Závěsné potrubí

(Upevnění přívodů přívodu vody a odtokových potrubí se provádí pomocí závěsných tyčí a stěnových kolíků s konzolami)

Závěsné žlaby (obr. 205) visí ve dvou krocích. První upevňovací svorky (obr. 205, c) pak zavěste prvky odtokových potrubí: spoje - spodní, uzavírací 9, koleno 8, koleno 7 a lievik 6. Hnízda v kamenných zdíchch pro dopravní zácpy 11 pod čepem třmenu 10 propichněte šroub elektrická vrtačka.


Obr. 205. Závěsné potrubí:
a - horní; b - spodní část; in - upevňovací svorka s kolíkem; g - upevnění přilehlých spojů; 1 - střecha; 2 - stěnový žlab; 3 - zásobník; 4 - nýt; 5 - odkapávací kolík se svorkou; 6 - lievik; 7 - koleno se zvlněním; 8 - zesíťování; 9 - uzavírací vazba; 10 - stěnový kolík se svěrkou; 11 - korku; 12 - cementová písková malta; 13 - střecha pásu; 14 - meziprodukt; 15 - suterén; 16 značek; 17 - šroub; 18 - matice; A, B, C, D, F - vzdálenost mezi částmi potrubí; KH - vzdálenost mezi horním okrajem podlahy a posledním stěnovým kolíkem

Instalace svorek začíná připevněním dvou svorek majáku (horní a spodní) a spodní svorkou nastavené po instalaci horní části. Zbývající (mezilehlé) svorky jsou instalovány mezi extrémními svorkami ve vzdálenosti jednoho od druhého 1.3. 1,4 m, vpichováním do stěny do hloubky 120 mm. V kamenných stěnách jsou do zdířky spuštěny svorky. Svěrky musí pokrýt potrubí 9 více než polovinu svého obvodu. Zakřivené konce svorek (jeleny) jsou spojeny s drátkem, který je pevně kroužkovaný kleštěmi. Rovněž se používají svorky na šroubů 17 s maticemi 18. Při montáži odkapávacího kolíku 5 pro upevnění trychtýře je jeho upevňovací lišta ohnutá nebo zkrácena tak, aby vstup trysky kuželu byl 8. 10 mm pod převisem odkapávacího odkapu a válec tuhosti nálevkového láhve spočívá na svorce pin. Bod upevnění čepu horní stěny je určen úhlem kolena (135 °), konstrukcí vstupního láhve pro vodu, specifickou polohou vzhledem k kapání a množstvím odstranění římsy vůči stěně. Bod X v místě připevnění kolíku horní stěny a délka mezikruží 8 s odpovídajícím odstraněním římsy F je určen tabulkou. 63, vzdálenost mezi stěnovými kolíky - na stole. 64.

Tabulka 63. Údaje pro určení místa připevnění horního stěnového kolíku

Montáž odtokových kanálků pro odvodnění odvodňovacích kanálů. Upevnění odtokových potrubí.

Střešní a izolační práce musí být prováděny v souladu s pracovními výkresy, projekty práce (CPD) a požadavky SNiP II-20-74 a CH 301-65 * odbornými týmy pod technickým dohledem výrobce.

Odvodňovací zařízení jsou prováděna v souladu s požadavky SNiP RK 4.01-41-2006 *, SNiP 2.04.01 "Vnitřní zásobování vodou a kanalizací budov" a SNiP II-26-76 (2010) "Střechy".

Podrobnosti vnějších okapů a velikost odtokových potrubí jsou prováděny v souladu s požadavky SNiP RK 4.01-41-2006 *.

Těsnění střešních záhybů, podpěrné části sloupků plotu a spojovací část střechy jsou prováděny v souladu s požadavky BCH II-83 a CH 420-71 "Pokyny pro těsnění spár při instalaci stavebních konstrukcí".

Při práci na střeše a střešních konstrukcích dodržujte požadavky SNiP 3.03.01-87 "Ložiskové a uzavírací konstrukce", SNiP 2.08.01-89 * "Rezidenční budovy" a příslušné oddíly bezpečnostních předpisů uvedených v SNiP III-4- 80, pracovní výkresy a pokyny PPR - projektová výrobní práce.

1. Montáž odtokových potrubí pro vnější okapy.

Systém vnější drenáže s organizovaným odvodem vody ze střechy se skládá ze žlabů, žlabů, přívodů přívodu vody a odtokových potrubí. Žlaby, nálevky a dýmky lze vyrobit:

 • ze střešní oceli o tloušťce 0,63 mm nebo 0,7 mm;
 • z korozivzdorných materiálů - plastů a pozinkované oceli s polymerem (tloušťka oceli 0,6... 0,7 mm, plastisolový povlak - 100 mikronů);
 • z PVC (polyvinylchlorid).

Odtoková trubka může sestávat z několika spojů, jejichž počet závisí na velikosti ocelového plechu.

Na každém sloupku potrubí:

 • nejprve ohněte podélné hrany pro kloubové klouby,
 • a poté provádět válcování obrobku, což má za následek kuželovitý nebo válcový tvar.

Válcování probíhá ručně nebo pomocí speciálních válečků.

U mezistěny a korbelů zajistěte otvory pro průchod potrubí. Vynechání těchto vyčnívajících částí pomocí kolen by mělo být povoleno jako vyloučení.

Upevnění odtokového systému probíhá ve dvou fázích:

 • nejprve nainstalujte a upevněte horizontální části nátěrových, stěnových nebo závěsných žlabů a švestek;
 • na druhém místě sestavují jednotky systému a sestavují svislé části systému - odtokové potrubí a přechodové ohyby.

Odtokové trubky o průměru až 220 mm jsou umístěny ve vzdálenosti 100... 150 mm od stěny budovy a trubky o větším průměru - ve vzdálenosti 200... 220 mm.

Odtokové potrubí je vyrobeno z pozinkované střešní oceli:

 • pro obytné výškové budovy - obdélníkový tvar, velikost 200x150 mm;
 • pro obytné nízkopodlažné budovy - kulaté o průměru 110 mm nebo 140 mm;
 • pro vícepodlažní a průmyslové budovy - kulaté, o průměru 220,470 mm.

Pro snadnější instalaci jsou odtokové trubky a kolena roztaženy - ve vzdálenosti 50-60 mm od horní části trubky je umístěn válec a ve stejné vzdálenosti ve spodní části trubky se zužuje, aby se zasunul do dalšího kanálu potrubí (aby se sklo vešlo do skla).

Výstupy z komínů a vývodů jsou zhotoveny z krátkých částí trubek spojených pod úhlem 120 ° nebo 135 °.

Možnost upevnění odtokového potrubí s nálevkou pro nástěnné žlaby je znázorněna na obr. 1.

Schéma instalace odtokové trubky s nálevkou pod stěnovými okapy.

1- převis střechy; 2- nástěnný žlab; 3-žlabový žlab; 4-drenážní lievik; 5- svorka pod nálevkou; Potrubí pro odvodnění; 6 "a" - roztažení potrubí (příruba 50-60 mm); 6 "b" - výškově nastavitelná stoupačka potrubí; 6 "с" - zúžení potrubí; 7- hákové stěnové háky; 8-kolenní koncovka; 8 "a" - rozkročení kolen (kulička 50-60 mm); 9-drenáž: 10-úchop pro upevnění odtokových trubek; 11 - stěna domu; 12-drenážní podnos.

Na spárách potrubí jsou umístěny rukojeti (obr. 1, položka 10) a třmínky, se kterými jsou odtokové trubky připevněny ke stěně (obr. 1, položka 6 "a"). Konečné lokty značkování (obr. 1, poz. 9) jsou upevněny dvěma třmínky.

Rozsah práce při montáži a montáži odtokových potrubí:

 1. instalace rukojeti (obr. 1 poz. 10) s vrtáním otvorů elektrickým vrtákem a ucpáním zátek pod háčky;
 2. montáž a montáž odtokových potrubí, včetně přímých spojů trubek, loktů, vývodů, nálevek s podnosy, podél pevných kleští;
 3. upevnění trubek na kleštích, se upínáním třmínků s drátěným nebo šroubovým spojem.

Postupnost práce při opravě a instalaci odvodňovacích potrubí pro budovy nad 3 podlažími:

 1. sestava spádových vodičů musí být shora dolů -
  • z připraveného lešení,
  • z montážních kloubových kolébek
  • nebo ze zavěšených kolébek;
 2. Nálevka odtoku (obr. 1, poz. 4) je připevněna hadicí (obr. 1, poz. 5) k odkapu a je spojena příhradovým kanálem (obr. 1, poz.
 3. dolní konec (obr. 1, poz. 8) kolena odtokového potrubí je umístěn pod nálevkou (obr. 1, poz.4) až na doraz jeho válce (obr. 1, poz.
 4. dolní konec (obr. 1 poz. 8) kolena odtokového potrubí je umístěn pod horním zvonek (obr. 1 poz. 6) vypouštěcího potrubí až na doraz jeho válečku (obr. 1 poz.8 "a");
 5. dolní spojka (obr. 1, poz. 6 "b") odtokového potrubí je zasunuta na konec stoupacího potrubí do horního zvonu (obr. 1, poz. 9) až ​​na doraz v jeho válci (obr.
 6. (obr. 1, poz. 9) je instalován na dva kolíky se svorkami (obr. 1 na pozici 10), jejichž svorky jsou připevněny na šrouby tak, že válec tuhosti značky (obr. (obr. 1 poz. 10) posledního čepu.

Trubky, které vypouštějí vodu ze střechy, jsou svisle zavěšeny ve vzdálenosti nejméně 120 mm od stěny. Výstupy odvodňovacích potrubí (obr. 1, poz. 9) se nacházejí nejvýše 400 mm nad úrovní chodníku nebo slepé plochy.

Je vhodnější použít odtokové potrubí z pozinkované oceli nebo materiály s nejvyšší odolností proti korozi.

V případě hrdze natřete olejovou barvou s předčištěním a sušením olejový základ.

2. Upevněte odtokové potrubí.

Ocelové odtokové otvory jsou připevněny ke stěnám pomocí ocelových výkovků kolíků a kleští (obr. 2, obr. 10), které jsou umístěny ve svislé poloze ve vzdálenosti nejvýše 1,5 m od sebe.

Někdy se při montáži cihelných stěn současně instalují kolíky s držáky pro upevnění odtokových potrubí.

Montáž prvního odkapávacího kolíku připojeného k odtokovému potrubí je znázorněna na obr. 2.

Instalace lišty pod odtokovou trubku.

Střešní krytina; 2 - střešní kapání; 3 - okapy domu; 4-nálevkový zásobník; 5-odtoková trubka; 6-kanalizace; 7- trubkové montážní potrubí; 8-odvodňovací trubka z tuhosti válečků; 9-trubkový tuhý válec; 10-svorka nebo třmínka upevňovací trubky.

Montážní vzdálenost držáku závisí na průměru odtokových potrubí a je převzata z tabulky 1.

Tabulka 1: Vzdálenost mezi stěnovými kolíky pro zavěšení odtokových trubek.

Poznámka:
1. Velikost v čitateli zlomku se vztahuje na jednotlivé vazby potrubí v jmenovateli - na dvojnásobek.
2. Tolerance v případě možných nepřesností instalace pinů:
- pro potrubní vedení d = 100-140 mm - ± 8 mm;
- u potrubí d = 180-216 mm - ± 10 mm.

Klouby pro odtokové potrubí ke stěnám budov jsou instalovány na spojech trubkových článků pod válečky válcovaných trubek.

2.1. Upevnění odtokových trubek pro stěnové žlaby.

Při montáži (prvního) lišty (obr. 2, pos.5) pro upevnění nálevky do stěnových žlabů je její upevňovací lišta ohnutá nebo zkrácena, takže vstup kuželky je 8... 10 mm pod zásobníkem (obr.3 poz.3) na okapovém převisu a na válečku z tuhosti (viz obr. 3 pol.

Bod upevnění horního stěnového kolíku (obr. 3, POS.10) je určen úhlem kolena 120 ° nebo 135 °, konstrukcí vstupní nálevky na vodu (obr. 3 POS.6), specifickou polohou vzhledem k kapiláru a množstvím přesahu odkapů vzhledem ke stěně budovy.

Možnost namontování odtokového potrubí pod trychtýřem pro odtokové žlaby ze zdola nahoru je znázorněna na obr.3.

Upevnění odtokového potrubí pro stěnové žlaby.

Namontujte horní část; B- dolní montáž; Montážní svorka B s kolíkem; G - upevnění sousedních spojů na svorce;
1 střecha; 2- nástěnný žlab; 3- zásobník; 4- nýt; 5-ostrý čep se svorkou; 6-kanalizace; 7-kolenová odtoková trubka se zvlněním; 8 - zesíťování; 9 - uzavírací vazba; 10-nástěnný kolík se svorkou; 11- zástrčka pod kolíkem; 12 - střešní opasek; 13 - cementová písková malta nad spojem střechy a stěny; 14 je meziprodukt; 15 - suterén; 16- vyznačte odtokovou trubku; 17-šroubová svorka; 18 - matice; 19-trubkový vyztužovací válec; 20-pinový límec.
A, B, C, D, E, F je vzdálenost (podle tabulky 1) mezi detaily odtokového potrubí; KH je vzdálenost (podle tabulky 2) mezi horním okrajem střešní krytiny a posledním zdířkovým kolíkem.

Bod X v místě připevnění horního stěnového kolíku a délka kolenní vazby s odpovídající délkou přesahu okapu (F) se stanoví podle tabulky 2.

Tabulka 2: Místo připevnění horního stěnového kolíku pro zavěšení odtokových potrubí (obr. 3) a délky zesíťovacího členu.

Poznámka:
Čísla v čitateli zlomku znamenají vzdálenost mezi horním okrajem podlahy vrchlíku a posledním stěnovým kolíkem (viz KH na obrázku 3), jmenovatelem je délka křížových vazeb.

2.2. Upevnění odtokových potrubí pro zavěšení žlabů.

Je zřejmé, že při práci s vícepodlažními budovami je vhodnější instalovat odtokové potrubí nahoru dolů (aby nedošlo k narušení stanovených článků potrubí) a pro nízké budovy a při práci ze schodů - naopak zdola nahoru.

Možnost montáže odtokového potrubí s nálevkou pod odtokem pro zavěšení okapů ze zdola nahoru je znázorněna na obr. 4.

Upevnění odtokového potrubí pro zavěšení žlabů.

Namontujte horní část; B- dolní montáž; Montážní svorka B s kolíkem; G - upevnění sousedních spojů na svorce;
1 - sklon střechy; 2 - převis přesahující střechu; 3- upevňovací hák; 4- visutý žlab; 5-ostrý čep se svorkou; 6-kanalizace; 7-kolenová odtoková trubka se zvlněním; 8 - zesíťování; 9 - uzavírací vazba; 10-nástěnný kolík se svorkou; 11- zástrčka pod kolíkem; 12 - střešní opasek; 13 - cementová písková malta nad spojem střechy a stěny; 14 je meziprodukt; 15 - suterén; 16- vyznačte odtokovou trubku; 17-šroubová svorka; 18 - matice; 19-trubkový vyztužovací válec; 20 - otvor pod žlabem v horní části trychtýře; 21-kolíkový límec.
A, B, C, D, E, F je vzdálenost (podle tabulky 1) mezi detaily odtokového potrubí.

Odtokové potrubí pro třípodlažní budovy a pod nejčastěji zdola nahoru, pomocí žebříku, lešení nebo zvedací plošiny:

 1. Prvním nastavením dvou kolíků je značka (obr.4 poloha 16), která je upevněna pomocí svorky se šrouby (obr. 3 poloha 10).
 2. Značka tuhosti válečku (obr. 4 POS.19) by měla ležet na límci druhého kolíku (obr. 4 POS.10).
 3. Potom vložte první spodek (obr. 4 poz.15) odtokového potrubí až na doraz spodního válečku v horním zvonu označení (obr. 4 poz.16).
 4. Horní okraj zvonu prvního článku (obr. 4, poloha 15) musí být uvnitř límce třetího kolíku.
 5. Druhé spojení je vloženo do této zásuvky (obr. 4 poz.15), která je podepřena dolním výztužným válečkem na upínací svorce. Připojené svorky.
 6. Koleno je zasunuto do zásuvky uzavíracího článku, který je připojen k příčnému kolennímu kloubu (obr. 4, poz. 8) ve směru proudění vody.
 7. Poté je ku kolenovému potrubí spojen nálevka (obr. 4, poz. 6) s kolenem vytáhnutým dolů (obr. 4, poz. 7) a upevněna límečkem na římsu (obr. 4, poz.

Takže opravte všechny mezilehlé spoje potrubí, s výjimkou uzavření (obr. 4, str. 9). Při instalaci pojistného kroužku se ujistěte, že obě svorníky se nacházejí na čepích svorek.

Při montáži (posledního) odkapávacího kolíku pro upevnění nálevky pod namontovanými žlaby je jeho montážní lišta (obr. 4, poz. 5) ohnutá nebo zkrácena tak, aby vstup kužele nálevky byl 8... 10 mm pod odkapávacím hrotem (obr. 4, poz. 2 ) přesah výčnělku a válec tuhosti sklenice (obr. 4 pol. 19) se opíral o upínací kolík (obr. 4 pos.21).

Dále do otvoru horní části trychtýře (obr. 4, poz. 20) vložte odvodňovací žlab (obr. 4, obr. 4), který je upevněn na háky odtoku (obr. 4, poz.3).

Hmota potrubí je rovnoměrně rozložena na všech kolících, což zcela eliminuje jeho podélný tah. V tomto případě by utažení svorek pevně drželo připojené články tak, aby nebyly rozdrceny.

Instalace odvodňovacích trubek pro nástěnné žlaby je tedy povoleno provádět jak shora dolů, tak i zdola nahoru.

Spotřeba materiálů pro části střešních plechů o tloušťce 0,5 mm podle měřidel uvedených v tabulce 3.

Upevnění odtokového potrubí ke stěně

Odvodňovací systémy jsou potřebné pro shromažďování taveniny a dešťové vody z celé střechy, čímž chrání povrch střechy a stěny budovy před předčasným zničením. Při instalaci kanalizačního systému se určitě setkáte s tím, jak upevnit odtokové potrubí ke stěně. Spolehlivost celé konstrukce žlabů bude záviset na správné montáži.

Proč potřebujeme potrubí v odtokovém systému?

Gripy pro odtokové potrubí jsou klíčové upevňovací prvky odtokového systému. Tento prvek je namontován pomocí kolíku do stěny budovy a tam jsou instalovány trubky. Je určena k zajištění spolehlivosti při instalaci vertikálních prvků odvodňovacího systému a jazýček nesmí dovolit, aby se potrubí odklonilo po stranách pod vlivem větru a jiných silových zátěží. Aby kolíky nebyly koroze, musí být z pozinkované oceli nebo potaženy antikorozní hmotou. Odtokové trubky instalované ve vzdálenosti od stěny od 30 do 35 centimetrů. Pohodlná šroubová spojení zajišťují snadnou a rychlou instalaci potrubí. Gripy jsou tři typy:

- uchopení pinů. Zajišťuje upevnění potrubí kanalizace na cihelné a betonové budovy;

- grip-hardware. Určeno pro montáž trubek na dřevěné budovy;

- univerzální rukojeť. Může být připevněn jak k dřevěným, tak k cihelným domům. Používá se pro stavby sendvičových panelů.

Pro instalaci je třeba znát průměr odtokového potrubí a hloubku, která je dostatečná k upevnění upínacího kolíku.

Proč se svorky v odtokovém systému?

Pro připojení odtokových trubek k stěnám domu se používají svorky pro připojení odtokových trubek. Toto je další název pro stejnou přilnavost. Svěrky jsou vyrobeny z plastu, z kovu vyztužené nebo kovové. Kovové svorky jsou upevněny jedním dlouhým hardwarem a plastové přípravky mají dva upevňovací body. Při výběru svorek zvažte následující body:

- hloubka upevnění kování, která by měla být nejméně 50-70 mm;

- vzdálenost mezi přední stěnou a trubkou, jelikož je zakázáno připojovat trubku k stěně domu;

- tloušťka izolační vrstvy na fasádě budovy.

Důležité rady! Nikdy byste neměli upevňovat svorku tak, aby její materiál byl v izolační vrstvě, to je velmi nespolehlivé upevnění!

Upevnění odvodňovacího systému na stěnu

Během instalace je třeba dodržovat následující doporučení:

- potrubí je montováno shora dolů:

- je nutno vytvořit otvory ve stěně domu pro upevnění kolíků, ke kterým jsou svorky upevněny;

- upínací prvky pro odtokové potrubí jsou namontovány pod určitou předpětí;

Při stavbě nového domu se při stavbě instalují spojovací prvky.

- při instalaci svorek je třeba se ujistit, že potrubí nekryjí velmi těsně, zvláště pokud jde o plastový odtok, jinak se teplota plastu rozšiřuje nebo zmenšuje, když se na potrubích objeví praskliny a praskliny.

Mount for drain - koupit od výrobce v Moskvě za výhodnou cenu

Pro potrubí o průměru 100 mm si můžete zakoupit upevňovací prvky (žlabky). až do 220 mm. za konkurenční ceny přímo od výrobce bez dalších poplatků zprostředkovatelů.

Standardní průměry upevňovacích prvků pro odtoky, které vyrábíme

Upevnění odtokových trubek ke stěně (svorka nebo držák) pozinkováno - to je nejlepší volba pro poměr nízké ceny a vysoké kvality. Vyrábíme spojovací žlaby z pozinkované oceli v souladu s normou GOST 7623-75.

Ceny upevňovacích prvků pro odtokové potrubí

V paletě RAL provádíme malování v různých barvách (omezení velikosti žádosti, další informace volejte +7 (495) 504-37-45 nebo e-mail [email protected])

Náklady na výrobky s malbou

Upevnění s nátěrem v barvách RAL

Ceny ostatních komponentů venkovního pozinkovaného odvodňovacího systému, které vyrábíme, jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.dgd-vodostok.ru v sekci Ceny drenáží

Specifikace jsou uvedeny v tabulce.

Proč si koupit příslušenství pro odtokové potrubí (držáky, kapsy, závorky) z nás?

Jako výrobci můžeme nabídnout ty nejzajímavější nabídky za cenu. Typické průměry jsou k dispozici ve skladech. Ve výrobě používáme speciální vybavení, které nám umožňuje vyrábět spolehlivé a vysoce kvalitní výrobky.

Upevnění odtokového potrubí ke stěně

Upevnění odtokového potrubí ke stěně

Odvodňovací systémy jsou potřebné pro shromažďování taveniny a dešťové vody z celé střechy, čímž chrání povrch střechy a stěny budovy před předčasným zničením. Při instalaci kanalizačního systému se určitě setkáte s tím, jak upevnit odtokové potrubí ke stěně. Spolehlivost celé konstrukce žlabů bude záviset na správné montáži.

Proč potřebujeme potrubí v odtokovém systému?

Gripy pro odtokové potrubí jsou klíčové upevňovací prvky odtokového systému. Tento prvek je namontován pomocí kolíku do stěny budovy a tam jsou instalovány trubky. Je určena k zajištění spolehlivosti při instalaci vertikálních prvků odvodňovacího systému a jazýček nesmí dovolit, aby se potrubí odklonilo po stranách pod vlivem větru a jiných silových zátěží. Aby kolíky nebyly koroze, musí být z pozinkované oceli nebo potaženy antikorozní hmotou. Odtokové trubky instalované ve vzdálenosti od stěny od 30 do 35 centimetrů. Pohodlná šroubová spojení zajišťují snadnou a rychlou instalaci potrubí. Gripy jsou tři typy:

- uchopení pinů. Zajišťuje upevnění potrubí kanalizace na cihelné a betonové budovy;

- grip-hardware. Určeno pro montáž trubek na dřevěné budovy;

- univerzální rukojeť. Může být připevněn jak k dřevěným, tak k cihelným domům. Používá se pro stavby sendvičových panelů.

Pro instalaci je třeba znát průměr odtokového potrubí a hloubku, která je dostatečná k upevnění upínacího kolíku.

Proč se svorky v odtokovém systému?

Pro připojení odtokových trubek k stěnám domu se používají svorky pro připojení odtokových trubek. Toto je další název pro stejnou přilnavost. Svěrky jsou vyrobeny z plastu, z kovu vyztužené nebo kovové. Kovové svorky jsou upevněny jedním dlouhým hardwarem a plastové přípravky mají dva upevňovací body. Při výběru svorek zvažte následující body:

Také si přečtěte: Proč jsou vodní dýmky bzučákem

- hloubka upevnění kování, která by měla být nejméně 50-70 mm;

- vzdálenost mezi přední stěnou a trubkou, jelikož je zakázáno připojovat trubku k stěně domu;

- tloušťka izolační vrstvy na fasádě budovy.

Důležité rady! Nikdy byste neměli upevňovat svorku tak, aby její materiál byl v izolační vrstvě, to je velmi nespolehlivé upevnění!

Upevnění odvodňovacího systému na stěnu

Během instalace je třeba dodržovat následující doporučení:

- potrubí je montováno shora dolů:

- je nutno vytvořit otvory ve stěně domu pro upevnění kolíků, ke kterým jsou svorky upevněny;

- upínací prvky pro odtokové potrubí jsou namontovány pod určitou předpětí;

Při stavbě nového domu se při stavbě instalují spojovací prvky.

- při instalaci svorek je třeba se ujistit, že potrubí nekryjí velmi těsně, zvláště pokud jde o plastový odtok, jinak se teplota plastu rozšiřuje nebo zmenšuje, když se na potrubích objeví praskliny a praskliny.

 • Upevnění odtokového potrubí ke stěně. Montážní svorky
 • Upevněte plastovou trubku ke stěně
 • Upevnění kanalizačních trubek ke stěně

Upevnění žlabů na stěny a střechu

Zvláštní pozornost při konstrukci střechy by měla být věnována odvodnění vody, s cílem instalovat odvodňovací systém. Jeho hlavním účelem je chránit střechu, fasády a základy před nadměrným pronikáním vody. Upevnění odvodňovacího systému se provádí pomocí svorek upevněných ke stěně pomocí hmoždinek. Ve většině případů je šikmá střecha budovy vybavena odtokem. Skládá se z následujících složek:

 • žlaby;
 • odvodňovací trubky;
 • kanály;
 • další příslušenství.

Žlaby jsou klasifikovány podle formy a materiálu výroby. Tvar žlabu je rozlišován:

Podle výrobního materiálu:

Kromě toho mohou mít velmi pestrou paletu barev, která vám umožní zvolit v každé jednotlivé variantě nejvhodnější variantu. Během výpočtů je nezbytně nutno vzít v úvahu tvar žlabu, jelikož určuje použitelnou plochu a tím i průchodnost. Kromě toho se přihlédne k materiálu, z něhož se vyrábí, plastové prvky jsou při použití při nízkých teplotách velmi křehké a nespolehlivé. Z tohoto důvodu by se při výběru těchto parametrů mělo přistupovat velmi kompetentně.

Vlastnosti instalace systému odvodnění

Upevnění odtoku do budovy a střechy se provádí pomocí speciálních držáků. Jako norma je přijato pravidlo, podle kterého se uchycení žlabu provádí přes každý měřič. Při výpočtu odtokových trubek je třeba vzít v úvahu skutečnost, že každých 10 metrů odkapávacího žlabu by měla být vybavena jedním odtokovým potrubím o průměru 100 mm. Je velmi užitečné poznat plochu střechy a ještě lépe její projekci. To je způsobeno skutečností, že střecha o ploše 100m 2 a sklonu 30 ° bude mít více srážek než podobná střecha se sklonem 45 °. Odborníci ve stavebnictví již dlouho prokázali, že každých 100 m 2 střešních výčnělků musí být vybaveno jedním odtokovým potrubím o průměru 100 mm.

Upevnění odtokových potrubí také nese svorky, jen mírně odlišný typ než u žlabů. Velmi často mají budovy a stavby složitou střešní konstrukci, která vyžaduje dodatečnou instalaci odtokových potrubí. V tomto ohledu při výpočtu odtokového systému specialisté berou v úvahu přítomnost štítů, výklenků, bobových oken a dalších architektonických prvků.

Jedním z nejlevnějších možností pro moderní kanalizační systém jsou galvanizované ocelové systémy. Mají dobré vlastnosti a dlouhou životnost. Hlavní výhodou, která je příznivě odlišuje od plastových systémů, je zachování všech mechanických vlastností bez ohledu na teplotu okolí. Další důležitou výhodou je jejich nízká cena a snadná instalace. To umožňuje, a to i pro osoby s průměrnými příjmy, aby se nezávisle vybavily vysoce kvalitními a levnými systémy odpadních vod.

Zejména často vzniká otázka, jak napravit odtok z pozinkovaného objektu. To lze provést velmi jednoduše pomocí komerčně dostupných speciálních pozinkovaných svorek a držáků. Jedním z konstrukčních prvků pozinkovaných systémů je přítomnost ochranné vrstvy polymeru pod nátěrem. Když se tento polymerační povlak deformuje, korozi se velmi rychle rozšíří po poškozené oblasti. V tomto ohledu je při provozu a montáži pozinkovaných prvků zakázáno použití ostrých předmětů a nástrojů, jakož i provádění nadměrných ohybů a dalších operací nebezpečných pro povlakování polymerů.

Při výběru barvy a struktury odtoku je třeba věnovat zvláštní pozornost barvě střechy a fasády budovy. Odvodňovací systém by měl harmonicky zapadat do konstrukce konstrukce a neměl by poškozovat fasádu svým vzhledem. V opačném případě by měl být odtok ze zadní strany domu, což by bylo nejlepší řešení, pokud si nemůžete vybrat vhodnou barvu. Při použití měkkých dlaždic doporučují odborníci instalovat plastový odtokový systém. To je způsobeno přítomností vrstvy minerálních třísek s abrazivními vlastnostmi. U velkých proudů vody se odvádí do odtoku, poškrábá se povrch žlabu, nálevky a potrubí, což může vést k poškození polymerního povlaku a vzniku koroze.

Montážní konzoly

Správná odpověď na otázku správného opracování žlabů závisí zcela na typu systému a na vlastnostech samotné budovy. Při stavbě odvodňovacích systémů použijte následující možnosti instalace:

 • Montážní konzoly v horizontální rovině na střešní čelní desce se používají u plastových žlabů.
 • Při nepřítomnosti čelní desky se použije uchycení odkapávacího žlabu k nohám krokví. Není-li možné tuto metodu provést, použijte speciální konzoly nastavitelné ve výšce šroubů.
 • Často se provádí instalace s upevněním ke spodní části podlahy nebo bedně střechy.
 • Odtoková trubka je připevněna ke stěně pomocí svorek (plastových nebo pozinkovaných).

Volba montážních svorek se provádí podle následujících požadavků:

 • upevnění svorky ke stěně by mělo být vyrobeno z materiálu s pracovní délkou nejméně 50 mm;
 • hloubka připevnění by měla být zvolena s přihlédnutím k tepelně izolační vrstvě stěny;
 • musí existovat mezera mezi stěnou a potrubím.

Měli byste vědět, že při utažení svorek je třeba ponechat mezeru 1 milimetr pro možné tepelné roztažení vypouštěcího potrubí kvůli kolísání teploty okolního vzduchu.

Instalace žlabů

Pro instalaci žlabů odvodňovacího systému se postupně provádějí následující kroky:

 • výsledky měření celkové délky okapu vypočítají potřebu žlabů;
 • počítá potřebu spotřebního materiálu k namontování odtoku na střechu;
 • vytvářejí značení pro upevnění upevňovacích prvků odtoku;
 • nainstalujte konzoly na předem určených místech s přihlédnutím k požadovanému sklonu žlabů ve směru nálevky;
 • upevnění odtoků na střechu pomocí předem nainstalovaných držáků.

Je důležité vědět, že pro realizaci vysoce kvalitního značení je třeba mít k dispozici následující nástroj: páska o délce minimálně 3 metry, nití, hladinu, tužku.

Použití volitelného příslušenství

Jako dodatečné příslušenství v použitém odvodňovacím systému:

 • víčka;
 • koleno (45 ° nebo 90 °);
 • kohouty (pro dva nebo tři proudy);
 • gumové těsnění (pro plastové systémy);
 • kompenzátory (eliminaci účinků tepelné roztažnosti).

Zástrčky se používají jak pro plastové, tak i pro galvanizované kanalizační systémy jakéhokoliv tvaru. Jsou navrženy tak, aby uzavřely odkrytou větev žlabu, která nevede ke straně trychtýře. Kolena slouží ke změně směru odtokových trubek do určité míry. To umožňuje obchvat různých architektonických prvků nebo skrývání odtoku ze zadní strany. Posuny do několika proudů umožňují odvádět odpadní vodu ze všech stávajících odtokových potrubí do jednoho výfukového potrubí, což významně šetří čas a peníze, neboť není potřeba dodatečně konstruovat odtoky odpadních vod pro každou nálevku. Kaučukové těsnění se používají při připojení žlabů a odvodňovacích trubek, které jsou vodotěsné a meziprostoru. Kompenzátory jsou moderní prvky odvodňovacího systému, které mají zabránit deformaci během tepelné roztažnosti.

Při provozu odvodňovacích systémů velmi často dochází k problémům, které nebyly během instalace pozorovány. Často se jedná o zanesení odvodňovacího systému, narušení jeho integrity nebo mechanické poškození. Takže po podzimním období roku musí být téměř všechny žlaby vyčištěny z listů, které se tam nahromadily po celý rok. Cesta v této situaci může být instalace ochranné sítě, která je umístěna na horní části žlabu a má perforovaný povrch. To umožňuje nerušený průchod vody do drenážního systému při zachování listů.

Je důležité vědět, že navzdory instalaci ochranného roštu je nutné pravidelně čistit žlaby od trosky a listů.

Dalším běžným případem je poškození plastových drenážních systémů v důsledku jejich zmrazení. Aby se tomu zabránilo, používá se nemrznoucí systém, skládající se z topných kabelů a ovládacího panelu.

Související zprávy

Jak upevnit odtokové potrubí ke stěně

Odvodňovací konstrukce nejsou jen prvkem dekorace budovy, navíc plní funkci sběru vody, která spadá na střechu ve formě srážek, a její odvodnění od základů a stěn budovy. To vám umožní chránit strukturu budovy před nárůstem vlhkosti.

Často se najímají profesionální pokrývače pro instalaci drenážních systémů, ale tento proces nelze nazvat velmi obtížným, takže téměř každý soukromý majitel domu, který má málo technologických dovedností a nezbytné znalosti, které lze získat v tomto článku, se s ním dokáže vypořádat.

Co jsou systémy žlabů

V dnešní době jsou nejoblíbenějšími materiály pro výrobu žlabů plast a kov. Každý z těchto materiálů má řadu nesporných výhod a několik nevýhod.

V nejbližší době byly drenážní systémy vyrobeny výhradně z jediného materiálu - pozinkované oceli. Je široce používán nejen pro výrobu potrubí a kanalizačních systémů, ale také pro výrobu střešních krytin. Navzdory tomu se nedávno pozinkovaná ocel na stavebním trhu stále více nahrazuje plastovými konstrukcemi.

Použití plastových výrobků při instalaci drenážních systémů má několik výhod. Například polymeru lze získat téměř jakýkoli barevný tvar. To umožňuje pomocí odvodňovacích potrubí nejen zachovat strukturu budovy z nežádoucích účinků vlhkosti, ale také realizovat jakékoliv konstrukční nápady.

Návrhář sám může vyzvednout ty plastové odtokové potrubí, které jsou nejvhodnější pro vzhled vašeho domova a nezjistí se od davu. Další důležitou výhodou kanalizačního systému vytvořeného z polymerů je jejich výroba hotových sestav, které lze snadno sestavit bez pomoci odborníků.

Je třeba mít na paměti, že každá hotová sada obvykle stojí víc než všechny prvky samostatně. Pokud si nekoupíte hotové konstrukce, ušetříte peníze a samo vybudovat odvodňovací systém výběrem žlabů a plastových trubek z nejširšího sortimentu na stavebních trzích.

Každopádně musíte vědět, že jasný nedostatek plastového odtoku je slabá úroveň odolnosti vůči běžným mrazům a odtávání. Je třeba přemýšlet o konstrukci plastového drenážního systému tak, aby voda v něm nezůstala stagnuta a co je nejdůležitější, nezmrazuje v zimním období. Během zimního rozmrazování je často možné pozorovat tání sněhu, zatímco je v noci stále chladno.

To může poškodit plastové trubky a způsobit praskliny v nich.
Samozřejmě, kromě plastových systémů, které byly v poslední době rozšířeny, mohou být odtokové potrubí vyrobeny z jiných materiálů. Okapy z mědi nebo jiných slitin jsou na trhu. Často jsou však tyto struktury poměrně drahé a mohou vážně ovlivnit váš rozpočet.

S tím všichni většina Rusů stále vybírá systém odvodnění z pozinkované oceli, což je jejich spolehlivost a jednoduchost. Nyní se na trhu objevilo alternativní řešení - kovové konstrukce s povlakem z polymeru. Kombinují všechny výhody obou materiálů a odstraňují vzájemné nevýhody. To ovšem nemůže ovlivnit náklady na výrobek, tyto trubky jsou asi 2-3 krát dražší než běžné trubky.

Postup instalace odtoku z polymeru

Chcete-li instalovat plastový systém potrubí pro odvodnění, musíte dělat práci, rozdělené do několika etap:

 1. Zpočátku je třeba vzít v úvahu, že instalace povodí by měla být provedena v určitém úhlu se svahem ve směru proudění, aby se eliminovala možnost stagnace vody.
 2. Podrobnosti o upevnění odtokového systému musí být instalovány během procesu výstavby budovy.
 3. Přímo při instalaci systému nejprve namontujte žlaby do kanalizace, zapojte je a instalujte nálevky, abyste sbírali vodu. Na koncích žlabů jsou instalovány kryty.
 4. Po dokončení tohoto bodu je ve spádové oblasti instalována vertikální část vypouštěcího potrubí.
 5. Vertikální část odtokové trubky je připevněna ke stěně na předem nainstalovaných držácích.

Užitečné pokyny při instalaci trubek

Žlaby odvodňovacího systému by měly být upevněny buď ke šroubům na stěnách pomocí speciálních držáků, nebo přišroubovány k čelním deskám. Způsob montáže žlabu na čelní desky lze použít, jestliže je záchytný systém z plastových materiálů.
Kromě šroubů, kovových kotev nebo běžných hřebíků lze použít k uchycení okapu ke stěnám.

Pokud se rozhodnete instalovat drenážní systém již při stavbě střechy, pak montážní konzoly mohou být přišroubovány k krokvem, které se nacházejí ve spodní části systému střešního lakování. Nezapomeňte, že při označování místa pro upevnění držáků je třeba vzít v úvahu sklon žlábků do odtokových nálevek. Úhel sklonu odtokového systému musí být nejméně 5 stupňů, aby voda mohla proudit do svislých sběrných trubek gravitací.

Vertikálně umístěné trubky polymeru by měly být pevně připevněny k vnějšímu povrchu stěn budovy. Je žádoucí použít speciální konzoly z kovu nebo alespoň z kovové výztuže. Obvykle na stavebních trzích a v prodejnách najdete širokou škálu úprav konzol pro spojovací prvky, takže si můžete vybrat vhodnou velikost, kvalitu a hodnotu.

Konzola pro upevnění odtokového systému by měla být instalována do stěny domu pomocí kotev nebo samořezných šroubů do hloubky větší než šest centimetrů. Je důležité si uvědomit, že tento ukazatel je vypočten pro ložnou plochu a nikoliv pro tepelně izolační vrstvu nebo dekorativní obklad.

Při výběru držáku pro montáž odtokových potrubí je nutné zajistit, aby velikost upevňovacích prvků byla o něco větší než průměr systému. V tomto případě bude možné zabránit deformaci žlabů a trubek v důsledku teplotních skoků.

Instalace žlabů

Před instalací horizontální části odtoku, který je sériově připojeným žlabem, musíte měřit celkovou délku římsy a označit místa, kde budou upevněny konzoly. Vzdálenost mezi konzolami by neměla být větší než 60 centimetrů. Pokud máte pochybnosti o konstrukční pevnosti plastového žlabu, mohou být upevňovací prvky umístěny po 30 centimetrech, což způsobí, že systém bude ještě odolnější a nedovolí, aby se během silných dešťů nebo spousty sněhu zhroutil.

Potom musíte určit úhel sklonu horizontální části systému. Chcete-li to provést, určete pozici první a poslední závorky a potom protáhněte kabel mezi nimi. Poté je třeba provést značku pro uchycení zbývajících závorek, přičemž dodržte interval jejich umístění.

Postup montáže žlabu by měl začít s okraji, současně je třeba vzít v úvahu, že svislá část odtokového potrubí by neměla být vzdálena více než 15 centimetrů od blízkého upevnění.

Spojovací výpusty

Algoritmus instalace žlabů byl již mnohokrát popsán na různých fórech a staveništích. Můžete použít metodu montáže trubek "od horní části" nebo můžete použít možnost "od dolní části". Začněme první metodou instalace odtoku.

 1. Zpočátku je nutné určit místo fixace nejvyššího upevňovacího prvku svislé části odtokové trubky. Nezapomeňte vzít v úvahu rozměr ohybu potrubí a šířku převisu odklenutí střechy. V situaci, kdy je vstupní nálevka na žlabu odtoku umístěna docela daleko od stěny, doporučuje se zatočit vertikální část odtokové trubky, která ji může přivést blíže ke stěně. K tomu obvykle používají hotové díly - koleno s různými úhly a krátkými úseky trubky.
 2. Je nutné upevnit svislou část odtokové trubky, která není vzdálena 5 cm od vnějšího povrchu stěny domu. V tomto případě je konzola zpočátku instalována v horní části. Již od něj s použitím olovnice je označena svislá čára, podél které budou umístěny upevňovací prvky pro zbývající části odtoku. Vzdálenost mezi svorkami na svislé části by měla být přibližně jeden metr.
 3. Po instalaci držáků namontujte větev, která dodá vodu z žlabu přes odvodňovací nálevku ke svislé části potrubí.

Na konci můžete pokračovat v instalaci této části odtoku. Po upevnění svislé části v dolní části systému nainstalujte ohyb vody. Stojí za pozornost skutečnost, že spoj potrubí a výstupu musí být připevněn ke stěně samostatnou konzolou. V některých případech není odpověď v dolní části potrubí stanovena a potrubí nasměruje vodu přímo do bouře.

Nyní zvážit možnost instalace odvodňovacího systému na principu "zdola nahoru".

 1. Zpočátku ve stěně musíte vyvrtat otvory pro montáž konzol.
 2. Značky jsou upevněny na spodních svorech (části trubky s úhlem řezu).
 3. Po provedení předchozích kroků můžete pokračovat instalací zbývajících odkazů. Každá část je připevněna samostatnou svorkou. Pokud je část trubky poměrně dlouhá, měly by být pro ni instalovány speciální svorky. Podle pravidel by interval mezi svorkami neměl být větší než 180 centimetrů.

Výrobci obvykle připojí k sadám odvodňovacích systémů všechny detaily, které mohou být potřebné během práce. Na stavbu je vždy připojena příručka, po čtení budete schopni pochopit, jak správně instalovat tento typ odtoku. Modely od různých výrobců lze montovat různými způsoby.

Instalace odtokových potrubí

Instalace odtokových potrubí
Složení operací a kontrol

- dostupnost dokumentů o kvalitě polotovarů;

- ověření úplnosti, označení a kvality polotovarů;

- pevnost instalace čepů s kleštěmi, čepy pro upevnění štítků.

- výšku připevnění výfukového kolena a úhlu sklonu;

- montáž potrubních spojů;

- upevnění potrubí s hadicovými svorkami;

- správné připojení nálevky s zásobníkem a připevnění k převisu;

- základní barva, jednotná barva.

- skutečnou polohu instalovaných odtokových potrubí, správné připojení nálevky s zásobníkem;

- vzhled prvků.

Technické požadavky

SNiP 3.04.01-87 str. 2.46, tab. 7

Nepovoleno:

obtok vyčnívajících částí fasády pomocí kolen; upevnění odtokových trubek pomocí drátu.

Pracovní pokyny

SNiP 3.04.01-87 p. 2.46,

Spoje v potrubích provádějí proudění vody, čímž se spojovací články navzájem přitlačí k tuhosti válce trubky.

Odvodňovací trubky ocelové oceli po opravě nebo zařízení musí být natřeny olejovými barvami nebo nitrilovým nátěrem na chemicky odolnou smaltovanou barvu DP.

Před lakováním by měly být nové linky opatřeny lněným olejem a staré vazby by měly být očistěny od hrdze a aplikovány na místa, kde je starý nátěr odlupován.

Tolerance:

- potrubní úseky od svislé 1 m - 10 mm;

- odtokové trubky na fasádě by měly být vertikálně zavěšeny, ustupovány ze stěny na 120 m a připevněny ke stěně pomocí kolíků o průměru 1200 mm, které se do stěny zatlouknou do hloubky ON mm s kleštěmi;

Vstupní otvor značky by měl být umístěn nejvýše 400 mm a ne nižší než 200 mm nad úrovní dlažby.

Změna uchopení pro odtokové potrubí: v kamenných stěnách

FEDERÁLNÍ JEDNÁ CENA FERR 58-22-01


Sazba udává přímé náklady na práci za období roku 2000 (federální ceny), které jsou vypočítávány na základě norem roku 2009. K této hodnotě je třeba použít index přechodu na běžné ceny.

Můžete přejít na cenovou stránku, která je založena na normách vydání roku 2014 s pozměňovacími návrhy 1

CELKEM V CENÍKU: 863,90 Rub.

Ceny za tento standard naleznete v běžných cenách. Otevřete stránku.

Podívejte se na zdrojovou část ceny ve standardním GESNr 58-22-01

Při použití v odhadech je při tvorbě cen vyžadováno převedení indexace do běžných cen.
Ceny jsou sestaveny podle norem GESN-2001 2009 v cenách roku 2000.

Výběr žlabu

Žlaby vypouštějí déšť a taví vodu ze střech a přesměrují je do speciálně určených oblastí. Je lépe zapojit se do jejich instalace před dokončením stavebních prací, což pomůže optimálně zvolit upevňovací systém. Odvodňovací konzoly je třeba věnovat zvláštní pozornost, stabilita systému, která přebírá zatížení sněhové pokrývky a silného větru, závisí na své síle a spolehlivosti.

Držák je upevňovač pro instalaci odvodnění. Při tom je žlab připojen k fasádě budovy, střeše nebo jakékoli základně. Tvar konzoly by měl odpovídat konstrukci žlabu. Má několik otvorů, které umožňují instalaci pomocí šroubů.

Výběr

Žlaby se nejčastěji objevují v prodeji spolu se spojovacími prvky vhodnými pro tento model. Pokud je odtok vytvořen a instalován ručně, jsou závorky vybrány samostatně.

Pro výpočet počtu požadovaných háčků je třeba vypočítat celkovou vzdálenost horizontálních segmentů a vynásobit je dvěma (za předpokladu, že krok stanovený GOST je 50 cm).

Při výběru držáků můžete upřednostňovat kovové výrobky o tloušťce nejméně 2,5 mm. Je třeba zkontrolovat integritu korozivzdorné vrstvy, kvalitu a stabilitu háků, protože budou muset odolat určité zátěži. Je nutné zvolit monolitické výrobky bez švů. K žlabu není zničeno nárazy větru, je lepší na závorkách nešetřit.

Jde o obecná pravidla výběru, ale pro každý systém je vyžadován individuální přístup. Držitelé musí dodržovat tvar žlabu. Délka prvků se volí podle okolností. Dlouhé háčky se montují před dokončením střechy a krátké a univerzální lze použít i v jakékoliv fázi i po dokončení stavby. Upevňovací prvky musí být větší než žlab. Rovněž stojí za to věnovat pozornost velikosti a tvaru úseku. Jsou vybrány prvky, které odpovídají barvě s odtokovým systémem.

Tím, že upřednostňujete známé značky, můžete si být jisti trvanlivostí původního produktu. K dnešnímu dni se osvědčily závorky značek Rohrfit, Rainway a Kwado.

Na typy držáků pro odvodnění nelze jednoznačně říci. Jsou odděleny velikostí, tvarem, materiálem, upevňovacím bodem. V závislosti na velikosti konzol jsou tři typy.

 • Dlouhá konzola je vyráběna ve velikosti 200-350 mm. Vyrobeno ve formě háku s prodlouženým popruhem, s jeho pomocí je držák namontován na základně. Takové spojovací prvky se používají k zakrytí střechy.
 • Krátká konzola má malou montážní základnu, kterou lze instalovat na dokončenou střechu. Pokud jde o sílu, není to horší než dlouhé struktury.
 • Univerzální háčky jsou skládací modely, které obsahují malý držák a držák. Jsou nastavitelné v rozměru a lze je namontovat kdekoliv, dokonce i na kovové kolíky, které se vkládají do stěny.

Různé závorky a tvar. V tomto případě musí držitel sledovat tvar žlabu, takže se jejich konstrukce liší.

Nejběžnější spojovací prvky jsou čtvercové a polokruhové:

 • hranaté závorky se snadno instalují, mohou být připevněny na obou stranách k okapu nebo k podstavci;
 • polokruhové úchyty uzavírají potrubí nebo polokruhový žlab a upevňují je na stěnu nebo jinou základnu.

Příchytné body držáku mohou být velmi odlišné.

Již bylo zjištěno, že dlouhé konzoly jsou připevněny ke střešnímu krytu, krátké - na dokončenou střechu. Různé držáky závisí na tom, kam budou namontovány: na krokve, bednu nebo přední stěnu domu.

 • Přední držáky jsou upevněny šrouby na větrné desce instalované na svahu střechy na krokve svisle nebo pod úhlem.
 • Ploché zakřivené konzoly připevněné k krokve, bedně nebo podlaze desek. Je třeba odolat kroku připevnění, ale při práci s bednou to nefunguje vždy. Ploché držáky jsou také boční, mohou být upevněny na krokve ze strany.

K dispozici jsou také nestandardní typy upevnění.

 • Konzoly, které regulují sklon se šikmou základnou.
 • Háčky ve formě háčků nebo svorek pro upevnění na plastovou nebo polymerní bázi.
 • Přímá prodloužení konzoly se používá jako přídavný prvek pro krátké držáky. Používá se pro připevnění k podlaze při přepravě s velkým krokem. Existují boční možnosti, jak připevnit žlab na krokve ze strany.

Rozdíly mohou být na materiálu výroby. Materiál konzolí ovlivňuje jejich cenu, hmotnost a vzhled. Nejčastější kovové výrobky v polymerem nebo plastovém. Měď nebo hliník jsou na individuální požadavky zákazníků instalovány méně často.

Držáky materiálu musí být umístěny do skluzu. Neinstalujte plastové spojovací prvky na těžké konstrukce. Je žádoucí, aby se barevná a texturní montáž shodovala s ostatními prvky odtoku.

 • Výrobky z plastu přitahují nízké náklady, nízkou hmotnost a snadnou instalaci. Lehké háčky jsou vhodné pro polymerové žlaby. Aby se zabránilo deformaci pod váha sněhu, krok mezi spojovacími prvky by neměl být větší než 50 cm. Plastové spojovací prostředky pro větší stabilitu je zesilují a vysokou, což z nich činí objemné, takže se používají jen zřídka, pouze v sadě s plastem a jiným lehkým materiálem.
 • Kovové konzoly jsou často vyrobeny z oceli. Jsou pozinkované nebo v polymerním povlaku. Na pozitivní straně je jejich síla, velký výběr barev, tovární úplnost.

Montáž

Odvodnění - nedílnou a důležitou součástí domu. Pokud neodstraňujete dešťovou vodu ze střechy a zdi, brzy se stanou zbytečnými a začnou se zhroutit. Vysoce kvalitní spojovací prvky a jiné konstrukční prvky, správná instalace, pomohou systému pracovat po dlouhou dobu a dokonale.

Než začnete instalovat odvodňovací systém, je třeba vypočítat počet konzol, které budete potřebovat. Jejich počet závisí na materiálu a konfiguraci střechy, čím více zákrutů a otočení, tím více upevňovacích prvků budete potřebovat k instalaci žlabu. Plastové držáky mohou používat až tři kusy na metr, kovové nevyžadují časté upevnění, rozteč je dostačující - 50-90 cm. Neměli byste zvětšit vzdálenost mezi konzolami, skluz se může ohýbat a deformovat pod váha sněhu.

Pro instalaci odvodňovacího systému je nutné předem připravit všechny potřebné prvky: žlab, trubky, spojovací prvky (kleště, svorky, konzoly). Spolehlivost a životnost celé konstrukce závisí na správné montáži spojovacích prvků.

Pro upevnění upevňovacích prvků na dokončenou střechu jsou vybrány krátké konzoly. Jsou vhodné pro vertikální upevnění potrubí. Háčky mají další výztuhy, které jim umožňují odolat poměrně velkým nákladům. Takové držáky jsou spolehlivé i při silném nárazu větru.

Háčky jsou namontovány na jakékoli desce, v případě její nepřítomnosti používejte další rozšíření, které umožňují montáž přes krokve. Pokud není tolerance na krokve, instalujte kovové podpěry a upevněte je na stěnu domu.

Během instalace spojovacích prvků je úhel sklonu směrem k nejbližšímu tryskovému nebo odtokovému potrubí. Je to 5 cm na každých deset metrů, to stačí k tomu, aby se vytvořil směr a rychlost vody podél žlabu. Při slabém svahu nebude mít srážky čas do trubek. Příliš velké zkreslení nevypadá esteticky příjemné a nálevka se nemůže vyrovnat s aktivním prouděním.

Správně nainstalovaný první a poslední držák pomůže správně zaujmout. Mezi nimi je třeba značku podél linie sestupu, kde bude každý hák umístěn od vrcholu. Otvory jsou vyvrtány na vyznačených místech a konzoly jsou upevněny šrouby. Na držácích s nosníky jsou instalovány žlaby.

Tipy

Aby se předešlo chybám při instalaci odtoku, je třeba vzít v úvahu některé odstíny:

 • krok upevnění žlábku je uveden v soupravě od výrobce, neměli byste to již dělat, což povede k tomu, že konstrukce je pod úhlem srážení;
 • pokud není svah ideální, může být nastaven ohnutím konzoly na určitých místech;
 • aby pohyb sněhových krytek nepoškodil odtok vody, je nutné zablokovat žlábek položený na držácích během instalace (s hmotností téměř do poloviny svého průměru);
 • pokud se okraj střechy neshoduje se středem žlabu, může to způsobit přetečení vody;
 • velká mezera mezi okrajem střechy a odkapávacím žlabem může také vést k přetečení nebo způsobení stříkání vody z taveniny.