukce (pro stavbu tohoto druhu studny je zapotřebí betonové základy a zpevnění stěn, jakož i zvláštní kladení cihel, jinak se nevyžadují žádné zvláštní náklady a mohou se provádět vlastními rukama);
 • železobeton (můžete vylévat stěny nebo koupit betonové prstence. I přes velké finanční náklady bude tato studna trvat velmi dlouho).

Výpočet objemu

Po výběru typu studny a stavebních materiálů nepokoušejte začít výstavbu. Za prvé, je třeba posoudit, jak velká část studny může uspokojit všechny vaše potřeby - ať už jej plánujete používat výhradně pro domácí vodu, nebo také pro zalévání příměstské oblasti. Pokud vezmeme v úvahu pouze potřebu pitné vody, pak v průměru pro rodinu 4 lidí bude potřeba asi 600 - 1000 litrů.

Poté můžete použít speciální kalkulačku pro výpočet objemu studny a nákladů na zemní práce na našich webových stránkách, nebo to pomocí vzorce:

V = S * h

Za účelem určení oblasti (S) nahrazujeme data ve vzorci:

S = πR², kde π = 3,14.

Abyste nezaznamenali nedostatek vody, počítat tak, abyste měli vždy zásobu. Pro tento účel se objem jímky vypočte ve třech rozměrech:

V = πR2 x h x 3

Předtím, než začnete stavbu studny, musíte vyhodnotit místo a zvolit místo - do 50 metrů od něj by neměly být žádné nečistoty a nečistoty, aby znečištěná voda nevnikla do studny. Nedoporučuje se vykopat díru v blízkosti suterénu domu. Vzdálenost mezi nimi by měla být menší než 5 m. V opačném případě voda vyplaví půdu, základy domu ubývají a do stěn se objeví praskliny.

Hloubka studny závisí na podzemní vodě. Abyste mohli určit vzdálenost, můžete využít služby odborníka nebo předvrtání studny. Můžete také zjistit hloubku podobného vrtu od sousedů.

Bez ohledu na to, jak hluboká je jamka, mějte na paměti, že její plnost zcela závisí na vodní vrstvě. Pokud v studně není dostatek vody, můžete jej opravit několika způsoby:

 • prohloubení jámy do dalšího vodního lůžka;
 • udělejte žumpa trochu hlouběji než vodní lůžko;
 • instalovat "stan" - stěny zvětšující se na obou stranách, díky nimž se zvyšuje přívod vody s minimálním průtokem (rýže);
 • přesunout studnu na jiné místo;
 • vyčistěte a dezinfikujte jámu.

Mimochodem, poslední - čištění a dezinfekce - by se mělo provádět nejméně 1 - 2 krát za rok. Postup je následující:

 • veškerá voda je čerpána ze studny;
 • všechny odpadky, nečistoty, břidlice ze dna a stěny jámy jsou odstraněny;
 • stěny jsou ošetřeny roztokem chloru;
 • Voda se nalije zpět, do které se vstřikuje roztok chloru v poměru 150 mg chloru na 1 litr vody. Studna je pokryta víkem a ponechána po dobu 2 hodin;
 • znovu vyčerpal veškerou vodu a nalial čistou. Opakujte postup, dokud vůně chlóru nezmizí.

Hlavní stránka / Dokumentace odhadu nákladů / Metodické pokyny pro výpočet výše práce

Množství práce pro odhad celkové opravy budov a budov se vypočítá podle projektů, měření v přírodě a velikosti, uvedených v inventarizačních plánech. Jednotky měření při výpočtu objemu jednotlivých konstrukcí a druhů práce musí přesně odpovídat jednotkám měření přijatým v odhadovaných normách a uvedeným v technických částech příslušných kapitol stavebního řádu.

Množství práce se doporučuje vypočítat podle standardních schémat, nákresů a tabulek, což umožňuje vizualizovat průběh výpočtů a jejich pořadí. To také velmi usnadňuje ověření výpočtů druhou osobou. Pro výpočet práce by měly být použity tabulky, které berou v úvahu specifika těchto prací. Výpočet objemu práce by měl být proveden v určitém pořadí. Například se doporučuje začít počítat od základů a stěn suterénu a pak určit objem zemních prací. (Samostatně se doporučuje počítat objemy podzemní části budovy nebo struktury, jakož i obytné a nebytové prostory čisté.

Při výpočtu množství práce potřebné k dodržení následující objednávky:

 1. seznámit se s materiály projektu a umístit je na pracoviště způsobem, který je vhodný pro racionální použití;
 2. vyvíjet a připravovat tabulkové formuláře;
 3. vypracovat pomocné výpočtové tabulky pro typické výrobky, konstrukce a části, jakož i konstrukční prvky a části budovy;
 4. výpočet rozsahu práce pomocí specifikací návrhu;
 5. vypočítat množství práce na konstrukčních prvcích a druzích práce, na které se specifikace nevztahují.

Pro zjednodušení a usnadnění doporučené práce:

 • mít předem připravené pomocné tabulky s připravenými údajovými údaji o typických a často opakovaných konstrukčních prvcích, druzích práce a částech budov, jakož i typických a standardních výrobcích;
 • maximálně využívat standardní formy místních odhadů se seznamem hlavních typů pracovních a strukturálních prvků, šifrovacích jednotek a ukazatelů nákladů;
 • výpočet konstrukčních prvků a typů práce by se měl provádět na hotových odhadech nebo v tabulkách v tomto pořadí.

Takže výsledky předchozích výpočtů lze použít pro následující etapy. Maximální využití při výpočtu množství práce, která je k dispozici v specifikacích projektu pro výrobky a další údaje (obytná plocha, užitná plocha, pracovní plocha apod.). Vyjádření objemu obecných stavebních prací se zpravidla skládá z výpočtů jednotlivých konstrukčních prvků a typů prací. Je však třeba mít na paměti, že pododdíly výkazu výpočtů výše práce pro strukturální prvky neodpovídají seskupení kapitol.

Standardní normy pro přirozené ztráty (nerealizovatelné ztráty, odpady) stavebních materiálů