Schéma kanalizace v soukromém domě: udělejte to sami nebo stojí za to najímat odborníky?

Při výstavbě nové budovy je nedílnou součástí odpadní vody. S moderními materiály a množstvím užitečných informací na internetu, znalost toho, jak dobře navržená kanalizace v soukromém domě s vlastními rukama nebude problémem. Při dodržení jednoduchých požadavků můžete systém sběru snadno sestavit sami, protože nebudete muset používat zastaralé objemné materiály.

Vzorky zastaralých materiálů

Sada moderních PVC trubek

Typy systémů odpadu

Vzhledem k tomu, že toaleta starého dědečka ztratila svou důležitost, zvláště v chladné sezóně, jsou v současné době v provozu tři hlavní typy odpadních systémů:

 • Systém připojený ke kolektivu nebo městskému sběrateli;
 • Stacionární sběr odpadu:
 • Uzavřená nádrž;

Příklad uzavřeného výpustného bodu

 • Stacionární kanalizace bez dna;

Žebřík provedený ve formě betonových kroužků

 • Schéma instalace odpadních vod.

Příklad konstrukce biosystému

Principy instalace potrubního systému v domě a kolektoru jsou téměř stejné u všech typů. Je vhodné provádět celou kabeláž v okolí domu PVC a je racionálnější provést spojení s sběrným místem pro PND potrubí pro technické účely, protože jeho délka umožňuje nepřetržitý způsob připojení. Hlavní větev připojená k toaletu je položena potrubím o průměru 110 mm, všechny ostatní standardní body demontáže (umyvadlo, pračka, sprcha) jsou připojeny ke společnému systému pomocí potrubí o 50. průměru. Jediným požadavkem je úhel 2-3 o v horizontálních oblastech, aby byl zajištěn optimální průtok vody.

HDPE potrubí je zcela černé

PVC kanalizační potrubí mají své výhody a nevýhody při instalaci odpadního systému:

 • Jednoduchý způsob připojení. Celý okruh je sestaven jako konstruktor, trubky a součásti jsou jednoduše vloženy do sebe;

Společný příklad připojení

 • Materiály jsou lehké ve srovnání s materiály z HDPE;
 • Jednoduchý způsob uchycení, včetně vertikálního povrchu;

Ocelová konzola našroubovaná do stěny

 • Jedinou nevýhodou je maximální délka volného přístupu 6 m.

Schéma kanalizace v soukromém domě to udělejte sami

Instalace kanalizace v soukromém domě je možná s vlastními rukama pro všechny druhy kanalizačních systémů, kromě biologických odpadních vod. Chcete-li tuto možnost použít, doporučujeme kontaktovat specialisty. Všechny ostatní mohou být namontovány nezávisle, ale při připojení k centrálnímu systému bude vyžadován balík schvalovacích dokumentů.

Jeden z možností systému odpadu

Kde začít

První položkou je výběr typu sběrného bodu. Nejvýhodnější je spojení s obecnou pobočkou města. Uživatel jednou investuje do instalace a požadovaných materiálů a platí měsíční symbolickou částku za služby. Tato možnost není vždy možná pro předměstskou výstavbu, ale existuje i alternativa.

Související článek:

Kanalizace pro soukromý dům: jak správně vybavit. Jak navrhnout a implementovat systém vnitřních, vnějších odpadních vod, stejně jako jejich zpracování - čtěte v tomto materiálu.

Stacionární systém odpadních vod v soukromém domě: hloubka potrubí uložená v nádrži

Nádrž může být vyrobena z různých materiálů. Může to být:

 • Kovová nebo plastová nádrž;

Kapacita vyrobená z kovu

 • Betonová struktura;

Betonový monolitický žumpa

 • Betonové kroužky namontované na betonovém podstavci.

Instalace dolního kroužku

Tato metoda je přijatelná i v přítomnosti vodní studny v místě, protože kapalný odpad s dobrou hydroizolací nepronikne do půdy. Jedinou nevýhodou je ztráta finančních prostředků na služby vakuových vozidel. Septik se zpravidla montuje v hloubce 1,5-2 m. Potrubí se důrazně doporučuje položit pod úroveň zamrznutí půdy, kterou lze určit pomocí speciální mapy.

Mapa určení úrovně zamrznutí půdy v závislosti na klimatických podmínkách v určité oblasti

V závislosti na počtu čerpacích bodů vody je zvolen pracovní objem nádrže, ale je třeba mít na paměti, že standardní objem vozíku pro zpětné přání je 3 m3, tj. Objem nádrže musí být násobkem tohoto indikátoru. Pokud je například objem nádrže 5 m 3, budete buď přeplatit za služby druhého vozu, nebo 2 m 3 pracovní síly se naplní jednou a zbytečně.

V případě standardní rodiny 4 osob s pravidelným praním, sprchou, mycími nádobami a nádobou o objemu 3 m 3 se v průměru vyplní během dvou týdnů.

Septická kalkulačka

Související článek:

Možnost s vyčerpávajícím sběrným místem

Při realizaci tohoto typu odpadních vod je velmi důležité umístění místa sběru odpadních vod. Minimální vzdálenost od domu a přístavby až po žumpa je 6-10 m. Jinak kapalné odtoky vymývají půdu a pískový základový polštář.

 • Betonové kroužky namontované na odtokové podložce;

Sběrný bod z dvou kroužků

 • Cihlová verze jímky;

Mezery mezi cihly umožňují únik kapalného odpadu.

 • Kovové nebo plastové bubny s otvory v jednom systému.

Příkladem dvou sudů může být více

Při pokládání odpadních vod v soukromém domě se doporučuje, aby se příkop stýkal se svahem přesahujícím úhel 2-3 o pro efektivnější proces. Hloubka příkopu pro každý případ je různá, v závislosti na velikosti místa a její poloze ve vztahu k přístupovým cestám.

Základní principy kanalizačního potrubí

V závislosti na počtu bodů vypouštění komunikací je znázorněn diagram vnitřního umístění potrubí. Pro usnadnění je schéma vykresleno na grafu. V případě výstavby dvoupodlažní budovy je pro úsporu materiálů doporučeno mít co nejblíže kolektoru sanitární zařízení a sekundární odtokové body. Hlavní kolektor je umístěn na stejné svislé čáře na všech plánovaných podlažích, všechny následující části systému jsou zapojeny do série k hlavní dálnici.

Umístění hlavního sběrače

Doporučuje se, aby každý sekundární bod byl doplněn samostatným vakuovým ventilem. Ventil je umístěn ve vzdálenosti nejvýše 6 metrů od vodotěsnosti umyvadla nebo vany.

Příklad vakuového ventilového zařízení

Schéma ventilačního zásobníku zařízení

Technologie montáže PVC materiálů je velmi jednoduchá, protože potrubí lze zkrátit na požadovanou velikost. Také každý uzel s uzavřeným systémem se doporučuje doplnit nouzovým adaptérem v případě zablokování nebo adaptérem s větším průměrem.

PVC připojovací potrubí

Příklad použití adaptéru od 50mm do 110mm

Uzly umístěné v uzavřených stěnách se doporučuje spojit s použitím těsnění. Doporučuje se vyhnout se úhlu 90 °, což snižuje riziko zablokování.

Těsnicí materiál se nanáší přes gumové těsnění.

Schéma možného provedení ostrých rohů

Princip uzávěru vody

Vodní ventil zabraňuje pronikání nepříjemných zápachů z kanalizace do místnosti. Jeho zařízení má stejný vzhled, rozdíly pouze ve velikosti. Voda slouží jako druh korku.

Dávejte pozor! V případě dlouhodobého provozu bez provozu se voda odpařuje a vodní nádrž ztrácí své funkční vlastnosti.

Diagram zařízení vodního uzávěru

Je potřeba ohřát kanalizační trubku (video)

Názory na toto téma jsou rozděleny.

Měl by doplnit autora videa! Trubka nebude mrazit, pokud nedovolíte plné naplnění nádrže v chladném období, protože hladina vody v tomto případě vyplní část potrubí a v průměru průměru potrubí, může voda zmrznout.

Příklad plného kontejneru

Vakuové ventily a ventilátorové potrubí

Tyto dvě koncepty nejsou známé většině lidí, kteří nesouvisí s instalací. Účelem těchto dvou prvků je zabránit vypouštění vzduchu v systému při vypouštění velkého množství vody nebo při provozu vakuových čerpadel v okamžiku vyčerpání odpadu ze zásobní nádrže.

Podrobněji o těchto prvcích namontovaných rukama v kanalizaci soukromého domu, ve videu:

Principy kladení odpadních vod v soukromém domě

Kanalizace v soukromém domě nemůže být provedena bez předem plánovaného pracovního plánu.

Každý dům potřebuje svůj vlastní speciální projekt, protože používání společné kanalizace bez ohledu na specifika soukromého zařízení bude mít s největší pravděpodobností katastrofální následky.

Proto před zavedením kanalizace v soukromém domě odborníci doporučují, abyste se důkladně seznámili s tím, jak správně navrhnout projekt.

Nevytváří typické chyby, jejichž výsledkem je neoprávněný růst cen čistícího systému a jeho předčasné selhání.

Nejprve doporučujeme sledovat tematické video, pomocí něhož můžete odhadnout nadcházející množství práce a seznámit se s podrobnými informacemi o tom, jak lze odpadní vody v soukromém domě.

Kromě toho, abyste mohli správně vypracovat projekt, potřebujete vědět, co má kanalizace pro soukromý dům.

Obecně platí, že prvky systému jsou:

 • vnější část, přes kterou odpadní voda proudí do centrální odvodňovací sítě, do samoobslužné septiky nebo žumpy;
 • vnitřní vedení pro sběr odpadu z spotřebitelských spotřebních zařízení;
 • end zařízení.

Také projekt kanalizace pro uspořádání soukromého domu může předpokládat spojení fekální pumpy, za předpokladu povinného odčerpávání odpadních vod.

Kromě toho může být v projektu zahrnut samostatný systém odběru a sběru dešťové vody pro soukromý dům.

Vlastnosti zařízení pro žumpy

Není-li připojení k centrálnímu kanalizačnímu systému možné, pak není z čeho vybírat nic.

Musíte to udělat sám na soukromém pozemku v nejhorším případě - vypouštěcí otvor, nejlépe - septik.

Uspořádání jámy jako na fotografii bude levnější, ale bude muset být omezeno na pohodlí udržování života.

V souladu se standardními požadavky SNiP nemůže být vypouštěcí otvor blíž k soukromému domku, než je 5 metrů od zdi kapitálové struktury, ale s odrážkou od plotu nejméně 2 metry.

Vzdálenost od vypouštěcího otvoru k pitné jímce by měla být nejméně 30 m.

Pokud vezmeme v úvahu rysy soukromého pozemku, protože obvykle pro žumpa hledají místo v dalekých rozích, můžeme usoudit, že vzdálenost od odtoku do domu dosáhne 35-50 metrů.

Zásobování kanalizace by se zároveň nemělo provádět u vodovodního systému soukromého domu. Optimální vzdálenost mezi nimi je 3 metry.

Vzhledem k průměrnému sklonu kanalizačního systému - 3 cm na lineární metr potrubí se ukazuje, že rozdíl výšky vnějšího povrchu mezi odtokovým bodem z domu a vstupním bodem potrubí do odtokového otvoru ve vzdálenosti 50 metrů bude 150 cm.

Projekt s podobným výpočtem by měl zahrnovat buď větší hloubku jámy nebo vzestup vnitřních instalatérských zařízení.

Schéma výpočtu objemu vypouštěcího otvoru se provádí s přihlédnutím ke každému nájemci soukromého domu, takže by měla být potřebná 0,5 m 3 pro jednu osobu.

S trvalým pobytem průměrné rodiny se ukázalo, že bude nutné využít služby assenizatorského vybavení jednou za 2-3 měsíce.

V případě, že se provádí septické nádrže, může být čerpání odpadních vod provedeno každých 5-6 měsíců.

Vlastnosti instalace septiku

Projekt kanalizace soukromého domu, který zahrnuje septik, je považován za vhodnější. Instalace septiku a její uspořádání, které se budou hodnotit podle fotografie, nevyžadují spoustu místa, ale bude to více.

Vyčištěná kapalina bude proudit na místo a může být použita k posílení lůžek.

Usazenina je ze septiku vybrána asi jednou za rok, lze ji také použít pro domácí účely jako hnojivo pro zahradu.

Při plánování naplnění lůžek regenerovanou vodou se doporučuje vytvořit vlastní nádrž s vlastními rukama pro akumulaci odtoků s chemikáliemi (po mytí, mytí nádobí) a pro odtoky přírodního původu.

Instalace septiku probíhá v hloubce 1,5 m, zatímco vzdálenost od soukromého domu může být asi 5 m.

Doporučuje se, aby výkop vykopaný pod nádrží byl vybaven betonovými nebo cihlovými stěnami, jako na fotografii, což zabrání deformaci septiku pod tlakem půdy.
Hloubka septiku umožňuje správně vypočítat, jaká hloubka je potřebná pro instalaci odpadních vod.

Současně odborníci nedoporučují vytvářet potrubní spojení s vlastními rukama mezi domem a septikem s otáčky nebo koleny. Nejlepší je, pokud je zásoba rovná.

Hloubka pokládání kanálu nesmí být menší než 70-80 cm. Tento parametr můžete přesně určit pro různé oblasti, s ohledem na úroveň zmrazování půdy.

V tomto případě se pokládání trubek vyskytuje mírně nad středem zmrznutí.

A to pod podmínkou, že na povrchu země není žádný úsek, ze kterého bude v zimě nutné neustále odstraňovat sněhové vklady.

Zařízení externí kanalizace pro soukromý dům

Při navrhování venkovního kanalizačního systému doporučujeme zvážit tři důležité faktory:

 • hloubka zamrznutí půdy;
 • charakteristiky půdy;
 • možnost mechanického tlaku na zemi.

Externí kanalizace v soukromém domě by měla být provedena pod úrovní zamrznutí půdy.

Pokud je hloubka vypočtena nesprávně, pak s poklesem teploty vně, kapalina v potrubí zmrzne, což povede k jejich odtlačení.

V místech, kde je vnější kanalizace spojena s odtokovou jímkou ​​nebo septik, nesmí být hloubka pokládky menší než 100 cm.

Velký význam při efektivním fungování odtoku spočívá ve správném svahu potrubí.

Obvykle se doporučuje provést sklon vnějšího kanalizačního systému s indikátorem o délce 2-3 cm na jeden lineární metr potrubí.

Projekt kanalizace pro soukromý dům s podobnými parametry je klíčem k normálnímu fungování systému.

V tomto případě odtoky s pevnými složkami procházejí potrubím 70-100 cm3 za sekundu.

V tomto případě zůstávají pevné složky v suspenzi a nebudou schopny tvořit sediment na vnitřních stěnách. To znamená, že výskyt blokád je vyloučen.

Současně hrají důležitou roli v uspořádání kanalizačních systémů vlastní ruce technické parametry výrobků. K potrubí můžete připojit soukromou kanalizaci pomocí několika typů trubek.

Od správnosti své volby závisí na životě celého systému.

Výrobky z litiny se nejčastěji používají pro uspořádání průmyslových umyvadel agresivního charakteru.

Vzhledem k vysokým nákladům se tento typ nepoužívá v soukromé výstavbě, ale příležitostně taková domácí kanalizace bude trvat asi 100 let.

Ocelové výrobky v soukromé kanalizační raritě, ale stále, jsou používány. Jejich použití je opodstatněné pro venkovní kanalizaci, která bude v půdě pod zatížením.

I když se s jejich účastí nedoporučuje provést vnější odvodnění, protože ocel je více náchylná k korozi.

Plast - univerzální typ výrobků, díky kterému můžete s vlastními rukama vytvářet jak vnější, tak vnitřní soukromé kanalizační systémy.

Vnitřní uspořádání kanalizace pro soukromý dům

Schéma, podle něhož je plánováno vnitřní uspořádání kanalizace v rezidenční oblasti soukromého domu, může mít jinou úroveň složitosti.

Podle odborníků je nejvíce časově náročné potrubní a montážní připojení uvnitř domu. Chcete-li urychlit proces, musíte nejprve připravit projekt.

Chcete-li se podrobně seznámit s tím, jak se to dělá správně, je lepší prohlížet tematický fotografický a video materiál za účasti zkušených mistrů, kteří se rozhodli sdílet své znalosti.

Instalace odpadních vod v soukromém domě se provádí pomocí plastových trubek, které lze snadno identifikovat šedou barvou.

Vnitřní uspořádání kabeláže zahrnuje připojení k umyvadlu, kromě koupelny a různých domácích spotřebičů.

Pro připojení záchodové mísy se používají výrobky o průměru 110 mm, u ostatních zařízení (koupelna, umyvadlo, atd.) - 50 mm.

Pokud neplánujete velké kanalizace, stoupačka může být vyrobena ze 110 mm potrubí. Sklon ke stoupání pro trubky o průměru 50 mm se provádí ve 3 °, při 110 mm - 2 °.

Někdy se vnitřní kanalizace soukromého domu provádí skrytí potrubí pod vrstvou betonového roztoku.

V tomto případě to není nejlepší nápad, protože v případě neočekávaného odtržení systému bude oprava vyžadovat zničení povrchové úpravy podlah nebo stěn.

Ideální řešení pro vnitřní ukládání odpadních vod v soukromém domě lze považovat za elektroinstalace provedené na úrovni stropního prostoru v suterénu nebo v dolním patře domu.

Současně mohou být všechny viditelné části systému skryty v esteticky příjemných krabicích, které mohou být vyrobeny ze sádrokartonu s vlastními rukama.

Pokud se však odpadní systém skrývá pod betonovou vrstvou, je nutné určit správný sklon potrubí.

Dále před nalitím trubek roztokem doporučujeme použít svorky k zajištění jejich stability.

Je velmi obtížné předvídat, kolik mohou v procesu betonáže posunout.

Současně nesmí být upínací upínací prvky umístěny těsně u okrajů trubek v důsledku tepelné deformace.

Při přemisťování horké vody pomocí plastových výrobků z kanalizace mají tendenci se prodlužovat, ale pod betonovou vrstvou nebudou mít místo k tomu.

Dokud to dovolí tepelná vodivost betonu, trubky jí dávají teplotu, ale jakmile se to ukázalo jako nedostatečné, potrubí může prasknout.

Pokud je plánováno, že potrubí bude umístěno ve stěně soukromého domu s následnou omítkou povrchu, doporučuje se, aby byly výrobky izolovány nějakým měkkým materiálem, obvykle vlnitým kartonem, skleněnými vlákny nebo minerálními vlákny.

Následující video umožní přidání tématu uspořádání interní kanalizace v soukromém domě.

Závěr odpadních vod na vnější straně

Při připojení je možné vyloučit neslučitelnost vnitřního a vnějšího potrubí kanalizace v soukromém domě, pokud stavební práce začínají od místa vypouštění odpadních vod.

Uvolnění je součástí systému, který tvoří spojení potrubí vedeného do septiku s centrálním stoupačkem.

Při uspořádání uvolňování soukromých domů odpadních vod musíte udělat dvě důležité věci. Prvním je uspořádání úhlu uvolnění bez ostrého přechodu.

Obvykle se v místě uvolňování odpadních vod mění směr vody v pravém úhlu. Nejčastěji jsou vnější trubka a stoupačka spojeny dvěma odbočkami po 1350.

To umožňuje prodloužit životnost potrubí, snížit hluk, eliminovat ucpání a zajistit plný odtok použité vody.

Druhým bodem, který je třeba zvážit, je položení trubky stěnou. Technologický otvor je pro ni v určité výšce.

Obecně platí, že pokud se plánování kanalizace a zásobování vodou uskutečnilo ve stadiu výstavby soukromého domu, takové otvory se provádějí předem v průběhu zdiva nebo při stavbě základů.

Používá se ocelová trubka o průměru 20-30 mm, průměr musí přesáhnout průměr výpusti, je umístěn v otvoru v roztoku.

Po pokládce potrubí je mezera mezi pouzdrem a stěnou trubky utěsněna izolačním materiálem s izolačními a vodoodpudivými vlastnostmi.

Její přítomnost je nezbytná v případě smrštění nového soukromého domu, aby nedošlo k deformaci potrubí - kompresi a následnému zlomení.

Rukojeť je lepší mít takovou délku, že jeho hrany vyčnívají po obou stranách základů nebo ze stěny o 1,5 cm.

Připojení soukromého domu k centrální kanalizaci

Pro připojení toku odpadních vod soukromého domu k centrálnímu kanalizačnímu systému je nutné získat od společnosti, která se zabývá službami přejímky odpadních vod, příslušné povolení.

Dále je nutné koordinovat projekt kladení kanalizačního potrubí se sousedy a organizací odpovědnou za provoz silnice. Obvykle je potrubí položeno pod zemí v hloubce nejméně jednoho metru.

Pokud je soukromý dům umístěn pod úrovní centrální odpadní vody, je nutné použít tlakový komplex.

Než začnete pracovat na uspořádání přijímacího vrtu, budou všechna plánovaná opatření koordinována se sousedy.

Principem tohoto systému je vypouštění odpadních vod do samostatné nádrže, odkud jsou přiváděny do centrální odpadní vody pomocí fekálního odpadního čerpadla.

Když je k přijímací nádrži připojeno několik soukromých domů, existuje možnost ušetřit peníze a budovat takovou studnu společnými silami.

Po vložení do centrálního kanalizačního systému je třeba dbát na odstranění dešťové vody. Pokud je to možné, odvodnění se provádí přímo na soukromém pozemku, po němž se voda používá k napájení zeleninové zahrady a zahrady.

Pokud to není možné, pak se kanalizace vypouští také přes stokovou stokovou stoupačku.

Za tímto účelem je vybudována samostatná přijímací nádrž, protože během silných dešťů může voda uniknout.

Vložka pro dešťovou vodu se provádí i samostatně, tento přístup je vysvětlen nízkou propustností soukromého potrubí ve srovnání s obecným kanalizačním systémem.

Kanalizace v hloubce rozložení soukromého domu

Externí odpadní vody - rozložení a hloubka uložení, izolace potrubí

Při pokládce kanalizačních potrubí z domu do septiku (žumpa) se berou v úvahu řada parametrů: průměr, celková délka potrubí, úhel sklonu. V případě chyby ve výpočtech v zimě se mohou tvořit tzv. Ledové zátky. V takovém případě se zastaví správné fungování kanalizace v soukromém domě. Rozložení a hloubka pokládání kanalizačních trubek jsou hlavními faktory pro správnou instalaci.

Pravidla pro kladení potrubí

Předem sestavený plán lokality s umístěním na něm domu, hospodářských budov, skleníků a zeleninové zahrady. Hluboká septiková nádrž by měla být umístěna nejméně 5 metrů od domu, 15 od zdroje pitné vody a 2 metry od hranice. Po výběru její polohy můžete začít navrhnout kanalizační potrubí.

Základní pravidla uspořádání jsou stanovena v SNiP 3.05.04-85. Doporučuje se však vzít z ní pouze část doporučení, protože byl vypracován bez zohlednění použití moderních plastových trubek:

 • Za prvé, instalace septiku nebo uspořádání žumpy. Hloubka instalace je regulována výrobcem. Horní část s kontrolním poklopem musí zůstat na povrchu.
 • Úhel potrubí závisí na jeho průměru. Pro nezávislé pokládky je možné použít hodnotu 20 mm pro průřez 110 mm. Čím vyšší je poslední hodnota, tím menší je sklon.
 • V kanalizačním schématu by měly být minimálně otáčivé prvky. Vzhledem k nárůstu odporu vzduchu a tření v těchto oblastech může odpadnout odpadní voda a odpad, což následně způsobí zablokování.

Doporučený materiál potrubí je PVC nebo propylen. Jsou snadno zpracovávány, pro spojení prvků dohromady nepotřebují další prvky nebo speciální zařízení.

Výpočet hloubky pro septiky a žumpy

Přestože ve vnějším potrubí nezůstává žádný domácí odpad ani odpadní voda, dopad negativních teplot může negativně ovlivnit provoz kanalizace. Proto je důležité správně vypočítat hloubku potrubí. Závisí to na několika faktorech.

Pravidla pro výpočet hloubky těsnění:

 • Nejmenší hloubka potrubí bude u základny domu - křižovatka vnitřní a vnější kanalizace. Mělo by být větší než úroveň zmrazování půdy.
 • Výška vzestupu podzemní vody. Vytváří tlak na potrubí a uměle snižuje hloubku během povodní nebo těžkého tání sněhu.
 • Typ půdy Ne všechny oblasti mají příležitost provést požadovanou hloubku výkopu. To se týká zejména půdy s převahou skály. Řešením problému je izolace potrubí.

Před pokládkou potrubí je nutné řádně vybavit výkop. Po jeho založení by měl provádět řadu akcí.

Písek se vloží do dna a pečlivě utlačí. Poté je základna pro trubku tvořena vrstvou štěrku. Zkontrolujte jeho sklon a polohu vzhledem k septiku. Konečná záplata se provádí po kontrole těsnosti linky. Stanoví se stupeň tlaku půdy na povrchu potrubí.

Protimrazová ochrana

Izolace vnějších kanalizací může být jedinou alternativou, pokud není možné provést výkop požadované hloubky. K tomu můžete použít různé materiály, je důležité, aby se nezhoršovaly pod vlivem vlhkosti nebo teplotního rozdílu.

Jako izolační materiál lze použít následující materiály:

 • Pěnová skořepina nebo extrudovaná polystyrenová pěna. Jsou charakterizovány snadnou instalací, cenově výhodnými, neprostupují vlhkostí.
 • Basaltová vlna. Formulář můžete použít ve formě izolace ze skořepiny nebo fólie. Instalace vodotěsné fólie je povinná, protože vatová vata umožňuje průchod vody.
 • Polyetylénová pěna. Má dobré tepelně izolační vlastnosti, ale nemá dostatečnou tloušťku. Může být použita k vytvoření další ochranné vrstvy.

Alternativou je instalace odporového topného kabelu. Ale kvůli velkému průměru potrubí bude zapotřebí silný model, který není vždy vhodný a nemusí odpovídat rozpočtu.

Schéma a hloubka uložení odpadních vod v soukromém domě

Každá venkovská usedlost, ať už je to chata pro trvalý pobyt nebo letní chalupu, musí splňovat určité požadavky na pohodlí. To je primárně vyjádřeno v kanalizačním systému. Koneckonců, moderní člověk už dávno ztratil zvyk uspokojovat své fyziologické potřeby na ulici.

Je třeba uvažovat o položení kanalizačních systémů na samém počátku stavby, a konkrétněji ve fázi vytváření rozvržení. Pokud je stavba naplánována samostatně, pak se v tomto okamžiku vytvoří kanalizace v soukromém domě s vlastními rukama.

Než začnete vytvářet schéma, musíte se rozhodnout, do které kategorie dům patří. Existují 2 z nich: první je doma se schopností připojit se k městské centralizované kanalizaci, druhá je domy, které jsou vybaveny autonomní odpadní vody. Tento okamžik nemá vliv na vnitřní schéma, a proto instalační práce budou prováděny stejně. Odpadový systém těchto domů se však navzájem liší. Vzhledem k tomu, že tento systém je instalován paralelně s jinými komunikačními systémy v počáteční fázi budování domu. Takže než začnete s instalací, musíte vytvořit schéma kanálu.

Schéma hlavních prvků kanalizace soukromého domu

Plánovací funkce

První rada, kterou odborníci dávají, je, že je lepší mít koupelny a kuchyňku, bez ohledu na jejich počet, v nejbližší, ale zároveň optimální vzdálenosti od sebe navzájem. Ideální volbou je volba těchto míst co nejblíže místu, kde se odpadní voda dostane do ulice. Pokud je dům dvoupatrový, je správnější položit koupelny na sebe a vytvořit tak nějaký stoupající. To značně usnadní nejen instalaci vnitřního kanalizačního systému, ale i jeho následnou údržbu. Pokud by dům měl instalovat koupel nebo bazén, schéma bude složitější. Navíc, za přítomnosti velkého množství odpadních vod je nutné zajistit v budoucnu instalaci čističky odpadních vod v prevenci katastrof.

Při vytváření vnitřního kanalizačního systému je nutno věnovat zvláštní pozornost minimálnímu počtu spojů, spojů a křižovatek. To významně sníží riziko úniku a následně zaplavení prostor. Ano, najít problémové místo může být mnohem rychlejší.

Fázové mapování

Při výstavbě kanalizace v soukromém domě je třeba vypracovat schémata s přihlédnutím k terénu. Hlavní doporučení lze nazvat skutečností, že septik by měl být umístěn v nejnižším místě a potrubí je instalováno ve svahu. Pro výběr konkrétního typu čistírny a hloubky vnějších odpadních trubek je třeba vzít v úvahu takové momenty, jako jsou:

 1. Dostupnost a množství podzemních vod.
 2. Typ půdy samotné.
 3. Hloubka zmrazení.

Kanalizace v soukromém domě lze rozdělit na dvě hlavní části. První je vnitřní uspořádání. Jeho složky zahrnují takové prvky jako:

 1. Potrubí umístěné uvnitř domu.
 2. Všechna instalovaná instalace.

Funkce krajinné architektury hrají důležitou roli při instalaci kanalizace

Pak přichází vytvoření rozvržení externích sítí. Jedná se o studnu, potrubí mimo dům a pokud je potřeba zařízení na čištění odpadních vod. Stačí, abyste věděli a věnovali pozornost hlavním bodům na malém domě s jednou nebo dvěma podlažími. Základem veškeré práce je nejlépe postavit umístění hlavního stoupacího potrubí a sousedních potrubí pro zásobování vodou. Již od nich se provádí značení pro instalaci budoucích potrubí pod kanalizací.

Doporučeno pro čtení: distribuce kanalizačních trubek v koupelně

Chcete-li provést tyto akce správně, je vytvořen rozsáhlý plán domu. Místo, kde se stoupačka projde, je určeno, a proto je zobrazeno veškeré instalatérské zařízení, s přihlédnutím k tomu, jak je napojeno na odvodňovací systém. Všechny potrubí vedoucí od hlavního stoupacího potrubí k vodovodním potrubím jsou vytaženy. Všechny tyto etapy je třeba provést pro každé patro zvlášť, ale s přihlédnutím ke zvláštnostem předchozího schématu a poté se sestavit dohromady. Ve stejné fázi jsou určeny parametry nálevky stoupaček a potrubí. Shrnutí délky všech potrubí je provedeno s povinným účtem uvolnění, jinak nebude schéma dostatečně přesně zpracováno. Pro vnější část kanalizace je vypracován samostatný plán.

Co potřebujete vědět pro správné umístění hloubky odpadních vod

S nezávislým vytvořením kanalizačního systému v soukromém domě jsou schémata velmi odlišné od těch, které byly vytvořeny na základních principech před 20-30 lety. Vzhledem k tomu, že existuje velké množství nových a výhodnějších jak z materiálních, tak praktických aspektů myšlenek. Velkým průlomem v tomto směru je použití septiku, který byl zmíněn dříve. Doporučuje se jej instalovat ve vzdálenosti nejméně 5 metrů od domu. Hloubka septiku je ponořena do půdy o 1,5 metru, již jsme psali o tom, jak si vybrat místo pro to. Po jeho určení je nejlepší namontovat sarkofág betonu. To je děláno, aby se zabránilo zničení septiku pod tlakem půdy, zmrazení a zaplavení podzemními vodami.

Podle stejných parametrů se také vypočítá hloubka umístění kanalizačních sítí. Na segmentu, který se nachází od septiku k domu, je lepší vyhnout se velkému počtu otáček nebo kolen, pokud se jedná. Hloubka potrubí je vypočtena s důrazem na zohlednění hloubky zamrznutí půdy. Doporučuje se, aby kanalizační trubky nepřesahovaly hlouběji než 70-80 cm od horní vrstvy zeminy. Tedy těsnění běží o něco vyšší než průměrná hloubka zamrznutí. U velmi chladných oblastí, například na dalekém severu, budou samozřejmě parametry a průměrné hodnoty zvýšeny, protože půda je zmrzlá mnohem hlouběji než v jiných oblastech.

Tyto hodnoty jsou také relevantní, pokud v tomto místě není plánováno umístit silnici nebo jiné lokality, ze kterých bude sníh v zimě odstraněn.

Umístění septiku z domu by mělo být vzdálené pět metrů

Jak měřit hloubku

Výše uvedené tipy jsou běžnými kanovníky, které nelze při plánování přípravy kanalizačních systémů v soukromém domě zanedbávat pro plány hloubky samořezání. Tam jsou také více specifické momenty, s přihlédnutím k nim, nebudou mít žádné problémy s instalací odtokového systému. Patří sem například:

 1. Je třeba vypracovat schéma, která zohlední průměr trubek. Musí odpovídat optimální hodnotě průtoku.
 2. Při pokládce potrubí je třeba dodržet svah, podle norem je to 0,03 metru na každý 1 metr potrubí. Tento okamžik je také povinný při sestavování schématu a výpočtu hloubky průtoku.

Když hovoříme o úhlu sklonu, je výše uvedená hodnota výchozím bodem. To může být zvýšeno vzhledem k terénu rysy. Vzhledem k tomu, že kanalizace by měla proudit co nejvíce přirozeně do kanalizace, aby se zabránilo přetížení. Koneckonců, je nutné je vynaložit na velké úsilí, čas a finance.

Doporučená literatura: Co dělat, když je nádrž rychle vyplněna

Existuje mnoho důvodů pro správné výpočet hloubky kanalizace. Většina z nich je jasná ze všech výše popsaných bodů. Ale abychom pochopili, jak důležitá je tato otázka, je třeba se na ně podrobněji zabývat. Za prvé, nedodržení nejjednoduššího pravidla, totiž při zohlednění hloubky zamrznutí, kapalina v potrubí buď ochladí, způsobí zablokování nebo dokonce zmrzne a povede k impulsu a potřebě nahradit část nebo všechny kanalizační potrubí. Záleží na materiálu, z něhož je vyroben. Časem nedojde k vyloučení přetížení, nebude možné použít kanalizační systém a navíc může začít chodit přímo do koupelny domu.

Již bylo řečeno, že při umístění vnějšího kanalizačního systému je nežádoucí mít velké množství kloubů a kolen. To je způsobeno skutečností, že tyto momenty také přispívají k vzniku blokád. Pokud terén neumožňuje vyhnout se použití kolen na otočení, pak by bylo v těchto místech správnější umístit studnu. To umožní přístup k problému webu kdykoli požadované, stejně jako ušetřit peníze vynaložené na řešení problémů.

Je důležité správně měřit hloubku instalace potrubí.

Další body při položení potrubí

Dlouhodobé fungování odtokového systému závisí nejen na tom, jak dobře je stanovena kanalizace v soukromém domě, ale také na dalších faktorech. Nejdůležitější z nich s jistotou lze nazvat správnou izolací. Pokud v teplé sezóně, vedle podzemních vod, nebude téměř žádný problém ohrožovat kanalizační systém zvenčí, situace se změní v zimě. Aby nedošlo k zamrznutí, nestačí dodržovat pokyny pro hloubku potrubí, svahu apod. je třeba je ohřát s vysokou kvalitou.

Nejvýnosnější z hlediska výkonnosti a hotovostních nákladů je nyní moderní izolace z polyuretanové pěny. Potrubí z nerezavějícího materiálu je obaleno kolem nich a pak potaženo jinou vrstvou polyethylenu. To jim stačí k zajištění maximální ochrany před mrazem. Ale neměli byste očekávat, že tímto způsobem můžete ignorovat pravidla pro výpočet hloubky. Zvláštní pozornost během procesu izolace je věnována kloubům a otáček, aby se předešlo problémům v budoucnu.

Když mluvíme o zajištění izolace před mrazem v oblastech, kde je v zimě velmi chladno, je lepší použít více klasických materiálů pro práci. Patří mezi ně skelná vlákna nebo minerální vlna. Vzhledem k tomu, že neposkytují správnou úroveň hydroizolace. A vlhkost je škodlivá pro potrubí z jakéhokoliv moderního materiálu, jako je plast, pak zůstává vrstva polyetylénu relevantní.

Ohřev kanalizačních potrubí

Jaké jsou vlastnosti domácích odpadních vod, které je nutné vzít v úvahu při vývoji schématu

Prakticky všechno, co bylo zmíněno dříve, je přímo spojeno s vnější distribucí odpadních vod. Je to však jen jedna část celého systému. K dispozici je druhé vyhrazené vnitřní uspořádání. Chcete-li správně plánovat, musíte věnovat zvláštní pozornost následujícím bodům. Za prvé, aniž byste vzali v úvahu skutečnost, že počet poboček v domě může být zvolen podle vašeho uvážení, neměli byste je přetěžovat velkým počtem větví. Nejekonomičtější, přiměřenější a méně příčinou problémů je volba směrem k nejjednodušší kanalizaci uvnitř domu. Hlavním principem tohoto procesu je sledovat zlaté pravidlo, že tok vody by se měl řídit nejpřírodnější cestou. Za tímto účelem se potrubí položí pod podlahu, i když je několik podlaží.

Pokud je mezi vnitřním a vnějším kanalizačním systémem přiměřený rozdíl ve výšce, měly by být koleny používány pro připojení potrubí mezi nimi. Měli by být vybrány v souladu s průměrem trubek a také nezapomeňte, že optimální úhel je 30 stupňů. S touto hodnotou bude akcie hladce fungovat a nebudou se vyskytovat problémy s přetížením atd.

Odvodnění odpadních vod pod podlahou

Jak již bylo uvedeno při sestavování plánu, je nutné okamžitě uvést průměr všech trubek. Existují určité standardy pro každý typ kanalizačního potrubí. Mohou být definovány jako:

 1. Pro sprchovací kabinu, koupelnu a toaletu jsou vhodné ty, které mají průměr v rozmezí od 10 do 11 cm.
 2. Stejný průměr odtokových trubek se používá pro bazény nebo sauny.
 3. Pro umyvadla a kuchyňské dřezy je dostatečný průměr 5 cm.
 4. Celková odtoková trubka, která je připojena k vnějšímu kanalizačnímu systému, musí být rovna největšímu průměru nebo dokonce překročena o několik centimetrů. Tedy Hodnota průměru by měla být v rozmezí od 11 do 13 cm, přičemž se zohlední výběr trubek podle popsaných standardů.

Doporučené čtení: Vytvořte vodotěsnou septiku z betonových kroužků

Dobrý a poměrně spolehlivý materiál pro trubky umístěné uvnitř domu je PVC nebo PP. Takové potrubí jsou nejvhodnější pro jejich dopravu, instalaci, a to i vlastními silami, protože nevyžadují speciální vybavení a jsou poměrně levné. Kromě toho můžete v každém obchodě snadno nalézt vhodné kolena a odpaliště z jednoho materiálu. U kloubů se používá jednoduché a pohodlné sanitární těsnění, tj. není potřeba hýbat tzv. vousy a jinými zastaralými způsoby, jak zajistit izolaci.

Hlavní nájezdník je lepší plánovat v toaletě. Volba způsobu montáže nezáleží. To lze provést jak skrytým, tak otevřeným způsobem. Také v plánu je nutné předvídat okamžik, kdy v místech připojení vypouštěcích trubek z umyvadel musí být vany instalovány kolektory. Aby se zabránilo nepříjemným zápachům vnikat do domu z kanalizace, je také nutné instalovat vodní nádržky. Ze záchodu by délka odtoku do hlavního odtoku neměla přesáhnout 1000 mm, protože jinak nelze zabránit problémům s blokováním.

Při položení potrubí uvnitř domu je také nutné pozorovat úhel sklonu, ale poněkud se liší od toho, co bylo uvedeno pro externí systém. Zpravidla se z přístroje do stoupacího potrubí musí pohybovat ve stoupání s ukazateli od 2 do 15 cm na 1 metr. Pokud jsou otáčky, koleno je vybráno s úhlem 45 stupňů. To zajistí dobrou ochranu proti ucpání a poskytne rychlý a snadný přístup k čištění, pokud k tomu dojde.

Předložený materiál, aby bylo možné správně vytvořit schéma pro kladení kanalizačního systému pro soukromý dům, stačí. Ale musíte vždy stavět na konkrétní situaci. Pokud je dům velmi velký a v něm jsou plánovány spousty koupelen, sauna, bazén atd. pak v tomto případě je lepší nechat se riskovat a poskytnout speciálně vyškoleným lidem, aby vypracovali plán. I když v takové situaci, pokud projevíte dostatečnou pozornost a trpělivost, můžete vytvořit systém sami.

Kanalizace v soukromém domě: schéma, hloubka instalace

Kanalizace v soukromém domě: schéma, hloubka uložení potrubí ve vývodce, pravidla instalace - to vše musí být známo a jasně představeno před instalací. Správnost jeho zařízení je klíčem k pohodlnému životu. Dnes je kanalizační systém v soukromém domě zcela možný. Postavené v soukromých domech podléhají přísným požadavkům na hygienické normy, šetrnost k životnímu prostředí a snadnost provozu. Pro splnění těchto požadavků je zapotřebí kompetentního integrovaného přístupu ve fázi vytváření projektu celého systému.

Montáž kanalizačních trubek

Jak je odpadní voda v soukromém domě: schéma, hloubka uložení potrubí a parametry zařízení

Při výstavbě soukromého předměstského bydlení jsou nejčastěji využívány jednotlivé projekty, takže není možné vytvořit typický projekt kanalizace, který by mohl být v žádném případě aplikován bez změn parametrů. Existují však základní kroky a pravidla pro navrhování kanalizačních systémů. V počáteční fázi se vždy vyvíjí obecná kanalizace v soukromém domě.

Hloubka pokládání vnějšího potrubí a ponoření septických nádrží se vypočítá podle klimatických podmínek a geologických charakteristik půdy na místě. Kapacita celého systému je určena počtem osob trvale bydlících v bytě a dostupností některých sanitárních zařízení.

Každý kanalizační systém je kombinací několika vzájemně závislých modulů:

 1. Vnitřní potrubní systém se skládá z určitého počtu kanalizačních potrubí. připojen k jednomu kanálu přes armatury. Má jeden výtah z domu a je připojen k externímu kanalizačnímu systému zpětným ventilem. který zabraňuje nárůstu vody do něj při přeplňování venkovních nádrží. Interní sítě mohou být přítomny nejen v samotném domě, ale i v dalších dobře udržovaných budovách po celém místě. V takovém případě bude z každého z nich oddělený výstup do externího systému.
 2. Externí odpadní vody mohou být: žumpa, zásobní nádrž, septik nebo biologická čistírna. V závislosti na složitosti a rozměrech může mít celkový systém odlišné zařízení a princip činnosti. Připojuje se ke všem strukturám na webu, které mají vnitřní kanalizační sítě.
 3. Stormová kanalizace, která není vždy přítomna na místě. Může mít samostatný odtok a může být připojen ke společnému kanalizačnímu systému, pokud to jeho výkon dovolí.

Zařízení bouře (dešťové) kanalizace

Základní výpočty provedené při navrhování odpadních vod

Při konstrukci kanalizace v soukromém domě s vlastními rukama by měl být každý prvek celého systému optimálně vybrán a připojen k síti, kde to vyžaduje standardy. Pro tento účel jsou provedeny následující výpočty:

 • určuje umístění instalace každého sanitárního zařízení uvnitř domu v souladu s předpisy a pravidly. Dále je zde navržen způsob připojení těchto zařízení k systému;
 • zvolit způsob odstraňování odpadních vod ze systému. Existují tlakové a gravitační verze projektů. V soukromých domech se nejčastěji používá jednodušší druhá možnost. V tomto případě však vypočítejte úhel potrubí;
 • úhel kanalizačních potrubí je silně závislý na jejich průměru a samozřejmě na délce. Podle norem musí být potrubí nakloněno o průměru 50 mm o 3 cm pro každý metr, trubku o průměru 100 - 110 mm o 2 cm / m. U trubek o průměru 160 mm je dostatečný sklon 0,8 cm /

Schéma potřebného sklonu kanalizačních trubek během jejich instalace

 • pro výpočet požadovaného průměru přívodního potrubí, odhadněte kapacitu každého sanitárního zařízení;
 • najít optimální místo pro instalaci stoupaček a kanalizačních potrubí. Tento návrh slouží k vyrovnání tlaku v celém systému.

Dobrá rada Při projektování kanalizace je důležitým úkolem minimalizovat počet rohů. To minimalizuje riziko zablokování v takových místech.

Vlastnosti návrhu vnějších částí kanalizace

Při navrhování venkovního kanalizačního systému je třeba vzít v úvahu environmentální požadavky na zahradnictví domů. Například blízkost studny nebo studny na zásobování pitnou vodou eliminuje možnost výstavby septiků bez vícestupňového čištění.

Dále zvažte způsob odvodnění. To může být centralizovaná výzva, ale nejčastěji používaný samostatný systém likvidace. Objem skladovací kapacity a výkon čisticích zařízení závisí na počtu lidí žijících v domě a jejich spotřebě vody.

Kanalizace v soukromém domě pomocí septiku

Externí odpadní vody musí být integrální součástí vnitřního rozvodu kanalizačních trubek. Při přípravě kanalizace v soukromém domě musí být hloubka pokládky výstupní trubky umístěna pod úrovní zamrznutí země nebo musí být k dispozici účinný systém vytápění nebo zateplování.

Pravidla pro umístění zařízení pro likvidaci odpadu jsou následující:

 1. Obvyklá žumpa je 15 m od suterénu domu.
 2. Přeplnění musí být nejméně 12 m.
 3. Každý typ septiku - 5 m.
 4. Moderní stanice pro biologické úpravy lze dosáhnout až 3 m.

Uspořádání vzorku kanalizačního systému pomocí stanice biologické úpravy

Dobrá rada! Při velké vzdálenosti nádrže od domu je nutné vyrobit vysoce kvalitní izolaci vnějšího potrubí. K tomu je potrubí zabaleno s izolačním materiálem a pokud možno zabaleno pomocí topného kabelu.

Kanalizační zařízení v soukromém domě s vlastními rukama: krok za krokem

Celý proces výstavby kanalizace lze snadno rozdělit do několika po sobě jdoucích etap.

Přípravná fáze

V této fázi nakreslete obecný výkres celého systému. Zvláštní pozornost je věnována interním komunikacím. To velmi pomůže při výpočtu potrubí a dalších částí.

Schéma domácí odpadní vody v soukromém domě

Zapojení do stoupacího potrubí se nejčastěji vyrábí potrubí o průměru 50 mm. Stoupačka samotná a vodorovné potrubí směřující k východu domu mají průměr 100 - 110 mm. Funkční trubka je vyrobena z podobného průměru jako stoupačka a často je jen pokračováním. Na tomto základě vypočte požadovaný počet trubek různých průměrů.

Vlnité trubky se používají k připojení vnitřního systému k externímu, stejně jako k externí komunikaci. To zajišťuje spolehlivost při pohybu země, protože ztužující žebra zabraňují deformaci. Je třeba vzít v úvahu kromě toho odolnost vůči chemickým polutantům, spolehlivost a pohodlí všech sloučenin, reliéf vnitřního povrchu, který by měl být hladký.

Typy trubek používaných pro instalaci vnější a vnitřní odpadní vody v soukromém domě

Přípravný nástroj. Bez ohledu na schéma, hloubka kladení odpadních vod v soukromém domě nebyla, protože projekt vyžaduje zvláštní nástroj:

 • plastová pila. To se nazývá "řezání" a je potřeba k řezání trubek ve velikosti;
 • ostrý nůž pro řezání otřepů na řezy a vytvoření zkosení na koncích trubky;
 • sady montážních gumových těsnění.

Pokyny pro řezání a připojení plastových kanalizačních trubek

Příprava armatur. Instalace kanálu nestačí na potrubí. Potřebujeme také různé tvarové díly pro jejich připojení:

 • kolena, které jsou navrženy tak, aby vytvářely úhly. Tam je 45 nebo 90 stupňů. Na koncích mají zásuvky s těsněním pro těsné spojení potrubí;
 • přechodové kohouty jsou navrženy tak, aby vytvářely přechody mezi dvěma trubkami stejného průměru;
 • trojnásobné nebo čtyřnásobné spojovací armatury, s jejichž pomocí provádí rozvětvení potrubí;
 • přechodové spojky zajišťují hladký přechod mezi trubkami různých průměrů.

Typy kanalizačních přípojek

Dobrá rada Aby se instalace potrubí stala vhodnější, konce musí být zahřáté. To se provádí umístěním konců trubek do vroucí vody.

Hlavní etapa instalace domácích odpadních vod

Instalace odpadních vod s vlastními rukama v soukromém domě, jehož video lze snadno sledovat, není obzvláště náročná práce, pokud jsou všechny výpočty a přípravy provedeny správně. Nejprve nainstalujte vertikální stoupačky do správného množství. Nejčastěji jsou položeny ze základny na střechu, čímž se kombinuje s větráním.

Místo instalace stoupaček je vybráno blíže k toaletám, protože musí být umístěno ne dále než 1 m od stoupaček. Pokud jsou dvě toaletní mísy umístěny na stejné svislé čáře a dům samotný má malou vodorovnou plochu, stačí instalovat pouze jednu stoupačku. Nejvzdálenější instalační zařízení by nemělo přesáhnout 5 metrů od něj.

Instalace čistírny soukromých domů to udělejte sami

Podvodní potrubí je připojeno ke stoupači. Nejdříve spojí potrubí toaletních mís. Měli by být pod zbytkem. Potom připojte všechny ostatní boční větve. Je povoleno instalovat několik potrubí na jedno napájení. V tomto případě by měla být zohledněna tloušťka přívodního potrubí vzhledem k celkovému výkonu.

Kanalizace pro soukromý dům, jak se připojit. Návrh a pokládka trubek. Přístroj je vnitřní kanalizace v soukromém domě. Pravidla, která je nutno dodržovat během instalace.

Připojení vodovodní armatury přes sifony je konečnou fází budování vnitřní kanalizace s vlastními rukama v soukromém domě. Videozáznamy tohoto procesu jsou zpravidla dodávány s připomínkami o upevnění sifonů a jejich účelu. Metody montáže, uspořádání, hloubka ukládání venkovních odpadních vod v soukromém domě závisí na druhu odstraňování odpadu, vlastnostech půd a chování podzemních vod. Proto je třeba je zvážit v kontextu zvláštních okolností.

Nedoporučuje se připojit kanalizační trubky pod úhlem 90 °

Kompetentně provedená konstrukce a řádná instalace odpadních vod zajistí její nepřerušený provoz. Spolehlivost a spolehlivost systému závisí na kvalitě jeho montáže, což lze provést pouze tehdy, pokud znáte potřebné pokyny. Byly podrobně popsány výše.