Jak nastavit sklon splašky na 1 metr SNiP

Příslušná instalace kanalizace není možná bez předběžných výpočtů. Je nutné stanovit průměr potrubí, rychlost pohybu odtoků a sklon kanalizace na 1 metr SNiP. Chyby při výběru posledního parametru mohou způsobit značné problémy při provozu autonomní kanalizace.

Jaký je úhel potrubí?

Instalace kanalizačních potrubí by neměla být prováděna na obzoru, ale umístěna pod malým úhlem, jejíž hodnota je stanovena zvláštními normami. Pro označení sklonu potrubí se nepoužívá obvyklý systém stupňů, zde je koeficient určen v centimetrech na metr. Tato dimenze umožňuje vyhnout se velkým chybám při instalaci linky do septiku. Délka takové větve může být 10-12 metrů a je velmi obtížné udržet daný úhel. Navrhované označení ukazuje, jak má být jeden konec potrubí o délce 1 metr nad druhým.

Pozor. V referenčních knihách je sklon potrubí označen jednoduchou nebo desetinnou frakcí. Například koeficient 0,03 znamená sklon 3 cm a 1 metr.

Poměr průměrů potrubí a doporučeného sklonu

Kromě doporučeného sklonu splašky 1 metr standard definuje maximální a minimální hodnotu.

Maximální sklon

Horní hranice přípustné hodnoty by neměla překročit 0,15, což znamená, že sklon běžícího průměru potrubí je 15 cm. Na krátkých úsecích vedle sanitárních přípravků lze použít větší koeficient. Je třeba vzít v úvahu průtok, nesmí být vyšší než 1,4 m / s, jinak se pevná frakce usadí na stěnách dálnice. Odpadní voda se skládá z četných suspenzí a částic s různou viskozitou a průtokem. Při svahu větší než 15 cm jsou stratifikovány - kapalina přechází do septiku a zbývající frakce potrubí potřísní.

Minimální sklon

Minimální hodnota je určena pro každou část trubky:

 • 50 mm - 0,025;
 • 100 mm - 0,012;
 • 150 mm - 0,007;
 • 200 mm - 0,005.

Pokud tyto indikátory nejsou dodržovány, potrubí se rychle zablokuje. V některých oblastech, jejichž délka nepřesahuje 1 metr, je povolen koeficient 0,01.

Chyby při výběru úhlu trubek

Normální fungování systému vypouštění znečištěné vody zajišťuje gravitační síla, tekutina se pohybuje potrubím gravitací. Pokud zvolíte špatný úhel, dojde k následujícím poruchám:

 • Nedostatečná sklon splašky - odpadní voda se pomalu pohybuje a stagnuje v potrubí, což vede k ucpání. Takový jev je obzvláště škodlivý pro litinové dálnice, které jsou vystaveny zvýšenému korozi, náhlé a netěsnosti.
 • Velký úhel sklonu - zrychlení průtoku vede k nedostatečnému čištění potrubí, voda rychle opouští a na stěnách zůstávají velké frakce. Práce na této dálnici je doprovázena hlukem a narušením vodních ventilů na sifonech.

Doporučený poměr se s rostoucím průměrem potrubí snižuje:

 • 40-50 mm - 0,03;
 • 100 mm - 0,02;
 • 150 mm - 0,008;
 • 200 mm - 0,007.

Chyby během instalace potrubí

Jak vypočítat stupeň plnosti potrubí

Pro stabilní provoz kanalizace jsou důležité následující ukazatele:

 • průtoková rychlost V;
 • plnění kanalizačního systému K.

K = H / D,

H - výška hladiny odpadních vod;

D - průřez kanálu.

Při výpočtu úrovně plnosti dálnice můžete určit optimální průtok, při kterém bude systém fungovat bez ucpání a zablokování odpadků. Plná kapacita trubky je 1, což narušuje ventilaci systému a hydraulické zámky se mohou rozpadnout. Účinná rychlost je 0,5-0,6, jestliže klesne na 0,3, pak kapalina nestačí k vymývání pevných frakcí. Tento koeficient závisí na materiálu potrubí, hladký plast má nižší obsazení než hrubá litina a azbestocement.

Rada Popis pořadí výpočtů a potřebné vzorce jsou převzaty ze SNiP 2.04.01-85.

Vzorec pro výpočet sklonu potrubí

Průtok vypouštěného odpadu je klíčovým parametrem pro výpočet optimálního sklonu kanalizačního potrubí. Jeho minimální hodnota je 0,7 m / s. Výpočet jednotlivých systémů můžete provést pomocí vzorce:

V√ (H / d) ≥K,

K - potrubní náplň, pro polymerní materiály - koeficient 0,5, pro litinu - 0,6;

d - potrubní úsek;

V je průtok.

Ze vzorce vyplývá, že poměr rychlosti pohybu odpadních vod k plnosti dálnice by neměl být menší než koeficient K. V případě H / d = 0 je odpadní systém prázdný a rychlost proudění nelze vypočítat.

Doporučení pro instalaci vnitřního kanalizačního systému

V bytech a vnitřní rozvody soukromého domu byly použity potrubí malého průměru, kromě připojení toalety. Sklon kanalizačního potrubí 50 mm použitý pro vanu, umyvadlo a sprchu je 3 cm na metr. Při instalaci linky o délce 10 metrů by její nejvyšší bod měl být 30 cm od nejnižšího bodu. Při uspořádání vlastní kabeláže musíte jednat podle pravidel:

 • u horizontálních trubek není povoleno otočení o 90 °, měly by být instalovány dva tvarované prvky o 45 °;
 • připojení svislých úseků v pravém úhlu je standardy povoleno;
 • Změny v typu odpadních vod v jeho různých částech jsou vyloučeny, což vede k selhání celého systému v důsledku výskytu vodního kladívka;
 • na některých částech dálnice, které mají malou vzdálenost, je nárůst sklonu větší než maximální norma.

Rozložení potrubí se sklonem potrubí

Úhel sklonu pro externí inženýrskou síť

Externí sítě jsou namontovány z trubek s větším průřezem než uvnitř domů. Materiál pro ně je:

 • polyetylénová trubka s horní vlnitou vrstvou;
 • plast;
 • litina;
 • azbestocement.

Jejich instalace podle norem SNiP by měla brát v úvahu úroveň zmrazování půdy. Hloubka výkopu se může pohybovat od 70 cm ve středním pruhu až po 2 metrů v chladných oblastech. Na místech, kde se potrubí otáčí a kdy je délka potrubí větší než 12 metrů, je nutné instalovat inspekční vrty, které umožní čistit blokování systému.

Pro venkovský dům se dvěma koupelnami se používá s trubkami o průměru 110 mm, pokud jsou v domě tři toalety a více, doporučuje se položit potrubí o průřezu 160 mm. Při kopání příkopu se ponechá vzdálenost až 20 cm, aby se trubka vyrovnala s doporučeným úhlem sklonu. Každá velikost kmene má svůj doporučený poměr sklonu:

 • 110 mm - 0,02 nebo 2 cm na 1 metr;
 • 160 mm - 0,008 nebo 8 mm na 1 metr.

Rada Při instalaci externí dálnice omezíte počet závitů, které zvyšují úhel sklonu. Díky úlevě může být obtížné poskytnout potřebný sklon.

Umístění vnější dálnice

Dodržování norem umožňuje udržet provozuschopnost dálnice při přesunu odpadních vod gravitací. Optimální zařízení pro určení správného sklonu je úroveň, při níž lze dosáhnout vysoké přesnosti. Ale ne každý má takové zařízení, takže byly nalezeny způsoby kontroly pomocí dostupných nástrojů. Pro měření bude třeba:

 • šňůru nebo lana;
 • dva kolíky;
 • úroveň budovy.

Do vykopaného příkopu jsou vroubeny kolíky - jeden na začátku a druhý na konci. Mezi nimi je šňůra napnutá a pomocí konstrukční úrovně je vystavena podél horizontu. Hloubka výkopu do šňůry se pak měří v počátečním a koncovém bodě. Rozdíl mezi těmito hodnotami dělenými délkou potrubí by měl být požadovanou hodnotou sklonu kanálu o 1 lineární metr. Chcete-li vložit hodnotu pod požadovaný indikátor, můžete prohloubit nebo vylévat písek dole. Ustavení trubek se provádí vždy na podložce z kompaktního písku. Stejným materiálem je počáteční zásyp na vrcholu linky a pak zásypovou půdu.

Pokud přirozená reliéf místa výrazně překračuje standardní číslo, můžete tuto dálnici připojit dvěma způsoby:

 • vytvořit systém, který zahrnuje několik vertikálních přechodů a vodorovných úseků položených s doporučeným sklonem;
 • vykopat hluboký výkop, ve kterém bude na začátku potrubí umístěn jeden vertikální segment, zbytek bude položen podél standardního svahu.

Sledování správného svahu při instalaci potrubí uvnitř i vně soukromého domu zajistí hladké fungování autonomního kanalizačního systému.

Kalkulačka sklonu Přepočet stupňů na procenta

Kreslení

Popis

Pomocí kalkulačky konverze z procent do stupňů můžete vizuálně měřit a odhadnout požadovaný úhel (sklon). Tyto výpočty se velmi často vyžadují při konstrukci a konstrukci šikmých střech (sklon), při výstavbě dálnic, při návrhu ramp a. Mnoho inženýrů v těchto výpočtech dělá chyby, protože že závislost převodu z procenta na stupně je lineární, ale není.

Konverze z procent do stupňů
Procenta = tg (stupně) * 100

Přepočet stupňů na procenta
Stupně = arctg (procento / 100)

Úhel 10 stupňů, kolik centimetrů na metr

Sklon střechy se svažuje - na tom, odkud závisí a co se měří.

Takový důležitý fakt pro střechu je jeho svah. Sklon střechy je úhel sklonu střechy vzhledem k horizontální úrovni. Úhel sklonu střešních svahů je nízkopodlažný (jemný), středně nakloněný a střechy se strmými (silně svažujícími se) svahy.

Střešní stěna s nízkým obvodem je střecha, jejíž instalace probíhá s nejmenším, doporučeným úhlem sklonu. Takže pro každou střechu je doporučený minimální sklon.

Co určuje sklon střechy

 • Ze schopnosti střechy chránit konstrukci před vnějšími faktory a vlivy.
 • Z větru - čím větší je sklon střechy, tím větší je hodnota zatížení větrem. Se strmými svahy se snižuje odpor větru a zvyšuje se nárůst větru. V oblastech a místech se silným větrem se doporučuje použít minimální sklon střechy, aby se snížilo zatížení nosných konstrukcí střechy.
 • Čirý kryt (materiál) - Pro každý střešní materiál má svůj vlastní minimální úhel sklonu, při kterém můžete použít tento materiál.
 • Z architektonických nápadů, řešení, místních tradic - tak v různých regionech je preferována jedna nebo druhá struktura střechy.
 • Od srážky: sníh a deště v oblasti. Na střechách s velkým svahem se nebude hromadit velké množství sněhu, bláta a listů.

Jaký je sklon střechy

Označení sklonu střechy na výkresech může být jak v stupních, tak v procentech. Sklon střechy je označen latinkou i.

V SNiP II-26-76 je tato hodnota uvedena v procentech (%). V současné době neexistují přísná pravidla pro určení velikosti svahu střechy.

Jednotka měření sklonu střechy je považována za stupně nebo procenta (%). Jejich poměr je uveden níže v tabulce.

Úhel 10 stupňů, kolik centimetrů na metr

Svah kanalizace na 1 metru SNIP

Konstrukce kanalizace vyžaduje dodržování určitých norem. Zejména je velmi důležité opravit svah kanalizačního potrubí, který spadá podle SNiP a délky komunikačních potrubí.

JAK ZÍSKAT ANGLE

Existuje několik pozic, které domácí řemeslníci vedou:

1. Ujistěte se, že je úhel co nejostřejší;

2. Nastavte sklon minimální nebo dokonce přeskočte tuto položku při instalaci odpadních vod;

3. Vytvořte sklon podle pravidel a GOST.

Na první pohled pomůže přílišná sklon kanálu potrubí, aby voda, která potřebuje čištění, dosáhla mnohem rychleji. Na druhou stranu je však potrubí vystaveno škodlivým účinkům odpadních vod. Vzhledem k tomu, že voda prochází kanálem příliš rychle, zůstávají v potrubí pevné částice odpadních vod, zbytky jídla a další nečistoty, často odváděné do toalety. Dalším problémem bude zatuchnutí potrubí. V průběhu času se odpadní vody ucpaly a budou muset pracovat na jejich opravě. Životnost takového systému je mnohem kratší než standard a je kratší než rok.

Minimální zkreslení nebo nedostatek je hrubá chyba při instalaci kanalizačního potrubí. Současně je potrubí nejen zašpiněné, ale také prakticky nečistěno přirozeně. Uložit situaci může být pouze úhel, ve kterém je septik umístěn ve vztahu k odpadní vodě.

Nejlepší je pracovat s určitými standardy, které udávají poměr úhlu k průměru a délce trubky. Samozřejmě to vyžaduje spoustu času a zvláštní péče, ale po takové tvrdé práci bude kanalizace sloužit vám mnoho let.

Proč potřebujete předpojatost:

Při stlačování potrubí dochází k přetržení vzduchových sifonů, které slouží jako ochrana proti nepříjemným pachům v místnosti;

Zasypání hlavního potrubí ohrožuje úplné narušení hlavních funkcí odpadních vod, které ve skutečnosti končí systémem;

Ochrana suterénu bytového domu před únikem a průlomem závisí na správnosti svahu.

Také, pokud v případě plastické instalace plastů nevznikají žádné problémy s korozí, mohou se v litinové trubce objevit mezery. Začne propouštět vodu a splašky do suterénu. Dříve ve výškových budovách nebyly kanalizační systémy instalovány ve svahu, což je důvodem, proč se často jedná o utopení v bytě v prvním patře nebo prolomení celého kanalizačního systému.

JAK VYBERTE TIP

K určení minimálního sklonu potrubí, který bude optimální pro vás, musíte znát délku celého kanalizačního systému. Referenční knihy používají údaje okamžitě v hotové podobě, jsou zobrazeny ve stotinách celé číslo. Někteří zaměstnanci považují za obtížné orientovat se v těchto informacích bez vysvětlení.

Například svah pro trubku o průměru 50 mm a délce 1 metr potřebuje 0,03 mm. Jak to bylo určeno? 0,03 je poměr výšky sklonu k délce potrubí. V závislosti na průměru může být od 0,03 do několika milimetrů. Zvažte, jak funguje toto pravidlo:

Předpokládejme, že potřebujete vypočítat optimální sklon pro potrubí o velikosti 110 mm podle GOST, je to 0,02 mm. Pro výpočet celkového úhlu musíte vynásobit délku potrubí sklonem zadaným v SNiP nebo GOST. Ukázalo se: 10 m (délka kanalizačního systému) * 0.02 = 0.2 m nebo 20 cm. Rozdíl mezi úrovní instalace prvního a posledního potrubí je 20 cm.

Také v litinové, plastové nebo azbestocementové kanalizaci musí být vypočtena úroveň plnosti. Tento koncept určuje, jaká by měla být rychlost proudění v potrubí tak, aby se nezatlakovala. Samozřejmě sklon závisí také na plnosti. Vypočítat plnost může být pomocí vzorce:

VÝŠKA HLADINY VÝVODU / PRŮMĚR PAPIERU

Maximální úroveň plnosti - 1, ale v tomto případě je potrubí plné, a proto není sklon, pak musíte vybrat 50-60%. Jedná se o koeficient, který je často považován za 0,5 - jako definice poloviční trubkové dutiny. Hodně závisí na materiálu potrubí (litina a azbest jsou vyplněny rychleji kvůli vysoké drsnosti vnitřních stěn) a úhlu vůči septiku.

Vaším cílem je vypočítat maximální povolenou rychlost pro kanalizační systém. Profesionálové říkají, že 0,7 m / s umožňují, aby odpad rychle procházel stěnami, aniž by se přilepil. Vyšetřovatel, správný výpočet je následující:

0,5 / 110 = 0,04 je úroveň plnosti

0,5 ≤ 0,7 / 0,042 = 0,5 ≤ 43,75 - výpočet je správný.

Poslední vzorec je test. První číslice je koeficient plnosti, druhý po rovnocenném znaménku je rychlost pohybu odpadu, třetí je čtverec úrovně plnosti.

Také úhel může být vyjádřen ve stupních, ale pak bude obtížnější pro vás měnit geometrické hodnoty při instalaci vnější nebo vnitřní trubky. Toto měření poskytuje vyšší přesnost.

Stejným způsobem lze snadno určit sklon vnějšího podzemního potrubí. Ve většině případů mají venkovní komunikace velké průměry. Vyšetřovatel na metr bude mít větší předpojatost. Nicméně stále existuje určitá úroveň hydraulické odchylky, která umožňuje, aby byl sklon trochu menší než optimální. Ve většině případů je tato přípustná velikost tlakového potrubí menší o 0,02-0,01 mm.

Podle SNiP 2.04.01-85 ustanovení 18.2 (norma při instalaci odvodňovacích systémů) při konstrukci úhlu kanalizačních potrubí soukromého domu musíte dodržovat tato pravidla:

 • Pro jeden běžící metr potrubí o průměru až 50 mm je nutné přidělit 3 cm svahu, ale současně potrubí o průměru 110 mm bude potřebovat 2 cm;
 • Maximální přípustná hodnota pro vnitřní a vnější tlakovou odpadní vodu je celkový sklon potrubí od základny až po konec 15 stupňů;
 • Normy SNiP vyžadují povinné uvážení úrovně zmrazování půdy k instalaci vnějších kanalizací;
 • Pro určení správnosti vybraných úhlů je nutné konzultovat s odborníky a také zkontrolovat vybraná data pomocí výše uvedených vzorců;
 • Při instalaci kanálu v koupelně můžete dosáhnout koeficientu plnosti a sklonu potrubí, který není tak silný. Faktem je, že z této místnosti voda vychází většinou bez abrazivních částic;
 • Před prací musíte udělat plán.

  Nezaměňujte způsob instalace kanalizačních trubek v bytě a domě. V prvním případě se často používá vertikální montáž. Toto je situace, kdy je vertikální trubka instalována z toaletní mísy nebo sprchovacího pultu, a to už jde do trubicového potrubí, vyrobeného za určitého zaujatosti. Tuto metodu lze použít, pokud například v podkroví domu je sprcha nebo umyvadlo. Následně instalace externího systému začíná okamžitě od kroužků záchodové mísy, septiku nebo umyvadla.

  Aby bylo možné při instalaci odolat požadovanému úhlu, doporučujeme předem vykopat příkop pod svah a vytáhnout řetězec nad ním. Totéž lze provést na podlaze.

  Určení sklonu jedné střechy budovy

  Střešní stropy se stávají stále oblíbenějšími. To je způsobeno mnoha faktory. Mezi nimi nízká cena, vysoká praktičnost, původní vzhled. Úhel sklonu se nejčastěji liší od ostatních typů. Scat méně. Jedná se o minimální úhel sklonu střechy haly, s níž je výpočet spojen a co je omezené, budeme hovořit v tomto článku.

  Typy šikmých střech

  Tyto střechy lze klasifikovat za přítomnosti větrání. Na základě toho existují následující typy:

  • Větraná. Používá se při stavbě uzavřených budov. Úroveň sklonu se bude pohybovat v rozmezí 3-20⁰. Uspořádání větrání zahrnuje přítomnost dutin v intervalech mezi hydroizolací a tepelnou izolací. Umožňuje vám podstatně prodloužit životnost. Na stěnách budovy jsou otvory postaveny ve stejné výšce se střechou, což zajišťuje konstantní proudění vzduchu.
  • Nevztahuje se. Používá se hlavně při výstavbě teras. Sklon je 3-6⁰. Otevřená konstrukce vyžaduje zvláštní péči, zejména v zimě.

  Třetí možnost je možná kombinovaná. V tomto případě sklon střechy kůlny vytváří minimum. Dosažené úspory materiálu při výstavbě. Existují však nevýhody. S množstvím sněhu vyžaduje konstantní čištění, aby se snížilo zatížení střechy.

  Požadavky SNiP

  Požadavky SNiP II-26-76 a aktualizace SP 17.13330.2011, vymezující konstrukci střech, uvádějí, že sklon ploché střechy by měl být v rozmezí 2-12⁰. Lze učinit závěr, že více než 12 nemocných hodnot se předpokládá u šikmých variant. Ale to není úplně pravda. Neexistuje jasný popis úhlu šikmé střechy. Požadavek na hodnotu 12⁰ tedy nebude závazný. V praxi je hranice mezi plochou a šikmou částí určována oko. Neexistují žádné registrované požadavky.

  Je možné klasifikovat konstrukci jako jednovrstvou konstrukcí aplikovaným materiálem. Plochy jsou většinou pokryty asfaltovými materiály.

  Stanovení optimálního úhlu

  Pro výpočet úhlu sklonu jednorázové střechy by měla být brána v úvahu struktura stavby. Optimální sklon bude záviset především na tom. U malých budov bude ekonomičtější a bude mít dostatečný sklon od 10 do 15 stupňů.

  Vytvoření podkroví je problematické. Vlastnosti konstrukce ukládají jejich omezení. Plné využití prostoru je problematické. Je-li však nutné umístit podkroví, není žádoucí sklon více než 30 scln. Dokonce i s plochou střechou s malým sklonem 10-20⁰ můžete vytvořit několik míst s různou výškou stropu. Po správném rozdělení místností je možné plně využít prostor pod nosným systémem.

  Stává se tak, že uspořádání předpokládá přítomnost posunutých podlah. V tomto případě bude pro použití podkrovní místnosti optimální úhel od 20 do 35⁰.

  Jak vypočítat minimální sklon?

  Faktory, které nejvíce ovlivní maximální a minimální úhel, jsou požadavky na střešní materiály. Každá z nich má své omezení. Stropní vrstva je však plochá, takže stojí za to bližší pohled na to, jak vypočítat úhel sklonu pro minimální úroveň.

  Válcované asfaltové materiály poskytují možnost překrývání libovolného typu. Maximální hodnota je pouze limit - 25⁰. V praxi s úhlem větší než 15 ° je lepší pracovat s podobnými materiály. Práce je mnohem složitější. Nejvíce odolné povlaky, v nichž jsou horní vrstvy pokryty kamenným práškem. Z větší části se skládají zahříváním na bitumenovém podkladu.

  Pro dříve populární břidlice je nutný významný úhel. Při použití zpevněných plechů je nutné mít sklon 25⁰, při použití běžných listů - 35⁰. Zde zjistíme, že hodnota překrytí v horním řádku bude převzata z této hodnoty. Čím více, tím větší je překrývání.

  Euroslate nevyžaduje tak strmý sklon. Umístění povoleno od 6⁰. Během montáže asfaltové břidlice bude sklon ovlivňovat množství překrytí a konstrukci lišty:

  • Sklon od 6 do 10 stupňů - spojitý;
  • Od 10 do 15 - na ose kroku 45 centimetrů;
  • Od 15 a výše - krok 60 centimetrů.

  Kovové dlaždice je možné položit při naklonění od 10 °. Při práci s úhly od 10 do 20 stupňů však musí být spoje zpracovány a uzavřeny. Je to těžké. Nejlepším řešením by bylo použití kovových dlaždic na konstrukcích o hodnotách od 20 stupňů.

  Je možné pracovat s profesionální podlahou se sklonem od 5 stupňů. V tomto případě se plocha překrytí zvyšuje a spoje jsou utěsněny a utěsněny.

  Skládaná střecha, bez ohledu na typ výroby, může být použita s úhly 8⁰. Pokud je k dispozici kompletní hydroizolace spár, lze sklon snížit na tři stupně.

  Asfaltové šindele by měly být položeny na konstrukce se sklonem 11⁰. Pokud je úhel až 18 stupňů, musí být podkladová vrstva pevná. Pokud více než 18 ° rolí této vrstvy může být vykládáno pouze podél vnějších obrysů každé roviny, a kromě toho izolovat otvory.

  Cementové a keramické obklady lze pokládat na střechy se sklonem 22 stupňů. Můžete snížit na 10, ale pod tím budete muset vytvořit další vrstvu hydroizolace. V praxi se z důvodu své hmotnosti používá jen zřídka na střechách.

  Vzorec pro výpočet požadovaných hodnot

  Vzhledem k tomu, že střechy se šikmým povrchem mají důraz na stěny, které se nacházejí na různých výškových úrovních, je svah poskytován dokonce i ve stádiu stavby zdí, přičemž se nastavuje výška. Obecně platí, že při konstrukci v konstrukčních pravidlech jsou přijaty hodnoty 5-60 °. V oblastech, kde se zvýšené hodnoty sněhové pokrývky již pohybují mezi 45-60 °. Při výpočtu sklonu zatížení ze srážek je třeba vzít v úvahu. To platí zejména pro přístřešky s jejich nuancemi struktury a pevnosti použitých materiálů.

  Ve výpočtech můžete použít následující vzorec:

  L stěna = L délka × tgA,

  L stěny - výška štítu;
  L délka - délka stěny;
  A - úhel sklonu

  Při stavbě střešní haly musíte vypočítat délku nožnic. Používá se následující vzorec.

  L krokve = L stěny ÷ sinA.

  K určení sinA a tgA použijte údaje z této tabulky:


  Například vypočítáme.

  Stěna má délku 6 metrů. Délka L = 6 metrů;

  Sklon střechy je 25 stupňů. A = 25 °;

  Určete výšku stěny: L stěny = 6 × tg25 ° = 6 × 0,47 = 2,82 metrů;

  Určete délku krokví: L pila = 2,82 ÷ sin25 ° = 2,82 ÷ 0,42 = 6,7 metrů.

  Pro získání nejspolehlivějších hodnot by měly být hodnoty převisů přidány k délce stope. Budou sloužit jako dodatečná ochrana.

  Výhody střešní krytiny

  Tento design má mnoho výhod. Přinesli tento design na vedoucí pozici při výstavbě ekonomických zařízení. Patří sem:

  • Snadnost procesu návrhu;
  • Je zapotřebí méně materiálů;
  • Snadná instalace;
  • Nejvyšší náklady na erekci;
  • Krátkodobá erekce.

  Nevýhody

  Samozřejmě existují nevýhody.

  • Během výstavby nebude žádná možnost vybavit celou podkroví.
  • Zajistěte úplnou izolační příležitost méně než v případě jiného typu. To je způsobeno minimálním množstvím užitečného prostoru pod střechou.

  Provedení správného výpočtu nakonec povede k vytvoření budovy s nejlepším vzhledem. Ve velké části si soukromí vývojáři vybírají vyšší možnosti, které dokáží dát budovu štíhlejší podobu. Ano a může být uspořádán prostornější půdní prostor. Nicméně z finančního hlediska bude konstrukce šikmé ploché střechy stát mnohem méně než špičatá.

  Úhel kanálu?

  K dispozici je opravna koupelny. Mistři dali kanalizační trubku dobře, poměrně horizontálně. Jaký úhel by měl být? Kde je napsáno?

  Ne méně než 2 stupně bez ohledu na délku potrubí, tam bude více - to bude lepší =)

  Slyšel jsem, že 4 stupně, protože pokud víc - "tekutý zlomek předstihne pevnou látku." A to údajně bylo známé od dob starého Říma.

  BV napsal:
  2. 3 cm na metr

  A pokud je více než 3 cm, například 6 cm. Jaké jsou negativní body možné?

  2Lelík 2, co jsem napsal, Zhadina - všechno by mělo plynout hladce v jediném proudu, jestliže je svah větší, pak tam budou nánosy na potrubí.

  Něco o mém nekonzistenci je dosaženo v takových výpočtech 2-3 cm 1 m. Nebo 3 stupně sklonu potrubí. Mám stejný problém u dacha, ale já jsem potrubí ventilátoru sám, a to znamená, že budu muset odpovědět před mnou. Strávím 3,5 metru od hlavního stánku ventilátoru k další stoupací stanici pod stropem v kotelně a simuluji situaci na archivádě.
  Takže se ukázalo, že rozdíl ve vodorovné rovině je 3,5 m:

  • na 1 metr trubky (celkový rozdíl 20 cm) byl úhel 3 stupně - a to znamená, že na 1 metr potrubí je 5,7 cm diferenciálu.
  • při rozdílu 3 cm na 1 metr (celkový rozdíl 10 cm) byl úhel sklonu 1 stupeň.
   Koupil jsem klepnutí na 100/100/60 stupňů a teď jsem ve ztrátě, jakou klepnutí potřebuji změnit (za jakým úhlem), aby správně nastavil fannine na délku 3,5 metru. Pomozte odborníkům, pokud můžete v této situaci poradit.

  Sklon střechy ve stupních a procentech

  V článcích o konstrukci střech někdy existují dva pojmy, které charakterizují sklon střechy. Až dosud někteří vývojáři nerozumí jejich hodnotám, rozdílům a potřebě používat. Stovky let stavitelé změřili svahy svahů ve stupních a jejich struktura stále stojí. Jaký byl důvod zavedení jiné metody měření svahu, jaké jsou skutečné výhody z toho? V tomto článku se pokusíme odpovědět na tuto a další otázky.

  Sklon střechy ve stupních a procentech

  Proč potřebujete znát svah střechy

  Bez přesného pochopení tohoto problému není možné vypořádat se svahy ve stupních a procentech. Co ovlivňuje svah svahů?

  Typ krytinového materiálu

  Vítr a sněhová síla

  Jak je patrné z tabulky, úhel sklonu střešních svahů je jedním z nejdůležitějších technických parametrů střešního systému doma. Věnují pozornost od samého počátku stavby.

  Proč potřebujete znát úhel sklonu

  Projektová dokumentace budov bere v úvahu obrovský počet jednotlivých faktorů, zatímco odborníci se snaží zohlednit maximální počet požadavků zákazníků. Ale pouze za jedné podmínky - jejich přání nepříznivě neovlivní sílu a spolehlivost struktur a nesplní stávající regulační požadavky státních norem.

  Jedním z nejdůležitějších prvků každé budovy nebo konstrukce je střešní krytina, při její konstrukci dosahuje na prvním místě bezpečnost, spolehlivost a trvanlivost, nikoliv design. V moderních budovách střecha nejen chrání před srážením, ale také zabraňuje tepelným ztrátám.

  Kalkulačka úhlu pohledu

  V jakých hodnotách se měří úhel sklonu

  Na první pohled je to velmi podivná otázka. Stovky let vědci světa měří úhel sklonu ve stupních nebo ppm. A stavitelé nedávno přišli s nějakou jinou mírou měření úhlu sklonu střešních svahů - v procentech. Proč se to dělá, není nám známo, neboť je také neznámé, jaký zájem usnadňuje, jaké výpočty se s nimi lépe dělají, jak mohou vizuálně nahradit stupně. Například pokud zákazník ví, že úhel sklonu svahů je 45 °, pak představuje úhel, se kterým má střechu. A kdyby mu bylo řečeno, že úhel sklonu je 50%, jakou střechu by si měl představit?

  Proč potřebujete úhel sklonu střechy

  V závislosti na typu střechy a klimatické zóně umístění budovy si konstruktéři zvolí optimální úhel sklonu. V budoucnu se tato hodnota používá při různých výpočtech vazného systému. Co ovlivňuje náklon?

  1. Lineární rozměry nosníků. Při zohlednění úhlu sklonu se změní velikost vertikálních a vodorovných sil. Bez úhlu sklonu ani věda o výztuze nepomáhá k výpočtu skutečných hodnot zatížení a na základě těchto údajů je určena šířka a tloušťka řeziva použitého pro výrobu krokví nožů.
  2. Krok krokví. Pokud hodláte použít půdní prostor pro obytnou plochu, pak krok krokve standardní do 60 cm. To je způsobeno tím, že v podkrovních místnostech se střechy ohřívají, a to šířka izolace. Nezáleží na tom, zda se jedná o lisovanou nebo válcovanou minerální vlnu, polystyrénovou pěnu, polystyrenovou pěnu nebo jiné polymerní izolanty. U chladných střech není vzdálenost k medu nožkami krokve regulována a závisí pouze na velikosti desek a úhlu sklonu svahů.

  Krok mezi krokvemi

  Výběr průřezu a délky nosníku

  Kalkulačka délky střešní krytiny

  Příklady použití úhlu sklonu střechy ve stupních

  Například, vezměte si dům o rozměrech 8 × 10 m, střecha bude zbaven. Délka svahů je 10 m, úhel sklonu je 20 °. Vypočtěte všechny ostatní rozměry vaznicového systému. Pro výpočty nakreslete pravý trojúhelník s vrcholy A, B, C a příslušnými stranami a, b a c.

  • a je výška vazníku (podkroví);
  • b - polovina šířky domu, známá hodnota, v našem případě 4 m;
  • c - délka krokve bez převisu okapu.

  Úhel A je úhel sklonu svahů, což je známá hodnota, v našem případě 20 °.

  Potřebujeme znát délku klenuté nohy bez rozměru okapového převisu (c) a výšky příhradového systému (a). To vše lze provést, protože znáte úhel sklonu. Mějte na paměti, nikoliv procento sklonu, ale úhel sklonu svahů.

  Délka nosníku je určena vzorem (viz obrázek níže).

  Máme b = 4 m a úhel sklonu A = 20 °. Teď pomocí jednoduché kalkulačky definujeme = 0.939. Nahrazení známých hodnot ve vzorci c = 4: 0.939 = 4.25 m. Jedná se o délku krokve.

  Nyní musíte znát výšku systému vazníků. Definujeme jej podle vzorce (viz obrázek níže).

  Neexistují žádné problémy s prvními dvěma vzorci, známe všechna data. Abyste použili třetí vzorec, musíte znát úhel B. To je velmi snadné. Součet všech vnitřních rohů trojúhelníku je vždy 180 °. Známe pravý úhel 90 ° a úhel sklonu svahů 20 °. Součet těchto dvou úhlů je 90 + 20 = 110 °. Proto se úhel B rovná 180-110 = 70 °.

  Určete výšku vazného systému pro všechny tři vzorce:

  • a = c × sin A = 4,25 x 0,34 = 1,44 m.
  • a = b × tg A = 4 x 0,36 = 1,44 m.
  • a = c × cos B = 4,25 × 0,34 = 1,44 m.

  Jak vidíte, ve všech případech byly výsledky stejné. V našem případě je výška nosníku systému 1,14 m. Tak jsme se naučili všechny rozměry zájmu za pomoci úhlu sklonu a elementárních trigonometrických funkcí. Poté můžete vypočítat počet stavebních materiálů atd.

  Je důležité. Je třeba si uvědomit ještě jeden velmi významný faktor. Všechny stavební nástroje a zařízení ukazují úhly sklonu pouze ve stupních, neexistuje měřítko s procenty.

  Pokud je pro vás obtížné počítat, jsou zde speciální tabulky nebo online kalkulačky. Nahraďte zdrojová data a okamžitě rozpoznáte chybějící kóty. Všechno je jednoduché a spolehlivé. Nyní je nutné podrobněji zabývat se stanovením sklonu střechy v procentech.

  Jaká je procenta zaujatosti

  Stojí za to mluvit o úhlu sklonu bruslí v procentech. Pojem "úhel náklonu jako procento" je technicky negramotný a používá ho pouze ti, kteří sami nic nebudují.

  Je důležité. Všechny rastry nožnic se uvádějí ve stupních, při montáži krokví nikdo nepoužívá procento. Zejména proto, že neexistují žádné měřící nástroje, které by měřily úhly v procentech. Existují speciální tabulky pro konverzi zájmů na úhly, ale o to později.

  Zvažte tyto definice v praxi. Předpokládejme, že sklon svahů je 30%. Co to znamená? To znamená, že hřeben střechy je 30% poloviny šířky budovy. Pro výpočty použijeme stejný trojúhelník.

  Procento sklonu se vypočte podle vzorce (viz obrázek níže).

  • a je výška hřebene;
  • b - polovina šířky budovy.

  Co je 30% a jak je velmi těžké si představit střechu s takovým poměrem procentního poměru. Chcete-li tuto hodnotu převést na stupně, použijte speciální tabulku. S jeho pomocí se dozvídáme, že 30% znamená, že úhel sklonu střechy je přibližně 16,5 °. Faktem je, že pro 16 ° je procento 28,7% a pro 17 ° tento parametr je 30,5%. Pokud mistr ví, že sklon svahu je přibližně 16,5 °, pak si může snadno představit vzhled a geometrii střechy, vypočítat lineární rozměry nožnic, vertikální podpěry střechy, rozměry výkonové desky. Jak jsou tyto výpočty prováděny v případě, že existuje procentní náklon?

  Příklady použití úhlu náklonu v procentech

  Výpočet parametrů vaznicového systému pomocí procentního poměru výšky hřebene a poloviny šířky budovy se provádí pomocí kalkulačky.

  S počátečním vzorem jsou prováděny další výpočty pomocí elementárních aritmetických rovnic. Nejprve musíte převést malý vzorec.

  V tomto případě je X procento sklonu střechy, jak jsme se dohodli například na 30%. Tato hodnota je známa a nastavena během výpočtů.

  Pro předběžné výpočty je nutné lehce přeměnit vzorec na tuto formu (viz obrázek níže).

  Nyní definujeme odděleně hodnoty a a b.

  • a je výška vazného systému,
  • b - polovina šířky budovy a
  • X je procentní sklon svahu.

  Procento je pro nás známo, pro další výpočty bude nutné měřit buď výšku vazného systému, nebo polovinu šířky budovy. Vzhledem k tomu, že je mnohem snazší zjistit druhou hodnotu, změříme ji.

  Například. Šířka budovy je 8 metrů, resp. Polovina je 4 metry (b = 4 m).

  Rozpoznáváme výšku příhradového systému (viz obrázek níže).

  Zjistěte výšku vazného systému

  Výška příhradového systému 1,2 m, úhel sklonu, který jsme se ze stolu naučili, je přibližně 16,5 °.

  Dále bychom měli vypočítat délku klenuté nohy bez převisu okapů. Existují dva způsoby, jak jít.

  První. Použití pythagorské věty, kde c je délka krokve.

  Proto hodnota c může být reprezentována vzorcem na obrázku níže.

  Vzorec délky hypotenze

  Příklad výpočtu (viz obrázek níže).

  Druhý. Použití trigonometrických funkcí. Jak jsme již uvedli výše, výpočet délky krokve lze provést podle níže uvedeného vzorce.

  Výpočet délky krokve

  Všechna data máme, úhel sklonu je 16,5 °, polovina šířky budovy je 4 m.

  Příklad výpočtu

  Mezi délkou krokve jsou malé rozdíly. To je způsobeno skutečností, že úhel sklonu byl zvolen přibližně.

  Jaké jsou nejlepší definice, s nimiž se můžeme vypořádat?

  Otázku lze považovat za rétorickou. Ze školy každý ví, že úhel by měl být měřen ve stupních a snadno reprezentovat jeho skutečnou hodnotu. Úhel sklonu střechy - úhel mezi horizontální čárou a sklonem ve výkresech má různé písmenné označení, na tom nezáleží. Sklon svahů nesmí přesáhnout 90 °, nejčastěji se nachází v rozmezí 10 ° -40 °. Nižší řady krokví zlomené půdní střechy mohou být docela strmé, díky této konstrukci se zvyšuje účinná plocha půdních prostorů.

  Zlomený střešní nosník

  Pokud je vše jasné a obeznámeno s těmito koncepty, proč se používají frakce? Abych byl upřímný, nikdo nemůže dát srozumitelnou a zcela jednoznačnou odpověď. Navíc, v každém případě, převést zájem na stupně, je nutné použít tabulky, bez stupňů během výstavby vazníku systém nestačí.

  Někdy se pokoušejí ukázat naklonění zlomkem, v horní části zlomku je vyznačena výška vazného systému, v dolní části je délka výčnělku krokve na vodorovném povrchu. Jednoduše, tato projekce se nazývá polovina šířky domu. V některých článcích lze nalézt sklon označení 1: 4 nebo 2,5: 6. Pokud jsou tyto hodnoty rozděleny a vynásobeny hodnotou 100, získáme definici v procentech.

  Tabulky jsou sestaveny na základě toho, kolik stupňů má jedno procento poměru výšky střechy k polovině její šířky. Jeden stupeň se rovná přibližně 1,8 - 1,9%. Nyní můžete rozdělit procenta o tuto hodnotu a získat úhel sklonu ve stupních. Například procento sklonu střechy je 30%. Chcete-li převést na stupně, tuto hodnotu je třeba rozdělit na 1,9.

  Stupeň a procento

  Hodnoty jsou však nepřesné, závislost je mnohem komplikovanější a nepravidelná, překlad lze použít pouze z důvodu srozumitelnosti, použití metody získané touto metodou v úhlu sklonu svahu ve stupních pro další výpočty je zakázáno, příliš velká chyba. Kvůli srozumitelnosti návrháři vyvinuli speciální schéma vztahu jednotek měření úhlu sklonu střechy.

  Přesné údaje lze získat ze speciální tabulky, pokud tam není, pak použijte kalkulátor online pro konverzi hodnot pro určení sklonu střešních svahů.

  Jak je úhel na velikosti podkroví

  Čím větší je obytný prostor v podkroví - tím pohodlnější je bydlet v něm, tím více se jedná o prestižnější budovu. Vývojáři jsou přednostně orientováni v závislosti na těchto funkčních charakteristikách formy střechy, znalosti vám pomohou vybrat nejlepší řešení vázacího systému. To může být pohodlné a levné, vhodné pro použití různých střešních materiálů.

  Závislost půdní užitné plochy na úhlu střechy

  Diagram jasně ukazuje, jak se prostorová plocha mění se změnou úhlu sklonu svahů. Při stanovení velikosti podkroví je třeba mít na paměti, že zvětšení výšky místnosti o méně než dva metry je nepraktické, mají takové prostory depresivní vliv na obyvatele.

  Existují však negativní faktory, které vznikají při zvyšování úhlu sklonu.

  1. Počet stavebních materiálů se zvýší. Čím je větší úhel sklonu - tím větší je délka nožnic. Zvažte příklad. Sklon sjezdovek je 45 °, šířka domu je 8 m.

  S takovými daty délka jednoho krokve

  Délka dvou příhradových nohou je 5,66 + 5,66 = 11,32 m. A to navzdory skutečnosti, že šířka budovy je pouze 8 m. V praxi to znamená, že pro takovou střechu budete muset koupit v 8: 11,32 × 100 = 70 více dřeva a střešní krytiny než plochá střecha.

 • Odhadované náklady na zastřešení se zvyšují. Nejen kvůli rostoucímu množství potřebných materiálů, ale také kvůli nárůstu složitosti střešních prací. Tyto úkoly mohou provádět pouze vysoce kvalifikovaní odborníci a jejich služby jsou velmi drahé.
 • Zvyšte zatížení větrem na střeše. Úsilí je převráceno, další zvláštní stavební opatření jsou vyžadována pro zvýšení spolehlivosti upevnění mauerlatu na stěny fasády a nohy krokve k mauerlatům.
 • Podrobné pokyny pro určení velikosti vazného systému

  Je nutné znát rozměry prvků vazného systému, pokud je známa šířka budovy a úhel sklonu ramp. Střešní obyčejné duo-pitch. Šířka domu B = 8 m, úhel sklonu 35 °.

  Krok 1. Vypočtěte výšku svislých podpěr střešního systému. Jsou instalovány pod hřebenovým nosníkem a zaujmou vertikální zatížení. Abyste zjistili výšku střechy, použijte níže uvedený vzorec.

  Vzorec pro výpočet výšky střechy

  Krok 2. Vypočtěte nohu vazníku bez převisu.

  Délka nohy krokve bez převisu

  Krok 3. Zkontrolujte správnost výpočtů. Pro toto je doporučeno použít Pythagorovu větu.

  Úhel sklonu střechy pro různé podmínky a střešní materiály

  Střecha domu může mít jiný tvar, stejně jako jiný sklon střechy. Navíc, úhel sklonu střechy často není kvůli estetickým úvahám, ale praktické straně a jistým požadavkům. Vzhledem k tomu, jak ostrá nebo plochá je střecha, závisí její síla a správná funkce. Proto se sklon vypočítá s ohledem na všechny potřebné parametry.

  Tři hlavní faktory ovlivňující sklon střechy

  U stavitelů se tato hodnota (úhel, ve kterém je sklon střechy umístěn vzhledem k horizontu) měří ve stupních nebo procentech. Pro získání přesného výsledku použijte geodetický nástroj. Aby bylo jasné, 0 stupňů odpovídá zcela ploché střeše a velkým hodnotám úhlu - střechu s akutním úhlem. U šikmých střech se obvykle pohybuje od 11 0 do 45 0. Během výstavby je nutné vypočítat, jaký je tento úhel. A proto musíte věnovat pozornost následujícím věcem.

  Větrné zatížení

  Pokud ve vašem okolí převládají silné větry, neměli byste přemýšlet o projektu s ostrou střechou. Vzhledem k vysokému větru střechy s velkým sklonem je náchylnější k škodlivým účinkům větru. V tomto případě je lepší vytvořit střechu více plochou (čím nižší je sklon rampy, tím bezpečnější) a krokve pro její vybudování silného vyztuženého typu. I když bude stavba mnohem dražší, střecha bude mnohem lépe chráněna před větrem. Stavba střechy domu by však měla brát v úvahu nejen sílu větru, ale i jeho směr. Takže u kovu je žádoucí, aby vítr vnikl přímo do roviny listů. Pokud se jeho impulsy dostanou z konců, pak se střešní pláty budou pravděpodobněji ohýbat a trhat. Proto je třeba v závislosti na převládajícím směru větru střídavě střídat svahy střechy.

  Srážky a sněhové zatížení

  Pokud žijete v takovém klimatu, kde je sněhová pokrývka v zimě poměrně pevná, pak je střecha vyrobena s minimálním sklonem střechy 45 stupňů (více je možné, ale ne méně). To je nutné, aby sníh klesal dolů, jinak se zhroutí na střeše a vytvoří příliš velkou vrstvu, která dokáže projít povlakem. Pokud však střecha má dostatečný úhel (asi 45 stupňů), nemusíte se starat o posílení krokve. Stejně jako systém zadržování sněhu. Avšak zatížení větrem pro takovou střechu se zvyšuje. Proto je konečná volba provedena s přihlédnutím ke všem klimatickým podmínkám.

  Je třeba poznamenat, že nejen sníh, ale také déšť, krupobití a žhavé sluneční světlo budou pravidelně testovat střechu na sílu. Je-li terén slunný a za rok se déšť nepatří, může se omezit na plochou střechu se svahem blízkou minimu.

  Důležité: přesto, že plochá střecha se nazývá plochá střecha, je stále nutné, aby byla nakloněna. Minimální sklon pro plochou střechu je 1 stupeň nebo 1,7%.

  Střešní materiál

  Střešní materiál může být hladký nebo drsný. Ve druhém případě bude voda vyčerpaná ze střechy horší, zůstává na povrchu (stejně jako sníh). Ale s hladkým povrchem okamžitě vypouští veškerá vlhkost. Existují další konstrukční parametry, na kterých závisí minimální a maximální sklon.

  Minimální přípustná rozteč střechy pro různé materiály

  Kovové dlaždice

  Nejmenší úhel sklonu střechy kovu ze střechy je 15 stupňů (podle některých výrobců kovu - 14 stupňů). Při malých svazích doporučují někteří výrobci mazání každého spoje fólií pomocí vzduchotěsné a vodotěsné, nemrznoucí směsi. Bylo však experimentálně odhaleno, že sníh většinou rád leží na kovových střechách se svahem 20 až 35 stupňů. Příliš malý svah je také špatný - voda nemá čas na odvodnění ze střechy, zatlačení na střechu a únik pod klouby s přílišným deštěm. Několik z nich vyřeší situaci pouze při výběru dlaždic se zvýšenou výškou vlny.

  Profesionální list (profesionální podlaha)

  No a minimální sklon střechy z profesionálního listu má o něco nižší hodnotu - 12 stupňů. Malé úhly sklonu vyžadují překrytí dvou vln a úhly 15 stupňů vyžadují překrytí 20 centimetrů. Stoupání latě se zvyšuje s rostoucím sklonem. U téměř plochých střech vytvářejí nepřetržitou bednu, protože velké množství sněhu může způsobit odklonění střechy.

  Šindle (měkká střecha)

  Přepravka pod šindele je pevná základna z překližky nebo OSB. Minimální povolený sklon svahů pro tuto střechu je nejméně 11 stupňů.

  Bitumenové materiály

  U takových měkkých povlaků je minimum minimum - asi dva stupně. Velmi malý úhel sklonu vyžaduje zvýšení počtu střešních vrstev (protože dobrá ochrana proti vlhkosti je mimořádně důležitá pro ploché střechy). Pokud poskytneme pouze 1 nebo 2 vrstvy nátěru, budete muset vytvořit svah nejméně 15 stupňů.

  Euroslate (Ondulin)

  Pro tento materiál je minimální sklon šikmé střechy malý, je to 11 stupňů. Ale když pracujete s ondulínem na střechách s mírným zkreslením, existuje jedna podmínka: potřebujete bednu kontinuálního typu.

  Jílová dlažba a azbestocementová břidlice

  Tyto střešní materiály vyžadují svahy rovnající se 22 stupňům. Současně je nutné pečlivě zvážit výpočet systému krokví, protože zatížení těžkého materiálu bude značné. A pokud se k nim přidáte vrstva sněhu nebo silné poryvy větru, pak získáte zvýšené požadavky na systém střechy. Dále je třeba poznamenat, že snížení svahu má za následek zvýšení zatížení na krokvech.

  Jak vypočítat sklon střechy: několik doporučení

  Nyní zvažte, jak vypočítat úhel střechy. Začátek, svah, jak je uvedeno výše, lze měřit ve stupních a procentech. Někdy nezkušení vývojáři je zaměňují, což vede k chybám ve výpočtech. Ale tyto hodnoty nejsou v žádném případě stejné. Být pozorný a používat speciální tabulky, můžete provést rychlý přenos hodnot.

  Poměr stupňů a procent ve sklonu střechy

  # 1. Svah měřený ve stupních je skutečný úhel mezi překryvem a krokví. Lze jej vypočítat vydělením výšky hřebene (nad deskou) o polovinu šířky střechy. Pokud má střecha rozbitou podobu, pak se odehrává část šířky domu, která je pod touto střechou. Například dům má jednoduchou střechu o šířce 10 metrů. Hřeben má výšku 2 metry. Provádíme výpočty. Rozdělíme 2 na 5, obdržíme 0,4. Je snadné překládat do procent: vynásobte číslo 100. Bude to 40 procent.

  # 2. Můžete jít ještě jednodušeji. Procházejte on-line a najděte online službu s kalkulačkou pro výpočet střešního svahu (existuje spousta z nich na webu). Zadejte požadované hodnoty. Jedná se o šířku budovy a výšku hřebene. Paralelně s vámi a délkou krokví se okamžitě počítá. Princip fungování takových kalkulaček je založen na skutečnosti, že ve skutečnosti všechny střechy sestávají z dvojitého svahu, které jsou počítány jako pravidelný trojúhelník.

  # 3. A ještě jednou - je vhodná pro ty, kteří důvěřují svým rukám a očím víc než výpočty. Stačí si vzít a měřit svah, a to pomocí jednoduchého zařízení - sklonu (jinak úhloměr). Dnes existuje mnoho variant tohoto zařízení, a to jak analogových, tak digitálních.


  Elektronický úhloměr, který může měřit úhel sklonu střechy.

  # 4. Vzhledem k tomu, že šířku domu nelze změnit, je možné změnit sklon střechy změnou výšky hřebene. Samozřejmě pouze tehdy, když jsou stěny domu a jeho základy spolehlivé a jejich síla má rezervu. Po výběru optimálního svahu pro sebe může vývojář určit výšku, kterou potřebuje. Abychom mu pomohli, existují speciální tabulky s koeficienty, které by měly být násobeny o jednu vteřinu šířky překrytí (je nastaven sklon).

  # 5. V praxi lze výšku brusle zjistit jednoduše. Vezmeme a označíme dvě vnější stěny domu (podél nich bude umístěna naše rampa). Třeste kord s křídou a pevně protáhněte mezi těmito značkami. Měříme střed kabelu a v tomto okamžiku nastavíme tyč. Mělo by být striktně kolmé na rovinu překrytí (pro přesnost, zkontrolujte ji pomocí čtverce).

  Při změně polohy řetězce vzhledem k lůžku (pohybem nahoru) se snažíme dosáhnout požadovaného svahu. Chcete-li to provést, pravidelně kontrolujte úhel ze zdi. Jakmile se dosáhne požadovaného výsledku, vložte značku na lištu. Po odříznutí tohoto kusu vytvoříme šablonu pro podpěry brusle. Pokud nejsou podpěry potřebné, pak na každém z konců střechy určíme výšku spojení obou krokví a zajistíme lišty napnutou šňůrou.