Jak odstranit víčko z kanalizace

Odstranění čepice z instalovaných odpadních vod (mimochodem, neoprávněně) ze strany správcovské společnosti nebo veřejných služeb za nezaplacení není tak snadné, jak se zdá na první pohled. Válka s defaulterem se již dávno přestěhovala do partizánské, každý měsíc jsou ve stokové stoupači instalovány dokonalejší zástrčky. Z zkušeností našich mistrů instalatérů můžu ujistit, že nejčastěji po instalaci zástrčky budete muset rozebíratelnost odstranit. Nejjednodušší způsob, jak odstranit nafukovací zástrčku, propichnout míč a připravit, si můžete vychutnat výhody pracovní kanalizace.

Jak zabránit instalaci zástrček do kanalizace?


Zablokování kanalizačního systému způsobuje, že byt není vhodný k životu a nedodržuje hygienické a epidemiologické bezpečnostní normy, resp. Opatření veřejných služeb, omezení nebo pozastavení likvidace vody lze považovat za nezákonné. Pokud soud zjistí nezákonnost žalob, můžete požádat o náhradu nemajetkové újmy.
Před instalací kanalizační zástrčky musí Spojené království, obyvatelstvo a veřejné služby bezodkladně informovat o "omezení odtokových služeb". Takové oznámení přišlo - je na čase přijmout preventivní opatření. Průchozí šroub nebo šroub o několik centimetrů nad odpalištěm neumožní instalaci zástrčky. Samozřejmě, že vzestup se týká komunikace v domě, a to není zákonné, ale jak víte, "ve válce, jako ve válce..." Přežili.

Jak odstranit víčko z kanalizace

Pokud je čepička již nainstalována, musíte ji nejdříve prohlédnout nebo zkusit ji propíchnout. V tomto případě se apartmán nachází v horním patře, tzn. Pokud rozebíráte stoupačku, nic z toho nebude plynout. Kryt je pevně instalován, ale po demontáži stoupacího potrubí je snadno odmontován z horní části. Jako preventivní opatření sešroubujte průchozí šroub, teď už nejsem pro mě sousedy zespodu, aby instalovali zástrčku.

Kryt na kanalizační trubici pro dlužníky - jak je instalován, jak je vyčistit sami

Co je to kanalizační zátka

Můžete zavřít vodu pro jeden byt zevnitř, ale někdo může odmítnout nechat správce do jejich bydlení a budou mít naprostou pravdu: současný zákon stanoví tento okamžik a říká, že bydlení je nedotknutelné.

 • pevné: taková zástrčka na kanalizační trubce úplně zastaví pohyb odtoků;
 • mřížka: kapalina projde volně, ale pevný odpad zůstane na úrovni a postupně se hromadí.

Opakováním výše uvedených, můžeme říci, že instalace zástrček na kanalizaci k dlužníkům je plně v souladu se zákonem: společnost musí udržovat byt, ale neměla by jít do toho. Toto pravidlo je splněno, neplatič má nepříjemné pocity a společnost čeká na zaplacení účtů.

Instalace zástrček pro dlužníky kanalizace

Algoritmus pro instalaci bloku je následující:

 1. Za prvé, speciálně vyškolený zaměstnanec společnosti nebo najatý odborník studuje schéma spoje v tomto bytě. To je dáno takovým důvodem: několik stoupaček je často instalováno v samostatných apartmánech a jedna kanalizační zástrčka pro neplatiče neumožní zbavit se tohoto problému.
 2. Při zkoumání schématu začíná odborník rozvíjet plán instalace zástrčky. Klíčovým cílem je přesně pochopit, kam má být dlužník instalován kanalizační zátka. Spravidla je takové potrubí hlavní stojan, který se nachází mezi kanálem a toaletou.
 3. Poté musíte najít vhodné místo, odkud bude vhodné spravovat vaše zařízení. Často se na to používají sousední byty nebo lano na střeše.
 4. Manipulátor, kamera a světelný vodič jsou spuštěny do trubice. Operátor řídí tyto prvky a přivede pahýl na určené místo. Potom spustí boční větev a je instalován v potrubí.

Po instalaci zástrčky se pohyb výtoku z bytu zastaví, někdy úplně a někdy částečně. Všechny ostatní stoupačky pracují a kanalizace pro všechny ostatní byty i nadále funguje. Nemůžeme říci, že instalace a demontáž zástrček se týká velkého počtu firem. Obecně neexistuje žádný zvláštní rozdíl, protože náklady na tyto služby a jejich kvalita jsou na stejné úrovni.

Jak odstranit víčko ze stokového potrubí sami

Existují však i jiné způsoby odstranění zástrček, které jsou často využívány majiteli bytu. Co je nejzajímavější: skutečnost, že nájemce dobrovolně odstraní zástrčku z potrubí, není nic protizákonného. Chcete-li odpojit zástrčku, nemusíte mít přístup ke společnému stoupači, stačí ji vyjmout ze své boční zásuvky, kterou vlastní pronajímatel. A protože z právního hlediska je vše správné, je možné odstranit čepici stejnými metodami, které se používají k čištění kanalizace z blokád.

Jak odstranit víčko z kanalizace?

Zásuvky pro kanalizaci jako způsob řešení neplatičů veřejných služeb

V současné době přecházejí dluhy obyvatelstva na společnosti poskytující služby zásobování vodou a sanitární služby všechny rozumné hranice. Je to neochota obyvatelstva platit za služby v oblasti zásobování vodou a hygieny, které jim jsou poskytovány, čímž se stále častěji vynucují správcovské společnosti k tomu, aby se uchýlily k nové metodě - instalovat zátky pro kanalizační odtoky pro dlužníky. Vypnutí kanalizace je v některých případech jediným způsobem, jak ovlivnit ty, kteří dluží velké množství veřejných služeb.

Schéma splaškových domů.

Faktem je, že neplatič nepovolí zástupcům vodárenských společností, kteří přišli k uzavření vodovodních potrubí, do bytu. Obecně platí, že majitelé bytů mají plné právo nechat si outsidery do svých domovů, protože každá osoba má právo na nedotknutelnost svého majetku a zejména na bydlení. Z právního hlediska je správcovská společnost, jejíž služby nebyly vypláceny, méně chráněna než neplatiči, protože její zaměstnanci nemají právo proniknout do bytu někoho jiného, ​​aby vypustili vodu.

Byla to neschopnost dostat se do bytu k dlužníkům, která vedla tvůrce pahýlů k myšlence rozvíjet prostředky k ovlivňování bezohledných obyvatel zvenčí. Podle stávajících právních předpisů má správcovská společnost plné právo odpojit nebo pozastavit poskytování služeb do té doby, než neplatič neodplácí celý nebo část dluhu. Instalace stubu na kanalizaci osob s vážnými dluhy, umožňuje pozastavit poskytování služeb. I když byla odpadní voda odpojena, zástrčka stále prochází vodou, ale velmi pomalu, ale fekální masy neodcházejí.

Schéma kanalizace dělat sami.

Kromě toho se správcovská společnost při uplatňování takových opatření nesnaží dostat do bytu defaultera, a tak i v případě, že nepoctivý žaluje, je nepravděpodobné, že by dokázal něco dokázat. Mnozí představitelé správcovských společností trvají na tom, že je to jediná metoda, jak "vyřadit" dluhy, protože žádné písemné oznámení a soudní žaloby proti lidem nefungují, a dnes si nepotřebují zákony a jejich práva dobře a zapomínají na své povinnosti. Lidé, kteří zažili taková opatření přijatá jejich manažery, je označují za nelidské. Někdy existují kontroverzní okamžiky takových metod ovlivňování dlužníků a mnozí se začnou ptát, zda je možné odstranit čepici samostatně, a proto je to legální.

Jak je zástrčka nainstalována a lze ji odstranit?

Otázka neoprávněného odstranění pahýlu z odpadních vod soustřeďuje mnoho dlužníků, a nejen nich. Samozřejmě, že je lepší, abyste to nezahrnuli a platili za služby včas. Ale jakmile se to stalo, stojí za to odšroubovat uzávěr? Pokud jde o legalitu neoprávněného odstranění pachu, existuje mnoho názorů, avšak v tomto případě je nepravděpodobné, že by správcovská společnost dokázala něco dokázat, proto je pravděpodobné, že poté, co zjistí takovou skutečnost, ji prostě znovu nainstaluje.

Nejjednodušší způsob, jak odstranit stub, je platit vaše dluhy. Pak bude odstraněn. Zbývající metody řešení stubů jsou obtížné a časově náročné, ale možné.

Okamžitě by mělo být řečeno, že je prostě nemožné technicky odstranit víčko instalované na kanalizaci. Za prvé, zástrčka je instalována pomocí speciálního zařízení - sondy s manipulátorem. Systém pro instalaci zástrček má fotoaparát a umožňuje obsluze přesně umístit zástrčku do kanalizačního otvoru dlužníka, takže zástrčka nemůže být odstraněna ze střechy bez stejného zařízení kvůli problémům s přístupem.

V současné době bylo vyvinuto celkem mnoho takových zařízení, ale princip fungování všech je přibližně stejný. Na dlouhém kabelu dolů manipulátor, který ve skutečnosti umístí zástrčku. Zařízení nezbytná pro montáž / demontáž konektoru mechanicky ze střechy zahrnují: Terminátor, Tarakan, Grotto, Sprut a další.

Samotné zástrčky mohou mít různé provedení a jsou vyrobeny z kovu a polypropylenu. Většinou instalované propylenové víčka. V každém případě odstranění čepičky bude problematické a je možné tuto práci udělat jen tehdy, pokud máte určité dovednosti v práci s instalatérskými, protože když provedete takovou "operaci" nesprávně, můžete úplně zablokovat celou stoupačku nebo ji poškodit, což také nepřinese výhody.

Kromě toho je nutné vzít v úvahu, že tato práce je velmi špinavá, protože ve většině případů budete muset odstranit záchod plný výkalů, abyste odstranili zátku. Navíc způsob odstranění zástrčky závisí do značné míry na dostupnosti revize v bytě a obecné konstrukci připojení splašků bytu ke stoupači. V bytech, kde jsou instalovány stoupačky z PVC nebo kovového plastu, bude odstranění snadnější než u litinových stoupaček. Odstranění víčka lze provádět jak mechanicky, tak chemicky, ale je třeba si uvědomit, že tyto činnosti jsou spojeny s určitým rizikem poškození nebo zanesení stoupacího potrubí.

Demontáž víčka odpojením záchodu a částečnou demontáží stoupacího potrubí

Je-li to žádoucí, je zcela možné demontovat uzávěr instalovaný na kanalizačním systému samostatně demontáží problémové oblasti. Ihned je třeba poznamenat, že tato možnost je vhodná pouze v případě, že toaleta byla nedávno instalována a je připevněna k podlaze pomocí šroubů. Pokud je starý záchod v bytě, naplněný cementem, je lepší, aby se ani nepokusila rozebrat, protože toaleta bude třeba demontovat, což povede k jeho deformaci a jeho instalace zpět už nebude možné.

Uzávěr by měl být umístěn u vchodu do kanalizace bytu, takže pro přístup k němu musíte nejprve vyjmout toaletu. Moderní WC lze snadno odstranit. Chcete-li to provést, vypněte přívod vody k bytu. Poté je třeba vyndat vypouštěcí nádrž, odšroubovat veškerou připojenou komunikaci, včetně pružných vodičů a matic, které zajišťují nádrž. Poté může být nádrž odstraněna a odložena.

Nové toalety jsou připevněny k podlaze a za účelem odstranění takového toaletu stačí odšroubovat šrouby a odpojit zásuvku. Dále musí být zvonek rozmontován před prvním spojením, což je ve většině případů výstup do společného stoupacího potrubí. I v této fázi demontáže toalety vidíte zástrčku, která blokuje odtok.

Dále je třeba odpojit samotnou zástrčku. V tomto okamžiku někteří dělají velkou chybu tím, že se pokoušejí zatlačit víčko do stoupacího potrubí. Pokud zatlačíte zástrčku do stoupacího potrubí, bude to mít za následek ucpání a odpadní vody nemohou využít nejen dlužníci, ale i všichni ostatní obyvatelé, kteří používají stoupačku. Odstraňte víčko lepším tím, že jej zatáhnete do bytu.

Pokud to dovolí délka potrubí, můžete jej zachytit pomocí kleští. Pokud je délka trubky před zástrčkou velká, můžete si udělat domácí háček nebo použít harpun. V zástrčkách jsou ještě otvory, takže je snadné se k takovému "zablokování" připojit. Pak ji musíte opatrně vytáhnout. Pokud je víčko deformováno nebo rozdrceno, může být v částech odstraněno. Práce je třeba provést velmi opatrně, aby nedošlo k zasunutí víčka dovnitř stoupacího potrubí. Po vyjmutí víčka je nutné toaletu znovu nainstalovat. Pro veškeré práce při odstraňování zástrčky budete potřebovat následující nástroje:

 • nastavitelný klíč;
 • sada klíčů;
 • hmoždinky;
 • kladivo;
 • baterka;
 • tvrdý háček nebo harpun.

Odstranění zátky blokování kanálu revizí a chemie

Schéma čištění kanalizačních trubek a sifonů z bloků.

Proces odstraňování zástrček revizí nebo pomocí chemikálií může být nazván amatérským, protože nezaručuje pozitivní výsledek případu, avšak v některých případech av určitých uspořádáních spojování bytu s stoupačkou je pouze nadějný.

Pokud je toaleta v bytě a není tam možnost dostat se do zásuvky, ale existuje revize, můžete se pokusit odpojit konektor. Chcete-li provést zablokování zástrčky revizemi, musíte okamžitě připravit dlouhou tenkou tyč s hákem pevně připojeným na její konec nebo opět dlouhou harpunou, pouzdro z hustého polyetylénu a rukavic. Předem je nutné lano přitáhnout k rukojeti harpuny tak, aby v případě jeho sklouznutí mohlo být vytaženo.

Princip fungování je jednoduchý. Je nutné otevřít revizi, zasunout připravený hák nebo harpun do něj a zavěsit na něj stub a zatlačit ho do stoupacího potrubí. Hackování polypropylenové nebo síťové zástrčky tímto způsobem není tak obtížné, ale tato metoda má některé významné nedostatky.

Za prvé, je třeba vážně postarat o svou vlastní bezpečnost, nosit teplé bundy a rukavice pod plastového pouzdra a gumové rukavice jako sousedé výše se může během provozu klesnout nejen výkaly, ale i teplá voda, takže bezpečnost je prvořadá. Za druhé, existuje vážné nebezpečí pádu vysunutý svíčku a je špatné (zcela nebo částečně) celý stoupačky.

Kromě toho nevýhody této metody zahrnují skutečnost, že musíte skutečně jednat slepě, ačkoli není tak obtížné pochopit, kde je kryt umístěn, protože zvuk, když se hák dotýká povrchu stoupacího potrubí a povrch víčka je jiný.

Pokud je to žádoucí, můžete se pokusit rozpustit mřížkový můstek - léčivo obsahující sorrel a kyselinu chlorovodíkovou. Ihned je třeba poznamenat, že tato možnost bude účinná pouze v případě, že je čepička kovová a pro dosažení výsledku je zapotřebí dokonce i týden. Kromě toho, i když provádíme opatření k odstranění zástrčky, může správcovská společnost znovu provést vypnutí kanalizace.

Jak odstranit víčko od odpadních vod samo: doporučení k odstranění

Ve výškových budovách se budují velmi složité inženýrské stavby a instalace těchto konstrukcí musí být provedena kompaktně a cenově. Samozřejmě, údržba takového kanalizačního systému je velmi drahá, ale ne všechny obyvatele vícepodlažních budov to chtějí pochopit.

Z tohoto důvodu někdy pracovníci veřejných služeb musí jít na extrémní opatření. Koneckonců, přesvědčivé nájemníky zaplatit nástroje v plné a včasné je poměrně obtížné. Jedním z nejúčinnějších způsobů, které mohou způsobit nepříjemnosti nájemci, je instalace zásuvek do kanalizace pro dlužníky po dobu, dokud nehradí své dluhy na účtech.

Kanalizační víčko

Podniky, které poskytují služby, často musí přijít s více a více novými přístupy, aby přesvědčili nájemce, aby zaplatili účty za služby. Ale dělat to ve výškových budovách není snadné, protože existuje mnoho neplatičů a kromě povinností mají také své vlastní práva.

Pokud v bytovém domě vypnete vodu kvůli několika dlužníkům, pak tam bude spousta rušení. V opačném případě nic, protože voda v bytovém domě je dodávána jedním stoupačkem.

Teoreticky existuje možnost zablokovat vodu pro jeden byt, ale existuje jedna "ale". Podle současného zákona je bydlení nedotknutelným majetkem, a proto má pronajímatel právo nechat do domu vstup do domu.

V tomto ohledu se společnosti nacházejí jiný způsob, jak vyjít ze situace - překrytí odpadních vod dlužníkům pomocí zástrčky. A pokud máte nějaké myšlenky na to, zda je legální, aby zástrčky na kanalizaci dlužníkům, pak je odpověď triviálně jednoduchá - ano, je to legální.

Zásuvky se dodávají ve 2 typech:

 1. Pevná. Tento typ konektoru úplně zastaví pohyby zásob.
 2. Grid. Mřížka umožňuje, aby se kanalizace pohybovala po kanalizačních systémech, ale pevné prvky zůstanou na úrovni a z důvodu tohoto ucpání se postupně vytvoří.

V důsledku toho je dlužník obtěžován a společnost očekává, že zaplatí dluh.

Instalace zástrček

Instalovaná kanalizační zátka slouží jako překážka pohybu znečištěné vody dolů.

Vzhledem k tomu, že veřejné služby nemají přístup do vnitřku věže, musí hledat jiné způsoby řešení tohoto problému. Dnes je možné používat videokamery s dálkovým ovládáním a speciálním vybavením.

Postup pro instalaci výřezu je následující:

 • Za prvé, kompetentní zaměstnanec studuje schéma napojení kanalizace v konkrétním bytě.
 • Po přezkoumání schématu začne odborník pracovat na plánu rozvoje instalace stubu. Hlavním úkolem specialisty je určit místo, kde je třeba dát pahýl.
 • Dále musíte najít vhodné místo. Vhodným místem se rozumí konkrétní místo, ze kterého může kompetentní zaměstnanec energetické společnosti využít zařízení pro kanalizační víčko nejvhodnějším způsobem.
 • Po tom, co se rozhodlo o takovém místě, může specialista na úklid používat pouze manipulátor, videokameru a světelný průvodce pro splnění úkolu.

Po instalaci zástrčky se pohyb odpadních vod částečně nebo zcela zastaví v bytě.

V současné době existuje mnoho společností, které poskytují služby pro montáž a demontáž zástrček. Mohou zjistit, kolik stojí za odstranění víčka z kanalizace a v jakém časovém rámci může tato společnost tuto práci vykonávat.

Není-li cena za odebrání zástrčky z kanalizace uspořádána, můžete se sami pokusit.

Nezávislé odstranění stropu

Samozřejmě, aby nebylo odstraněno víčko ze splaškové kanalizace, je zapotřebí zaplatit účty za využití veřejných služeb v plné a včasné podobě. Ne vždy se však dlužníci v této situaci domnívají, že jsou vinní a hledají jiné způsoby řešení tohoto problému.

Je třeba poznamenat, že instalované zástrčky na kanalizaci vůči dlužníkům mohou být odstraněny nájemci bytů samotných a v tomto neexistují žádná protiprávní jednání.

Když obyvatel v bytě zpanikařil, protože mu byla vložena zástrčka do kanalizace, co má dělat a jak to být - musíte se táhnout dohromady a uklidnit se. Není to beznadějná situace, existuje mnoho způsobů, jak tento problém vyřešit.

Abyste pochopili, jak samostatně odstranit zástrčku ze splaškové kanalizace, nepotřebujete mnoho mysli. Ale to není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ve skutečnosti je to prakticky nemožné. Koneckonců instalace víčka na kanalizaci se provádí pomocí speciálního zařízení a pro jeho odstranění je nutné odstranit toaletní misku, která je plná výkalů.

Chcete-li pochopit, jak odstranit víčko z kanalizace samo o sobě, musíte studovat obecný návrh připojení kanalizačního systému k obyčejnému stoupači. Pokud je v bytě instalován strop z kovu nebo PVC, postup odstranění víčka je méně problematický.

Pásek můžete odstranit mechanicky a chemicky, ale nezapomeňte, že tyto akce mohou způsobit nejen poškození, ale také zablokování stoupacího potrubí.

Také bych rád poznamenal, že strop na kanalizaci pro dlužníky, zákonnost nemá. Proto žádná společnost nebude schopna nic dokázat, pokud si všimnou, že dlužník sám odstranil uzávěrku, budou tiše znovu instalovat.

Mimochodem, dnes existuje mnoho druhů zařízení, jejichž princip je podobný. Pomocí dlouhého kabelu je spuštěn manipulátor, jehož hlavním úkolem je instalovat pahýl.

Blokovací systém Octopus

Když majitel bytu má nedoplatky při placení účtů za služby, je mu zasláno písemné oznámení. Pokud dlužník ignoruje přijaté oznámení, pak má nástroj veškeré důvody k zablokování bytového kanalizačního systému.

Obecně se systém blokování kanalizace skládá z následujících prvků:

Podle systému Sprut konektor opustí mezeru 3 mm. Mezera této velikosti je docela dost pro stažení znečištěné vody. Ale kanalizační systém v bytě nebude schopen plně fungovat.

Systém Keith

Dalším kanalizačním zámkem je systém Keith, který je podobný jako systém Sprut lock. Součásti tohoto uzamykacího systému jsou:

 • Sonda s pevnou videokamerou.
 • Dálkové ovládání.
 • Cívka s kabelem.
 • Plug s odnímatelným zámkem.

Systém velryby pracuje takto: Sonda je přivedena do určitého výstupu společnou stoupačkou a tam je instalována zástrčka.

Obecně platí, že kanalizace je odpojena kvůli nezaplacení služeb. Aby nedošlo ke zkomplikování vašeho života, je lepší provést včasné platby za úplatky.

Uzavírací ventil

Potřebujete uzavírací ventil pro odpadní vody, který by mohl propouštět odpadní vody, ale nedovoluje vám pohyb zpět. Instalovat takový ventil se doporučuje obyvatelům bytů v prvním a druhém patře. Obyvatelé zbývajících podlaží používají uzavírací ventil pro odpadní vody nemá smysl.

Jak odstranit víčko z kanalizace

Navzdory skutečnosti, že postup instalace zástrček na kanalizační systém se každý den stane skutečným problémem pro obyvatelstvo, je s ním stále možné se s ním vyrovnat. Tak vzniká otázka: Jak odstranit víčko z kanalizace a obnovit používání odvodňovacího systému ve vašem domě?

Taková otázka vzniká především mezi těmi, kteří se osobně setkali s touto tvrdou opatření, kterou dodavatelé vody berou. Spravedlně se to stane tomu, kdo dluží velké částky peněz firmám poskytujícím služby. A přesto se zdá, že toto opatření je pro mnohé nehumánní a nelidské, což lidi hledá nezávislé způsoby, jak odstranit zátky.

Odstranění zátek - proces je velmi časově náročný, protože jsou instalovány ze střechy pomocí speciálních sond s manipulátory. Zařízení je vybaveno kamerou, která umožňuje obsluze naprosto přesně namontovat zástrčku do požadovaného kanalizačního otvoru. Proto je téměř nemožné odstranit víčko stejným způsobem, ale bez stejného vybavení a fotoaparátu. Ale existuje několik dalších způsobů.

Snažíme se dostat na pahýl

Jednou z možností odstranění zástrčky je demontáž toalety. Ale tato metoda bude praktická, pokud je toaleta přišroubována k podlaze. Tato metoda spojovacích prostředků má obvykle nové toalety. Je-li starý a naplněný cementem, neměli byste ho vzít, jinak nebude možné ho znovu nainstalovat na staré místo.

Pokud můžete toaletu odstranit, musíte nejprve vypnout vodu. Poté je nutné vyjmout nádrž a odšroubovat všechny komunikace, které k ní vedou. Potom odšroubujte šrouby, které drží toaletu, a odpojte zásuvku od prvního připojení. Je to zpravidla výstup do obecné stoupání a z ní už vidíte stub.

Dávejte pozor! Někteří lidé dělají vážné selhání, snaží se zatlačit pahýl uvnitř stoupacího potrubí. To však nevyhnutelně povede k ucpání a celý dům nebude moci dlouho používat odpadní vody.

Nejlepší je odstranit víčko přetažením do bytu. Jak to udělat?

Asistent může sloužit jako jednoduché kleště. Pokud není víčko instalováno blízko a je těžké dosáhnout, můžete použít harpun nebo domácí háček. Všechny zástrčky mají otvory, takže k tomu, abyste se s nimi držely, nebudete potřebovat velké úsilí. Je důležité si uvědomit, že zátky jsou buď kovové nebo polypropylenové. Druhá je jednodušší, aby se zlomila a dokonce i rozdrtila. Pokud k tomu dojde, je nutné odstranit všechny součásti tak, aby kanalizace pokračovala hladce. Po vyjmutí zásuvky na záchod můžete nainstalovat a nainstalovat systém napájení vodou.

K dokončení tohoto procesu budete potřebovat následující nástroje:

 • nastavitelný klíč;
 • sada klíčů;
 • baterka;
 • kleště;
 • gumové rukavice.

Hmoždinky, kladiva a další nástroje mohou být také užitečné v závislosti na hloubce zástrčky v trubce.

Audit

Audit - důležitá část instalace, což je druh odpaliště a umožňuje vyčištění stoupacího potrubí. Pokud je toaleta zpevněná, ale existuje revize, zůstává jen naděje na to, ačkoli nedává 100% záruku.

Chcete-li zlomit zloděj sám, potřebujete připravenou harpunu nebo dlouhou hůl s hákem na konci.

Dávejte pozor! Důležité je, abyste nezapomněli navazovat lano na harpun, takže pokud se vám vytáhne z ruky, můžete ji snadno vytáhnout.

Pak je vše jednoduché: otevřete víko, zatlačte harpunu nebo se přilepte do vzpěry, zavěste na čepici a zatáhněte ji. Při provádění těchto kroků je důležité pamatovat na bezpečnost. Oblečení je třeba pevně nasadit a nezapomenout na rukavice, protože sousedé mohou v průběhu práce používat kanalizační systém podle svého zamýšleného účelu a dokonce do něj vnášet vroucí vodu.

Nevýhodou této metody práce je to, že se provádí slepě. Ovšem zvuk dotýkajícího se harpuny na trubce se liší od zvuku dotyku zástrčky. Pokud jste opatrní, přidávají se šance na úspěšnou extrakci.

Chemické látky

Nyní existuje mnoho prostředků pro čištění odpadních vod obsahujících kyselinu šťavelovou nebo chlorovodíkovou. Mohou korodovat pahýl, ale za podmínky, že jsou kovové, a majitel by měl mít čas a trpělivost, protože výsledek bude patrný nejméně za týden.

Jakou metodu zvolit, je třeba rozhodnout na základě okolností a dostupnosti sanitárního příslušenství. Mechanická intervence je problémový proces, ale nejúčinnější. Chemická metoda řešení problému je méně účinná, ale je odůvodněna svou jednoduchostí.

Instalace zástrček je extrémním opatřením, které musí dodávat vodárenské společnosti nebo komunikační společnosti. A pokud si uvědomí, že je odstraněn, je pravděpodobné, že se znovu nainstalují.

Pohodlné využívání výhod civilizace je nemožné bez jejich platby. Proto pokud pečlivě zaplatíte účty za účty, pravděpodobně se nikdy nebudete muset vypořádat s odstraňováním zástrček, provádět těžkou, špinavou a někdy i neproporcionální práci.

Video

Sledování tohoto videa vám pomůže určit konečné rozhodnutí o tom, jak odstranit víčko nebo platit za vodu:

Jak odstranit víčko od odpadní vody sami

Odstraňte víčko od odpadních vod samo

V Rusku se společnostech stále více potýkají s dlužníky a instalují zástrčky pro odpadní vody. Algoritmus této metody ovlivnění je poměrně jednoduchý - čepička zastaví pohyb odpadních vod přes kanalizační systém, resp. Odpad se postupně hromadí, což zanedbatelnému nájemníkovi způsobí zjevné nepříjemnosti.

Nejjednodušší cestou v této situaci bude samozřejmě splácení dluhu. S touto volbou odstraní samotné nástroje bariéru a odpad bude opět vypuštěn kanalizací. Existují však případy, kdy se nájemci rozhodnou zbavit se víčka samostatně, a to z různých důvodů. Z důvodu spravedlnosti stojí za zmínku, že tato míra nečinnosti je opravdu poměrně drsná, zatímco osoba, která nezávisle vyčistí stub, ve skutečnosti neporušuje stávající právní předpisy - takové akce se plně hodí do právního rámce. Jak se říká, obě strany mohou být chápány jako: veřejné služby, oprávněně rozhořčené při neplacení a bojovat s tím se všemi právními metodami, které mají k dispozici, a dlužníky. Dluh ve skutečnosti je zcela schopný vzniknout kvůli převládajícím životním podmínkám.

Několik způsobů, jak odstranit víčko z kanalizace

Demontáž toalety. Jednou z možností, která umožňuje samostatné odstranění víčka instalovaného veřejnými nástroji, je demontáž toalety. Mělo by se ihned upozornit, že tato metoda se nejlépe použije v případě, kdy je instalace instalována na podlahu pomocí šroubů. Pokud máte toaletu starého modelu, jehož instalace zajišťuje plnění cementu, pak se hra, jak se říká, jednoduše nestojí za oblékání: na starém místě už nebude možné znovu nainstalovat "trůn".

Pokud je možnost odstranit toaletu stále tam, pak než začnete pracovat na jeho demontáži, měli byste vypnout vodu. Potom vyjměte nádrž a odpojte všechny komunikace. Poté vypneme šrouby, přesuneme toaletu dolů a dostaneme se k východu do společné stoupačky. Ve většině případů se odtud můžete dostat k nainstalovanému stubu a odstranit ho. Mělo by se pamatovat na to, že je přísně zakázáno vytlačovat zástrčku do společného stoupacího potrubí - takovým akcím jen zhoršíte problém. Nakonec bude střelec mít společný stojan a ostatní vám budou trpět i ostatní nájemci. Proto musí být překážka v cestě odpadních vod odváděna výlučně do jeho bytu.

Abyste tuto operaci úspěšně dokončili, budete potřebovat určitou sadu nástrojů:

 • kleště;
 • baterka;
 • sada klíčů;
 • nastavitelný klíč.

Pomocí klíčů je toaleta demontována a kleště pomáhají zachytit zástrčku a vyndat ji z kanalizace. Pokud je bariéra umístěna poblíž vchodu do obecného stoupacího potrubí, odstraňte ji docela reálnou a zachyťte je pomocí kleští. Můžete také použít domácí háčkování nebo harpun. Zástrčka má zpravidla otvory a je velmi jednoduché ji zachytit s určitou dovedností. V závislosti na tom, do jaké vzdálenosti je zástrčka umístěna, můžete také potřebovat kladiva nebo jiné nástroje, které jsou nejvhodnější pro jejich odstranění.

Audit. Pokud je toaleta pevně připevněna k podlaze pomocí cementu, ale současně má revizi, tj. Odpal, který vám umožňuje vyčistit stoupačku, můžete jej použít. Bude však mnohem obtížnější dosáhnout úspěchu, protože práce na odstraňování stubu budou mnohem obtížnější. Chcete-li odstranit překážku, budete potřebovat stejnou harpunu, která byla zmíněna o něco výše, nebo jen dlouhá hůl, na jednom z jejích konců byste měli upevnit háček.

Ujistěte se, že lano přilepíte k hůlce nebo k harponě - pokud v průběhu práce vyklouznou z ruky (cokoliv je možné), pak můžete nástroj snadno stáhnout zpět. Dále provádíme přibližně stejné akce jako u verze s odstraněním toaletní misky: otevřete víko revize, zatlačte harpunu nebo hůl a pokuste se zavěsit víčko. Bude třeba pracovat tady téměř slepě, takže slyšení bude nejlepší pomocník: zvuk při dotyku zástrčky se liší od zvuku dotýkání se potrubí. Pozornost a trpělivost značně zvyšují šance na úspěch.

Chemie. Dnes existuje mnoho produktů na čištění odpadních vod, které obsahují kyselinu chlorovodíkovou nebo kyselinu šťavelovou. Chcete-li se zbavit stubu, můžete použít takové nástroje, ale zde jsou některé odstíny. Za prvé, aby nástroj fungoval, musí být uzávěr kovový. Za druhé, chemie koroduje nejen překážku, ale i samotnou trubku. Před provedením takového kroku je třeba myslet dobře. Za třetí, výsledek bude muset počkat na několik dní, nebo dokonce na týden - po celou dobu, kdy se stub bude i nadále zasahovat do normálního provozu vaší kanalizace. To je nejnepříznivější možnost, avšak šance na úspěch jsou zde mnohem méně, to znamená, že to nemůžete považovat za efektivní.

Při rozhodování o tom, která z možností je pro vás nejvhodnější, byste měli postupovat z těchto okolností a zároveň být reálni ohledně svých vodárenských dovedností. Ze tří způsobů samoregulace výše zmíněného pahýlu je pouze první, více či méně účinná. Použití ostatních dvou 100% záruk na úspěšný výsledek není a riziko náhodného shovívání pahýlu do obecného stoupačky a tím jeho vyhodnocení je poměrně vysoké. Na druhou stranu, nástroje, které si všimnou vaší svévolnosti, jednoduše zopakují překážku, a proto musíte zopakovat celou práci znovu.

Nejlepším způsobem je vyrovnání situace se samotnými podniky, například vyplacením dluhu nebo souhlasem s restrukturalizací. V podmínkách moderního světa je nemožné užívat si všech výhod civilizace, aniž byste za ně platili. Závěr je docela jednoduchý - měli byste zaplatit faktury za účtování včas a nepřimějte tuto záležitost k použití takového náročného opatření jako instalace zástrčky. A v takovém případě nebudete muset dělat dostatečně špinavou, tvrdě a zároveň často neproporcionální práci bez plné záruky úspěchu.

Kryt na kanalizační trubici pro dlužníky - jak je instalován, jak je vyčistit sami

V bytových domech se používají poměrně složité inženýrské stavby a všechny z nich musí být instalovány cenově a kompaktně. Samozřejmě, údržba takového systému je velmi nákladná a obyvatelé bytů by měli pochopit.

Mnozí chápou, ale ne všichni, a často úředníci musí jít na extrémní opatření, aby přesvědčili obyvatele, aby platili účty. Jedním z velmi nepříjemných způsobů je instalace zástrčky do kanalizace. Majitelé bytů však často hledají způsoby řešení těchto problémů. O kanalizačních uzávěrech a v tomto článku se budeme zabývat.

Co je to kanalizační zátka

Vzhledem k počtu neplatičů a jejich práv musí být mnoho společností poskytujících veřejné služby velmi vynalézavé, aby lidé zaplatili. Samozřejmě, že nejjednodušší a nejlevnější způsob odpojení nájemníka, který neplatí pro vodu, je odpojit v tomto bytě. Problémem je, že v bytových domech je voda dodávána prostřednictvím jediného stoupacího potrubí, který lze zcela zablokovat - a to okamžitě povede k pobouření od svědomitých občanů.

Můžete zavřít vodu pro jeden byt zevnitř, ale někdo může odmítnout nechat správce do jejich bydlení a budou mít naprostou pravdu: současný zákon stanoví tento okamžik a říká, že bydlení je nedotknutelné.

Řešení, které firmy vyvinuly, je velmi jednoduché: pokud není možné vypnout vodu v jednom bytě, pak v tomto bytě můžete vypnout kanalizační systém jednoduše umístěním zástrčky. Jelikož takové rozhodnutí je zcela oprávněné, není divu, že jsou aktivně využívány.

Zástrčky mohou být velmi odlišné v závislosti na jejich účelu:

 • pevné: taková zástrčka na kanalizační trubce úplně zastaví pohyb odtoků;
 • mřížka: kapalina projde volně, ale pevný odpad zůstane na úrovni a postupně se hromadí.

Opakováním výše uvedených, můžeme říci, že instalace zástrček na kanalizaci k dlužníkům je plně v souladu se zákonem: společnost musí udržovat byt, ale neměla by jít do toho. Toto pravidlo je splněno, neplatič má nepříjemné pocity a společnost čeká na zaplacení účtů.

Výsledkem je velmi nepříjemný výsledek: jeden nájemce produkuje zhruba dvě stě litrů odpadu denně. Samozřejmě, že takový objem bude velmi rychle stačit, aby se dostal ze zbytku stoupačky do samotného bytu. Obvykle instalovaná zástrčka na kanalizaci vede k tomu, že platba účtů nastane za pár dní.

Instalace zástrček pro dlužníky kanalizace

Takže víčko na kanalizaci pro dlužníky zabraňuje průchodu odpadních vod do systému. Při instalaci zástrčky nebudou problémy s jinými byty pro zaměstnance veřejných služeb: zařízení je instalováno tak, že sousední byty nejsou ovlivněny a odvodnění je zastaveno pouze pro konkrétní byt.

Zástrčky jsou různé. Mohou být vyrobeny z různých materiálů a konstruktivní rozdíly v modelech mohou stačit. Instalace zástrček na kanalizaci je poměrně technologickým úkolem, jehož realizace byla relativně nedávno dostupná. Vzhledem k tomu, že společnost poskytující veřejné služby nemá přístup do vnitrozemí stoupačky, musí pracovníci použít jinou metodu. Pro realizaci plánu jsou použity videokamery s dálkovým ovládáním, speciální světlovody a manipulátory.

Algoritmus pro instalaci bloku je následující:

 1. Za prvé, speciálně vyškolený zaměstnanec společnosti nebo najatý odborník studuje schéma spoje v tomto bytě. To je dáno takovým důvodem: několik stoupaček je často instalováno v samostatných apartmánech a jedna kanalizační zástrčka pro neplatiče neumožní zbavit se tohoto problému.
 2. Při zkoumání schématu začíná odborník rozvíjet plán instalace zástrčky. Klíčovým cílem je přesně pochopit, kam má být dlužník instalován kanalizační zátka. Spravidla je takové potrubí hlavní stojan, který se nachází mezi kanálem a toaletou.
 3. Poté musíte najít vhodné místo, odkud bude vhodné spravovat vaše zařízení. Často se na to používají sousední byty nebo lano na střeše.
 4. Manipulátor, kamera a světelný vodič jsou spuštěny do trubice. Operátor řídí tyto prvky a přivede pahýl na určené místo. Potom spustí boční větev a je instalován v potrubí.

Po instalaci zástrčky se pohyb výtoku z bytu zastaví, někdy úplně a někdy částečně. Všechny ostatní stoupačky pracují a kanalizace pro všechny ostatní byty i nadále funguje. Nemůžeme říci, že instalace a demontáž zástrček se týká velkého počtu firem. Obecně neexistuje žádný zvláštní rozdíl, protože náklady na tyto služby a jejich kvalita jsou na stejné úrovni.

Jak odstranit víčko ze stokového potrubí sami

Samozřejmě, že podniky mají pravdu, a musí jít na takové opatření, aby získaly své vlastní. Existuje však i další strana konfliktu - osoba žijící ve stejném bytě. Co dělat, pokud je již nainstalována zástrčka pro kanalizační potrubí a kanalizace přestala plnit své funkce?

Za prvé, musíte se rozhodnout, kdo je správný a kdo je špatný. Pokud vlastník bytu sám o sobě, problém musí být vyřešen okamžitě. Nejjednodušší způsob, jak se zbavit problému, je platit účty. Ano, vše je tak jednoduché: po zaplacení faktury odborníci okamžitě odstraní uzávěr a nájemci bytu budou moci používat klempířství.

Existují však i jiné způsoby odstranění zástrček, které jsou často využívány majiteli bytu. Co je nejzajímavější: skutečnost, že nájemce dobrovolně odstraní zástrčku z potrubí, není nic protizákonného. Chcete-li odpojit zástrčku, nemusíte mít přístup ke společnému stoupači, stačí ji vyjmout ze své boční zásuvky, kterou vlastní pronajímatel. A protože z právního hlediska je vše správné, je možné odstranit čepici stejnými metodami, které se používají k čištění kanalizace z blokád.

Metody odstraňování zátek

Okamžitě musíte pochopit následující bod: Pneumatické zátky pro kanalizační systémy nejsou eliminovány chemikáliemi. Důvod je jednoduchý: při výrobě zástrček se používají stejné materiály, které se používají k výrobě trubek, čímž se zničí překážka, systém se zároveň zhroutí - a oprava může stát mnohem víc než splácení dluhů.

Nejpříhodnějším způsobem odstraňování zástrčky je tedy použití mechanických metod. To je nejpravděpodobnější odpověď na otázku, jak odstranit víčko z kanalizace. Samozřejmě, že víčko je v trubce silnější než podlahová tkanina, která se tam dostala, ale mělo by to být dostatečné úsilí.
Takže první a nejlevnější způsob znamená, že kanalizační zástrčky dlužníků jsou odstraněny pomocí pístu.

 1. Před tím, než odstraníte víčko ze stoky, musíte pochopit, kde je zástrčka. K tomu bude stačit, kdyby potrubí zaklepalo: na plných místech bude zvuk hluchý a na prázdných místech zvonění.
 2. Pokud nebyla kanalizace použita po instalaci zástrčky, musíte najít vodovodní zařízení, které se nachází co nejblíže hlavnímu vedení.
 3. Nyní musíte spustit vodu v tomto zařízení a počkat, dokud nedosáhne odtokového roštu.
 4. Píst je instalován nad roštem, po kterém musí být několikrát čerpán, aby vznikl zvýšený tlak v systému. Voda není stlačena, takže tlak ji přiměje k tomu, aby působila na zástrčku a vytlačila ji ze systému.

Pokud byla instalace zástrčky do kanálu špatně provedena, pak tyto akce stačí k vyřešení problému. Jediná věc, která by měla být vždy zapamatována před samotným odebráním zástrčky z kanalizace, je to, že padlá zástrčka může uvíznout na dálnici, po níž bude používání kanalizace uzavřeno pro všechny obyvatele.

Pokud plunžer nepomůže, můžete použít vodovodní kabel, pomocí něhož není zástrčka na kanalizačním potrubí také špatně odstraněna. Další informace o používání vodovodního kabelu naleznete v článcích tohoto zařízení. Stručně řečeno, instalační kabel umožní zapojení zástrčky a vytlačit ji, což způsobí uvolnění kanalizace.
V extrémním případě, pokud nic nepomůže, můžete rozložit část kanalizace a dostat se na správné místo. Někdy dokonce i tato metoda umožňuje bez problémů tento problém odstranit.

Boj neúspěšných a podnikových společností probíhá již delší dobu a obě strany neustále přicházejí s novými způsoby vzájemné spolupráce. Uzávěr kanalizace je instalován pomocí špičkové technologie, ale obyvatelé jsou neméně vynalézaví. Každopádně je vždy mnohem lepší zaplatit všechny účty včas a spát dobře.

Jak odstranit víčko z kanalizace: nástroje a metody odsávání

Skříň na úsporu energie
Přečtěte si recenze zde

Jak odstranit víčko z kanalizace?

Zásuvky pro kanalizaci jako způsob řešení neplatičů veřejných služeb

V současné době přecházejí dluhy obyvatelstva na společnosti poskytující služby zásobování vodou a sanitární služby všechny rozumné hranice. Je to neochota obyvatelstva platit za služby v oblasti zásobování vodou a hygieny, které jim jsou poskytovány, čímž se stále častěji vynucují správcovské společnosti k tomu, aby se uchýlily k nové metodě - instalovat zátky pro kanalizační odtoky pro dlužníky. Vypnutí kanalizace je v některých případech jediným způsobem, jak ovlivnit ty, kteří dluží velké množství veřejných služeb.

Schéma splaškových domů.

Faktem je, že neplatič nepovolí zástupcům vodárenských společností, kteří přišli k uzavření vodovodních potrubí, do bytu. Obecně platí, že majitelé bytů mají plné právo nechat si outsidery do svých domovů, protože každá osoba má právo na nedotknutelnost svého majetku a zejména na bydlení. Z právního hlediska je správcovská společnost, jejíž služby nebyly vypláceny, méně chráněna než neplatiči, protože její zaměstnanci nemají právo proniknout do bytu někoho jiného, ​​aby vypustili vodu.

Byla to neschopnost dostat se do bytu k dlužníkům, která vedla tvůrce pahýlů k myšlence rozvíjet prostředky k ovlivňování bezohledných obyvatel zvenčí. Podle stávajících právních předpisů má správcovská společnost plné právo odpojit nebo pozastavit poskytování služeb do té doby, než neplatič neodplácí celý nebo část dluhu. Instalace stubu na kanalizaci osob s vážnými dluhy, umožňuje pozastavit poskytování služeb. I když byla odpadní voda odpojena, zástrčka stále prochází vodou, ale velmi pomalu, ale fekální masy neodcházejí.

Schéma kanalizace dělat sami.

Kromě toho se správcovská společnost při uplatňování takových opatření nesnaží dostat do bytu defaultera, a tak i v případě, že nepoctivý žaluje, je nepravděpodobné, že by dokázal něco dokázat. Mnozí představitelé správcovských společností trvají na tom, že je to jediná metoda, jak "vyřadit" dluhy, protože žádné písemné oznámení a soudní žaloby proti lidem nefungují, a dnes si nepotřebují zákony a jejich práva dobře a zapomínají na své povinnosti. Lidé, kteří zažili taková opatření přijatá jejich manažery, je označují za nelidské. Někdy existují kontroverzní okamžiky takových metod ovlivňování dlužníků a mnozí se začnou ptát, zda je možné odstranit čepici samostatně, a proto je to legální.

Skříň na úsporu energie
Přečtěte si recenze zde

Jak je zástrčka nainstalována a lze ji odstranit?

Otázka neoprávněného odstranění pahýlu z odpadních vod soustřeďuje mnoho dlužníků, a nejen nich. Samozřejmě, že je lepší, abyste to nezahrnuli a platili za služby včas. Ale jakmile se to stalo, stojí za to odšroubovat uzávěr? Pokud jde o legalitu neoprávněného odstranění pachu, existuje mnoho názorů, avšak v tomto případě je nepravděpodobné, že by správcovská společnost dokázala něco dokázat, proto je pravděpodobné, že poté, co zjistí takovou skutečnost, ji prostě znovu nainstaluje.

Nejjednodušší způsob, jak odstranit stub, je platit vaše dluhy. Pak bude odstraněn. Zbývající metody řešení stubů jsou obtížné a časově náročné, ale možné.

Okamžitě by mělo být řečeno, že je prostě nemožné technicky odstranit víčko instalované na kanalizaci. Za prvé, zástrčka je instalována pomocí speciálního zařízení - sondy s manipulátorem. Systém pro instalaci zástrček má fotoaparát a umožňuje obsluze přesně umístit zástrčku do kanalizačního otvoru dlužníka, takže zástrčka nemůže být odstraněna ze střechy bez stejného zařízení kvůli problémům s přístupem.

V současné době bylo vyvinuto celkem mnoho takových zařízení, ale princip fungování všech je přibližně stejný. Na dlouhém kabelu dolů manipulátor, který ve skutečnosti umístí zástrčku. Zařízení nezbytná pro montáž / demontáž konektoru mechanicky ze střechy zahrnují: Terminátor, Tarakan, Grotto, Sprut a další.

Samotné zástrčky mohou mít různé provedení a jsou vyrobeny z kovu a polypropylenu. Většinou instalované propylenové víčka. V každém případě odstranění čepičky bude problematické a je možné tuto práci udělat jen tehdy, pokud máte určité dovednosti v práci s instalatérskými, protože když provedete takovou "operaci" nesprávně, můžete úplně zablokovat celou stoupačku nebo ji poškodit, což také nepřinese výhody.

Kromě toho je nutné vzít v úvahu, že tato práce je velmi špinavá, protože ve většině případů budete muset odstranit záchod plný výkalů, abyste odstranili zátku. Navíc způsob odstranění zástrčky závisí do značné míry na dostupnosti revize v bytě a obecné konstrukci připojení splašků bytu ke stoupači. V bytech, kde jsou instalovány stoupačky z PVC nebo kovového plastu, bude odstranění snadnější než u litinových stoupaček. Odstranění víčka lze provádět jak mechanicky, tak chemicky, ale je třeba si uvědomit, že tyto činnosti jsou spojeny s určitým rizikem poškození nebo zanesení stoupacího potrubí.

Demontáž víčka odpojením záchodu a částečnou demontáží stoupacího potrubí

Je-li to žádoucí, je zcela možné demontovat uzávěr instalovaný na kanalizačním systému samostatně demontáží problémové oblasti. Ihned je třeba poznamenat, že tato možnost je vhodná pouze v případě, že toaleta byla nedávno instalována a je připevněna k podlaze pomocí šroubů. Pokud je starý záchod v bytě, naplněný cementem, je lepší, aby se ani nepokusila rozebrat, protože toaleta bude třeba demontovat, což povede k jeho deformaci a jeho instalace zpět už nebude možné.

Uzávěr by měl být umístěn u vchodu do kanalizace bytu, takže pro přístup k němu musíte nejprve vyjmout toaletu. Moderní WC lze snadno odstranit. Chcete-li to provést, vypněte přívod vody k bytu. Poté je třeba vyndat vypouštěcí nádrž, odšroubovat veškerou připojenou komunikaci, včetně pružných vodičů a matic, které zajišťují nádrž. Poté může být nádrž odstraněna a odložena.

Nové toalety jsou připevněny k podlaze a za účelem odstranění takového toaletu stačí odšroubovat šrouby a odpojit zásuvku. Dále musí být zvonek rozmontován před prvním spojením, což je ve většině případů výstup do společného stoupacího potrubí. I v této fázi demontáže toalety vidíte zástrčku, která blokuje odtok.

Dále je třeba odpojit samotnou zástrčku. V tomto okamžiku někteří dělají velkou chybu tím, že se pokoušejí zatlačit víčko do stoupacího potrubí. Pokud zatlačíte zástrčku do stoupacího potrubí, bude to mít za následek ucpání a odpadní vody nemohou využít nejen dlužníci, ale i všichni ostatní obyvatelé, kteří používají stoupačku. Odstraňte víčko lepším tím, že jej zatáhnete do bytu.

Pokud to dovolí délka potrubí, můžete jej zachytit pomocí kleští. Pokud je délka trubky před zástrčkou velká, můžete si udělat domácí háček nebo použít harpun. V zástrčkách jsou ještě otvory, takže je snadné se k takovému "zablokování" připojit. Pak ji musíte opatrně vytáhnout. Pokud je víčko deformováno nebo rozdrceno, může být v částech odstraněno. Práce je třeba provést velmi opatrně, aby nedošlo k zasunutí víčka dovnitř stoupacího potrubí. Po vyjmutí víčka je nutné toaletu znovu nainstalovat. Pro veškeré práce při odstraňování zástrčky budete potřebovat následující nástroje:

 • nastavitelný klíč;
 • sada klíčů;
 • hmoždinky;
 • kladivo;
 • baterka;
 • tvrdý háček nebo harpun.

Odstranění zátky blokování kanálu revizí a chemie

Schéma čištění kanalizačních trubek a sifonů z bloků.

Proces odstraňování zástrček revizí nebo pomocí chemikálií může být nazván amatérským, protože nezaručuje pozitivní výsledek případu, avšak v některých případech av určitých uspořádáních spojování bytu s stoupačkou je pouze nadějný.

Pokud je toaleta v bytě a není tam možnost dostat se do zásuvky, ale existuje revize, můžete se pokusit odpojit konektor. Chcete-li provést zablokování zástrčky revizemi, musíte okamžitě připravit dlouhou tenkou tyč s hákem pevně připojeným na její konec nebo opět dlouhou harpunou, pouzdro z hustého polyetylénu a rukavic. Předem je nutné lano přitáhnout k rukojeti harpuny tak, aby v případě jeho sklouznutí mohlo být vytaženo.

Princip fungování je jednoduchý. Je nutné otevřít revizi, zasunout připravený hák nebo harpun do něj a zavěsit na něj stub a zatlačit ho do stoupacího potrubí. Hackování polypropylenové nebo síťové zástrčky tímto způsobem není tak obtížné, ale tato metoda má některé významné nedostatky.

Za prvé, je třeba vážně postarat o svou vlastní bezpečnost, nosit teplé bundy a rukavice pod plastového pouzdra a gumové rukavice jako sousedé výše se může během provozu klesnout nejen výkaly, ale i teplá voda, takže bezpečnost je prvořadá. Za druhé, existuje vážné nebezpečí pádu vysunutý svíčku a je špatné (zcela nebo částečně) celý stoupačky.

Kromě toho nevýhody této metody zahrnují skutečnost, že musíte skutečně jednat slepě, ačkoli není tak obtížné pochopit, kde je kryt umístěn, protože zvuk, když se hák dotýká povrchu stoupacího potrubí a povrch víčka je jiný.

Pokud je to žádoucí, můžete se pokusit rozpustit mřížkový můstek - léčivo obsahující sorrel a kyselinu chlorovodíkovou. Ihned je třeba poznamenat, že tato možnost bude účinná pouze v případě, že je čepička kovová a pro dosažení výsledku je zapotřebí dokonce i týden. Kromě toho, i když provádíme opatření k odstranění zástrčky, může správcovská společnost znovu provést vypnutí kanalizace.