90 Likvidace odpadních vod, odpadů a podobných činností [staré]
37 Sběr a čištění odpadních vod [nové]

[Staré OKVED] 90.0 Odstraňování odpadních vod, odpadů a podobných činností
[Nové OKVED] 37.0 Odběr a čištění odpadních vod

[Staré OKVED] 90.00 Odstraňování odpadních vod, odpadů a podobných činností
[Nový OKVED] 37.00 Sběr a čištění odpadních vod

[Old OKVED] 90.00.1 Odstraňování a čištění odpadních vod
[Nový OKVED] 37.00 Sběr a čištění odpadních vod

[Old OKVED] 90.00.2 Likvidace a zpracování pevného odpadu
[New OKVED] 38.1 Sběr odpadu

[další nová verze] 38.2 Úprava a likvidace odpadu

[Staré OKVED] 90.00.3 Úklid území a podobné činnosti
[New OKVED] 81.29.9 Další úklidové a čisticí činnosti, které nejsou zahrnuty v jiných skupinách

Kód OKVED 90.00.1 - Odstraňování a čištění odpadních vod

Tato třída zahrnuje zpracování kapalného odpadu:
- odstraňování domácích odpadních vod kanalizační sítí nebo jinými prostředky, jejich zpracování a likvidace
- čištění odpadních vod zředěním, filtrací, sedimentací, chemickými sráženími, úpravou aktivovaným kalu a dalšími metodami
- údržba kanalizačních systémů
- vyprazdňování a čištění žump, septiků a septiků, servis chemických toalet
- čištění odpadních vod v bazénu
- průmyslové čištění odpadních vod

Tento kód OKVED neobsahuje vnořené kódy.

Kód OKVED 90.00.1

Odstraňování a čištění odpadních vod

Tato třída zahrnuje zpracování kapalného odpadu:

 • odstraňování domácích odpadních vod kanalizační sítí nebo jinými prostředky, jejich zpracování a likvidace
 • čištění odpadních vod zředěním, filtrací, sedimentací, chemickými sráženími, úpravou aktivovaným kalu a dalšími metodami
 • údržba kanalizačních systémů
 • vyprazdňování a čištění žump, septiků a septiků, servis chemických toalet
 • čištění odpadních vod v bazénu
 • průmyslové čištění odpadních vod

90.00 - Likvidace odpadních vod, odpadů a podobných činností

Aktuální kódy OKVED s dekódováním (OKVED 2). Klikni!

Máte potíže s výběrem OKVED? Zeptejte se na našem fóru "Který OKVED si vybíráte?" nebo použijte vyhledávání na webu.

Příloha A (povinné)

POPISY SKUPINY

Máte otázky ohledně registrace společností a právních adres?
Vyplňte aplikaci za 20 sekund a získejte bezplatnou konzultaci!

OOO-ZAO.ru (registrace právnických osob). Naše hlavní služby:

Jak čistit odpadní vody: výběr způsobu získání čiré kapaliny

Mnozí lidé, kteří používají vyčištěnou vodu, ani nevědí, jaké metody to bylo dosaženo. Existuje však řada metod čištění, jako jsou: mechanické, biologické, biochemické. chemické, fyzikálně-chemické, které jsou zase rozděleny do typů. V některých případech se tyto metody používají v komplexu. Který z nich je nejúčinnější - to bude popsáno níže.

Čištění vody z přítomnosti různých druhů nečistot, těžkých kovů a jejich sloučenin je obtížný proces. Nyní existuje mnoho metod pro získání čisté kapaliny, metody čištění odpadních vod se liší podle stupně znečištění a koncentrace nečistot ve vodě.

Schéma čistících metod.

Proč vyčistit odtoky?

Hlavním účelem čištění je zničení znečišťujících látek různé povahy a jejich odstranění. Jedná se o komplexní výrobní proces, jehož hotovými výrobky je čištěná voda. Jeho parametry jsou přivedeny k zavedeným standardům. Kromě toho jsou požadavky na vodu pro různé účely výrazně odlišné a neustále rostou.

Metody čištění

Výběr způsobu čištění závisí na typu znečištění. Nejčastěji se maximální filtrace dosahuje kombinací různých metod.

Z různých existujících metod můžete vybrat hlavní typy:

 1. Mechanické zpracování odpadních vod probíhá z nerozpustných nečistot.
 2. Chemické V této fázi neutralizace kyselin a zásad.
 3. Biochemické. Spolu s chemickými činidly se používají mikroorganismy, které konzumují jako potraviny.
 4. Biologické. Úprava vody probíhá bez použití chemikálií.
 5. Fyzikální a chemické čištění odpadních vod zahrnuje několik typů, z nichž každý bude popsán níže.

Mechanické

Integrované čištění odpadních vod.

Používá se k předúpravě odpadních vod z nerozpustných kontaminantů a používá se v kombinaci s jinými druhy. Samotné čištění se provádí v několika etapách.

Čištění

V procesu usazování jsou částice se specifickou hmotností vyšší než vodní hladina uložena na dně a s menším množstvím se zvedají na povrch. Plíce zahrnují oleje, oleje, tuky, pryskyřice. Takové nečistoty jsou přítomny v průmyslových odpadních vodách. Následně jsou z čistírny odstraněny a odeslány ke zpracování.

Je to důležité! K oddělování přírodních pevných suspenzí použijte speciální verzi sedimentačních nádrží - pískových lapačů, které jsou vyrobeny jako trubkové, statické nebo dynamické.

Filtrování a filtrování

Pro oddělení hrubých nečistot ve formě papíru, hadrů apod. Jsou rošty. Pro zachycení malých částic pomocí mechanického způsobu čištění vody se používají látky, porézní nebo jemně zrnité filtry. Se stejným účelem použijte mikrokorem, který se skládá z bubnu, který je vybaven mřížkou. Proplachování oddělených látek v zásobníku se provádí pod vlivem vody dodávané tryskami.

Biochemické

Systém čištění odpadních vod, který v procesu práce s chemikáliemi používá speciální mikroorganismy, je dvou typů:

První provede čištění vody v přírodních podmínkách. Mohou to být nádrže, zavlažovací polony, kde je nutná další úprava půdy. Jsou charakterizovány nízkou efektivitou, vysokou závislostí na klimatických podmínkách a potřebou velkých ploch.

Ty pracují v umělém prostředí, kde jsou vytvořeny příznivé podmínky pro mikroorganismy. To významně zlepšuje kvalitu čištění. Takové stanice mohou být rozděleny do tří typů: aerotank, bio a aero filtry.

 1. Aerotank. Produktivní biomasa je aktivovaný kal. Pomocí speciálních mechanismů se smíchá s dodávanými odtoky do jedné hmoty.
 2. Biofiltr je zařízení, kde je zajištěno filtrování. Pro tento účel používejte materiály jako struska, štěrk z expandované hlíny.
 3. Vzduchový filtr je postaven na stejném principu, ale vzduch je nuceně přiváděn do filtrovacího lůžka.

Biologické

Biologické metody čištění odpadních vod se používají tam, kde dochází k znečištění organické povahy. Při použití aerobních bakterií je pozorován větší účinek. Ale k zajištění jejich životně důležité činnosti vyžaduje kyslík. Při práci v umělých podmínkách je tedy nutné vstřikování vzduchu, což vede ke zvýšení nákladů.

Využívání anaerobních mikroorganismů snižuje náklady, ale je méně efektivní. Pro zvýšení kvality filtrace se provádí další čištění dříve zpracované odpadní vody. Nejčastěji se k tomuto účelu používají kontaktní čisticí prostředky, které jsou vícevrstvým filtrem. Méně časté - mikrofiltry.

Čištění odpadních vod touto metodou odstraňuje toxické nečistoty, ale zároveň jsou nasyceny fosfor a dusík. Vypouštění takové vody bude porušit ekologický systém nádrže. Odstranění dusíku se provádí jinými způsoby.

Fyzikálně-chemické

Metoda fyzikálně-chemického čištění.

Tato metoda čištění umožňuje oddělit jemně dispergované a rozpuštěné směsi anorganických sloučenin z odpadní vody a zničit těžko oxidovatelnou organickou látku. Existuje několik druhů čištění, jejichž volba závisí na objemu vody a množství nečistot obsažených v ní.

Koagulace

Tento typ zahrnuje zavedení chemických činidel: amonné soli, železo atd. Škodlivé nečistoty jsou uloženy ve formě vloček, po jejichž odstranění není obtížné. Během koagulace se malé částice drží ve velkých směsích, což významně zvyšuje účinnost procesu nanášení. Tento způsob čištění odstraňuje většinu nežádoucích inkluzí z odpadní vody. Používá se při konstrukci průmyslových čistíren odpadních vod.

Flokulace

Kromě toho se flokulace používá k urychlení procesu, kterým se vytváří kal. Molekulární sloučeniny flokulantu v kontaktu se škodlivými nečistotami jsou kombinovány do jednoho systému, což snižuje množství koagulantu. Vyloučené vločky se mechanicky odstraní.

Flokulanty jsou různého původu: přírodní (oxid křemičitý) a syntetický (polyakrylamid). Rychlost vločkovacího procesu je ovlivněna pořadím přidávání činidel, teplotou a úrovní znečištění vody, s jakou frekvencí a směšováním výkonu dochází. Doba strávená ve směšovači - 2 minuty a styk s činidly - až jednu hodinu. Potom proveďte vyčištění vody v jímkách. Snížení nákladů na koagulanty a flokulanty umožňuje dvojí úpravu odpadních vod, kdy se počáteční usazování provádí bez použití činidel.

Adsorpce

Je to důležité! Existuje řada látek, které mohou absorbovat škodlivé nečistoty. Metoda adsorpce je založena na tom. Jako činidla byla použita aktivní uhlí, montmorillonit, rašelina, hlinitokřemičitany.

Čištění odpadních vod tímto způsobem poskytuje vysoký výkon, umožňuje odstranit různé druhy znečištění. Adsorpce je dvou typů: regenerační a destruktivní.

První možnost je způsobena odstraněním škodlivých nečistot z reagencie a teprve po jejich recyklaci. Ve druhé - jsou zničeny současně s adsorbent.

Extrakce

Škodlivé nečistoty jsou umístěny ve směsi sestávající ze dvou kapalin, které se vzájemně nerozpouštějí. Aplikujte, pokud je nutné odstranit organickou hmotu z výtoku.

Metoda je založena na přidání určitého množství extrakčního činidla. V tomto případě škodlivé látky opouštějí vodu a soustředí se do vytvořené vrstvy. Když jejich obsah dosáhne maximální hodnoty, extrakt je odstraněn.

Metoda výměny iontů

Kvůli výměně, která probíhá mezi kontaktními fázemi, lze odstranit radioaktivní prvky: olovo, arsen, sloučeniny rtuti atd. Při vysokém obsahu toxických látek je tato metoda zvláště účinná.

Chemické

Všechny chemické metody čištění odpadních vod jsou založeny na přidání činidel, které převádějí rozpuštěné látky do suspendovaného stavu. Poté jsou bez potíží odstraněny.

Jako použité činidla:

 • oxidační činidla (ozon, chlor);
 • alkálie (soda, vápno);
 • kyseliny.

Neutralizace

Čištění odpadních vod podobným způsobem neutralizuje patogenní bakterie, vykazuje úroveň pH na požadované úrovni (6,5-8,5). Chcete-li to provést, použijte následující metody:

 • alkálie a kyseliny se mísí ve formě kapalin;
 • zadejte chemické činidla;
 • filtrační odtoky obsahující kyseliny;
 • neutralizovat plyny alkalickým roztokem a roztokem kyseliny - amoniaku.

Oxidace

Když nebylo možné odstranit nečistoty mechanickými prostředky a usazovat se, používá se oxidace. V tomto případě působí jako činidla ozon, dichroman draselný, chlor, pyrolusit apod. Ozon je zřídka používán kvůli vysokým nákladům na proces a při vysokých koncentracích je výbušný.

Je to důležité! Podstata metody: obnoví se fyzikální stav všech škodlivých kontaminantů a pak se odstraní flotací, usazováním nebo filtrací.

Je-li nutné provést čištění z arsenu, používá se tato metoda metodou rtuti, chrómu.

Flotace

Metoda flotace - Čištění vysokotlakého vzduchu

To je způsob, jakým je dosažení výstupu nečistot na povrch přidáním vířivých proudů vzduchu do odpadní vody. Účinnost metody bude záviset na hydrofobnosti částic. Odolnost vzduchových bublin před destrukcí se zvyšuje přidáním činidel.

Účinnost čištění odpadních vod různými metodami pro přehlednost může být uvedena v tabulkové podobě.

Čištění a likvidace odpadních vod

Kapalný odpad na lodích je ošetřen systémem EOS (čištění odpadních vod). Instalační kapacita - 15 kubických metrů za hodinu. V důsledku úpravy se voda stává bezbarvá, ztrácí vůni a je přesunuta přes palubu.

OBSAH

Metody hodnocení znečištění mořské vody.

Následující metody posuzování znečištění mořské vody existují:

1) Vizuální. Voda se odhaduje na pětibodovém systému. Voda je považována za čistou, pokud její znečištění nepřesahuje 2 bazální hodnoty. Zároveň je v něm povolen jeden únik ropy, ale odpad by neměl být.

2) Olsologický indikátor (olologie - věda řas). Hnědé řasy rostou pouze v čisté vodě a zelené řasy mohou být špinavé. V závislosti na poměru mezi různými druhy řas a posouzení stavu vody.

3) Chemické metody. Používejte indikátory, jako je znečištění vody

1. BSK (biochemická spotřeba kyslíku). Čím vyšší je, tím je voda špinavější.

2. Oxidovatelnost. Čím je oxidovatelnost vyšší, tím je voda více znečištěná

3. Salinita vody. Při častém vypouštění znečištěné sladké vody z lodí klesá slanost a je posuzováno, že znečištění mořské vody je posuzováno jeho poklesem.

4. Voda se zkoumá také na přítomnost ne-charakteristických nečistot (rtuť, olovo, arsen, atd.).

4) Bakteriologický indikátor. Voda je považována za čistou, pokud rostl více než 100 stafylokokových kolonií z 1 litru

OBSAH

11. Činnosti na ochranu moří a oceánů. Sanitární-epidemiologické, socioekonomické a planetární ekologické aspekty znečištění moří a oceánů.

Znečištění moří a oceánů je velmi důležité a lze je sledovat v různých aspektech:

1. Planetární a environmentální aspekt. Moře a oceány tvoří asi 74% povrchu celé planety a jsou plíce planety, protože plankton absorbuje oxid uhličitý a uvolňuje kyslík. Při znečištění (ropné skvrny jsou obzvláště nebezpečné) tato funkce moří a oceánů trpí.

2. Sociálně-ekonomický aspekt. 13% všech bílkovin se získává z moře. Při znečištění (únik ropy) plankton a v důsledku toho ryby trpí. V důsledku toho klesá množství bílkovin pocházejících z moře.

3. Sanitární a epidemiologický aspekt. V důsledku znečištění moří a oceánů v pobřežním proudu se zvyšuje počet infekčních nemocí (cholera, salmonelóza, hepatitida atd.).

Hlavní zdroje znečištění moří jsou

1) Pobřežní řeky.

2) Mořské zdroje (doprava, ropné pole atd.)

3) Emise z průmyslových podniků.

Z tohoto důvodu jsou tato opatření nezbytná k ochraně moří před znečištěním, jako je snížení znečištění řek, čištění odpadních vod z podniků a lodí vypouštěných do moří.

Zvláštní příspěvek k znečištění moří a oceánů vytváří ropa, básník), "velká pozornost je věnována prevenci znečištění ropou. Předpokládá se následující opatření:

1) Zákaz nekontrolovaného vypouštění ropných produktů do moře. Po příjezdu do přístavu by loď měla být uvolněna ze všech zbytků ropných produktů na speciálně určených místech do tří dnů.

2) Při vypouštění odpadních vod obsahujících ropné produkty by 1 litr odpadní vody neměl obsahovat více než 100 mg ropných produktů.

3) Pokud dojde k úniku oleje, musí být nainstalovány speciální bariéry, aby se zabránilo šíření oleje. Je také nutné stříkat olej, nedovolte, aby se držel ve velkých místech (disperze oleje). Pro sběr oleje z povrchu vody se používají sorpční materiály.

Je třeba poznamenat, že v současné době existují dva hlavní dokumenty o ochraně moří a oceánů.

1) "Pravidla pro zabránění znečištění z lodí".

2) "Pravidla pro ochranu moře"

OBSAH

Dezinfekce vody individuálními prostředky. Opatření na dekontaminaci vody.

Jako jednotlivé prostředky pro dezinfekci vody se používají

Odstraňování a čištění odpadních vod

Odpadní vody nelze připisovat ani čerstvým, ani solným vodám. Jsou rozděleny do dvou typů: první typ je odpadní voda pocházející z městských bytů, stejně jako z městských kanalizací, druhým typem je odpadní voda pocházející z průmyslových zařízení. Ve vodě prvního typu moči, výkalů, papíru, zbytků jídla. Taková voda se usazuje ve vodních kanálech, hnije se na speciálně vymezených místech a nezpůsobuje přírodě životní prostředí.

Lidstvo nemůže opustit buničiny a papírenské mlýny, chemický průmysl, strojírenství. Jakýkoli průmyslový objekt hodí svůj "odpad" do vody, který ho nasycuje těžkými kovy, radioaktivními izotopy, chemií atd.

Čištění odpadních vod je komplexní a vícestupňový proces, který provádí státní podniky ve společnosti Vodokanal. Kanalizace prochází čištěním na speciálních provzdušňovacích stanicích, kde jsou nejprve filtrovány, chráněny, nasyceny kyslíkem a poté posílány do přírodních vodních nádrží. Zbývající sušina (kal) je zlikvidována několika způsoby: je pohřbena v zemi, vypouštěna do oceánu, zpracována ve speciálních továrnách atd. Čištěná odpadní voda v Rusku není chlorována, aby se zabránilo znečištění přírodních vodních útvarů chlorem.

Čištění odpadních vod zahrnuje několik etap: primární, sekundární a terciární úpravy. Pouze asi 10% odpadních vod nepodléhá žádnému ošetření, asi 30% podstoupí primární léčbu, 60% odpadních vod se podrobí primární a sekundární léčbě. Terciální zpracování vyžaduje značné materiálové náklady, které si každý podnik nemůže dovolit. Proto je ve většině případů pouze odpadní vody primární a sekundární.

Primárním zpracováním je filtrace písku, kalu, pevných nečistot, chlorování vody za účelem dezinfekce a odstranění bakterií a infekcí.

Sekundární ošetření - jedná se o pomalou filtraci, někdy se provádí provzdušňování. V tomto stadiu odpadní voda prochází několika vrstvami štěrku, do kterých jsou "usazeny" speciální bakterie a rozkládají více než 75% organických látek obsažených v odpadní vodě. V případě aerobního ošetření je odpadní voda neutralizována, pro kterou prochází vrstvou bakterií, mineralizuje a oxiduje organickou hmotu. Pak je voda obohacena vzduchem, obhajována a pak narovnána vodou. Metoda aerace je 90% účinná. Terciární úprava je proces, při kterém jsou z odpadních vod odstraňovány rozpustné iontové látky a zbytky organických látek, které se během sekundární úpravy nereprodukují. Terciární ošetření se v každém případě provádí nerovnoměrně, v závislosti na kvalitě odpadních vod, způsobu čištění atd. někdy se používají aktivní filtry s aktivním uhlím pro terciární ošetření. Může se také použít hydroxid vápenatý. Rovněž není neobvyklé používat elektrodialýzu, avšak tato metoda vyžaduje zvýšené náklady na její realizaci. Dokonce i přes to, že odpadní voda po uvolnění do nádrže je maximálně vyčištěná, mají stále vysoký obsah škodlivých látek. Po vstupu do přírodního vodního útvaru však jejich koncentrace prudce klesá v důsledku zředění přírodní vodou. Výsledné hodnoty škodlivých nečistot nelze v průběhu výzkumu a analýzy ani pomocí nejpřesnějších metod odhalit.

Čerstvá voda z přírodních nádrží podléhá vícestupňovému čištění, než se dostanete do našich apartmánů. Čištění odpadních vod a voda, která následně vstupuje do bytu, absolutně dva různé procesy. Pro domácí použití voda prochází několika stupni čištění, je chlorovaná (fluorovaná) a teprve poté vstupuje do vodovodní sítě a dodává se do městských bytů.

Dále je třeba poznamenat, že voda v přírodních vodách, jako hlavní zdroj čerstvé vody, má tendenci se samočistící. A to je zase silný biologický a přirozený proces. Ale neměli byste se příliš uvolnit - v dnešní době je nutné pečlivě sledovat stav vodovodní vody, na které závisí vaše budoucnost, vaše zdraví a život.

Čištění odpadních vod: metody a technologie

Městské, průmyslové a odvodňovací žlaby jsou ošetřovány v čistírnách odpadních vod (OS). Vzhledem k použití mechanických, biologických, fyzikálně-chemických procesů je významná část znečišťujících látek odstraněna. Dezinfekční prostředky se používají k ničení patogenní mikroflóry. Kvalita čištění musí splňovat hygienické a hygienické normy přijaté v zemi a regionu.

Mnoho nečistot v odpadních vodách je nebezpečných pro člověka a životní prostředí. Existují technologie, které umožňují odstranění různých procesů a činidel:

 1. Suspenze látek - částice, které jsou uloženy na dně, mohou ucpat nádrže.
 2. Organické sloučeniny.
 3. Toxiny.
 4. Dusičnany, fosfáty.
 5. Patogeny a další nečistoty.

Druhá položka se obvykle odráží v ukazateli BOD pro odpadní vodu - biologickou spotřebu kyslíku pro oxidaci látek organického původu. COD - kyslík, nutný pro chemický rozklad stejných nečistot.

Podle technologického schématu se nejprve provádí mechanické čištění k oddělení písku a dalších pevných částic, poté k biologickému ošetření.

Nejvíce úplné odstranění kontaminantů před vyprázdněním odpadní vody poskytuje:

Projekt lokální čistírny odpadních vod (VOC) zajišťuje vedení hlavních procesů v septických nádržích - septiky. Nádrže jsou vyrobeny z plastu a zasahují hluboko do země ve vzdálenosti několika metrů od budov. Odpadní voda vstupuje do septiku z kanalizace, nerozpustné částice se usazují na dně první komory nádrže. Zbytek znečištění je fermentován za účasti anaerobních bakterií. Výsledný metan se vypouští přes potrubí a zpracované odpadní vody vstupují do země.

Čištění odpadních vod

Všechny stávající metody jsou nejčastěji seskupovány převažující metodou odstraňování kontaminantů:

Mechanická filtrace je přítomna ve všech čistírnách odpadních vod. Nejčastějším znečištěním ve vodě jsou částice. První bariéry pro ně jsou rošty, síta, samočisticí filtrační zařízení (UVS). Používají se nádrže na písek a septiky, stejně jako pasti, v nichž jsou ropné produkty a jiné nečistoty zachyceny.

Biologické metody, v závislosti na přítomnosti rozpuštěného kyslíku, mohou být aerobní nebo anaerobní. Mikroorganismy se používají k biochemickému rozkladu znečišťujících látek v kapalném odpadu. Bakterie jsou částečně zpracovány na bezpečné metabolické produkty (oxid uhličitý, voda atd.).

Fyzikální a chemické procesy při čištění odpadních vod:

 • flotace kontaminace;
 • neutralizace kyselinou nebo zásadou (vápna);
 • koagulace za použití chloridu železitého, síranu hlinitého;
 • použití uhlí a jiných sorbentů;
 • iontová výměna pro ukládání znečišťujících látek;
 • centrifugace;
 • hyperfiltrace.

Běžné metody dezinfekce (zde podrobně o dezinfekci odpadních vod): chlorace, ozonace a ultrafialové zpracování. V prvních dvou případech je dezinfekce spojena s použitím chemických látek. Použití UV paprsků - fyzikální účinky na bakterie, viry a mikroskopické houby.

Během chlorace poskytuje zbytkový chlór v nádrži spoustu škodlivých látek s organickými a minerálními produkty. Ozonace je spojena s použitím drahých a výbušných látek. Účinnost ultrafialového záření je snížena v zakalené vodě.

Metody a metody čištění

V moderních instalacích dochází k hlubokému zpracování, je možné řídit tok odpadních vod pomocí čerpadla a časovače při špičkovém zatížení. Základní principy, podle kterých se staré operační systémy modernizují a uvolňují nové operační systémy včetně VOC:

 • potřeba snížit množství odpadních vod;
 • snížení hmotnosti pevných částic a koncentrace organických látek;
 • extrakce cenných sloučenin z odpadních vod a jejich následná likvidace;
 • opětovné použití a recyklaci vody.

Nové technologie snižují BSK, odstraňují dusík a sloučeniny fosforu na základě zlepšených biologických metod. Takže septiky jsou vybaveny dalšími odděleními pro oddělení kontaminantů, třetí nádrž, kde probíhá aerobní fermentace. Za tímto účelem se speciální instalací vstřikuje vzduch.

Jiné slibné způsoby zlepšení čištění:

 1. Membránová filtrace.
 2. Systémy reverzní osmózy.
 3. Výměna iontů;
 4. Adsorpce uhlí a jiných metod úpravy odpadních vod.

Kromě odstraňování pevných kontaminantů za použití tradičních mechanických metod se používá řada filtračních systémů: písek, rašelina, textil, biofiltry. Při ultrafiltraci prochází roztok pod tlakem přes semipermeabilní membrány schopné uchovávat mikroskopické látky.

Přepracování odpadních vod výměnou iontů umožňuje výběr kovů, fosforu a dalších látek. Ionity zahrnují přírodní sloučeniny:

stejně jako syntetické látky:

 • silikagelové gely;
 • špatně rozpustné oxidy a hydroxidy hliníku, chromu, zirkonu a jiných kovů.

Věnujte pozornost článku v tomto článku, který zde popisuje pravidla pro přijímání podniků odpadních vod v celoevropských kanálech.
Jak se podrobně popisuje odběr vzorků pro analýzu: /ochistka-vody/sv/analiz-i-kontrol-za-kachestvom-stochnyh-vod.html.

Dodatečné zpracování může zahrnovat adsorpci. Pokud jsou pesticidy, aromáty, syntetické povrchově aktivní látky, barviva přítomny ve výtoku, používají se tuhé sorbenty. Mohou být zničeny znečištěním nebo pouze vyčištěny přehřátou párou. Extrakce se používá s vysokými náklady.

Jedním z moderních trendů je kombinace metod. V průběhu flotace se do vody přidávají koagulanty a oxidační činidla (vzduch obohacený kyslíkem, ozon). Biologické metody jsou doplněny chemickými látkami: neutralizace, koagulace, flokulace, oxidace-redukce. U moderních těkavých organických sloučenin se provádí dezinfekce současně s čištěním, například chlorací.

Video: Schéma úpravy odpadních vod

Video ukazuje malý vzdělávací program na téma Discovery kanál:

Normy a hodnocení účinnosti čištění odpadních vod

Zákony a doklady ministerstva stanovují maximální přípustnou hmotnost látek (koncentraci) v odpadních vodách, které jsou zaznamenány v SanPiNs.

Přijatelné hodnoty pro SanPiN

Hlavním environmentálním dokumentem OS pro osady, průmyslových podniků je objem nebo návrh maximálního přípustného (normativního) výtoku (PDS). Pravidelná kvalitativní analýza odpadních vod na vstupu a výstupu provádí laboratoře OS. Hygienické a hygienické služby také kontrolují odpadní vodu pomocí bakteriologických, hygienicko-chemických a dalších ukazatelů.

Prioritní pozornost je věnována následujícím regulačním ukazatelům (tabulka 2):

 • suspendované pevné látky;
 • BSK a COD;
 • Povrchově aktivní látky;
 • ropné produkty;
 • amonný dusík.

Při účinném primárním (mechanickém) zpracování odpadních vod BOD se sníží o 20-30%, celkový obsah nerozpustných pevných látek se sníží přibližně o 2krát.

Moderní sekundární (biologická) úprava odstraňuje 85% suspendovaných pevných látek a BSK, terciární proces nebo další úpravu - více než 99% nečistot, čímž se kvalita odpadních vod přizpůsobuje požadovaným regulačním ukazatelům. Stejný výsledek je dán přestavbou a úpravou stávajících konstrukcí s přídavným zařízením pro hluboké čištění.

Líbí se vám tento článek? Zůstaňte naladěni na VKontakte, Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Google+ nebo si objednejte newsletter!

Zpracování odpadních vod a metody čištění

Čištění odpadních vod - jejich dopad na zajištění potřebných vlastností a složení vody (GOST 12.1.1.01-77).

Čištění odpadních vod je úprava vody za účelem zničení nebo odstranění určitých látek z ní (GOST 12.1.1.01-77).

V současné době existuje mnoho způsobů čištění odpadních vod (obr. 1).

Obrázek 1. Metody čištění a čištění odpadních vod

Následuje hlavní skupina ošetření a čištění odpadních vod.

Hydromechanické čištění se používá k odstranění nerozpustných nečistot. Provádí se následujícími způsoby:

- filtrování na mřížích a mřížích, aby se izolovaly velké nečistoty a cizí předměty. Filtrace se provádí především k ochraně čistíren odpadních vod před ucpáním a rozbitím pohyblivých částí zařízení;

- písek zachytí těžké nečistoty;

- usazování vody pro odstranění nerozpustných, klesajících a plovoucích organických a anorganických nečistot, které nejsou zadržovány mřížkami a pískovými pastmi. Provádí se v sedimentačních nádržích a iluminátorech, odstraňování nečistot nastává přirozeně působením gravitace;

- odstranění pevných suspendovaných částic v hydrocyklonech. Hydrocyklony jsou jednoduché konstrukce, snadno se udržují, mají vysoký výkon a nízkou spotřebu energie. Nevýhody hydrocyklonů zahrnují vysokou energetickou náročnost;

- filtrováním zachytit jemný sediment. Účinnost metody závisí na použitých filtrech. Volba filtru je určena vlastnostmi odpadních vod, jejich teplotou a tlakem. Nejčastěji používané filtry jsou: křemenný písek, kovové děrované plechy, textilní a keramické příčky.

Fyzikální a chemické čištění se používá k odstranění jemně suspendovaných částic, rozpuštěných plynů, minerálních a organických látek. Provádí se následujícími způsoby:

- flotace - používá se k odstranění nerozpustných dispergovaných nečistot, které se spontánně špatně usadily. Během flotace odpadních vod v nádrži je dodáván vzduch, který vzrůstá vzhůru v bublině, strhává znečišťující látky a vytváří špinavou pěnu na povrchu. Nečistoty se snadno odstraňují spolu s pěnou;

- adsorpce se používá po hlubokém čištění odpadních vod z rozpuštěných organických látek po biochemické úpravě. Adsorpce se nejčastěji používá k následnému zpracování, kdy koncentrace znečišťujících látek je nízká nebo velmi toxická. Tato metoda odstraňuje herbicidy, pesticidy, fenoly, povrchově aktivní látky, barviva atd.;

- ionexové čištění se používá k extrakci kovů, arsenu, fosforu, kyanidových sloučenin. Výměna iontů je založena na interakci roztoku s pevnou fází, která má schopnost vyměňovat pohyblivé ionty obsažené v roztoku pro ionty přítomné v roztoku;

- Extrakce se používá k úpravě odpadních vod obsahujících fenoly, oleje, organické kyseliny. Extrakce je přínosná pouze tehdy, když náklady na extrahované látky kompenzují veškeré náklady procesu, tj. když je koncentrace nečistot 3-4 g / l. Odpadní voda se mísí s kapalinou, která rozpouští znečišťující látky lépe než voda, ale sama se nerozpouští ve vodě. Vznikají dvě fáze: extrakt obsahující znečišťující látky a extraktant a rafinát obsahující vodu a extraktant. První fáze se z roztoku snadno vyjme.

- reverzní osmóza a ultrafiltrace se používají k odsolování vody v CHP a na čištění komunálních odpadních vod. Reverzní osmóza spočívá v filtraci přes semipermeabilní membrány pod tlakem přesahujícím osmotický.

Pro odstranění rozpustných nečistot se používají metody chemického čištění; založené na provádění chemických reakcí a získávání neškodných nebo méně škodlivých látek, které lze jednodušeji odstranit než původní látky; obvykle používaný v kombinaci s jinými typy čištění. Provádí se následujícími způsoby:

- neutralizace se používá k odstranění minerálních kyselin nebo zásad;

- koagulace se používá k urychlení procesu srážení jemných nečistot a emulgovaných látek. Koagulace je ve skutečnosti procesem rozšiřování rozptýlených částic v důsledku jejich interakce a agregace. K tomu se přidávají koagulanty do odpadních vod (hydroxidy kovů, které mají schopnost absorbovat látky - hliník, soli železa nebo jejich směs). Agregované částice se snadno odstraňují z odpadních vod.

- flokulace se používá k zesílení tvorby vloček hliníku a hydroxidů železa, aby se zvýšila jejich depozita. Ve skutečnosti je flokulací proces agregace částic v důsledku přidání vysokomolekulárních sloučenin do odpadních vod. Flokulační látky, na rozdíl od koagulantů, jsou schopné vzájemné interakce. Mezi nejčastější flokulanty patří: škrob, ethery celulózy, polyakrylamid atd.;

- oxidace a redukce se používá k přenosu nebezpečných látek do neškodného nebo méně škodlivého stavu. Použité oxidační činidla, jako je chlor, oxid chloru, sodíku a chlornan vápenatý, peroxid vodíku, manganistan draselný, dvojchroman draselný, kyslíku, ozonu a dalších. Tato metoda je velmi drahé a je použita pouze tehdy, když nejsou dohledatelné jinými metodami znečišťující látky.

Elektrochemická úprava odpadních vod umožňuje získávat cenné produkty z odpadních vod bez použití chemických činidel. Provádí se následujícími způsoby:

- anodické oxidace a katodická redukce se používá k odstranění kyanidy, aminy, alkoholy, aldehydy, sulfidy, atd. anodická oxidace se provádí v elektrolyzérech při oxidaci znečišťujících látek zcela rozkládají za vzniku oxidu uhličitého, vodu, amoniak a další netoxické sloučeniny.;

- elektrokoagulace se používá k úpravě odpadních vod obsahujících vysoce stabilní sloučeniny. Provádí se průchodem elektrického proudu odpadní vodou. Elektrolýza se provádí pomocí katalyzátorů z rozpustné oceli nebo hliníku, vytvářejí se hydroxidy kovů, agregují znečišťující látky;

- Elektroflotace - odstranění suspendovaných částic pomocí elektrolýzy vody. Během elektrolýzy jsou vytvořeny vzduchové bubliny, které přispívají k čištění odpadních vod;

- pro odsolování slané vody a čištění radioaktivní vody se používá elektrodialýza. Elektrodialýza je založena na separaci ionizovaných látek pod působením EMF (elektromotorická síla) vytvořená v roztoku na obou stranách membrány. Tato metoda umožňuje extrahovat kyseliny a alkálie a znovu je používat.

Biologické čištění se provádí pomocí živých organismů různých úrovní organizace.

V závislosti na organismech, které se používají během čištění, uvolňují aerobní a anaerobní čištění.

Aerobní čištění provádí bakterie za přítomnosti kyslíku ve vodě. Aerobní čištění je rozděleno na přírodní a umělé. Přírodní aerobní ošetření probíhá v zavlažovacích polích, filtračních polích av biologických rybnících. Umělé aerobní ošetření se provádí v aerotankách, biofiltrech a oxidačních látkách. Přirozené aerobní ošetření se týká rozsáhlých metod a používá se stále méně a méně. Nejčastější metodou aerobního ošetření je provoz leteckých tanků. Všechny aerotanks jsou postaveny podle stejného principu: směs vody a aktivovaného kalu se pomalu pohybuje přes nádrže a plynule se nasytí vzduchem. Čistící proces je založen na schopnosti mikroorganismů používat v životním prostředí znečišťující látky pro výživu. Čistící proces je složitý a vyžaduje neustálé monitorování a řízení: kontrola koncentrace kalu, režim aerace, teplota apod. Kvůli těmto nevýhodám jsou biofiltry rozšířeny. Nicméně samotné biofiltry mají řadu významných nevýhod: rychle se rozptýlí, šíří nepříjemné pachy a jsou médiem, ve kterých larvy much ústí.

Anaerobní léčba je založena na použití bakterií, které nepotřebují kyslík. Provádí se v digestorech. V Bělorusku se kvůli vysokým nákladům nevztahuje.

Způsoby čištění odpadních vod

Voda a odpadní voda, které jsou kontaminovány různými nečistotami a odpady, se nazývají odpad. Podle jejich původu a složení jsou domácí, průmyslové a atmosférické odtoky klasifikovány a rozlišovány. Domácnost - to je odpadní voda, výsledky lidského života; průmysl nebo výroba jsou výsledkem činnosti podniků. Atmosférické odpadní vody jsou kanalizace, tání a dešťová voda, voda z zavlažování.

Hydrocyklony poskytují dobré výhody při použití mechanismů systému jako samostatné jednotky, stejně jako při úpravě vody, která v několika stupních způsobuje dezinfekci vody.

Čištění odpadních vod je vážný environmentální problém, který vyžaduje neustálé řešení a opatření.

Odpadní voda je čištěna za účelem odstranění kontaminantů nebo zničení. Čisticí proces produkuje znečišťující látky ve formě pevného odpadu vhodného pro likvidaci nebo likvidaci a vyčištěné vody. Způsoby čištění jsou známé různě, lze je rozdělit do několika kategorií:

 • chemické;
 • mechanické;
 • fyzikální a chemické;
 • biologický.

Schéma mechanického systému pro filtrování dešťové vody.

Nejčastěji se používají různé kombinace těchto metod, protože jeden není dostatečně efektivní. Volba a aplikace metody, jakou se odpadní voda zpracovává, se určí individuálně vždy, vzhledem k povaze znečištění a požadavkům na jakost zpracované vody. Každá z metod nebo jejich kombinací má své výhody a nevýhody.

Po použití jakékoli metody čištění nebo či jejich kombinace je nutné dezinfikovat vodu. Obvyklou a široce používanou metodou je chlorace vyčištěných odpadních vod. Kromě toho existují i ​​jiné metody dezinfekce vody, například ozonizace nebo ošetření baktericidními paprsky, stejně jako elektrolýza.

Různé metody čištění a jejich aplikace

Chemické čištění

Skládá se z chemického čištění přidáním speciálních činidel do odpadních vod. Tyto prvky reagují s látkami znečišťujícími vodu a srážejí je jako ve vodě nerozpustné sloučeniny, které se vysráží. Snížení nerozpustných nečistot chemickým čištěním dosahuje 95% a je rozpustné až do 25%.

Mechanické čištění odpadních vod

Schéma čištění odtoku z dešťové vody.

Mechanickou metodou je sedimentace, filtrace a flotace odpadních vod, pomocí kterých jsou z vody odstraněny veškeré nečistoty. V závislosti na velikosti částic se používají septické nádrže, mříže, síta, lapače oleje, lapače písku. Mechanické čištění se používá zpravidla dříve než chemické a umožňuje odstranění hrubých znečišťujících látek z vody, která musí být vyčištěna. Tak je voda připravena pro další čištění.

Mechanické čištění odpadních vod z domácích odpadních vod přiděluje 60-70% nerozpustných nečistot a průmyslových až 95%. V produkci se pak používá mnoho nerozpustných nečistot z průmyslových vod.

Fyzikální a chemické čištění

Tato metoda je nezbytná k odstranění jemně rozdělených anorganických a organických látek z vody. Použijí se metody jako oxidace, sorpce, koagulace, flokulace, metoda iontové výměny, elektrolýza, extrakce, elektrokoagulace.

Schéma zařízení pro čištění odpadních vod.

Fyzikálně chemické čištění má mnoho výhod. Pomocí této metody je možné z vody odstranit toxické a biologicky oxidovatelné nečistoty, stupeň čištění je hlubší a stabilnější. Kromě toho je možné plně automatizovat tuto metodu, velikost čističky odpadních vod je také mnohem menší a neexistuje taková citlivost na změny zatížení. Je snadné odstranit částice o velikosti 10 mikronů nebo více z vody mechanickou metodou.

Elektrolýza s touto metodou je velmi populární. S jeho pomocí jsou organické látky obsažené ve vodě zničeny a kovy a kyseliny mohou být extrahovány z anorganických látek. Zvláště účinný je způsob čištění elektrolýzy v podnicích: olovo, měď, v průmyslu malířství.

Schéma zařízení pro úpravu.

Koagulace je proces přilepení částic pod působením různých sil na ně. Výsledkem je, že agregáty, sekundární částice, jsou tvořeny seskupením malých primárních částic. Koagulace se používá k urychlení ukládání jemných nečistot nebo emulgovaných látek. Koagulace často dochází nedobrovolně, avšak v tomto případě má směrný účinek působení chemických a fyzikálních procesů a přidání zvláštních látek - koagulantů k čištění, které má být čištěno.

Vločky hydroxidů kovů ve vodě se tvoří v důsledku působení koagulantů a pod silou gravitace se rychle usadí na dno. Vzniklé vločky adsorbují znečišťující látky z odpadní vody a čistí vodu a srážou s nimi.

Flokulace je jednou z metod koagulace, kdy malé částice v suspenzi pod vlivem látek speciálně přidávaných do vody vytvářejí rychle usazování volných vloček. Rozdíl od koagulace spočívá v tom, že zde dochází k rozmělňování do vloček nezávisle na styku částic, působením vločkovadel. Přírodní flokulanty zahrnují škrob a dextrin.

Biologické čištění odpadních vod

Schéma zařízení pro biologické čištění odpadních vod.

Tato metoda hraje důležitou roli v celém systému, je založena na použití zákonů biochemických a fyziologických metod, pomocí kterých se čistí přírodní vodní útvary. Biologické čističky odpadních vod využívají několik typů konstrukcí: reaktory na metan, letecké nádrže, biofily, biologické rybníky.

U biofilterů prochází vrstva hrubého materiálu pokrytá tenkou bakteriální fólií vodou, která má být čištěna, takže na tomto filtru zůstávají velké částice. Procesy biologické oxidace pomocí tohoto speciálního filmu probíhají intenzivněji.

Aerotank má velkou kapacitu betonu. Čištění se provádí s aktivovaným kalem složeným z mikroorganismů a bakterií. V aerotankách je pro ně příznivé prostředí a velmi rychle se vyvíjejí kvůli přebytku kyslíku a organických látek z odpadních vod. K zajištění aktivovaného kalu kyslíkem je do nádrže vháněn vzduch. Bakterie tam tvoří velké vločky, které vylučují enzymy a tím mineralizují organické znečištění. Čištěná voda se rychle odděluje od kalu, který se společně s vločky usadí na dně a stěnách. Abychom omlazovali bakteriální masu kalů, mnozí potřebují amoebas, ciliates a flagellates, které by pohltily bakterie, které neleží dohromady ve vločkách.

Schéma systému regenerace zařízení pro čištění odpadních vod.

Schopnost mikroorganismů používat organické látky a sloučeniny jako zdroj výživy a oxidace znečišťujících látek na konci - to je základ biologické úpravy odpadních vod. To je důsledkem fungování systémové aktivní odpadní vody.

Čištění odpadních vod, bez ohledu na způsob čištění, lze rozdělit do tří hlavních stupňů, které se používají v jakékoli kombinaci metod. Jedná se o primární, sekundární a terciární stupně zpracování. Terciární je ekonomicky nejdražší, takže je obvyklé používat prvních 2, které přebírají 90% operací, a zbývajících 10% nechat bez dozoru. Primárním stupněm je filtrace pevných částic, nečistot. Sekundární je pomalá filtrace a provzdušňování. Terciální stupeň závisí výhradně na metodách zpracování a kvalitě odtoku, jeho realizace není nikdy stejná a jednotná.

Bez ohledu na metody, je jejich hlavním úkolem maximalizovat využití čištěných odpadních vod v jakýchkoli technologických procesech a minimalizovat je do životního prostředí.